Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tautas grāmatu plaukts

83 views

Published on

“Īpaša grāmata īpašā plauktā”

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tautas grāmatu plaukts

  1. 1. https://tautasgramatuplaukts.lv
  2. 2. - iespēja ikvienam dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. «Народная книжная полка»
  3. 3. «Особенная книга в особенном месте»,
  4. 4. Vai tiek gaidītas grāmatas tikai latviešu valodā? Grāmata var būt jebkurā valodā. Cik grāmatu es varu nest? Vienu. Kur grāmatā ir jāieraksta vēlējums vai Tavas izvēlētās grāmatas stāsts? Vēlējums jāraksta titullapā. Vai es varēšu arī piekļūt savai un citu dāvinātajām grāmatām? Jā, uzrakstot pieprasījumu bibliotekāram.
  5. 5. Kāpēc dāvināt?  Lai bibliotēkā būtu īpaša vieta, ko veidojuši cilvēki paši.  Nacionālā bibliotēka ir un vienmēr būs tā, kas glabā nacionālo kultūru, rūpējas par to, lai tā tiek pētīta un radoši izmantota. Šeit atstātie kultūras fakti un vēstījumi tiks glabāti mūžīgi, tāpēc ir svarīga katra līdzdalība.

×