Pirma tiksanas ar bibl. 2009

874 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pirma tiksanas ar bibl. 2009

 1. 1. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU
 2. 2. 2008.gadā bibliotēka piedalījās jaunā lasīšanas veicināšanas programmā “Pirmā tikšanās ar bibliotēku” . Tā ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra izstrādātā apakšprogramma “Lasīšanas veicināšana”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 3. 3. Dalībai programmā tika atbalstītas 216 bērnu un pagastu bibliotēkas visā Latvijā. Programmas mērķis ir pievērst vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem, popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs un attīstīt bilžu grāmatas žanru, veidot bibliotēkās maziem bērniem labvēlīgu vidi.
 4. 4. Programma paredzēta 2-3 gadus veciem bērniem, kuriem dāvanā bibliotēka pasniedz Māras Cielēnas un Irēnas Lūses speciāli šai lasīšanas veicināšanas programmai veidoto grāmatu “Burtumāja” .
 5. 5. Īstenojot šo programmu, bibliotēka gada sākumā iesaistīja ģimenes ar 2-3 gadus veciem bērniem, kā arī dažādu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus interaktīvās izstādes “Karlsona māja” pasākumos. Pepija mazajiem bērniņiem lasīja grāmatas, rotaļājās.
 6. 6. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU
 7. 7. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU
 8. 8. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU
 9. 9. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU
 10. 10. Vecākiem tika izveidota izstāde, kas piedāvāja iepazīties ar dažādām 2-3 gadus veciem bērniem adresētām grāmatiņām, kā arī literatūru vecākiem, kas palīdz izprast un audzināt bērnus. Ir izveidota tematiska mape, kurā ir apkopotas dažādas publikācijas par aktuālām tēmām, piemēram, kā labāk un ar kādām metodēm iemācīt bērnam lasīt, identitātes veidošana pirmsskolas vecumā, izziņas iemaņu attīstība u.tml.
 11. 11. Visa gada garumā notika gan individuāls darbs ar bērniem un viņu vecākiem, gan lielāki pasākumi, kuros piedalījās vairākas ģimenes kopā. Bibliotēka rosināja vecākus saprast, ka grāmatas iepazīt vispatīkamāk ir divatā, roku rokā, mazajam un lielajam kopā… dziedot dziesmas, minot mīklas, spēlējot spēles un ejot rotaļās.
 12. 12. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU
 13. 14. Bērni kopā ar vecākiem tika aicināti uz dažādām aktivitātēm – mīklu minēšanu, rotaļās iešanu un zīmēšanu. Mērķis: rosināt vecākus kopā ar bērniem aktīvi līdzdarboties
 14. 18. Bibliotēkā liela uzmanība ti e k veltīta darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem. Lai sekmētu bērnu attīstību un pasaules izzināšanas iespējas, priekšstats par grāmatām un lasīšanu jāsāk radīt jau agrā bērnībā. Bibliotēka rūpīgi plāno pirmsskolas izglītību iestāžu bērnu grupiņu ekskursijas, pasākumus.
 15. 19. Piecu, sešu gadu vecumā bērniem ir vieglāk kontaktēties ar kādu pasaku tēlu. Bibliotēkas darbiniece Denisa Braša ar savu spilgto un emocionāli piesātināto darbību ienesusi jaunas vēsmas bibliotēkas ikdienas darbā – izveidojusi spilgtu, atraktīvu Pepijas tēlu, kurš bērniem dod iespēju vieglāk adaptēties bibliotēkā.
 16. 20. Ar šī tēla palīdzību bibliotekāre neviltoti un patiesi dodas aizraujošā ceļojumā kopā ar bibliotēkas lasītājiem. Viņa ir iejutusies arī citos tēlos (Zaķis, Rūķis, Grāmatu Tārpiņš). Dažādie interaktīvie pasākumi ar kāda īpaša tēla piedalīšanos, palīdz bērniem izdzīvot to, ko viņiem liedz reālā dzīve.
 17. 21. Īpaša ir bibliotekāres Denisas Brašas spēja kreatīvi darboties ar pirmsskolas vecuma bērniem. Centrālo vietu, veicinot lasīšanu, ieņem tieši priekšālasīšana. Viņa lasījumu pārvērš par īpašu piedzīvojumu. Bērnus ar rakstīto tekstu iepazīstina ar spēlēšanos, aizrautīgu darbošanos un kustēšanos.
 18. 22. Lasot maina intonācijas un izdod dažāds skaņas, lai padarītu lasījumu jautrāku un to būtu interesantāk klausīties, jo lielai daļai bērnu spēja koncentrēties, būt uzmanīgam ir ļoti nenoturīga. Interaktīvā lasīšana veicina mazu bērnu izziņas, valodas un sociāli emocionālo spēju attīstību. Bērniem ļoti patīk spēles un rotaļīga darbošanās ar tekstiem, tāpēc bibliotēkā tiek pielietota spēles metode, kas bērniem palīdz apgūt lietas, kas vēlāk noderēs skolā, piemēram, burti, skaitļi.
 19. 23. Galvenais pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu grupu bibliotēkas apmeklējuma mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīt, kļūt par bibliotēkas lietotājiem. Tas, vai šāda ekskursija un nodarbība sasniedz savu mērķi, ir atkarīgs arī no vecāku ieinteresētības un attieksmes pret lasīšanu.
 20. 24. PIRMĀ TIKŠANĀS AR BIBLIOTĒKU

×