Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bij vloed en stormgolven worden de duinen tot 6 à 7 m
zwaar aangetast en vlakken het strand af, waarbij dat
zand met de on...
Idem bij Petten in het voorjaar 2012Idem bij Petten in het voorjaar 2012
ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm
voor het...
Stormgolven verwijderen zand
•Bij storm wordt door de grote golven en verhoogd
zeeniveau het zand langs het strand en de
d...
44
Vòòr 1991
En deponeerde 29
miljoen m3 zand in
de Wadden
Daarvan komt ca 9
miljoen m3 zand mee
van de Zd- en
N-Hollandse...
55
Golfdempers houden zand vastGolfdempers houden zand vast
De gedempte stormgolven
worden versneld onder de
ponton doorge...
66
Conclusie drijvende golfdempersConclusie drijvende golfdempers
Oorspronkelijke hellingNieuwe helling
– Bij storm geen z...
DijkoverslagDijkoverslag
Afschuiven binnentalud in 1953 in ZeelandAfschuiven binnentalud in 1953 in Zeeland
De 11.5 m hoge...
Mogelijke dijkbreuk t.g.v. hoge golvenMogelijke dijkbreuk t.g.v. hoge golven
FaalmechanismeFaalmechanisme
toplaagstabilite...
Door zuiging in het golfdal en druk inDoor zuiging in het golfdal en druk in
de top liggen de golfdempers stil,de top ligg...
Plaatsing en afstandPlaatsing en afstand
De 126 m lange golfdempers liggen caDe 126 m lange golfdempers liggen ca 1,5 tot ...
Hoe werken golfdempersHoe werken golfdempers  
 Door zuiging van het golfdal en druk van de golftop opDoor zuiging van he...
Enkele details van de TU-testen in DelftEnkele details van de TU-testen in Delft
(1993)(1993)
Top
Zijn golfdempers de oplossing?Zijn golfdempers de oplossing?
Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 mGolfdempers...
De golfdempers zijn volledig opgebouwd uit spantloze geknikte
platen, frames op een onderlinge afstand van 6 m en vier
wat...
OnderhoudOnderhoud
Bij onderhoud hoeft de golfdemper niet het dok in
Betonnen golfdempers zullen minderBetonnen golfdempers zullen minder
onderhoud vragen en zijn goedkoperonderhoud vragen en...
Uit het westen aanrollende golven wordenUit het westen aanrollende golven worden
door radiografisch vanaf de kust gedraaid...
Manipuleren met golfdempers (2)Manipuleren met golfdempers (2)
Het teveel aan zand van rechts naar links brengenHet teveel...
De pontons kunnen in een goedkoop land worden
gebouwd en naar Nederland worden getransporteerd
golfdemppoten
Ponton
Met de kettingstopper kan deMet de kettingstopper kan de
golfdemper worden gedraaidgolfdemper worden gedraaid
 DeDe groen...
Om de hydraulisch geregeldeOm de hydraulisch geregelde
kettingratel continu te kunnenkettingratel continu te kunnen
bedien...
2424
Het plaatsen van de golfdempers en op spanningHet plaatsen van de golfdempers en op spanning
houden van de ankers is ...
Tijdens normaal weerTijdens normaal weer
kunnen de dankunnen de dan
evenwijdig aan deevenwijdig aan de
golven opgesteldego...
Verweerschrift Gedeputeerde StatenVerweerschrift Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland tegenvan Noord-Holland tegen
golfde...
Verweerschrift Gedeputeerde StatenVerweerschrift Gedeputeerde Staten
van Noord-Hollandvan Noord-Holland
nr201309630/1/R6nr...
Golfdempers voor deGolfdempers voor de
Hondsbossche zeeweringHondsbossche zeewering
 Ze dempen de golven meer dan voldoen...
 De golfdempers veroorzaken een positief zandtransportDe golfdempers veroorzaken een positief zandtransport
vanaf de zand...
 45 Golfdempers vóór- en voorbij de Hondsbossche45 Golfdempers vóór- en voorbij de Hondsbossche
zeewering, zes kilometer,...
ConclusiesConclusies
1. Golfdempers zijn aanzienlijk goedkoper dan
zandsuppletie en leveren hetzelfde resultaat.
2. Een de...
Maximum horizontale houdkrachtMaximum horizontale houdkracht
van een 10 tons ankervan een 10 tons anker
Danforth (bestaand...
Effectiviness of Floating Breakwaters
Wave attenuating floating structures
Met verbazing heb ik de studie van A.C.Biesheuv...
VoorkomVoorkom NNadaptiefadaptief handelen!handelen!
In eerste instantie voorlopig alleen
de zwakke delen adaptief te
besc...
Maar….de waterwolf blijft loeren!Maar….de waterwolf blijft loeren!
(Mrt 2014)(Mrt 2014)
R.van den Haak; www.Haaksezeedijk....
Golfdempers
Golfdempers
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Golfdempers

4,818 views

Published on

Golfdempers

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Golfdempers

 1. 1. Bij vloed en stormgolven worden de duinen tot 6 à 7 m zwaar aangetast en vlakken het strand af, waarbij dat zand met de onderstroom naar zee verdwijnt. 6 meter
 2. 2. Idem bij Petten in het voorjaar 2012Idem bij Petten in het voorjaar 2012 ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm voor het grootste deel met de 20 km brede zandrivier verder mee naar het noorden
 3. 3. Stormgolven verwijderen zand •Bij storm wordt door de grote golven en verhoogd zeeniveau het zand langs het strand en de duinen weggehaald en bij normaal weer voor een klein deel teruggebracht •RWS streeft daarom een lange 1 : 500 vooroever helling na, zodat de golven sneller afnemen in grootte. •Vele periodieke zandsuppleties blijken na één herfststorm te zijn verdwenen. •Ook dure strandsuppleties blijven dan noodzakelijk •Conclusie: Plaats golfdempers voor de kust
 4. 4. 44 Vòòr 1991 En deponeerde 29 miljoen m3 zand in de Wadden Daarvan komt ca 9 miljoen m3 zand mee van de Zd- en N-Hollandse kust De rest ging door naar Duitsland en Denemarken. Miljoen ton -9 0 +29 Zandtransport langs de Nederlandse kust resulteert in aanwas en erosie; metingen in miljoen ton per jaar Netto resultaat: •Zeeland: neutraal •Z-Holland: erosie •N-Holland: erosie •Waddenzee: . aanwas Opgave RWS 1991 De 20 km brede zandrivier
 5. 5. 55 Golfdempers houden zand vastGolfdempers houden zand vast De gedempte stormgolven worden versneld onder de ponton doorgedrukt en nemen zand mee dat verder richting strand stroomt en daar wordt vastgehouden Bij een golfdal is de druk lager, dus verdwijnt minder zand richting zee De golfdempers veroorzaken daardoor een positief zandtransport vanaf de zandrivier richting kust
 6. 6. 66 Conclusie drijvende golfdempersConclusie drijvende golfdempers Oorspronkelijke hellingNieuwe helling – Bij storm geen zandverlies meer t.g.v. hoge golven enBij storm geen zandverlies meer t.g.v. hoge golven en hoog zeeniveauhoog zeeniveau – Aanvoer zand vanuit de 20 km brede zandrivierAanvoer zand vanuit de 20 km brede zandrivier – Bij normaal weer vind zandaanwas naar het strandBij normaal weer vind zandaanwas naar het strand plaatsplaats – Een 1:200 vooroever vraagt verder zeewaarts minderEen 1:200 vooroever vraagt verder zeewaarts minder zandsuppletie dan de huidige nagestreefde 1:500 oeverzandsuppletie dan de huidige nagestreefde 1:500 oever – De 29 miljoen m3 zand naar de Wadden vanuit deDe 29 miljoen m3 zand naar de Wadden vanuit de zandrivier blijft gehandhaafdzandrivier blijft gehandhaafd – Evenals de noordwaarts gerichte zigzag beweging vanEvenals de noordwaarts gerichte zigzag beweging van het natte strandzandhet natte strandzand
 7. 7. DijkoverslagDijkoverslag Afschuiven binnentalud in 1953 in ZeelandAfschuiven binnentalud in 1953 in Zeeland De 11.5 m hoge Hondsbossche zeewering inDe 11.5 m hoge Hondsbossche zeewering in langsaanzicht met begroeiïng aan boven-en landzijdelangsaanzicht met begroeiïng aan boven-en landzijde
 8. 8. Mogelijke dijkbreuk t.g.v. hoge golvenMogelijke dijkbreuk t.g.v. hoge golven FaalmechanismeFaalmechanisme toplaagstabiliteittoplaagstabiliteit UitspoelingUitspoeling materiaal uitmateriaal uit onderlaagonderlaag DiepeDiepe kleinschaligekleinschalige afschuivingafschuiving Toplaagstabili-Toplaagstabili- teit door losseteit door losse breuksteenbreuksteen Overlopen Afschuiven buitentalud Erosie vooroever Golfoverslag Afschuiven binnentalud Zetting
 9. 9. Door zuiging in het golfdal en druk inDoor zuiging in het golfdal en druk in de top liggen de golfdempers stil,de top liggen de golfdempers stil, bewegen niet en dempen zo de golvenbewegen niet en dempen zo de golven Testmodellengte ca 2,7 mTestmodellengte ca 2,7 m In 1993 zijn de golfdempersIn 1993 zijn de golfdempers getest doorgetest door TU-DelftTU-Delft Richting waarin de golftop zich langs de ponton beweegt
 10. 10. Plaatsing en afstandPlaatsing en afstand De 126 m lange golfdempers liggen caDe 126 m lange golfdempers liggen ca 1,5 tot 2 km uit de kust1,5 tot 2 km uit de kust inin 12 m water, hier voorlopig op 74 m afstand van elkaar.12 m water, hier voorlopig op 74 m afstand van elkaar. De doorgaande golvenDe doorgaande golven vermengenvermengen zich met dezich met de gedemptegedempte golvengolven.. Later kunnen ze bij verder gestegen zeeniveauLater kunnen ze bij verder gestegen zeeniveau nog dichter bij elkaar worden geplaatst voor beter dempingnog dichter bij elkaar worden geplaatst voor beter demping
 11. 11. Hoe werken golfdempersHoe werken golfdempers    Door zuiging van het golfdal en druk van de golftop opDoor zuiging van het golfdal en druk van de golftop op de schuin op de golven geplaatste ponton ligt dede schuin op de golven geplaatste ponton ligt de golfdemper stil en wordt de golf zodoende gedempt.golfdemper stil en wordt de golf zodoende gedempt.  De golfdemper wordt radiografisch in de goede standDe golfdemper wordt radiografisch in de goede stand gedraaid door van die golfdruk gebruik te maken.gedraaid door van die golfdruk gebruik te maken.  De kettingratel daarvoor wordt vanaf het vaste landDe kettingratel daarvoor wordt vanaf het vaste land geregeld, alleen door te ontgrendelengeregeld, alleen door te ontgrendelen  De andere poot is het centraleDe andere poot is het centrale draaipunt waarom de ponton indraaipunt waarom de ponton in de juiste positie wordtde juiste positie wordt gemanoeuvreerd.gemanoeuvreerd.  Mocht een ankerdraad breken,Mocht een ankerdraad breken, dan draait de ponton gewoon bijdan draait de ponton gewoon bij aan de overblijvende drie ankersaan de overblijvende drie ankers
 12. 12. Enkele details van de TU-testen in DelftEnkele details van de TU-testen in Delft (1993)(1993) Top
 13. 13. Zijn golfdempers de oplossing?Zijn golfdempers de oplossing? Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 mGolfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 m hoge golven en verlagen hun energie met 50%.hoge golven en verlagen hun energie met 50%. Op 74 m afstand van elkaar wordt dat 3.29 m enOp 74 m afstand van elkaar wordt dat 3.29 m en 34%,34%, Golfdempers veroorzaken . een steilere vooroever, dus minder suppletie nodig
 14. 14. De golfdempers zijn volledig opgebouwd uit spantloze geknikte platen, frames op een onderlinge afstand van 6 m en vier waterdichte schotten platen kettingratel
 15. 15. OnderhoudOnderhoud Bij onderhoud hoeft de golfdemper niet het dok in
 16. 16. Betonnen golfdempers zullen minderBetonnen golfdempers zullen minder onderhoud vragen en zijn goedkoperonderhoud vragen en zijn goedkoper
 17. 17. Uit het westen aanrollende golven wordenUit het westen aanrollende golven worden door radiografisch vanaf de kust gedraaidedoor radiografisch vanaf de kust gedraaide golfdempers gedempt , waardoor het zandgolfdempers gedempt , waardoor het zand blijft liggen.blijft liggen. Manipuleren met golfdempers (1)Manipuleren met golfdempers (1) GOLFTOPGOLFTOP
 18. 18. Manipuleren met golfdempers (2)Manipuleren met golfdempers (2) Het teveel aan zand van rechts naar links brengenHet teveel aan zand van rechts naar links brengen De rechts evenwijdig aan de golven opgesteldeDe rechts evenwijdig aan de golven opgestelde golfdempers laten de golven ongehinderd door. Hetgolfdempers laten de golven ongehinderd door. Het zand verplaatst zich met de ebstroom naar links enzand verplaatst zich met de ebstroom naar links en wordt bij de gedempte golven vastgehouden .wordt bij de gedempte golven vastgehouden . GOLFTOP GOLFTOP ebstroomebstroom
 19. 19. De pontons kunnen in een goedkoop land worden gebouwd en naar Nederland worden getransporteerd golfdemppoten Ponton
 20. 20. Met de kettingstopper kan deMet de kettingstopper kan de golfdemper worden gedraaidgolfdemper worden gedraaid  DeDe groenegroene stopper wordt omhoog gehoudenstopper wordt omhoog gehouden  De ketting kan hier door de vrij op en neerDe ketting kan hier door de vrij op en neer bewegende rodebewegende rode stopperstopper wel naar links bewegen,wel naar links bewegen, maar nietmaar niet naar rechtsnaar rechts  Er is zeerEr is zeer weinig ener-weinig ener- gie voorgie voor nodignodig nodignodig
 21. 21. Om de hydraulisch geregeldeOm de hydraulisch geregelde kettingratel continu te kunnenkettingratel continu te kunnen bedienen wordt een zuiger(5)bedienen wordt een zuiger(5) in een pijp door de golfdruk opin een pijp door de golfdruk op en neer bewogen. De met (5)en neer bewogen. De met (5) verbonden hydraulischeverbonden hydraulische cilinder(2) houdt het drukvat(4)cilinder(2) houdt het drukvat(4) op spanning.op spanning. Zender/ontvanger(1) regelt metZender/ontvanger(1) regelt met de klep(3) via de hydraulischede klep(3) via de hydraulische cilinder(6) de stand van decilinder(6) de stand van de kettingstopper.kettingstopper. De stand van de golfdempers kan centraalDe stand van de golfdempers kan centraal vanaf het vaste land worden geregeldvanaf het vaste land worden geregeld
 22. 22. 2424 Het plaatsen van de golfdempers en op spanningHet plaatsen van de golfdempers en op spanning houden van de ankers is zeer eenvoudig.houden van de ankers is zeer eenvoudig. Veilige verankering van de golfdempers
 23. 23. Tijdens normaal weerTijdens normaal weer kunnen de dankunnen de dan evenwijdig aan deevenwijdig aan de golven opgesteldegolven opgestelde golfdempers stroomgolfdempers stroom opwekken doordatopwekken doordat ze heen en weerze heen en weer bewegen.bewegen. Bij normaal weer kunnen zeBij normaal weer kunnen ze ook energie opwekkenook energie opwekken GeneratorGenerator
 24. 24. Verweerschrift Gedeputeerde StatenVerweerschrift Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegenvan Noord-Holland tegen golfdemppontonsgolfdemppontons nr201309630/1/R6nr201309630/1/R6 (aantekening: van den Haak)(aantekening: van den Haak)  De mate van golfreductie onder extremeDe mate van golfreductie onder extreme omstandigheden en de bedrijfszekerheid vanomstandigheden en de bedrijfszekerheid van drijvende golfdempers zijn zeer onzeker.drijvende golfdempers zijn zeer onzeker. (Stalen(Stalen verankerde pontons kunnen 50 jaar worden en ook deverankerde pontons kunnen 50 jaar worden en ook de verankering is zeer betrouwbaar)verankering is zeer betrouwbaar)  De veiligheid van het achterland is niet alleenDe veiligheid van het achterland is niet alleen afhankelijk van de golfbelastingafhankelijk van de golfbelasting (Ze kunnen(Ze kunnen stormgolven met meer dan 60 % reduceren en houden zandstormgolven met meer dan 60 % reduceren en houden zand vast, dat op zich weer de duinen voed )vast, dat op zich weer de duinen voed )  We versterken de waterkering met zandWe versterken de waterkering met zand (golfdempers kunnen ook de kust zeewaarts verplaatsen !!!(golfdempers kunnen ook de kust zeewaarts verplaatsen !!! (studietesten TU-Delft))(studietesten TU-Delft))
 25. 25. Verweerschrift Gedeputeerde StatenVerweerschrift Gedeputeerde Staten van Noord-Hollandvan Noord-Holland nr201309630/1/R6nr201309630/1/R6  Het netto noordwaarts gerichte zandtransport langsHet netto noordwaarts gerichte zandtransport langs de kust wordt onderbroken, dus erosie en nieuwede kust wordt onderbroken, dus erosie en nieuwe veiligheidsproblemen op andere locaties langs deveiligheidsproblemen op andere locaties langs de kust tot gevolg.kust tot gevolg. (29 miljoen zand via de 20 km brede(29 miljoen zand via de 20 km brede zandrivier passeert de kust. Bij storm wordt zand van de kustzandrivier passeert de kust. Bij storm wordt zand van de kust zeewaartsafgevoerd en bij normaal gedeeltelijk teruggebracht.zeewaartsafgevoerd en bij normaal gedeeltelijk teruggebracht. Golfdempers houden tijdens storm het zand vast en pikkenGolfdempers houden tijdens storm het zand vast en pikken tevens een deel van het passerende zand van de zandrivier op.tevens een deel van het passerende zand van de zandrivier op.  Net als alle andere harde maatregelen is het duur inNet als alle andere harde maatregelen is het duur in onderhoud en aanleg en niet flexibel en toekomst-onderhoud en aanleg en niet flexibel en toekomst- bestendig.bestendig. (Golfdempers zijn gedurende die 50 jaar in(Golfdempers zijn gedurende die 50 jaar in onderhoud aanzienlijk goedkoper dan de in prijs en hoeveelheidonderhoud aanzienlijk goedkoper dan de in prijs en hoeveelheid drastisch toenemende kubieke meters van de zandsuppletie)drastisch toenemende kubieke meters van de zandsuppletie)
 26. 26. Golfdempers voor deGolfdempers voor de Hondsbossche zeeweringHondsbossche zeewering  Ze dempen de golven meer dan voldoende om bijv. deZe dempen de golven meer dan voldoende om bijv. de Hondsbossche zeeweringHondsbossche zeewering en het deel daarnaast teen het deel daarnaast te beschermen.beschermen.  De strekdammen houden dan hun functie.De strekdammen houden dan hun functie.  Het passerende zand kan ongeremd voorbij stromen.Het passerende zand kan ongeremd voorbij stromen.  Ze verstoren vrijwel de horizon niet.Ze verstoren vrijwel de horizon niet.  De gedempte aanstormende golven worden versneld onderDe gedempte aanstormende golven worden versneld onder de ponton doorgedrukt, en nemen dan zand mee datde ponton doorgedrukt, en nemen dan zand mee dat daarna wordt vastgehouden.daarna wordt vastgehouden.  Ze pakken zand van de 20 km brede zandrivier en kunnenZe pakken zand van de 20 km brede zandrivier en kunnen dat, op wens, beetje bij beetje voor de dijk achterlaten, datdat, op wens, beetje bij beetje voor de dijk achterlaten, dat zijn dus dunne lagen waar de waterbewoners geen last vanzijn dus dunne lagen waar de waterbewoners geen last van hebben.hebben.  Bij het golfdal is de druk lager en verdwijnt minder zandBij het golfdal is de druk lager en verdwijnt minder zand richting zee.richting zee.
 27. 27.  De golfdempers veroorzaken een positief zandtransportDe golfdempers veroorzaken een positief zandtransport vanaf de zandriviervanaf de zandrivier richting kust.richting kust.  Omdat een flauwe vooroever niet meer nodig is, vraagt deOmdat een flauwe vooroever niet meer nodig is, vraagt de kust op zich minder zand.kust op zich minder zand.  Bij breuk van één draad of een slippend anker richten zeBij breuk van één draad of een slippend anker richten ze zich in de golven en ontlasten de andere drie ankers.zich in de golven en ontlasten de andere drie ankers.  Omdat ze zand van de brede zandrivier halen zal het deOmdat ze zand van de brede zandrivier halen zal het de zandsuppletie aanzienlijk minder of zelfs overbodigzandsuppletie aanzienlijk minder of zelfs overbodig maken.maken.  Het tegenargument van RWS dat het ten koste van deHet tegenargument van RWS dat het ten koste van de Wadden zal gaan is onjuist. Jaarlijks krijgen de WaddenWadden zal gaan is onjuist. Jaarlijks krijgen de Wadden 84 miljoen kubieke meter zand door de brede zandrivier84 miljoen kubieke meter zand door de brede zandrivier tussen de Waddeneilanden aangevoerd en spuientussen de Waddeneilanden aangevoerd en spuien daarvan weer 55 miljoen richting Denemarken via diedaarvan weer 55 miljoen richting Denemarken via die zelfde zandrivier (dia 4)zelfde zandrivier (dia 4) Voordelen golfdempersVoordelen golfdempers t.o.v. zandsuppletiet.o.v. zandsuppletie
 28. 28.  45 Golfdempers vóór- en voorbij de Hondsbossche45 Golfdempers vóór- en voorbij de Hondsbossche zeewering, zes kilometer, kosten totaal ca 61 miljoenzeewering, zes kilometer, kosten totaal ca 61 miljoen euro. Inclusief afschrijving en onderhoud gedurende dieeuro. Inclusief afschrijving en onderhoud gedurende die 50 jaar wordt dat 100 miljoen. Daartegenover staat de50 jaar wordt dat 100 miljoen. Daartegenover staat de meer dan 400 miljoen euro aan zandsuppletie.meer dan 400 miljoen euro aan zandsuppletie.  De kosten van 500 golfdempers van Hoek van Holland totDe kosten van 500 golfdempers van Hoek van Holland tot Den Helder , 126 m lang, 44 m tussenruimte, bij elke 9Den Helder , 126 m lang, 44 m tussenruimte, bij elke 9ee golfdemper een doorvaart-opening van 200 m, komt opgolfdemper een doorvaart-opening van 200 m, komt op totaal van ca 1,2 miljard euro’s, inclusief onderhoud.totaal van ca 1,2 miljard euro’s, inclusief onderhoud.  Tegenover deze investering staat voor diezelfde 50 jarenTegenover deze investering staat voor diezelfde 50 jaren een zandsuppletie van minstens 6 miljard euro’seen zandsuppletie van minstens 6 miljard euro’s Voor de zwakke delen zou het eenVoor de zwakke delen zou het een heel goede test voor deheel goede test voor de hele kust zijn!hele kust zijn! Voordelen golfdempers t.o.v. zandsuppletieVoordelen golfdempers t.o.v. zandsuppletie
 29. 29. ConclusiesConclusies 1. Golfdempers zijn aanzienlijk goedkoper dan zandsuppletie en leveren hetzelfde resultaat. 2. Een deel van het zand zal met de noordelijk gerichte stroom meegaan naar de Waddenzee. 3. Het weinige zand dat bij toepassing van golf- dempers afkalft, wordt door de gedempte golven weer naar het strand teruggebracht, waarvan een deel door de wind naar de duinen stuift. 4. Men kan de kust laten groeien! 5. De 1:500 helling RWS-eis is niet meer nodig 6. De in 1991 door RWS gemeten 29 miljoen m3 van de 20 km brede zandrivier blijft gehandhaafd
 30. 30. Maximum horizontale houdkrachtMaximum horizontale houdkracht van een 10 tons ankervan een 10 tons anker Danforth (bestaand) 100 tonDanforth (bestaand) 100 ton Stevin MK3 UHC 260Stevin MK3 UHC 260 ton Stevpris MK5 UHC 600ton Stevpris MK5 UHC 600 ton Stevpris MK6 UHC 800ton Stevpris MK6 UHC 800 ton Stevmanta 1300 tonton Stevmanta 1300 ton Stevpris 2014 2200 tonStevpris 2014 2200 ton .. Van den Haak heeft in 1972Van den Haak heeft in 1972 Vryhof Anchors opgericht, 150Vryhof Anchors opgericht, 150 patenten en is over de helepatenten en is over de hele wereld bekend als ankerwereld bekend als anker expert. Hij ging, over de heleexpert. Hij ging, over de hele wereld verspreid, aan boordwereld verspreid, aan boord van supply vessels om devan supply vessels om de handling van die ankers te aanhandling van die ankers te aan kapteins te instruerenkapteins te instrueren Voor de verankering tijdens de bouw van een betonnen boorplatform dat op 300 m diep water in Noorweegse oceaan werd geplaatst, werden drie van deze ankers gebruikt. Tot nu toe de grootste ankers ter wereld. Veiligheid verankeringVeiligheid verankering
 31. 31. Effectiviness of Floating Breakwaters Wave attenuating floating structures Met verbazing heb ik de studie van A.C.Biesheuvel (2013) doorgenomen van ca 100 blz om te constateren dat de testen in het golflaboratorium te Delft van drijvende golfdempers van R.J.W.Burgers(1993) en H.J.van Engelen(1995) in deze studie niet genoemd worden. De kosten van deze zich aan de golfrichting aanpassende draaibare golfdempers komen op ca 130 €/m tegenover die van de studie van A.C.Biesheuvel op 80.000 tot 120.000 €/m en hebben meer effect, ook in diep water. Zie www.haaksezeedijk.nl
 32. 32. VoorkomVoorkom NNadaptiefadaptief handelen!handelen! In eerste instantie voorlopig alleen de zwakke delen adaptief te beschermen met drijvende golfdempers twee kilometer uit de kust Mogelijk nu reeds een valmeervalmeer wat stroom opwekt en dat later, bij sluiting Maesl.kering, jr+/- 2075, ‘s nachts ook het rivierwater uit het bekken in zee pompt De rivieren nu bij vloed naar de Zeeuwse wateren leiden via periodiek gesloten water- keringen Een sterk verhoogd zee-en rivier niveau en verzilting zullen ons uiteindelijk dwingen om (binnen een eeuw?) een Zeedijk aan te leggen en golfdempers vòòr die dijk te verplaatsen.
 33. 33. Maar….de waterwolf blijft loeren!Maar….de waterwolf blijft loeren! (Mrt 2014)(Mrt 2014) R.van den Haak; www.Haaksezeedijk.nl; 0180 519146; info@haaksezeedijk.nl Rob van den Haak, ing S&WRob van den Haak, ing S&W • HTS Scheepsbouw, 1953HTS Scheepsbouw, 1953 • HTS Werktuigbouw, 1955HTS Werktuigbouw, 1955 • Stevin Groep, insp.nwbouwStevin Groep, insp.nwbouw • Bagg. fa. Breejen van de Bout , chefBagg. fa. Breejen van de Bout , chef Techn.Dienst.Techn.Dienst. • Oprichter/directeur Vryhof AnchorsOprichter/directeur Vryhof Anchors B.V. 1972-1995, 150 patentenB.V. 1972-1995, 150 patenten • Het is sinds 1985 nog steeds wereldHet is sinds 1985 nog steeds wereld toonaangevend in de offshore en detoonaangevend in de offshore en de baggerijbaggerij • Patent op golfdempers, 1985Patent op golfdempers, 1985 • Idee voor de Haakse Zeedijk (DHZ),Idee voor de Haakse Zeedijk (DHZ), 20002000 • In die tijd reisde hij naar veelIn die tijd reisde hij naar veel supplyvessels over de wereld om desupplyvessels over de wereld om de kapteins te instruëren hoe ankers tekapteins te instruëren hoe ankers te behandelenbehandelen

×