Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Golfdemptransport

462 views

Published on

Golfdemptransport - De Haakse Zeedijk

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Golfdemptransport

 1. 1. TECHNISCHE INFORMATIE Zandtransport H.J. van Engelen & R.van den Haak 10 nov 1995 DE GOLFDEMPER Tweede deel
 2. 2. Technische toelichting (1) <ul><li>Zonder poten, bij evenwijdig op de ponton aankomende golven, met de draden direct op de ponton worden de ankerkrachten onbeheersbaar. </li></ul><ul><li>De poten onder de ponton verlagen de ankerkrachten op de ponton, omdat de pontons, wanneer ze evenwijdige met de golven liggen, kunnen meezwaaien. </li></ul>
 3. 3. Technische toelichting (2) <ul><li>De totale inhoud van de ponton is 2880 kubieke meter. Het deel dat boven water uitsteekt 200 m3 </li></ul><ul><li>Bij lange golven overlangs, zakt de ponton dieper, zodat hij min of meer net als bij een duikboot minder buigkrachten op hoeft te nemen. </li></ul><ul><li>(Bij het verslepen van dokken over de oceanen liet L. Smit Internationale Sleepdienst de dokken om dezelfde redenen zakken. Anders zouden ze breken) </li></ul>
 4. 4. Technische toelichting (3) <ul><li>Het ballastwater is zo geplaatst dat de ponton rechtop blijft liggen. </li></ul><ul><li>Om een eventueel gezonken ponton weer te laten drijven worden er uitwendige luchtaansluitingen aangebracht. </li></ul><ul><li>Bezwijking van een ponton zal op de totale 531 stuks qua golfdemping slechts een kleine verandering geven </li></ul>
 5. 5. Technische toelichting (4) <ul><li>Zowel betonnen- als stalen pontons kunnen sterk genoeg gemaakt worden. </li></ul><ul><li>Bij falen van een anker of - draad zullen de drie overige draden altijd voldoende sterk zijn om de ponton verankerd te houden. </li></ul><ul><li>(Immers de ponton draait zich in de gunstigste positie om aan de golfkrachten toe te geven). </li></ul>
 6. 6. Technische toelichting (5) <ul><li>De ankers zitten diep in de grond in een zuurstofarme omgeving, er treedt dus minimale roestvorming op. </li></ul><ul><li>Er worden staaldraden gebruikt. zodat bij springtij de draden zichzelf uit de grond kunnen trekken. </li></ul><ul><li>Bij springtij kunnen kettingen breken, omdat </li></ul><ul><li>in het zand vast blijven zitten. </li></ul><ul><li>Alleen bij de ratelaar, boven de zeebodem wordt ketting gebruikt </li></ul>
 7. 7. Technische toelichting (6) <ul><li>De pontons zijn van navigatie verlichting voorzien. </li></ul><ul><li>Ze liggen ongeveer 1.5 tot 2.5 km uit de kust. </li></ul><ul><li>De groepen van 9 stuks hebben elk een tussenruimte </li></ul><ul><li>van 429 mtr </li></ul><ul><li>De ruimte tussen de pontons zelf bedraagt 59 mtr </li></ul><ul><li>Door eventueel later de pontons aan beide ponton-einden met elk 20 mtr te verlengen wordt de demping van de golven van 36% naar 46% gebracht ( zeer waarschijnlijk overbodig) </li></ul>
 8. 8. Technische toelichting (8) <ul><li>De waterdiepte moet meer dan 9 meter bedragen om grondcontact met de poten te voorkomen. </li></ul><ul><li>De golven groeien vanaf de pontons naar de kust niet meer dan 3 centimeter </li></ul><ul><li>De pontons kunnen vanaf de kust in groepen van 9 stuks centraal radiografisch gedraaid worden </li></ul>
 9. 9. Technische toelichting (9) <ul><li>Gegevens ponton </li></ul><ul><li>Lengte 126 mtr (166mtr) </li></ul><ul><li>Hoogte 7.0 mtr </li></ul><ul><li>Diepgang 9.5 mtr </li></ul><ul><li>Volume 2880 m3 </li></ul><ul><li>Reserve drijfvermogen 180 m3 </li></ul><ul><li>Gewicht (beton) 1650 ton </li></ul><ul><li>Gewicht (staal) 340 ton </li></ul>
 10. 10. STALEN GOLFDEMPER WATERVERPLAATSING 2880 M3 INHOUD 3150 M3 BALLAST 1550 TON LENGTE 126 MTR ZIJDEN PONTON 7 MTR LENGTE POTEN 2.5 MTR 315 GOLFDEMPERS 1260 STUKS 7 TONS MANTA ANKERS 630 STUKS 200 MTR LANGE 100MM DIA KABELS 315 STUKS 150 MTR LANGE 100MM DIA KABELS 315 STUKS 100 MTR LANGE 100 MM DIA KETTINGEN 315 STUKS KETTINGRATELAARS, 8 ton EDOBO Rob van den Haak 28 augustus, 1997 octrooi aangevraagd
 11. 11. KOSTEN <ul><li>Bij het groeien van het aantal golfdempers zal de benodigde zandsuppletie evenredig afnemen </li></ul><ul><li>Bij een inflatie van 2%, met plaatsing van 531 golfdempers in 9 jaar geeft dat een batig saldo van 637 miljoen gld </li></ul><ul><li>De kosten van de zandsuppletie zijn er dan afgetrokken </li></ul><ul><li>Het maximum te investeren bedrag is 466 miljoen gld </li></ul><ul><li>Uitbreiding van het strand tot 600 mtr </li></ul>
 12. 12. ENIG CIJFERMATERIAAL
 13. 13. ENIG CIJFERMATERIAAL
 14. 14. <ul><ul><li>ENIG CIJFERMATERIAAL </li></ul></ul>
 15. 15. KOSTEN (bij 40 cm zeespiegelverhoging) Over totaal 25 jaar. Inflatie 2% tussen Den Helder en de Maasvlakte 119 kilometer bij 40 cm zeespiegelstijging <ul><li>in miljoen guldens </li></ul><ul><li>Zandsuppletie 1281 </li></ul><ul><li>Dit is nodig voor het dynamisch handhaven van de kuststrook. </li></ul><ul><li>531 golfdempers 600 </li></ul><ul><li>Blijvend actieve zandtoevoer naar de kust </li></ul><ul><li>Een kuststrook van 600 meter breed? </li></ul><ul><li>Bij dynamisch handhaven kan waarschijnlijk met 105 golfdempers volstaan worden </li></ul><ul><li> </li></ul>
 16. 16. HET MANIPULEREN VAN ZANDTRANSPORT MET GOLFDEMPPONTONS
 17. 17. MANIPULEREN MET GOLFDEMPERS VOOR DE SCHEVENINGSE KUST <ul><li>Uit het zuid-westen aankomende golven worden door de VA-pontons gedempt. </li></ul>
 18. 18. MANIPULEREN MET GOLFDEMPERS VOOR DE SCHEVENINGSE KUST <ul><li>Uit het westen aanrollende golven worden </li></ul><ul><li>door de gedraaide VA-pontons gedempt. </li></ul><ul><li>Het zand blijft liggen. </li></ul>
 19. 19. MANIPULEREN MET GOLFDEMPERS VOOR DE SCHEVENINGSE KUST <ul><li>De linker rij ligt recht in de uit het </li></ul><ul><li>noordwesten komende golven </li></ul><ul><li>De rechter rij ligt evenwijdig aan de golven </li></ul><ul><li>Beiden geven de golven gewoon door. </li></ul><ul><li>Het zand verplaatst zich zuidwaarts. </li></ul>
 20. 20. MANIPULEREN MET GOLFDEMPERS VOOR DE SCHEVENINGSE KUST Het teveel aan zand van rechts naar links brengen <ul><li>De rechter rij VA-pontons laat de golven ongehinderd door en </li></ul><ul><li>verplaatst het zand naar links, alwaar het vastgehouden </li></ul><ul><li>wordt t.g.v. gedempte golven </li></ul>
 21. 21. MANIPULEREN MET GOLFDEMPERS VOOR DE SCHEVENINGSE KUST Het teveel aan zand links naar rechts verplaatsen <ul><li>De linkse groep VA-pontons laat de golven ongehinderd door en verplaatst het zand naar rechts, alwaar het vastgehouden wordt </li></ul><ul><li>doordat de golven gedempt worden </li></ul>
 22. 22. OMDRAAIING VAN DE LANGSSTROOM MET GOLFDEMPERS <ul><li>Verdraaien van de golfdempers maakt manipulatie noord/zuid- en zuid/noord transport mogelijk </li></ul><ul><li>Een vaste opstelling van de pontons onder een bepaalde hoek t.o.v. de golven kan, over het gehele jaar gerekend, een zandtransport in een bepaalde richting bewerkstelligen </li></ul>
 23. 23. OMDRAAIING VAN DE LANGSSTROOM MET GOLFDEMPERS <ul><li>Bij transport naar het zuiden vindt er dan ten noorden van de pontons een verhoogde erosie plaats </li></ul><ul><li>Beter is het om het uit het zuiden aangevoerde zand gedeeltelijk vast te houden en gedeeltelijk door te laten </li></ul><ul><li>De mogelijkheid van manipuleren van de kuststroom is dan noodzakelijk </li></ul>
 24. 24. LANGSSTROOMTRANSPORT MET GOLFDEMPERS ( VASTE OPSTELLING EVENWIJDIG MET DE KUST) ongedempt golfdempers 30 360 330 300 270 240 TOTAAL langstransport van 43.000 m3/jaar noord verandert in 13.800 m3/jaar zuid volgens H.J.van Engelen
 25. 25. * LANGSTRANSPORT BIJ 20 GR GEDRAAIDE GOLFDEMPERS (VASTE OPSTELLING) doordat de golven uit de richtingen 240 en 270 gr gedempt worden, neemt het transport naar het noorden af ten bate van de zuidelijke richting 30 360 330 300 270 240 TOTAAL . <ul><li>hoekverdraaiing -20 gr 460.000 M3/JAAR </li></ul><ul><li>hoekverdraaiing -30 gr 440.000 M3/JAAR </li></ul><ul><li>hoekverdraaiing -40 gr 280.000 M3/JAAR </li></ul>volgens H.J.van Engelen ongedempt golfdempers

×