Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsekvenser av första världskrig

 • Login to see the comments

Konsekvenser av första världskrig

 1. 1. KONSEKVENSER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIG<br />
 2. 2. Svårt för befolkningen<br />Kriget dödade minst 8 miljoner och skadade 20 miljoner<br />Ekonomin försämrades<br />Brist på mat och andra förnödenheter<br />
 3. 3. RYSSLAND<br />Social oro i hela Europa, men störst var oron i Ryssland.<br />Stora klyftor mellan fattiga och rika.<br />Tsaren hade i stort sett hela makten.<br />Den som protesterade riskerade fängelse eller fångläger.<br />Första världskriget blev en katastrof för Ryssland. Den västra delen intogs av tyskarna och landet drabbades av en ekonomisk kris.<br />
 4. 4. RYSKA REVOLUTIONEN 1917<br />Internationella kvinnodagen 8 mars inleddes demonstrationer. <br />Krav: FRED, BRÖD, JORD, TSARENS AVGÅNG<br />Arbetare och soldater förenade sig mot tsarväldet Tsarerans tid var över<br />
 5. 5. LENIN OCH BOLSJEVIKERNA<br />Lenin var ledare för bolsjevikerna.<br />Bolsjevikernas viktigaste slagord: fred, bröd och jord. <br />De fick stöd av de hungriga arbetarbefolkningen, krigströtta soldater och de fattiga bönderna som ville ha jord från adeln och storgodsägarna.<br />Oktoberrevolutionen 25 okt 1917 Lenin och Bolsjevikerna tog makten. <br />
 6. 6. LENIN VID MAKTEN<br />Lenins mål var ej demokrati. Han ville skapa ett klasslöst kommunistiskt framtidssamhälle.<br />Bolsjevikerna byter namn till Det kommunistiska partiet<br />
 7. 7. RYSKA INBÖRDESKRIGET 1918-1921<br />1918 beslutade kommunisterna att sluta fred med Tyskland.<br />Inbördeskrig utbröt i Ryssland mellan Röda armén (kommunistiska partiets militärmakt) och vita armén (ryska antikommunister)<br />
 8. 8. FORTS: RYSKA INBÖRDESKRIGET 1918-1921<br />Stor grymhet från båda sidor<br />Massvält pga. svårt att transportera varor <br />Bönderna tvingades lämna ifrån sig skörden till Röda armén.<br />1921 stod Röda armén som segrare i kriget.<br />
 9. 9. 1922 beslutades att Ryssland skulle kallas Sovjetunionen.<br />Meningsmotståndare straffades.<br />1924 dog Lenin. Josef Stalin blev hans efterträdare.<br />Sovjetunionen blev en av världshistoriens hårdaste och mest långlivade diktaturer.<br />
 10. 10. FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSSLUTET<br />VERSAILLESFÖRDARGET 1919<br />Tyskland förklarades skyldig till kriget och skulle betala ett STORT krigsskadestånd till ententens stater.<br />Tyskland fick endast ha en mycket liten armé<br />Ny Europa karta (bestämdes av segermakterna; Storbritannien, Frankrike och USA)<br />Nationernas förbund (NF) skulle bevaka fortsatt fred i världen.<br />
 11. 11. MEN<br />Fördraget stöddes inte av USA och genom det inte heller av Storbritannien. Detta för att Frankrike var för hårda mot Tyskland och gav dem hela skulden för kriget.<br />Det betyder att Frankrike blev det land som ensamt skulle se till att Tyskland följde fördraget.<br />USA skrev aldrig under fredsavdraget och ingick därmed inte i NF. De ville sköta sig själva.<br />
 12. 12. NATIONERNAS FÖRBUND<br />Bildades 1920<br />En internationell fredsorganisation<br />Ett försök att skapa en organisation som skulle ge alla länder i världen en röst<br />Ett försök att skapa en värld med färre konflikter<br />
 13. 13. NY EUROPA KARTA<br />
 14. 14. OLÖSTA TVISTER<br />Många stater bildades men staterna var inte homogena. Det fanns minoriteter av folkslag inom olika länder. <br />Ex: Jugoslavien (krig på 1990-talet)<br />Belfordoktorinen; Britterna tar fram ett avtal där judarna tolkar att de ska få Palestina och araberna tolkar att det ska få ha kvar det – oroligheter än i dag<br />
 15. 15. Det demokratiska genombrottet<br />Oroligt även i Norden pga. Bristen på mat och bränsle samt motsättningar mellan samhällsklasserna. I Norge infördes allmän rösträtt 1913, Danmark 1915. <br />I Sverige försökte de konservativa fortfarande hindra rösträttsreformen. Men oroligheter i Tyskland 1918 och den ryska revolutionen fick dem att ändra sig. 1919 togs beslut om allmän rösträtt i Sverige och 1921 hölls det första demokratiska valet.<br />
 16. 16. Det demokratiska genombrottet<br />Flera av länderna som deltagit i första världskriget införde allmän rösträtt vid krigets slut bl.a. Storbritannien, Tyskland och USA. <br />Under kriget hade kvinnorna <br />tagit över en stor del av männens <br />arbete, och det hade gått bra. <br />Då verkade det onaturligt att <br />de inte skulle få rösta. <br />
 17. 17. ÅTTA TIMMARS ARBETSDAG<br />Rädslan för att revolutionen skulle sprida sig gjorde att arbetarrörelsen i Sverige, Norge och Danmark fick igenom åtta timmars arbetsdag 1919.<br />

×