Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mellankrigstiden

En översikt över Mellankrigstiden fram till nazisternas maktövertagande

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mellankrigstiden

 1. 1. Mellankrigstiden
 2. 2. Versaillesfreden• Undertecknas 28 juni 1919 – fem år efter Sarajevoattentatet• Tyskland blir av med Elsass-Lothringen (Alsace-Lorraine), delar av Schlesien och Slesvig, samt alla sina kolonier, mm• Begränsad armé: Högst 100 000 man• Demilitariserad zon i Rhenlandet• Erkände krigsskuld: Stort krigsskadestånd
 3. 3. ” De allierade regeringarna förklarar, och Tyskland erkänner, att Tysklandoch dess förbundna är orsak till och bär ansvar för alla förluster och allaskador som regeringar och medborgare har lidit till följd av kriget ochsom förorsakats dem genom Tysklands och dess förbundnas angrepp”.§ 231 FREDSFÖRDRAGET
 4. 4. President Wilson och NF• Redan 1918 lanserade amerikanske presidenten Wilson genom Nationernas förbund förslaget om fred utan seger…• … = inga landöverlåtelser och skadestånd, utan krav på demokrati och nationellt självbestämmande• Men revanschismen segrar och får konsekvenser!• NF blir en brittisk-fransk herrklubb
 5. 5. Fredens konsekvenser• Ensidig fred – lämnar Tyskland bittert och revanschistiskt• Krigsskadeståndet blir verkningslöst pga hyperinflation• USA blir världens främsta långivare…• …och investerar i Europas återuppbyggnad – med god avkastning
 6. 6. Det vilda 1920-talet• Hollywood: här Charlie Chaplin i The Gold Rush (1925)
 7. 7. Det vilda 1920-talet• Hollywood: Walt Disney – Steamboat Willie (1928)
 8. 8. Det vilda 1920-talet• Jazzmusik och underhållning: Louis Armstrong
 9. 9. Det vilda 1920-talet• Ekonomisk tillväxt och massbilism
 10. 10. Det vilda 1920-talet
 11. 11. Börskraschen 1929 och den stora depressionen• Den svarta torsdagen, den 24 oktober 1929, börjar en säljpanik på börsen i New York• När alla vill sälja och ingen vill köpa sjunker aktiernas värde, och ännu fler blir desperata att sälja…• …aktier som köpts med 90% belåning…• …och bara spätt på överproduktionen• Från 1929 till 1932 minskar världshandeln med 65%• Massarbetslöshet, fattigdom och svält sprider sig• USA: Roosevelts New Deal 1933 – expansiv finanspolitik enligt keynesiansk modell.
 12. 12. Demokratierna• Frankrike hårdast drabbat av kriget: Ruhrockupationen 1923 och ca 40 regeringsskiften under mellankrigstiden• Storbritannien förlorade stora delar av sin flotta, USA börjar dominera handeln över havet• Ändå överlever demokratin och även kvinnor får rösträtt: Finland (1906), Norge (1913), Danmark (1915), Sverige, Weimartyskland (1919)
 13. 13. Diktaturer och nya ideologier Sovjetunionen 1921 vinner kommunisterna inbördeskriget som följde revolutionen 1917. Lenin 1917-24 Stalin 1924 (helt självhärskande från 1927) - 1953 Italien & Spanien Fascism – avståndstagande från kommunism, demokrati och parlamentarismAlla måste underordna sig nationen. Korporationer istället för fackföreningar: i själva verket auktoritärt styre! 1922 Mussolini griper makten i Italien Franco griper makten i Spanien 1939 1920 1925 1930 1935Tyska riketWeimarrepubliken1919 ---------------------------------------- 1933 Nazityskland ----------19451920 NSDAP bildas 1921 Hitler tar över partiet 1923 Hitler genomför ”ölkällarkuppen” – och döms till 5 år i fängelse 1932 NSDAP får 1/3 av rösternaDemokrati tills - - - - - - -- - - - - - - - - Hitler blir rikskansler 1933 andra partier förbjuds
 14. 14. Orsaker till nazisternas framgång• Dolkstötslegenden• Weimarrepublikens oförmåga (21 olika regeringar på 14 år)• Hyperinflationen• Den stora depressionen• …befolkningen krävde förändring och nazisterna erbjöd enkla och snabba lösningar• Och spred sitt budskap snyggt genom propaganda och mäktiga tillställningar
 15. 15. Nordisk familjebok, Uggleupplagan, Supplement Glöbe-Kövess, Stockholm 1924, s 415-16http://runeberg.org/nfcp/0230.html hämtad 2012-01-17
 16. 16. Andra orsaker fr o m 1933• Riksdagen upplöses, andra partier förbjuds genom undantagslagar• Fackliga ledare häktades och fördes till koncentrationsläger• Böcker med oliktänkande åsikter brändes• Raslära på skolschemat• Politiska mord• …andra mord• Statsanställda och militären svär ed att lyda
 17. 17. Nazistisk ideologi• Erbjöd gemenskap och skönhet – att vara en del av det renrasiga herrefolket – offervilja en dygd• Antisemitism – judarna som syndabock• All politisk aktivitet inlindades i ståtliga scenerier• Alla belönades, t ex: Kvinnor som födde fyra barn fick moderskorset• Barn och unga indoktrinerades i Hitlerjugend

×