Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!

46 views

Published on

Door de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan bouwt Vlaanderen aan een veilige en duurzame toekomst voor het Zeescheldebekken. Maar is dat wel zo? De toekomst is toch niet te voorspellen? Wat is dan het belang van een uitgebreid monitoringprogramma zoals MONEOS in dit verhaal? Zouden we niet beter wat minder “meten” en wat meer “doen”? Een aantal deelprojecten van het geactualiseerde Sigmaplan zijn intussen reeds afgewerkt (zoals het GGG Bergenmeersen, het GOG Paardeweide, de ontpoldering te Lillo, het GOG Wijmeers I, de ontpoldering Wijmeers II en het GGG Zennegat) en ook het GOG KBR is inmiddels in werking; een aantal andere deelprojecten van het geactualiseerde Sigmaplan zijn nog in uitvoering; en nog andere deelprojecten worden verder voorbereid (= projecten in studiefase). Een geschikte moment dus om ook eens te kijken naar de rol van het MONEOS-programma bij de uitvoering van dit geactualiseerde Sigmaplan.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6_Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen?!

 1. 1. Hoe MONEOS helpt overstromingen te voorkomen ?! Hans De Preter – Celhoofd Investeringen 25 oktober 2018 - Studiedag 10 jaar MONEOS
 2. 2. Stormtij januari 2018 (Storm Eleanor)
 3. 3. Stormtij januari 2018: GOG Kruibeke treedt voor het eerst in werking
 4. 4. Stormtij januari 2018: GOG Zennegat in werking
 5. 5. Stormtij januari 2017 (Storm Dieter)
 6. 6. Stormtij januari 2017: GOG Zennegat treedt voor het eerst in werking
 7. 7. Stormtij januari 2017: GOG Tielrodebroek
 8. 8. Stormtij januari-februari 2016
 9. 9. Stormtij februari 2016: Paardeweide
 10. 10. Sinterklaasstorm 2013
 11. 11. Stormtij 6 december 2013: Tielrodebroek
 12. 12. Dilemma ?
 13. 13. Bouwen aan de toekomst ? Een toekomst die niet te voorspellen is ?
 14. 14. Toekomstige trends in extreme regenbuien ? ? 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 jaar -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 %veranderinginextremen winter, 10 jaar bewegend venster winter, 15 jaar bewegend venster lange-termijn gemiddelde benaderende cyclische variaties benaderende cyclische variaties + invloed klimaatverandering effect klimaatverandering voorbije 20 jaar jaren 1960 jaren 1910-20
 15. 15. Het Schelde-estuarium, één van de best bestudeerde estuaria ter wereld !
 16. 16. Mag het niet wat minder zijn ? Besparen op monitoring ?
 17. 17. Waarom nog monitoren ?
 18. 18. Monitoring stormtijen
 19. 19. ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE19 Sigmaplan (1977) overstroming 1953 (^ (^ (^ (^ Stormtijen Stormtij : HW Antwerpen > 6,60 m TAW Gevaarlijk stormtij : HW Antwerpen > 7,00 m TAW
 20. 20. ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE20 Sigmaplan (1977) overstroming 1953 (^ (^ (^ (^ Opzet bij stormtijen
 21. 21. Stormtij 3 januari 2018 : opzet van 1,14 m (van 6,00 m TAW naar 7,14 m TAW)
 22. 22. ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE22 Sigmaplan (1977) overstroming 1953
 23. 23. Stormtij januari 2018 : gedeeltelijke afzwakking van de vloedgolf in Mechelen als gevolg van de GOG-werking van het GOG-GGG Zennegat
 24. 24. Stormtij januari 2018 : gedeeltelijke afzwakking van de vloedgolf in Zemst (Zenne) en Rijmenam (Boven-Dijle) als gevolg van de GOG-werking van het GOG Zennegat en het GOG Bovenzanden
 25. 25. Stormtij januari 2018 : afzwakking van de vloedgolf in Schoonaarde, Wetteren en Melle als gevolg van de GOG/GGG-werking langs de Boven-Zeeschelde
 26. 26. Stormtijen 11-14 januari 2017 : ca. 6 opeenvolgende stormtijen
 27. 27. Stormtijen 11-14 januari 2017 : ca. 6 opeenvolgende stormtijen Waterstanden (m TAW) 12/01/2017 (nacht) 13/01/2017 (nacht) 13/01/2017 (namiddag) 14/01/2017 (nacht) 14/01/2017 (namiddag) Durme Tielrode 6,68 6,95 6,72 6,92 6,70 Lokeren 5,99 6,85 6,94 6,98 6,80 Boven-Zeeschelde (west) Sint Amands 6,59 6,88 6,65 6,89 6,62 Gentbrugge 6,19 6,82 6,60 6,72 6,42 Boven-Zeeschelde (oost) Temse 6,62 6,93 6,64 6,86 6,59 Beneden-Zeeschelde Loodsgebouw Antwerpen Pre-waakpeil: > 6,30 Waakpeil: > 6,60 Alarmpeil > 7,30 6,48 6,74 6,47 6,65 6,46 Rupel Boom Rupelbrug 6,59 6,87 6,60 6,83 - Beneden-Nete Duffelsluis 6,58 6,85 6,68 6,86 6,61 Kleine Nete Emblem 6,19 6,50 6,65 6,74 6,48 Grote Nete Berlaar 6,08 6,34 6,58 6,71 6,51 Beneden-Dijle Mechelen 6,65 6,82 6,75 6,87 6,74 Boven-Dijle Rijmenam 6,88 7,08 7,20 7,41 7,35 Beneden-Zenne Hombeek 6,76 7,04 6,87 7,01 6,85
 28. 28. ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE28 Sinterklaasstorm 2013 Figuur 1: gemeten waterstanden in Antwerpen. gele lijn: pre-waakpeil van 6,3 m TAW; oranje lijn: waakpeil van 6,6 m TAW (begin stormtijprocedure); rode lijn: alarmpeil van 7,3 m (kritische overstromingen mogelijk)
 29. 29. ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE29 Sinterklaasstorm 2013 Durme : HW Tielrode + 7,31m TAW HW Waasmunster + Manta 7,06 m TAW HW Lokeren + 6,20 m TAW Boven-Zeeschelde (west) HW Driegoten +7,40 m TAW HW Sint-Amands + 7,26 m TAW HW Baasrode + 7,25 m TAW HW Dendermonde + 7,03 m TAW HW Schoonaarde + 6,55 m TAW HW Wetteren + 6,44 m TAW HW Melle + 6,48 m TAW HW Gentbrugge + 6,55 m TAW Boven-Zeeschelde (oost) HW Temse 7m30 TAW Beneden-Zeeschelde HW Loodsgebouw Antwerpen 7m23 TAW Rupel HW Bovenzanden (Heindonk) 7m35 TAW Beneden-Nete HW Duffelsluis 7m20 TAW Kleine Nete HW Grobbendonk 6m89 TAW Grote Nete HW Berlaar 6m51 TAW Beneden-Dijle HW Mechelen 7m37 TAW Boven-Dijle HW Rijmenam 7m40 TAW Beneden-Zenne HW Hombeek 7m30 TAW.
 30. 30. Monitoring van de waterstanden/peilmetingen in de GOG’s en GGG’s
 31. 31. Monitoring waterstanden
 32. 32. Getijposten in het Zeescheldebekken
 33. 33. Gemiddelde getijkrommen in het Zeescheldebekken
 34. 34. Langjarige getijevolutie en evolutie van de getijamplitude
 35. 35. Monitoring klimaatveranderingen
 36. 36. ONTMOET DE SCHELDEONTMOET DE SCHELDE36 Eind 20ste eeuw: actualisatie nodig
 37. 37. Hydrologische extremen Overstromingen: • Pluviale overstromingen (extreme neerslag, zomeronweders): rioleringen en beken • Fluviale overstromingen (grondverzadiging: langdurige winterneerslag): rivieren • Zeespiegel en stormopzet: overstromingsrisico’s Schelde Droogte, Watertekorten
 38. 38. Monitoring overige invloedsfactoren
 39. 39. Evolutie uitstoot broeikasgassen
 40. 40. Evolutie landgebruik in Vlaanderen
 41. 41. Bathymetrie & topografische kaarten Zeescheldebekken
 42. 42. Systeem- monitoring
 43. 43. Evaluatie instandhoudingsdoelstellingen
 44. 44. AMIS (1994): de start van OMES Algemene Milieu-Impact Overleg Uitvoering Onderzoek OMES Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan
 45. 45. 1995 UIA, RUG, VUB, KUL, IN, AWZ Financiering: AMINAL, AWZ, VMM, IN OMES: multidisciplinaire samenwerking 2018 UA, Ugent, VUB, EcoLab, NIOZ, VLIZ, IMDC Financiering: DVW
 46. 46. Moneos: doelstellingen Opvolgen parameters evaluatie functioneren ecosysteem Opvolgen parameters vereist binnen wettelijke kaders Verzamelen geschikte data (eco)systeemmodellen Data moeten maximaal compatibel zijn Staalnames optimaal combineren om kostenefficiënt te zijn
 47. 47. Moneos: 6 disciplines Hydrodynamiek Morfodynamiek Habitats Fysicochemie Soortendiversiteit Ecologie Hydrodynamiek Morfodynamiek Habitats
 48. 48. Projectmonitoring & projectoptimalisaties
 49. 49. Specifiek: projectmonitoring Moneos Alle data in een uniform formaat in een zelfde datacenter: Scheldemoitor VLIZ Voldoen aan specifieke eisen van een bepaald project Binnen de bestaande (systeem)monitoring Gelimiteerd in tijd en ruimte Voorbeelden: Burchtse Weel, Kruibeke, Bazel, Bergenmeersen, Lippenbroek
 50. 50. Pilootproject Lippenbroek GOG-GGG Getijdennatuur
 51. 51. Monitoring in Lippenbroek WETENSCHAPPELIJKE MONITORING DOOR Universiteit Gent Vrije Universiteit Brussel Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout Universiteit Antwerpen Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
 52. 52. Monitoring in Lippenbroek Overdag en ‘s nachts
 53. 53. MONEOS: Projectmonitoring  Worden initiële doelstellingen gehaald?  Is adaptief beheer nodig? • Verhoogde frequentie (tijd/ruimte) van bepaalde parameters • Bijkomende parameters, eigen aan het project • Genest binnen de bestaande (systeem)monitoring • Gelimiteerd in tijd en ruimte
 54. 54. Conclusie ?
 55. 55. + evaluatie uitgangspunten + evaluatie maatregelen & ingrepen + kalibratie theorie & praktijk + optimalisatie maatregelen & ingrepen + evt. bijsturen van plan/project + evaluatie evenementen (bvb. stormtijen) + monitoren van lange termijn evoluties + optimalisatie & onderlinge afstemming monitoring + nieuwe uitdagingen (bvb. beheer) opvolgen & evalueren Belang MONEOS voor Sigmaplan:

×