Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Knokke-Heist en de klimaatwijziging  Danny Despiegelaere
Tussen twee fenomenen?• Enerzijds de stijging van de zeespiegel• Anderzijds de zandbank en verzanding?
1. zeespiegelrijzing• Enkele algemeenheden over onze Noordzee• Stijgt het niveau?• Stormen• Hoe beveiligen we ons het best?
Enkele specifieke kenmerken vanonze Noordzee• Ligt nog maar 7.000 jaar voor onze kust• Nauwelijks dieper dan 30 meter met ...
Evolutie van de zeespiegel• Tijdens de ijstijd = + / - 15.000jaar) bij ons enkel vasteland en de zeespiegel lag     ...
Evolutie van de zeespiegel• Na de ijstijd ( - 10.000 jaar) Opwarming van de aarde met smelten van het landijs als gevolg, ...
Evolutie van de Noordzee• Sindsdien geleidelijk vertraging van de zeespiegelstijging tot 7 à 10 cm per eeuw• Rond 1250 kw...
Samenstelling bodem Tielt• Cuesta van Tielt• Ontstaan in het eoceen = tussen de 54,4 en 33,t7 miljoen jaar geleden• Vroeg...
Formatie van TieltBovenste 10 meter  Fijn zand en schelpen3m         Stijve klei tot zandhoudende klei0,5 m   ...
Hoe is de evolutie nu?• Stijgt de zeespiegel nu nog verder?           JA, onbetwistbaar 1,5 à 2 mm per jaar se...
Hoe is die 3,1 mm samengesteld?• De grootste factor is de uitzetting door de opwarming van het water (1,8 mm)• Hierbij ko...
Metingen sinds 1920
Hoe is de evolutie nu?• Wordt de stijging opnieuw elk jaar groter?• Staat de zeespiegel in 2100 80cm hoger?        ...
Hoe meten we dit complexgegeven ?• Het zeeniveau wordt beïnvloed door verschillende factoren• Deze factoren werken door e...
Bepalende factorenproces   grootte  tijdschaal Ruimtegolven   Enkele m  Enkele sec Enkele             ...
Bepalende factorenSpring tij  Enkele dm  2 weken    wereldwijddood tijHoek zon   Enkele dm  Maart april  wereldwi...
Quid broeikas effect?• IJskappen smelten sneller ( noordpool en groenland)• Temperatuur van het zeewater stijgt = volume...
Oorzaken• Broeikaseffect: Het broeikaseffect wordt veroorzaakt doordat bepaalde gassen zichtbaar licht wel doorlaten maar ...
Welke gassen in onzeatmosfeer ?De aardatmosfeer bestaat op zeeniveau uit:N2 (stikstof) (78,1 %)O2 (zuurstof) (20,9 %)Ar (A...
CO2 koolstofdioxide•  Verbranden fossiele brandstof•  Planten- en dierlijk afval•  Verdamping oceanen•  Ademhaling men...
Is er opwarming?     Sluit dit ven  Print dit ven     ster      ster   © KNMI
grootheid    laag  gemidd hoogTemp       +1 °  +2°   +4°Zomerneerslag  +1%  +2%   +4%Winterneerslag  ...
Laag   Gemidd  hoogZeespiegelstijgin  + 30 CM  + 60 CM  + 110 CMgStormfrequentie   + 10%   +15 %   + 20 %Bro...
klimaatgeschiedenisDe klimaatgeschiedenis van onze aarde raakt steeds beterbekend:•Klimaatarchieven worden steeds beter "g...
Welke evolutie zien we zeker• Meer winterneerslag• Minder zomerregendagen maar wel grotere hoeveelheden ineens en zeer l...
Wat zijn we niet zeker?• Evolutie van de stormen!
Probleem van de stormen• Of welke stappen dienen ondernomen te worden om de veiligheid te waarborgen?• Februari 1953• Dec...
De kracht van een stormTraditionele schaal (Beaufort) niet voldoendeKracht wordt uitgedrukt in statistische cijfers :   ...
Situatie Tielt• Cuesta van Tielt = heuvel• Plateau van Tielt• Max 50 m hoogte maar met zeer vlug verval• Zie hiervoor de ...
Internationale Kustverdediging  Verdediging in Zeeland (NL) : 4.000 jarig  Verdediging bij Rotterdam (NL) : 10.000 jarig...
Vlaamse Kustverdediging  Er is nog geen Vlaams decreet dat de  minimum veiligheidsnormen vastlegt.  Wel is er onder lei...
Ostend: extreme hydrodynamic conditions for a   1000 year return periodDirection    Significant  Water level   ...
Storm van 1953•  Was een 250 jarige storm•  Men telde in Nederland 1835 doden in België 22•  OP zee lieten 220 vissers ...
Waarom zo vernietigend?• Samenloop van omstandigheden  - springtij  - zware Noorderstorm (NNW)  - van lange duur ( drie...
Wat doen we om een herhaling tevermijden en gelijktijdig de stijgingvan de zeespiegel op te vangen• Meegroeien met de zee!...
Hoe? Meegroeien?• Enkel door zachte maatregelen   - Zandsuppleties   - Duinvorming   - golfbrekers   - strandhoofden
Toestand Knokke-Heist nu• Minder gevaarlijk dan in 1953 door strekdammen Zeebrugge ( onrechtstreeks)• Er is nu winst van...
Toestand Knokke-Heist• Enkele aanpassingen thv Knokke centrum en het Zoute• Up to date maken van de tweede linie• Overleg...
Grootste gevaar komt uit hetbinnenland• Lokaal• Nederland
Conclusie over zeespiegelrijzing• Geen paniek• Toestand elk jaar opvolgen• Heist en Duinbergen relatief veiliger dan vro...
Deel II De verzanding inKnokke-Heist•  Zandbank is het topje van de ijsberg•  Veel meer aan de hand•  Hoe reageren?•  ...
Modellenstudie van de   ontwikkeling   van de zandbank te HeistDries Van den Eynde, Fritz Francken & Brigitte Lauwaert...
Studiegebied  basislijn
Probleem is drieërlei• Zandbank zelf• De geul• De vooroever ter hoogte van Heist en Duinbergen en geleidelijk ook Albertst...
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model
Hydrodynamisch model            Opnieuw
Metingen van stromingen enbodemstalen
Sedimenttransportmodel
• Maar er is meer aan de hand dan enkel in Heist !!!!
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld                Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970   ...
Morfologische evolutie in beeld                Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970   ...
Morfologische evolutie in beeld                Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970   ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970   1980 ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld                Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  ...
Morfologische evolutie in beeld                Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  ...
Morfologische evolutie in beeld                Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld                 Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Morfologische evolutie in beeld             Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst  1970  1980 ...
Verwachte verhoging per jaarZandbank kruin    15 cmgeul         9 cmVooroever Heist en  7,5 cmDuinbergen
Prognose van de evenwichtskustlijn die voorzien wordt bereikt te worden binnen enkele decaden
Een voorbeeld uit de praktijk• Op 1500 m in zee voor Duinbergen 20  jaar terug nog 5m diepgang.•  Nu nog 1m 80 !!!•  Q...
Reeds voorgestelde suggesties•  Baggeren éénmalig (4M euro + 1M jaar)•  Op zijn beloop laten –breed nat strand -•  Nieu...
Het dilemma• Enerzijds beter beschermd tegen de zeespiegelrijzing• Anderzijds het gevaar van verdere verzanding met zijn...
Welke stappen te ondernemen?• De zaak ook politiek laten opvolgen• Een vervolg geven aan het debat die in het CC  Scharp...
/Assets/P 12AANVRAGEN
Onderzoekers stellen voor• Vervolgonderzoek sediment• Vervolgonderzoek lodingen• Onderzoek baggerstortingen• Baders en wan...
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Knokke-Heist en de klimaatwijziging
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Knokke-Heist en de klimaatwijziging

7,931 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Dit zijn de slides die ik gebruik bij mijn voordracht over het dilemma van Knokke-Heist. Het is een ganse boterham, zeker zonder begeleidende uitleg maar veel dia's spreken voor zichzelf. zo zie je maar dat we al een ganse tijd bezig zijn met dit fenomeen. Do it now, now now!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Knokke-Heist en de klimaatwijziging

 1. 1. Knokke-Heist en de klimaatwijziging Danny Despiegelaere
 2. 2. Tussen twee fenomenen?• Enerzijds de stijging van de zeespiegel• Anderzijds de zandbank en verzanding?
 3. 3. 1. zeespiegelrijzing• Enkele algemeenheden over onze Noordzee• Stijgt het niveau?• Stormen• Hoe beveiligen we ons het best?
 4. 4. Enkele specifieke kenmerken vanonze Noordzee• Ligt nog maar 7.000 jaar voor onze kust• Nauwelijks dieper dan 30 meter met een gemiddelde van 15 meter• dieper ter hoogte van Noorwegen (700 meter)• Er is een getijdenverschil van 4,9 meter in normale omstandigheden
 5. 5. Evolutie van de zeespiegel• Tijdens de ijstijd = + / - 15.000jaar) bij ons enkel vasteland en de zeespiegel lag 120 meter lager• De kust liep van Schotland tot aan het noorden van Denemarken
 6. 6. Evolutie van de zeespiegel• Na de ijstijd ( - 10.000 jaar) Opwarming van de aarde met smelten van het landijs als gevolg, de zeespiegel stijgt gemiddeld met 7 meter per 1000 jaar = 70 cm per eeuw om rond het jaar -2000 nog een verschil te betekenen van - 6 meter t.o.v vandaag
 7. 7. Evolutie van de Noordzee• Sindsdien geleidelijk vertraging van de zeespiegelstijging tot 7 à 10 cm per eeuw• Rond 1250 kwam de zee nog veel meer landinwaarts met talrijke inhammen• Sindsdien grote sediment neerzetting door het bouwen van dijken
 8. 8. Samenstelling bodem Tielt• Cuesta van Tielt• Ontstaan in het eoceen = tussen de 54,4 en 33,t7 miljoen jaar geleden• Vroeger kwam ook de zee tot hier• Zie hiervoor samenstelling bodem in de ““formatie van Tielt”
 9. 9. Formatie van TieltBovenste 10 meter Fijn zand en schelpen3m Stijve klei tot zandhoudende klei0,5 m zandsteenlaag10-15m Fijn zand met schelpen1a2m Dikke stijve klei5m Fijn zand
 10. 10. Hoe is de evolutie nu?• Stijgt de zeespiegel nu nog verder? JA, onbetwistbaar 1,5 à 2 mm per jaar sedert begin van de jaren 1900 = 20 cm voor de laatste eeuw. Sinds 1993 gemiddeld 3,1 mm per jaar
 11. 11. Hoe is die 3,1 mm samengesteld?• De grootste factor is de uitzetting door de opwarming van het water (1,8 mm)• Hierbij komt het afsmelten van de ijskappen en gletsjers• Derde factor is de verandering in de oceaanstromingen
 12. 12. Metingen sinds 1920
 13. 13. Hoe is de evolutie nu?• Wordt de stijging opnieuw elk jaar groter?• Staat de zeespiegel in 2100 80cm hoger? METEN !
 14. 14. Hoe meten we dit complexgegeven ?• Het zeeniveau wordt beïnvloed door verschillende factoren• Deze factoren werken door elkaar heen en hebben hun eigen tijd- en ruimteschaal• Bepalen samen het uiteindelijk resultaat• Deze factoren zijn samengevat in de volgende tabel
 15. 15. Bepalende factorenproces grootte tijdschaal Ruimtegolven Enkele m Enkele sec Enkele tientallen mWind en 1m Uren, Westatm.druk dagen -EuropaEb en 4m 2x hoog en Rondvloed 2 x laag amfidromis ch punt NZ
 16. 16. Bepalende factorenSpring tij Enkele dm 2 weken wereldwijddood tijHoek zon Enkele dm Maart april wereldwijdevenaar sept - oktCompactie Enkele cm 100 jaar kustzoneondergrondVolume Enkele dm wereldwijdwater per eeuw
 17. 17. Quid broeikas effect?• IJskappen smelten sneller ( noordpool en groenland)• Temperatuur van het zeewater stijgt = volume stijging• Als gevolg hiervan zal volgens het IPCC dit alleen verantwoordelijk zijn voor een stijging van het niveau met 2 mm per jaar extra
 18. 18. Oorzaken• Broeikaseffect: Het broeikaseffect wordt veroorzaakt doordat bepaalde gassen zichtbaar licht wel doorlaten maar een deel van het infrarode spectrum niet.
 19. 19. Welke gassen in onzeatmosfeer ?De aardatmosfeer bestaat op zeeniveau uit:N2 (stikstof) (78,1 %)O2 (zuurstof) (20,9 %)Ar (Argon) (0.9 %)H2O (waterdamp) (wisselende hoeveelheden)CO2 (kooldioxide) (0,03%)sporengassen:Ne (Neon) (0.002%), CH4(methaan) (0,0002 %), He (helium)(0,0005%), Kr (krypton) (0.0001%), H2 (waterstof) (0,0001%), Xe (xenon) (0,00001%), N2O (Distikstofoxide) (0,0001%), overige (0,001%)
 20. 20. CO2 koolstofdioxide• Verbranden fossiele brandstof• Planten- en dierlijk afval• Verdamping oceanen• Ademhaling mens en dier• Industriële processen
 21. 21. Is er opwarming? Sluit dit ven Print dit ven ster ster © KNMI
 22. 22. grootheid laag gemidd hoogTemp +1 ° +2° +4°Zomerneerslag +1% +2% +4%Winterneerslag + 6% + 12% + 25%
 23. 23. Laag Gemidd hoogZeespiegelstijgin + 30 CM + 60 CM + 110 CMgStormfrequentie + 10% +15 % + 20 %Bron KNMINederland
 24. 24. klimaatgeschiedenisDe klimaatgeschiedenis van onze aarde raakt steeds beterbekend:•Klimaatarchieven worden steeds beter "gelezen“•Het aards klimaat blijkt zeer variabel en "wankel" te zijn•De belangrijke twee drijvende krachten zijn: –De aardbaan om de zon (Milankovitch) –De ligging van continenten ("continental drift")•Deze twee zaken verklaren 75% van deklimaatschommelingen•De overige 25%: zonne-intensiteit, vulkanen, broeikaseffectKlimaatarchieven geven vele aanwijzingen voor de buiten-proportionele invloed van minieme zonnefluctuaties op hetklimaat.
 25. 25. Welke evolutie zien we zeker• Meer winterneerslag• Minder zomerregendagen maar wel grotere hoeveelheden ineens en zeer lokaal• Temperatuurstijging• Minder mistdagen ( tot -50%)• Stijging van de zeespiegel
 26. 26. Wat zijn we niet zeker?• Evolutie van de stormen!
 27. 27. Probleem van de stormen• Of welke stappen dienen ondernomen te worden om de veiligheid te waarborgen?• Februari 1953• December 1703
 28. 28. De kracht van een stormTraditionele schaal (Beaufort) niet voldoendeKracht wordt uitgedrukt in statistische cijfers : De zogenaamde ‘Retourperiode’ Kans op het voor komen van de storm geeft haar kracht aan.
 29. 29. Situatie Tielt• Cuesta van Tielt = heuvel• Plateau van Tielt• Max 50 m hoogte maar met zeer vlug verval• Zie hiervoor de Poekebeek met verval van 45m naar 8 m op 15 km
 30. 30. Internationale Kustverdediging Verdediging in Zeeland (NL) : 4.000 jarig Verdediging bij Rotterdam (NL) : 10.000 jarig Denemarken : Thyboron 1.000 jarig F, UK : bijzondere waarden 1.000 jarig De Vlaamse Kust moet aan een niveau van kustverdediging komen dat in overeenstemming is met de initiatieven in het buitenland
 31. 31. Vlaamse Kustverdediging Er is nog geen Vlaams decreet dat de minimum veiligheidsnormen vastlegt. Wel is er onder leiding van het Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium een studie lopende rond het veiligheidsniveau dat de Vlaamse waterkeringen moeten hebben. Nu al kan worden aangenomen dat ze niet veel van de Nederlandse normen af zullen wijken. (Vergelijkbare situatie) Vlaamse kust moet een minimum verdedigingsniveau van een 1.000 jarige storm
 32. 32. Ostend: extreme hydrodynamic conditions for a 1000 year return periodDirection Significant Water level Peakperiod Direction at wave height H (m) Tp (s) deep water Hmo (m) (ref. level TAW)WNW 4.93 6.70 12.2 WNW 5.04 6.95 12.2 WNW-NWNNW 5.05 7.00 12.0 NNW-NN 4.55 6.40 11.6 NNENNE 3.52 5.85 11.1 NEAll directions 5.12 7.30 * H includes an estimated sea level rise of 0.3 m between the present and 2050 * high water at mean spring tide (at present): H = 4.69 m (TAW)
 33. 33. Storm van 1953• Was een 250 jarige storm• Men telde in Nederland 1835 doden in België 22• OP zee lieten 220 vissers het leven…..• Windsnelheden tot 195 km/h op zee en tot 150km/h aan de kust• 37 bressen langs onze kust waarvan 15 in Knokke-Heist• 250.000 ha stonden onder water in Nederland en België• 3,1 m boven normaal peil !!!
 34. 34. Waarom zo vernietigend?• Samenloop van omstandigheden - springtij - zware Noorderstorm (NNW) - van lange duur ( drie dagen) - zware depressie - ligging van Nederland en de oostkust - hoogwaterpeil op 6,80 m kust + golven
 35. 35. Wat doen we om een herhaling tevermijden en gelijktijdig de stijgingvan de zeespiegel op te vangen• Meegroeien met de zee!• Natuurlijke dynamiek herstellen als wapen tegen de zeespiegelstijging• Dit is het basisprincipe van MDK
 36. 36. Hoe? Meegroeien?• Enkel door zachte maatregelen - Zandsuppleties - Duinvorming - golfbrekers - strandhoofden
 37. 37. Toestand Knokke-Heist nu• Minder gevaarlijk dan in 1953 door strekdammen Zeebrugge ( onrechtstreeks)• Er is nu winst van zand ipv erosie maar dit telt niet voor gans Knokke-Heist• Maatregelen op korte termijn = 60.000 à 85.000 kubieke meter telkens nog voor 1 juli• Maatregelen op langere termijn. Normaal zou in het zoute 300.000 kubiek via
 38. 38. Toestand Knokke-Heist• Enkele aanpassingen thv Knokke centrum en het Zoute• Up to date maken van de tweede linie• Overleg met Nederland
 39. 39. Grootste gevaar komt uit hetbinnenland• Lokaal• Nederland
 40. 40. Conclusie over zeespiegelrijzing• Geen paniek• Toestand elk jaar opvolgen• Heist en Duinbergen relatief veiliger dan vroeger• Knokke en het Zoute onveiliger
 41. 41. Deel II De verzanding inKnokke-Heist• Zandbank is het topje van de ijsberg• Veel meer aan de hand• Hoe reageren?• Meten is weten
 42. 42. Modellenstudie van de ontwikkeling van de zandbank te HeistDries Van den Eynde, Fritz Francken & Brigitte Lauwaert Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Foto: KBIN-
 43. 43. Studiegebied basislijn
 44. 44. Probleem is drieërlei• Zandbank zelf• De geul• De vooroever ter hoogte van Heist en Duinbergen en geleidelijk ook Albertstrand
 45. 45. Hydrodynamisch model
 46. 46. Hydrodynamisch model
 47. 47. Hydrodynamisch model
 48. 48. Hydrodynamisch model
 49. 49. Hydrodynamisch model
 50. 50. Hydrodynamisch model
 51. 51. Hydrodynamisch model
 52. 52. Hydrodynamisch model
 53. 53. Hydrodynamisch model
 54. 54. Hydrodynamisch model
 55. 55. Hydrodynamisch model
 56. 56. Hydrodynamisch model
 57. 57. Hydrodynamisch model
 58. 58. Hydrodynamisch model Opnieuw
 59. 59. Metingen van stromingen enbodemstalen
 60. 60. Sedimenttransportmodel
 61. 61. • Maar er is meer aan de hand dan enkel in Heist !!!!
 62. 62. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1969
 63. 63. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1971
 64. 64. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1973
 65. 65. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1975
 66. 66. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1977
 67. 67. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1979
 68. 68. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1981
 69. 69. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1983
 70. 70. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1985
 71. 71. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1987
 72. 72. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1990
 73. 73. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1993
 74. 74. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1995
 75. 75. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1997
 76. 76. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 1999
 77. 77. Morfologische evolutie in beeld Bron: Rijkswaterstaat Zeeland - Meetadviesdienst 1970 1980 1990 2000 2003
 78. 78. Verwachte verhoging per jaarZandbank kruin 15 cmgeul 9 cmVooroever Heist en 7,5 cmDuinbergen
 79. 79. Prognose van de evenwichtskustlijn die voorzien wordt bereikt te worden binnen enkele decaden
 80. 80. Een voorbeeld uit de praktijk• Op 1500 m in zee voor Duinbergen 20 jaar terug nog 5m diepgang.• Nu nog 1m 80 !!!• Quid toekomst VVW Heist• Quid toekomst RBSC Duinbergen• Quid impact verzanding op toeristisch product
 81. 81. Reeds voorgestelde suggesties• Baggeren éénmalig (4M euro + 1M jaar)• Op zijn beloop laten –breed nat strand -• Nieuw sterneneiland• Dam in zee
 82. 82. Het dilemma• Enerzijds beter beschermd tegen de zeespiegelrijzing• Anderzijds het gevaar van verdere verzanding met zijn economische gevolgen ( zie Zeebrugge westelijke dam)• Het groene gevaar
 83. 83. Welke stappen te ondernemen?• De zaak ook politiek laten opvolgen• Een vervolg geven aan het debat die in het CC Scharpoord hierover is gestart en teveel het aspect natuur heeft beklemtoond. Zonder de economische impact te onderzoeken. Socio economisch onderzoek start deze week• Oplossingen op korte termijn (sluiten van dumpingsite voor Knokke-Heist?)• Het volgen van de conclusies van de wetenschappers die dit fenomeen hebben bestudeerd
 84. 84. /Assets/P 12AANVRAGEN
 85. 85. Onderzoekers stellen voor• Vervolgonderzoek sediment• Vervolgonderzoek lodingen• Onderzoek baggerstortingen• Baders en wandelaars wijzen op het gevaar ! (geul)• Socio-economische studie• Architectuurwedstrijd ?

×