Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zeeniveaustijging
golfdempers
Zeedijk
Maart 2015
Ing.Rob van den Haak,
Ir.Dick Butijn 1
Onze rivieren stijgen met het zeeniveau mee.
De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg zullen in de
toekomst moeten worden ge...
Bij een volgende storm zal het
zeeniveau de 4,5 tot 5 m kunnen
bereiken
-30 cm NAP
+18 cm NAP 2015
1864
Watersnood 1953
Ov...
Maar……!
Volgens minister Schultz van
Haegen zullen bij een
overstroming toch nog
85 % van ons “het dak op
moeten!”
(Ik zou...
In één avond en één ochtend deze
“Stad Rotterdam” voor Spido
ontworpen, welke 2 weken daarna
in Düsseldorf werd besteld en...
Twee van deze rompen gebouwd op de jachthaven welke
enkele jaren later omgetoverd was tot het
Kleinpolderplein bij Rotterd...
De houdkracht van ankers was toen
van een Danforth in 1972 10 x
Stevin MK3 UHC 1973 26 x
Stevpris MK5 UHC 1983 60 x
Stevpr...
Wie is Dick Butijn?
Elektrotechnisch ingenieur,
energietechniek, TU Delft 1984.
Lanceerde in 2009 een integraal plan voor
...
9
(Een zeer groot deel van de dijken zullen door de ingetekende
(gele) Haakse Zeedijk beveiligd moeten worden om de rivier...
• Gelijktijding optreden van een superstorm en hoge rivieraanvoer leidt tot
een catastrofe! Zonder bekken zal een hoge riv...
11
Vraagstukken voor het kustbeleid en -beheer die zich in de diverse delen
van de kuststrook afspelen (Stronkhorst at all...
(JI)
( uit “De IJstijd John en Catherina Imbrie)Over 2000 jaar zal de maximaal bereikte wereldtemperatuur weer zeer
langza...
TEMPERATUUR NA 1800
Kleine ijstijd
Honderden Vikingen
veeteelt bedrijven op
Groenland
De Chinezen varen om
Groenland en No...
Bij storm kunnen duinen zwaar aangetast worden en vlakt
het strand af. Het losgeslagen zand verdwijnt met de
onderstroom g...
Idem bij Petten in het voorjaar 2012
ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm voor
het grootste deel met de 20 km brede za...
16
Ondanks strekdammen toch duinafslag
Ondanks strekdammen toch duinafslag langs
een groot deel van onze kust
17
18
Vòòr 1991
Miljoen ton
-Opgave RWS 1991
84 miljoen miljoen ton
stroomt de Waddenzee
in, 55 miljoen stroomt er
weer uit e...
Stormgolven verwijderen zand
•Grote golven en verhoogd zeeniveau halen het zand langs
het strand en de duinen weg door afv...
Deze strand- en duinafslag kan
voorkomen worden door
drijvende golfdempers
20
zeeland
Zijn golfdempers de oplossing?
Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 m
hoge golven en verlagen hun energie met ...
22
Golfdempers houden zand vast
Bij de top van de stormgolven
wordt de golf versneld onder de
ponton doorgedrukt en neemt
...
Draai de ponton einden elk in een golftop.
Door zuiging in het golfdal en druk in de top ligg
golfdempers stil en dempen z...
Doorgaande golven vermengen zich
met de gedempte golven.
24
Hoe werken golfdempers
 De golfdemper wordt radiografisch in de goede stand
gedraaid door van die golfdruk gebruik te mak...
N
26
Ook gedraaide golfdempers dempen goed
Uit het westen aanrollende golven worden
door radiografisch vanaf de kust ingestelde
golfdempers gedempt , waardoor het za...
Manipuleren met golfdempers (2)
Het teveel aan zand van rechts naar links brengen
De rechts evenwijdig aan de golven opges...
LANGSSTROOMTRANSPORT MET
GOLFDEMPERS
( VASTE OPSTELLING EVENWIJDIG MET DE KUST)
ongedempt golfdempers
-30 360 330 300 270 ...
*
LANGSSTROOMTRANSPORT MET
GOLFDEMPERS
(VASTE OPSTELLING) BIJ 20 GR GEDRAAIDE GOLFDEMPERS
doordat de golven uit de richtin...
31
Conclusie drijvende golfdempers
– Geen zandverlies meer bij hoge golven en hoog
zeeniveau
– Aanvoer zand vanuit de 20 k...
Uit “samenwerken met water” van Commissie Veerman in 2008blz10
32
33
Golfdempers krijgen zand toegevoerd en houden dat dan vast !!!
(blz 83)
De 127 m lange golfdempers zijn volledig opgebouwd uit
spantloze geknikte platen met frames op een onderlinge afstand
van ...
De pontons kunnen eventueel in een goedkoop land
worden gebouwd en naar Nederland worden
getransporteerd
golfdemppoten
Pon...
Met de kettingstopper kan de
golfdemper worden gedraaid
• De groene stopper wordt omhoog gehouden
• De ketting kan hier do...
een zuiger(5) in een pijp wordt door de
golfdruk op en neer bewogen,
waardoor met de hydraulische
cilinder(2) het drukvat(...
De evenwijdig aan de golven
opgestelde golfdempers
kunnen stroom opwekken
doordat ze met de golven
mee schommelen.
Bij nor...
• De golfdempers onthouden het zand aan de
Wadden De 84 miljoen toegevoerde kubieke
meters zand komen voornamelijk van de ...
Kostenvergelijking
• 500 Golfdempers voor de kust met een
levensduur van 50 jaar kosten inclusief
onderhoud ca 2 miljard e...
Beslissing Deltaplan 2015
(uit het Deltaplan 2015)
• “Kuijken heeft niet gekozen voor
grootschalige oplossingen zoals een ...
Meestijgende rivieren
• De rivierdijken stijgen dus mee, geschatte
kosten van rivierdijk aanpassen etc.
• Huidige raming 2...
43
De
Haakse
Zeedijk .
1Zandsuppletie
Zuigsleuf
Waterkracht
pompcentrale
. Haakse
. Zeedijk
Ir. D. Butijn
ing. R. van den ...
In die bekkens wordt het huidige
zeeniveau gehandhaafd
• De rivieren stijgen niet meer mee met het
zeeniveau en geven een ...
• In de weken daarna worden de bekkens
weer bij eb via spuisluizen geloosd of na
verdere zeespiegelstijging via waterkrach...
• Wanneer het zeeniveau zo ver is gestegen
dat bij eb lozen van de bekkens niet meer
mogelijk is, zijn waterkracht-pompcen...
Aanleg in fasen van zeeniveau
Eerst de
zwakke
delen met
golfdempers
(rood)
beschermen.
Zij beperken
onnodige
zandsuppletie...
48
Het opspuiten per
bekken
golfdempers
dwarsdijk
49
Het zand wordt door diepzuigers
rechtstreeks uit 40 tot 50 m diepe 4 km
...
Afmeting van de Haakse Zeedijk
50
De dijk ligt in 17 tot 20 m water.
RWS dacht oorspronkelijk dat dit 25 tot 30 m was en z...
Een Sleepzuiger (2003)
Kost ca € 200 miljoen
Kubieke meter kost dan
ca 2,75 tot 5 euro per m3 zand
methode:
a. Vaart naar ...
52
Diepzuiger
Kost € 40 miljoen, incl. persleiding, hulpmaterieel etc.
Kosten: € 0,84 per m 3. RWS gaat uit van 1.7 €/m3.
...
Verse kringstroom in de bekkens
• Door met twee uur verschil van eb en vloed tussen zuid en noord
de spuisluizen gericht t...
• De pompgemalen moeten onevenredig groot worden.
(vdHaak)Pas over 100 tot 150 jaar als ook bij eb niet meer
gespuid kan w...
RWS spreekt over een stagnant peil in de bekkens.
Er wordt via de Noorder- en Zuider-bekkenspuisluis met zout-
en het vanu...
Bijlage 6 Begroting 2015 RWS
€ 3.768 miljoen excl. projectgebonden aandeel betreffende waterschapsprojecten .
(10%), waarv...
Idee voor diepzuiger met 2 zuigbuizen
• Zuigers met twee ladders verwerken twee keer zoveel zand.
• Tijdens het zuigen wor...
• Door van vier dubbelladder-zuigers
deze persleidingen langs de (hier)
700 m brede dijk heen en weer te
bewegen kan men d...
Een zandstopdijkje zoals hier
bij de Hondsbossche
Zeewering hoeft bij het
opspuiten van de Haakse
Zeedijk niet ,
zodat van...
Ook de Westerschelde zal niet aan afsluiting ontkomen.
Bij zeespiegelstijging krijgt de Westerschelde een krachtiger
doors...
Kunnen kantelbare halfhoge sluisdeuren de ebstroom in de
Waddenzee zoveel vertragen dat er meer zand
in de Waddenzee zal a...
vdHaak instrueerde over de hele wereld kapiteins hoe zijn ankers te gebruiken62
In Zd-Afrika moest hij van de politie van de weg af en tot zijn
verbazing kwamen zijn Stevpris-ankers voorbij 63
Dick Verkijk,Dik en Rob van den Haak(ik de
tekeningen, 15 jaar) maakten in 1944/45 de
Oprechte Haarlemmer, Radio boven in ...
Bij de uitlaat van de riolering
in Haarlem
schaatste ik in 1948 rechtstreeks naar 2
kinderen toe die door het ijs waren
ge...
Tot slot
Voor men tot een besluit voor de zeedijk
komt zal er een strijd ontstaan over
• Kostverdeling tussen de “land”- w...
Adaptief deltamanagement RWS
In de nieuwe RWS-aanpak staat ‘adaptief
deltamanagement’ centraal: “Vooruitkijken naar de
opg...
Maar als we onverhoopt een
superstorm èn hoge rivieraanvoer
krijgen kunnen we op dat moment
niet éven de dijken ophogen of...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zeeniveaustijging, golfdempers en zeedijk

984 views

Published on

Onze rivieren stijgen met het zeeniveau mee. De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg zullen in de toekomst moeten worden gesloten. De zandsuppletie is niet vol te houden.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zeeniveaustijging, golfdempers en zeedijk

 1. 1. Zeeniveaustijging golfdempers Zeedijk Maart 2015 Ing.Rob van den Haak, Ir.Dick Butijn 1
 2. 2. Onze rivieren stijgen met het zeeniveau mee. De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg zullen in de toekomst moeten worden gesloten De zandsuppletie is niet vol te houden 2 ZEENIVEAU BEDWINGEN STERKE GROEI INWONERS EN TREK NAAR HET WESTEN
 3. 3. Bij een volgende storm zal het zeeniveau de 4,5 tot 5 m kunnen bereiken -30 cm NAP +18 cm NAP 2015 1864 Watersnood 1953 Overstroming in 1916 RWS 10 0 -10 -20 -30 -40 stormvloed 1953 + 387 cm springvloed extra 45 cm Sinds 1953 gestegen 18 cm Te verwachten 450 cm , . Maar kan tot in de . . verre toekomst . naar 8m stijgen . 3
 4. 4. Maar……! Volgens minister Schultz van Haegen zullen bij een overstroming toch nog 85 % van ons “het dak op moeten!” (Ik zou die 7 miljoen mensen dan wel willen aanraden, als het nog kan, om de autodeuren open te zetten om opdrijven, botsen en blikschade te voorkomen) 4
 5. 5. In één avond en één ochtend deze “Stad Rotterdam” voor Spido ontworpen, welke 2 weken daarna in Düsseldorf werd besteld en gebouwd. Wie is Rob van den Haak? HTS Scheepsbouw, 1953 HTS Werktuigbouw, 1955 Inspecteur bij Spido geweest, Theoretisch medewerker bij L.Smit Sleepdienst, x Inspecteur nieuwbouw bij de Stevin Groep, x Chef T.D. bij Bagger. fa. Breejen van de Bout, x In 1972 Vryhof Anchors B.V. gesticht. Bij de Stevingroep het idee van de inmiddels zeer bekende dokschepen gelanceerd X Alle drie de bedrijven zijn inmiddels van het toneel verdwenen
 6. 6. Twee van deze rompen gebouwd op de jachthaven welke enkele jaren later omgetoverd was tot het Kleinpolderplein bij Rotterdam Hij lanceerde in 1985 de Golfdempers en in 2000 de Haakse Zeedijk. 6
 7. 7. De houdkracht van ankers was toen van een Danforth in 1972 10 x Stevin MK3 UHC 1973 26 x Stevpris MK5 UHC 1983 60 x Stevpris MK6 UHC 1998 80 x Stevmanta in 1989 130 x maal het eigen gewicht . Vryhof Anchors in 1972 opgericht en binnen 14 jaar toonaangevend in de offshore en baggerindu- strie in de wereld geworden. In die 43 jaar zijn er al meer dan 10.000 Stev-ankers geleverd, waarvan de meesten 8 tot 15 ton wegen. 150 patenten. Dit zijn tot nu toe de grootste ankers in de wereld en werden gebruikt tijdens de bouw van een betonnen boorplatform dat daarna op 300 m diep water in Noorse wateren op de zeebodem werd geplaatst. 7
 8. 8. Wie is Dick Butijn? Elektrotechnisch ingenieur, energietechniek, TU Delft 1984. Lanceerde in 2009 een integraal plan voor hoogwaterbescherming en energieopslag op zee door middel van valmeren en grootschalige windenergie. Met Rob van den Haak verantwoordelijk voor doorontwikkeling van de Haakse Zeedijk, in mei 2011 gepresenteerd aan de deltacommissaris. 8
 9. 9. 9 (Een zeer groot deel van de dijken zullen door de ingetekende (gele) Haakse Zeedijk beveiligd moeten worden om de rivieren op het huidige peil te kunnen handhaven ( vdHaak)
 10. 10. • Gelijktijding optreden van een superstorm en hoge rivieraanvoer leidt tot een catastrofe! Zonder bekken zal een hoge rivieraanvoer in combinatie met een superstorm van enkele dagen voor een grote catastrofe in ons land zorgen met een verhoging van de benedenrivieren!!!! 10
 11. 11. 11 Vraagstukken voor het kustbeleid en -beheer die zich in de diverse delen van de kuststrook afspelen (Stronkhorst at all, 2010)
 12. 12. (JI) ( uit “De IJstijd John en Catherina Imbrie)Over 2000 jaar zal de maximaal bereikte wereldtemperatuur weer zeer langzaam gaan dalen. Het zeeniveau zal in de volgende duizenden jaren nog zo’n 6 tot 8 meter verder stijgen , gaan dalen en na 20.000 jaar zal de ijstijd weer intreden. 1200 jaar Opwarming 20 18 16 14 12 10 Dat blauwe lijntje geeft 1200 jaar weer 12 Opwarming
 13. 13. TEMPERATUUR NA 1800 Kleine ijstijd Honderden Vikingen veeteelt bedrijven op Groenland De Chinezen varen om Groenland en Noord- Siberië naar China De ijstijd zal over 20.000 jaar bereikt worden. De gemiddelde wintertemperatuur in Nederland in Co 13 Zeer veel overstromingen in de 12e en 13e eeuw, sterke terugval Vikingers door temperatuurval Was n.a.v. de vele overstromingen en de 12e en 13e eeuw de beruchte ijskap van Groenland dan toch al aan het smelten?
 14. 14. Bij storm kunnen duinen zwaar aangetast worden en vlakt het strand af. Het losgeslagen zand verdwijnt met de onderstroom grotendeels noordwaarts. 14
 15. 15. Idem bij Petten in het voorjaar 2012 ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm voor het grootste deel met de 20 km brede zandrivier verder mee naar het noorden Zo verdween bij storm in het voorjaar 2012 bij Petten circa 30.000 m3 zand per kilometer, dat met de 20 km brede zandrivier naar het noorden werd weggevoerd. Zo verdween er ten Noorden van de Hondsbossche Zeewering 30.000 m3 duin gedurende storm in het voorjaar 2012 15
 16. 16. 16
 17. 17. Ondanks strekdammen toch duinafslag Ondanks strekdammen toch duinafslag langs een groot deel van onze kust 17
 18. 18. 18 Vòòr 1991 Miljoen ton -Opgave RWS 1991 84 miljoen miljoen ton stroomt de Waddenzee in, 55 miljoen stroomt er weer uit en gaat door naar Duitsland en Denemarken.+9 Netto resultaat miljoen ton/jr Waddenzee : +29 N-en Zd-Holland : - 9 Zeeland : 0 Westerschelde : + 9
 19. 19. Stormgolven verwijderen zand •Grote golven en verhoogd zeeniveau halen het zand langs het strand en de duinen weg door afvlakking van de vooroever. •Dit wordt bij normaal weer deels teruggebracht •RWS streeft daarom met zandsuppletie een lange . 1 : 500 vooroever helling na, zodat de golven . sneller afnemen in grootte. •Vele periodieke zandsuppleties blijken na één herfststorm echter toch te zijn verdwenen. •Waardoor eindeloos bij stijgend zeeniveau groeiende zandsuppleties moeten worden gehandhaafd •De zandsuppletie was 7 mln/m3/jr, werd 12, over enkele jaren 20 en wordt uiteindelijk onbetaalbaar •Conclusie: Plaats golfdempers voor de kust 19
 20. 20. Deze strand- en duinafslag kan voorkomen worden door drijvende golfdempers 20 zeeland
 21. 21. Zijn golfdempers de oplossing? Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 m hoge golven en verlagen hun energie met 50%. Op 74 m afstand van elkaar wordt dat 3.29 m en 34%. Studies T.H. Delft , R.J.W.Burgers, april 1993 en H.J.van Engelen, aug.1995; ontwerp van Van den Haak, 1987. 8
 22. 22. 22 Golfdempers houden zand vast Bij de top van de stormgolven wordt de golf versneld onder de ponton doorgedrukt en neemt zand mee verder richting strand Bij een golfdal is de druk lager dus minder zand terugvloei, waardoor uiteindelijk een positief zand transport vanaf de zee richting kust ontstaat en kan een steilere helling worden gehandhaafd
 23. 23. Draai de ponton einden elk in een golftop. Door zuiging in het golfdal en druk in de top ligg golfdempers stil en dempen zo de golven. Hier testmodellengte ca 2,7 m Test in golftank TU-Delft Richting wa golftop zich ponton bew 23
 24. 24. Doorgaande golven vermengen zich met de gedempte golven. 24
 25. 25. Hoe werken golfdempers  De golfdemper wordt radiografisch in de goede stand gedraaid door van die golfdruk gebruik te maken.  De ene poot het centrale draaipunt en de andere poot met kettingratel  Mocht een ankerdraad breken, dan draait de ponton gewoon bij aan de overblijvende drie ankers, dus geen gevaar voor de scheepvaart 25
 26. 26. N 26 Ook gedraaide golfdempers dempen goed
 27. 27. Uit het westen aanrollende golven worden door radiografisch vanaf de kust ingestelde golfdempers gedempt , waardoor het zand blijft liggen en er ook zand naar de kust gestuurd wordt. Manipuleren met golfdempers (1) 27
 28. 28. Manipuleren met golfdempers (2) Het teveel aan zand van rechts naar links brengen De rechts evenwijdig aan de golven opgestelde golfdempers laten de golven bij normaal weer ongehinderd door Het zand verplaatst zich met de ebstroom naar links en wordt bij de gedempte golven vastgehouden . 28
 29. 29. LANGSSTROOMTRANSPORT MET GOLFDEMPERS ( VASTE OPSTELLING EVENWIJDIG MET DE KUST) ongedempt golfdempers -30 360 330 300 270 240 210 Het langstransport van 43.000 m3/jaar noord verandert in 13.800 m3/jaar zuid Invalshoek golven door H.J.van Engelen
 30. 30. * LANGSSTROOMTRANSPORT MET GOLFDEMPERS (VASTE OPSTELLING) BIJ 20 GR GEDRAAIDE GOLFDEMPERS doordat de golven uit de richtingen 240 en 270 gr gedempt worden, neemt het transport naar het noorden af ten bate van de zuidelijke richting . n hoekverdraaiing -20 gr 460.000 M3/JAAR n hoekverdraaiing -30 gr 440.000 M3/JAAR n hoekverdraaiing -40 gr 280.000 M3/JAAR ongedempt golfdempers 30 360 330 300 270 240 TOTAAL 30
 31. 31. 31 Conclusie drijvende golfdempers – Geen zandverlies meer bij hoge golven en hoog zeeniveau – Aanvoer zand vanuit de 20 km brede zandrivier – Bij normaal weer vindt zandaanwas naar het strand plaats – Een 1:150 vooroever vraagt verder zeewaarts minder zandsuppletie dan de huidige nagestreefde 1:500 oever – Evenals de noordwaarts gerichte zigzag transport beweging van het natte strandzand blijft de 29 miljoen m3 zand naar de Wadden vanuit de zandrivier gehandhaafd
 32. 32. Uit “samenwerken met water” van Commissie Veerman in 2008blz10 32
 33. 33. 33 Golfdempers krijgen zand toegevoerd en houden dat dan vast !!! (blz 83)
 34. 34. De 127 m lange golfdempers zijn volledig opgebouwd uit spantloze geknikte platen met frames op een onderlinge afstand van ca 6 m en vier waterdichte schotten platen kettingratel 34
 35. 35. De pontons kunnen eventueel in een goedkoop land worden gebouwd en naar Nederland worden getransporteerd golfdemppoten Ponton 35
 36. 36. Met de kettingstopper kan de golfdemper worden gedraaid • De groene stopper wordt omhoog gehouden • De ketting kan hier door de vrij op en neer bewegende rode stopper wel naar links bewegen, maar niet naar rechts • Er is zeer weinig ener- gie voor nodig nodig 36
 37. 37. een zuiger(5) in een pijp wordt door de golfdruk op en neer bewogen, waardoor met de hydraulische cilinder(2) het drukvat(4) op spanning houdt. Zender/ontvanger(1) regelt met klep(3) via de hydraulische cilinder(6) de stand van de kettingstopper. De stand van de golfdempers kan centraal vanaf het vaste land worden geregeld, met door de ponton zelf zelf opgewekte energie 37
 38. 38. De evenwijdig aan de golven opgestelde golfdempers kunnen stroom opwekken doordat ze met de golven mee schommelen. Bij normaal weer wordt energie opgewekt voor het vaste land Generator 38
 39. 39. • De golfdempers onthouden het zand aan de Wadden De 84 miljoen toegevoerde kubieke meters zand komen voornamelijk van de 20 km brede zandrivier (zie dia 16) • Gezien de ervaring op ankergebied van R.v.d.Haak op ankergebied hoeft RWS ook niet bang te zijn dat met vier ankers de golfdempers gevaar voor de scheepvaart zullen opleveren, . Mening van RWS en de mening van den Haak 39
 40. 40. Kostenvergelijking • 500 Golfdempers voor de kust met een levensduur van 50 jaar kosten inclusief onderhoud ca 2 miljard euro. • De zandsuppletie was 7 miljoen , nu 12, wordt 20 kubieke meter, maar groeit gestaag naar de 50miljoen. • De zandsuppletie groeit de komende eeuw naar 5 tot 7 miljard euro, maar waarschijnlijk meer. • www.waterforum.net/Discussieforum/7219-Drijvende-golfdempers- goedkoop-en-effectief-alternatief-voor- zandsuppletie#sthash.4ZfjcY7x.dpuf; 11 september 2013 40
 41. 41. Beslissing Deltaplan 2015 (uit het Deltaplan 2015) • “Kuijken heeft niet gekozen voor grootschalige oplossingen zoals een nieuwe zeedijk voor de kust van Nederland. Dat was één van de plannen die de afgelopen jaren bij hem werden ingediend. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel de zeespiegel gaat stijgen, zou dat weggegooid geld kunnen zijn. Kuijken: “De kust is nu voldoende veilig, zeker als we de stranden door middel van zandsuppletie breed genoeg houden”. 41
 42. 42. Meestijgende rivieren • De rivierdijken stijgen dus mee, geschatte kosten van rivierdijk aanpassen etc. • Huidige raming 2015 -2021 0,5 mld € • Maatregelen 2022 -2028 1,1 mld € • Kosten 2015 -2065 6-8 mld €? 42
 43. 43. 43 De Haakse Zeedijk . 1Zandsuppletie Zuigsleuf Waterkracht pompcentrale . Haakse . Zeedijk Ir. D. Butijn ing. R. van den Haak 29 mrt 2014 dijkopspuiting De Radicale oplossing is de
 44. 44. In die bekkens wordt het huidige zeeniveau gehandhaafd • De rivieren stijgen niet meer mee met het zeeniveau en geven een aanzienlijke besparing op het onderhoud van dijken, sluizen en gemalen binnenslands. • Lossen het overstromingsgevaar, de zoetwaterproblemen en de verzilting op. • Windmolens op de Haakse Zeedijk zijn aanzienlijk goedkoper dan in de Noordzee en dragen zo bij aan de kustverdediging. • De bekkens vangen tijdens een superstorm in comb. met superspringvloed al het rivierwater op44
 45. 45. • In de weken daarna worden de bekkens weer bij eb via spuisluizen geloosd of na verdere zeespiegelstijging via waterkracht- pompcentrales zeewaarts gepompt. • Zowel door water uit de rivieren als uit zee worden de bekkens elke 3 weken ververst worden. • Verzilting binnenlands vermindert doordat de bekkens op het hedendaagse zeepeil of lager worden gehouden. • Het zoetwaterprobleem is opgelost • Bij alleen een Zuidbekken zal het niveau bij storm en maximum rivieraanvoer bij gesloten Maeslantkering dan ca anderhalve meter veilig stijgen Drie bekkens 45 Strekdammen
 46. 46. • Wanneer het zeeniveau zo ver is gestegen dat bij eb lozen van de bekkens niet meer mogelijk is, zijn waterkracht-pompcentrales nodig, welke tegen nachttarief het water er uit pompen en overdag stroom opwekken. • Ze kunnen nu al aangelegd worden om stroom op te wekken • Die valmeren hebben een -7 tot -12 m peil • Het IJsselmeer stroomt via een nieuw doorvoerkanaal ( ) in het Noordbekken uit. • We zijn voor vele eeuwen weer stormveilig Waterkrachtpompcentrales Valmeer Zuigsleuf 46
 47. 47. Aanleg in fasen van zeeniveau Eerst de zwakke delen met golfdempers (rood) beschermen. Zij beperken onnodige zandsuppleties Bij hoger zeeniveau waterkracht pompcentrale installeren Dan in 10 jaar het Zuidbekken, waar onze rivieren in uitstromen aanleggen Kosten ca 12 miljard € Eindbeeld Haakse Zeedijk 47
 48. 48. 48
 49. 49. Het opspuiten per bekken golfdempers dwarsdijk 49 Het zand wordt door diepzuigers rechtstreeks uit 40 tot 50 m diepe 4 km brede sleuven uit de bekkens gezogen en continu met een hoge zandconcentratie via persleidingen op de dijk geperst Het in 10 jaar 700 m brede duin en 2 tot 3000 m brede opgespoten woondeel komt met 8 zuigers op 7,2 miljard €. Drie bekkens, incl. spuisluizen, zonder woondeel komen op ca 27 miljard euro.
 50. 50. Afmeting van de Haakse Zeedijk 50 De dijk ligt in 17 tot 20 m water. RWS dacht oorspronkelijk dat dit 25 tot 30 m was en zou er dus 5x 15000 x ca 150.000m of 11.25 miljard m3 meer zand nodig zijn, hetgeen de hogere door RWS geschatte prijs verklaart.
 51. 51. Een Sleepzuiger (2003) Kost ca € 200 miljoen Kubieke meter kost dan ca 2,75 tot 5 euro per m3 zand methode: a. Vaart naar 20 m diepe zuiglocatie . . in zee, ca 20 km uit de kust b. Zuigt al varend een ca 2 mtr laag zand c. Vaart terug naar locatie d. Lost het zand via: bodemkleppen, rainbowen òf met een pers- Leiding in het werk persen, hetgeen hier het prijsverschil bepaalt Vox Maxima van Van OordBeuninhoud 31.200 m³ Vergelijking sleepzuigers en diepzuigers 51 RWS
 52. 52. 52 Diepzuiger Kost € 40 miljoen, incl. persleiding, hulpmaterieel etc. Kosten: € 0,84 per m 3. RWS gaat uit van 1.7 €/m3. methode: a. Zuigt en perst het zand direct via persleiding in het werk b. Heeft weinig bemanning c. Verplaatst zich met door hulpschepen verplaatste ankers d. Door diep te zuigen loopt het zand vanzelf naar de zuigmond, . en verkrijgt daardoor een hogere zandconcentratie e. Hij verwerkt in dezelfde tijd evenveel zand als één sleepzuiger, . ofwel gedurende 42 weken/jaar 30 miljoen m3 persleiding zuigbuis met pomp Zandproductie met diepzuiger is goedkoper
 53. 53. Verse kringstroom in de bekkens • Door met twee uur verschil van eb en vloed tussen zuid en noord de spuisluizen gericht te openen en te sluiten blijft het bekken door de daardoor ontstane ringstroom vers. • Via de noordelijk spuisluis bij vloed in en de zuidelijke eb uit. • Na sluiting gaat de circulatie nog een aantal uren door tot het volgende tij. • Tijdens een 2 daagse superstorm en hoge rivieraanvoer stijgt het niveau in de bekkens en kan daarna in ca 3 weken bij normaal zeeniveau gespuid worden 53 2 uur
 54. 54. • De pompgemalen moeten onevenredig groot worden. (vdHaak)Pas over 100 tot 150 jaar als ook bij eb niet meer gespuid kan worden. Maar dan zullen die bezwaren allang weggewuifd worden, omdat de rivieren dan zulke hoge dijken zouden moeten hebben en zal dat ook opgelost worden. • Aantal inwoners neemt volgens CBS in de toekomst af. Inwoners zullen, inclusief hun bedrijven, graag de rust en veiligheid op de veilige +5m NAP 3.5 km brede dijk zoeken. Een enkelbaans metro op de 50 km lange kustdijk zelf, alsmede een tien minuten verbinding met vleugelboten, zal het goede contact met de kust behouden. • RWS schat de kubieke meter zandprijs veel hoger vandenhaak: Zie voorgaande dias 54 Mening van RWS en de mening van den Haak
 55. 55. RWS spreekt over een stagnant peil in de bekkens. Er wordt via de Noorder- en Zuider-bekkenspuisluis met zout- en het vanuit de rivieren zoet-instromend water een continue verse kringstroom gecreëerd. • Het Bezwaar vanwege “Ecologie/Natura2000” t.p.v. het Noord- en Zuidbekken zal na een zeer ernstige overstroming met vele duizenden slachtoffers en miljarden schade echt wel even opzij gezet worden om Nederland weer op de rails te zetten. • RWS verwacht niet dat door klimaatsverandering de kust onveilig zal worden. Professoren van de TU-Delft hebben daar een andere mening over. (zie Publikaties blz 82 in DHZ website) • De vooroeverhelling is veel te steil, moet 1:500 zijn om de golven te dempen. Golfdempers zorgen voor zandaanvoer, en creëren een steilere helling. 55 Mening van RWSen de mening van den Haak
 56. 56. Bijlage 6 Begroting 2015 RWS € 3.768 miljoen excl. projectgebonden aandeel betreffende waterschapsprojecten . (10%), waarvan vanaf 2015 nog € 3.732 miljoen (tot en met 2028). € . 854 miljoen voor versterking Afsluitdijk, vergroting afvoercapaciteit en amb . tabel 4 € . 60 miljoen van het Rijk (vanuit NURG en Verbeterprogramma Rijkswateren) . en van de provincie Gelderland tabel 5 € . 3 miljoen. Legger Vlieland en Terschelling tabel 6 € 3.218 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog € 2.040 miljoen tabel 7 € 2.382 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog 913 miljoen tabel 8 Ruimte voor de rivier € . 407 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog € 134 miljoen, Maaswerken tabel 10 € . 854 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog € 132 miljoen, tabel 11, Herstel steen- . bekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroever- . bestortingen Zeeland € . 970 miljoen Agendering voor programmering deze kabinetsperiode 2015-2021 . Maatregel € Totaal 12 miljard 56
 57. 57. Idee voor diepzuiger met 2 zuigbuizen • Zuigers met twee ladders verwerken twee keer zoveel zand. • Tijdens het zuigen wordt de ene zuigbuis een laagdiepte verder afgesteld dan de andere en visa versa, waardoor tijdens hun draaibeweging in één keer twee lagen worden gezogen. 57 spudpaal
 58. 58. • Door van vier dubbelladder-zuigers deze persleidingen langs de (hier) 700 m brede dijk heen en weer te bewegen kan men de dijk moeiteloos opspuiten, zal het water makkelijk wegstromen en de zandhelling zich op natuurlijke wijze vormen. • De achterste (blauwe) ponton wordt geballast. • Gekromde geballaste “zandstop” pontons houden het zand vast en worden leeg mee verplaatst. 58
 59. 59. Een zandstopdijkje zoals hier bij de Hondsbossche Zeewering hoeft bij het opspuiten van de Haakse Zeedijk niet , zodat vanzelf de juiste helling wordt gecreëerd. 59
 60. 60. Ook de Westerschelde zal niet aan afsluiting ontkomen. Bij zeespiegelstijging krijgt de Westerschelde een krachtiger doorstroming en daardoor wordt bij Antwerpen het getij t.g.v. de smaller wordende Westerschelde nog extremer. zandstroom bij
 61. 61. Kunnen kantelbare halfhoge sluisdeuren de ebstroom in de Waddenzee zoveel vertragen dat er meer zand in de Waddenzee zal achter blijven? Iets voor specialisten om te onderzoeken? Ondersleuf voorkomt ophoping tegen kantelsluis 61
 62. 62. vdHaak instrueerde over de hele wereld kapiteins hoe zijn ankers te gebruiken62
 63. 63. In Zd-Afrika moest hij van de politie van de weg af en tot zijn verbazing kwamen zijn Stevpris-ankers voorbij 63
 64. 64. Dick Verkijk,Dik en Rob van den Haak(ik de tekeningen, 15 jaar) maakten in 1944/45 de Oprechte Haarlemmer, Radio boven in de kast,, stencilmach.van de Arveiderssportbond. 64
 65. 65. Bij de uitlaat van de riolering in Haarlem schaatste ik in 1948 rechtstreeks naar 2 kinderen toe die door het ijs waren gezakt. Twee meter er voor zakte ik door het ijs en ben toen onder het ijs door naar de kinderen en met hen in mijn armen naar de kant gezwommen. Een maand later werd ik verrast met een lekkere taart van de “Haagse Post”. “En toen hoorde ik “blub, blub” en dat was U” 65
 66. 66. Tot slot Voor men tot een besluit voor de zeedijk komt zal er een strijd ontstaan over • Kostverdeling tussen de “land”- waterschappen met de zeewaterschappen? (Rivierdijk-, verzilting-, zoetwater-voordelen) • Een grote weerstand van de bewoners wegens milieu- achteruitgang wel of niet • Ook de dijken zullen vanaf de Maeslantkering tot de kust aan de zeeniveaustijging aangepast moeten worden • Invloed windmolenparken in de zandzuigsleuf en leidingen richting Engeland ?
 67. 67. Adaptief deltamanagement RWS In de nieuwe RWS-aanpak staat ‘adaptief deltamanagement’ centraal: “Vooruitkijken naar de opgaven die voor ons liggen, met dat inzicht op tijd (kosten)effectieve maatregelen nemen en flexibel blijven om in te kunnen spelen op nieuwe kansen, inzichten en omstandigheden. Alternatieve maatregelen liggen klaar voor het geval deze in de toekomst nodig zijn. Ook dat hoort bij adaptief werken: nuchter, alert en voorbereid. Adaptief deltamanagement is door de gezamenlijke overheden, maatschappelijke partijen, kennisinstituten en bedrijven omarmd als nuchtere oplossing voor het omgaan met ontwikkelingen waarvan de richting wel duidelijk is maar de snelheid onzeker”. 67
 68. 68. Maar als we onverhoopt een superstorm èn hoge rivieraanvoer krijgen kunnen we op dat moment niet éven de dijken ophogen of de mensen evacueren Het kan morgen gebeuren! Hadden we dan tòch maar die dan nu nadaptieve ingrepen op een hoger niveau gesteld! 18 maart 2015 68

×