Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bakgrunden Till FöRsta VäRldskriget

Imerialism och 1ww

 • Login to see the comments

Bakgrunden Till FöRsta VäRldskriget

 1. 1. Bakgrunden till första världskriget Jörgen Holmberg
 2. 3. Kolonialism <ul><li>Ända sedan 1500-talet hade Europeiska länder etablerat kolonier i andra delar av världen. </li></ul><ul><li>Orsakerna var framförallt ekonomiska : möjlighet till plundring, billiga råvaror, avsättningsmarknader etc. </li></ul><ul><li>men även andra orsaker ( militärpolitiska , religiösa …) kunde påverka </li></ul>
 3. 5. Imperialism <ul><li>Från och med 1870-talet förändras kolonisationen. Den blir mer intensiv. Africa, Asien och öar i stilla är områden som drabbas hårdast. </li></ul><ul><li>Vi pratar nu om imperialism, en mer statsstyrd variant av kolonialism. Förut hade ofta grupper med speciella intressen (köpmän, missionärer, officerare) varit drivande </li></ul>
 4. 6. Orsaker/anledningar <ul><li>Ekonomiska orsaker </li></ul><ul><li>Den fortsatta industriella revolutionen skapar ett omättligt behov av råvaror och marknader . </li></ul>
 5. 7. Orsaker/anledningar <ul><li>Nationalism. </li></ul><ul><li>Vårt land ska expandera och ha kolonier! </li></ul><ul><li>Extra tydligt i nya aggressiva länder som Italien, Tyskland och Belgien </li></ul>
 6. 8. Orsaker/anledningar <ul><li>Maktbalans. </li></ul><ul><li>Tanken om att en bevarad maktbalans mellan de Europeiska länderna var viktig för att bevara freden gjorde att kapplöpningen om kolonier påskyndades. </li></ul><ul><li>Har dom två kolonier i Africa så måste vi ha minst två.. </li></ul>
 7. 9. Afrika ca 1800
 8. 10. Afrika 1898
 9. 12. Kolonisation i Asien, tidigt 1900-tal
 10. 13. Hur motiverade man imperialismen? <ul><li>Socialdarwinism, till och med ”white man’s burden” </li></ul>
 11. 14. Imperialismens följder <ul><li>Konservatism i kolonierna (kulturbevarare), eller oftare försök att kopiera väst. Demokrati, industrialisering </li></ul><ul><li>De flesta kolonier frigör sig mellan 1:a och 2: VK. </li></ul><ul><li>Kinas kejsardöme faller </li></ul><ul><li>Indien enas efter frigörelse </li></ul><ul><li>Japan kopierar väst och blir en världsmakt </li></ul><ul><li>Afrikas onaturliga gränser blir kvar vilket fortfarande skapar problem </li></ul><ul><li>Latinamerika koloniseras ekonomiskt och lider fortfarande av detta, begränsad inhemsk industri och stora ekonomiska skillnader mellan mnsk. </li></ul>
 12. 15. Mot första världskriget <ul><li>Hur bemöta kritik från grupper inom landet och hur bemöta konkurrens från andra länder i det maktvakuum som nu uppstått efter det Osmanska rikets sönderfall? </li></ul><ul><li>Hur lösa problemen med de etniska minoriteterna i Österrike-Ungern? </li></ul>
 13. 16. Det osmanska rikets tillbakagång
 14. 17. Etniska minoriteter i Österrike-Ungern
 15. 18. <ul><li>Svaret blir ofta hårdhänta (fascistiska) metoder för att tysta opinion och en aggressiv utrikespolitik. Senare även alliansbildning. </li></ul><ul><li>Bild: Otto von Bismarck </li></ul>
 16. 19. Ryssland <ul><li>Vill ha hamn i medelhavet, krig mot Turkiet (Krimkriget 1853). </li></ul><ul><li>Insikt: Vi måste industrialisera! </li></ul><ul><li>Vissa sociala reformer, livegenskapen avskaffas 1861 </li></ul><ul><li>Senare även förlust mot Japan 1905. </li></ul><ul><li>Stort inhemsk missnöje. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Under första </li></ul><ul><li>världskriget bryter </li></ul><ul><li>ryska revolutionen </li></ul><ul><li>ut (1917) </li></ul>
 18. 21. Orsaker till 1:a VK <ul><li>Inrikespolitiska problem – vända missnöjet utåt = aggressiv utrikespolitik </li></ul><ul><li>Nationalism </li></ul><ul><li>Imperialism </li></ul><ul><li>Konkurrens mellan industriländer </li></ul><ul><li>Nya industriländer, Tyskland, hotar stjälpa maktbalansen </li></ul><ul><li>Maktvakuum efter Osmanska riket </li></ul>
 19. 22. <ul><li>Allianser </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Ett ”naivt” sätt att se på krig, trodde det skulle vara över på några månader. Man insåg inte vad de nya vapnen innebar. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Den (industriella)kapprustning som pågått mellan länderna krävde nästan krig </li></ul><ul><li>Det sönderfallande Österrike-Ungern där etniska minoriteter i nationalistisk anda ville skapa sig egna länder </li></ul>
 22. 25. Krigets utgång <ul><li>Tyskland vinner nästan tack vare sin industriella styrka men USAs inträde tippar vågskålen till ententemakternas sida (Frankrike, GBr, Ryssland, Serbien och USA) </li></ul>
 23. 26. Krigets följder <ul><li>Ryska revolutionen bryter ut </li></ul><ul><li>Finland frigör sig från Ryssland </li></ul><ul><li>Kvinnlig rösträtt inför i många länder som ”tack” för deras insatser under kriget. </li></ul><ul><li>Versaillesfreden straffar Tyskland hårt vilket blir en av anledningarna till 2:a VK då ekonomisk stagnation och Tysk revanschlusta följer. </li></ul>
 24. 27. <ul><li>Nya nationer uppstår, de baltiska staterna, Polen, Tjeckoslovakien m.fl. </li></ul>

×