Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas darba pārskats -2010
Esam iedzīvojušies jau baltā zaķa gadā, ir laiks izvērtēt pagājušo- ir gada atskaišu laiks, pārdomu laiks par padarīto, p...
<ul><li>Bibliotēkas misija- </li></ul><ul><li>Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, </li></...
<ul><li>Domubiedru tikšanās vieta. Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka ir iespēja, </li></ul><ul><li>kur pulcēt...
<ul><li>Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, </li></ul><ul><li>kuru uzdevums ir padarīt zināšanas...
Bibliotēkas darba kvalitāte- 30/30 Izstādes 8/8 Tematiskie pasākumi 2 Projektizstrāde 2.05 Krājuma apgrozība 19.93 Izsnieg...
Bibliotēkas krājums- Periodika bibliotēkai 2010.gadā pasūtīta par Ls 517.00. 897.15 224 Kopā 20.35 6 ‘’ Bērnu žūrija’’ 66....
Bibliotēkas galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstoš...
Bibliotēkas izmantošana- 4100 no kopējā izsnieguma skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 12814 Izsniegumu kopskait...
SBA 21 uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 24 t. sk. no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu s...
Aptaujas 1.''Līgatnes pagasta bibliotēkas lietotāju aptauja'' Lai pilnveidotu bibliotēkas darba kvalitāti un sadarbību ar...
2.Kā Jūs izmantojat bibliotēkas datorus   4 (44%) darba meklējumiem   6 (66$) Spēles, čati,skype   3 (33%) skatos filma...
Novadpētniecības darbs Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm : bibliotēka nopietnu darbu veic novad...
<ul><li>Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums </li></ul><ul><li>Var vajadzības gadījumā uzrunāt jebku...
<ul><li>Darbs ar bērniem un jauniešiem </li></ul><ul><li>Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi par grāmat...
<ul><ul><ul><ul><ul><li>Adventes laika pārsteigums !  </li></ul></ul></ul></ul></ul>2010.gada 27.aprīlī blogā bija public...
Bibliotēkas akcija''No sirds uz sirdi'' p agasta bibliotēkas bērnu sagatavoti apsveikumi, varēs iepriecināt 10 bibliotēkas...
 
''Ziemassvētku lasījums'' http ://picasaweb.google.com/ veradalberga / ZiemassvetkuLasij 23.decembrī bibliotēkā notika Zie...
 
''Teiksmainie Ziemeļi'' http ://picasaweb.google.com/ veradalberga / TeiksmainieZiemeli  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas...
 
Datorapmācība pieaugušajiem.  Bibliotekāram jārūpējas, lai visiem bibliotēkas lietotājiem būtu iespējas izmantot datoru...
 
<ul><li>Bibliotēkas publicitāte </li></ul><ul><li>Sabiedrība tiek informēta ar </li></ul><ul><li>Līgatnes novada domes m...
Bibliotēka internetā http ://everests.blogiem.lv/ http ://everests001.blogiem.lv/  http ://www.ligatne.lv/ http ://picasa...
draugiem.lv  Lapu statistikas nedēļas kopsavilkums -17.12.2010. <ul><li>Līgatnes pagasta bibliotēka  </li></ul><ul><li>8...
<ul><li>NICE! Saskaita klikšķu pogas, turot Fotogurafarankingu! Sastapties jūsu mīļākie fotogrāfijas, NICE! Mēģiniet nokli...
Par blogu ’’Līgatnes pagasta bibliotēka’’ un ne tikai... Kaadreiz pietika ar to, ka bibliotekaare ir biblioteekas un uz la...
Tomēr rakstošajā žurnālistikā ir nepieciešams arī  redaktora darbs,   sevišķi ar pilsoņu­ žurnālistu iesūtītiem  tekstiem....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Līgatnes novada līgatnes pagasta

1,416 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Līgatnes novada līgatnes pagasta

 1. 1. Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas darba pārskats -2010
 2. 2. Esam iedzīvojušies jau baltā zaķa gadā, ir laiks izvērtēt pagājušo- ir gada atskaišu laiks, pārdomu laiks par padarīto, par veiksmēm un neveiksmēm, par nākotnes iecerēm...
 3. 3. <ul><li>Bibliotēkas misija- </li></ul><ul><li>Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, </li></ul><ul><li>kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi </li></ul><ul><li>daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- </li></ul><ul><li>gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. </li></ul><ul><li>Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bezdarbnieki, </li></ul><ul><li>pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, </li></ul><ul><li>periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. </li></ul><ul><li>Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, </li></ul><ul><li>kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Domubiedru tikšanās vieta. Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka ir iespēja, </li></ul><ul><li>kur pulcēties vientuļiem, atstumtiem un krīzes piemeklētiem, </li></ul><ul><li>lai sniegtu viņiem patvērumu un piedāvātu problēmu risinājumus. </li></ul><ul><li>Bibliotēka veicina dažādu paaudžu pašizglītošanos katram </li></ul><ul><li>pieņemamā un pieejamā veidā. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Bibliotēkai ir jāsniedz kvalitatīvi informācijas pakalpojumi, </li></ul><ul><li>kuru uzdevums ir padarīt zināšanas pieejamas </li></ul><ul><li>un informēt par tām, reklamēt tās ikvienam pagasta iedzīvotājam. </li></ul><ul><li>Lpb šo uzdevumu veic, izmantojot visus tās rīcībā </li></ul><ul><li>esošos informācijas izplatīšanas paņēmienus un līdzekļus: </li></ul><ul><li>tradicionālos kartīšu katalogus (papildināti līdz 2009.gadam), </li></ul><ul><li>CCB elektronisko katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējām </li></ul><ul><li>daudzveidīgas tematiskās kartotēkas, </li></ul><ul><li>tematiskās mapes </li></ul><ul><li>tiešsaistes datu bāzi Letonika </li></ul><ul><li>universālu un aktuālu krājumu gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem </li></ul><ul><li>kvalitatīvu novadpētniecības krājumu, </li></ul><ul><li>bibliotēku un literatūru popularizējošus pasākumus </li></ul><ul><li>lasīšanu veicinošus pasākumus bērniem </li></ul><ul><li>apkalpošanu jautājumu un atbilžu režīmā </li></ul><ul><li>2010. gadā izpildītas tematiskās uzziņas -173 </li></ul>
 6. 6. Bibliotēkas darba kvalitāte- 30/30 Izstādes 8/8 Tematiskie pasākumi 2 Projektizstrāde 2.05 Krājuma apgrozība 19.93 Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju 11.43 Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 31.21 Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 9.74 Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju
 7. 7. Bibliotēkas krājums- Periodika bibliotēkai 2010.gadā pasūtīta par Ls 517.00. 897.15 224 Kopā 20.35 6 ‘’ Bērnu žūrija’’ 66.27 50 Dāvinājumi Ls 810.53 168 grāmatas Līgatnes novada dome
 8. 8. Bibliotēkas galvenais uzdevums – veidot universālu un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmenim atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu, lai varētu sniegt mūsdienīgus informācijas pakalpojumus un veicināt sabiedrības mūžizglītību. Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, ir jāveic krājuma attīrīšana no aktualitāti zaudējušas literatūras, nolietotiem iespieddarbiem, liekajām dubletēm. Lietotāju nepieprasītā grāmata no krājuma tiek izņemta, ja tā nav izsniegta 10 gadu laikā. 2010. gadā no krājuma izslēgti iespieddarbi: 635 grāmatas Ls 15.58 vērtībā.
 9. 9. Bibliotēkas izmantošana- 4100 no kopējā izsnieguma skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 12814 Izsniegumu kopskaits 7800 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 8530(statistika no 05. 2010.-01.01.2011.) t.sk. virtuālie apmeklējumi 20065 Apmeklējumu kopskaits 175 t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 643 Lasītāju kopsk aits
 10. 10. SBA 21 uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 24 t. sk. no citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 45 Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)
 11. 11. Aptaujas 1.''Līgatnes pagasta bibliotēkas lietotāju aptauja'' Lai pilnveidotu bibliotēkas darba kvalitāti un sadarbību ar bibliotēkas lietotājiem, lūdzu Jums sniegt novērtējumu par bibliotēkas piedāvājumu, kā arī priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai. ''Līgatnes pagasta bibliotēkas lietotāju aptauja'' rezultāti Respondentu statistika: http ://www.visidati.lv/ res /42766929250196/ Piemērs: 10. Kādi būtu Jūsu ieteikumi problēmu risināšanas uzlabošanai? 1) vairāk pietātes pret pieaugušo no bērnu lietotāju puses 2) lai biblioteka berni uzvestos klusi 3) lai berni neboja austinas 4) ir sabojātas datoru austiņas 5) problemu risināšanu risinat saustarpejas atiecibas 6) Man nav nekādu ieteikumi 7) ļoti patīk sēdēt draugos 8) ar mieru,ar smaidu var sakartot visu... 9) Veiksmīgāku sadarbību ar pašvaldību! 23 gadi Vidējais vecums: 6 Sieviete: 3 Vīrietis: 9 Respondentu skaits
 12. 12. 2.Kā Jūs izmantojat bibliotēkas datorus   4 (44%) darba meklējumiem   6 (66$) Spēles, čati,skype   3 (33%) skatos filmas.lv   4 (44%) Klausīties un skatīties - mūziku, video   7 (77%) Internetbankas izmantošanai, pirkumiem un norēķiniem   6 (66%) Komunikācijai (e-pasts, sociālie tīkli utt.)   6 (66%) Informācijas meklēšanai internetā
 13. 13. Novadpētniecības darbs Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm : bibliotēka nopietnu darbu veic novadpētniecības materiālu apzināšanā, apkopošanā, saglabāšanā, veidojot tematiskas mapes (kopskaitā 41). tiek strādāts pie ''Novadnieku datubāzes'' Bibliotēkā tiek apkopota Līgatnes pagasta notikumu hronoloģija
 14. 14. <ul><li>Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums </li></ul><ul><li>Var vajadzības gadījumā uzrunāt jebkuru Cēsu bibliotēkas speciālistu , </li></ul><ul><li>nekad netiek atteikts. </li></ul><ul><li>Mācījāmies Cēsu bibliotēkas speciālistu rīkotajos semināros </li></ul><ul><li>KIS apmācības kurss ''Mentorings bibliotēkā darbam ar bērniem, apliecinājums Nr.888 </li></ul><ul><li>KIS apmācības kurss'' Vienotais pakalpojumu portāls www.latvija.lv </li></ul><ul><li>apliecinājums Nr.1309 </li></ul><ul><li>Lattelecom apmācību seminārs '' Interneta un televīzijas </li></ul><ul><li>iespējas informācijas laikmetā'', diploms-8stundas </li></ul><ul><li>devāmies pieredzes apmaiņas braucienā - Hāpsalas bibliotēka, Pērnavas bibliotēka </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Darbs ar bērniem un jauniešiem </li></ul><ul><li>Bibliotēka strādā, lai rosinātu un saglabātu interesi par grāmatu, </li></ul><ul><li>veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, </li></ul><ul><li>uzklausot un palīdzot bērniem atrast noderīgāko informāciju, </li></ul><ul><li>kas atbildētu uz viņu jautājumiem – Kur? Kas? Kad? Ko? Kāpēc? </li></ul><ul><li>Tradicionāli pasākumi bērniem ir 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku, „Tek pa ceļu pasaciņa”, </li></ul><ul><li>pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņos” bērnu iepazīšanās ar bibliotēku. </li></ul><ul><li>Skolēni tiek aicināti iesaistīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. </li></ul><ul><li>Tematiskie pasākumi bērniem - diskusijas, pārrunas, lasījumi, erudīcijas konkursi, </li></ul><ul><li>valsts svētku, gadskārtu ieražu svētku tematikai veltītas izstādes </li></ul><ul><li>tiek piedāvātas galda spēles, rotaļlietas. </li></ul><ul><li>Bērnu darbiņu izstādes bibliotēkas telpās iekārtojusi LMMS </li></ul>
 16. 16. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Adventes laika pārsteigums ! </li></ul></ul></ul></ul></ul>2010.gada 27.aprīlī blogā bija publicēta informācija par   UNESCO un Goi miera fonda rīkoto starptautisko eseju konkursu jauniešiem ” Mana loma veidojot mierpilnu pasauli” http ://www.unesco.lv/ lat / index / news / all_news /news1269362757.html Konkursā piedalījās bibliotēkas lasītāja Elīna Tabaka, Līgatnes pamatskolas 7.b klases skolniece. Eseja bija jāraksta angļu valodā. Par piedalīšanos konkursā Elīna Tabaka saņēma sertifikātu.
 17. 17. Bibliotēkas akcija''No sirds uz sirdi'' p agasta bibliotēkas bērnu sagatavoti apsveikumi, varēs iepriecināt 10 bibliotēkas lasītājus- bibliotēkas lietotājus. It kā tāds mazumiņš- ceru, ka bibliotēkas senioriem tas sagādās prieku, jo tas nāk no sirds uz sirdi! Jau vairākus gadus Līgatnes pagasta bibliotēka sveic bibliotēkas lasītājus-seniorus Ziemassvētkos!  Līgatnes bērni šogad paši gatavo apsveikuma kartiņas un noformē atbilstoši arī aploksnes , raksta apsveikumus. Darbiņi tiek veidoti ar lielu mīlestību, jo apsveikumi tiks sūtīti bibliotēkas ilggadējiem lasītājiem , kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nevar apmeklēt bibliotēku. Ir 10 Līgatnes
 18. 19. ''Ziemassvētku lasījums'' http ://picasaweb.google.com/ veradalberga / ZiemassvetkuLasij 23.decembrī bibliotēkā notika Ziemassvētku lasījums. Ciemos atnāca 6.b klase ar skolotāju Daci Bicāni, mazliet vēlāk pievienojās arī Līgatnes novada vidusskolas direktore Kintija Blumentāle.Visi sasēdušies riņķītī lasīja E.Virzas ''Straumēnus'', iedaļu ''Ziema'' no 185.lpp. -205.lpp. Bērni zīmēja Ziemsvētku apsveikumus, aploksnes , rakstīja apsveikuma rindas. Bibliotēkas ''rūķītis'' pacienāja bērnus ar piparkūkām, mandarīniem, konfektēm. Beigās bērni sadalīja savā starpā iznēsājamos apsveikumus. 13 Ziemassvētku apsveikumi tiks aiznesti Līgatnes pagasta bibliotēkas lasītājiem-senioriem un bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem. Tā noslēdzās bibliotēkas akcija '' No sirds uz sirdi!''. Skatīt šeit
 19. 21. ''Teiksmainie Ziemeļi'' http ://picasaweb.google.com/ veradalberga / TeiksmainieZiemeli Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi – L.Koberbēla „Kauninātājas meita”-13.11.10., 1. - 4. klašu skolēniem – „Leduslācēns Ille”- 12. 11.10., 13.11.10. Šogad mums Zb nedēļas lasījums ir savādāks, mēs lasām bibliotēkā, grupās, lasām kopā, lasām viens otram.Bērnu lasījums bija dažāds, vienam gāja lasīšana raitāk, citam grūtāk, bet patika lasīt visiem. Mums ir Ziemeļvalstīm veltīta izstāde.Tā kā ''Krēslas stundas'' lasījumā mēs izvēlējāmies grāmatu''Leduslācēns Ille‘ '.Viens no grāmatiņas līdzautoriem ir Latvijā dzimis Ivars Sīlis. Bibliotēkā ir vēl citas Ivara Sīļa grāmatas:‘ 'Kamanu sliedes aizputina'' un ''Vēstules no Arktikas''.
 20. 23. Datorapmācība pieaugušajiem. Bibliotekāram jārūpējas, lai visiem bibliotēkas lietotājiem būtu iespējas izmantot datorus un internetu – savu izglītības, sociālo vai citu vajadzību apmierināšanai. Pieaugušo datorapmācības mērķis ir sniegt priekšstatu par informācijas elektronisko resursu daudzveidību, papildināt zināšanas par informācijas meklēšanas iespējām internetā . Bibliotēkā šī iespēja ir ikvienam. Cilvēki jau ir novērtējuši iespēju bez maksas, ar e-pasta vai Skype palīdzību sazināties ar radiem un draugiem, un tagad arvien vairāk vēlas veikt komunālos un citus maksājumus/ preses abonēšana,biļešu rezervēšana,sludinājumu ievietošana,latvenergo norēķini / , jo e-pakalpojumi ļauj kaut nedaudz, bet ietaupīt. Datora apmācība pieaugušajiem ''Iepazīsti. Lieto'' var pieteikties un nākt mācīties katru dienu plkst. 11.00-12.00 /iepriekš piesakoties pa tel: 64155486 ,
 21. 25. <ul><li>Bibliotēkas publicitāte </li></ul><ul><li>Sabiedrība tiek informēta ar </li></ul><ul><li>Līgatnes novada domes mājas lapas starpniecību, </li></ul><ul><li>’ ’ Siguldas vēstis’’ , </li></ul><ul><li>bibliotēkas blogs, </li></ul><ul><li>publicējot informāciju par bibliotēkas darbību un norisēm </li></ul><ul><li>ar bibliotēkas darbības pārskatu iepazīstas iedzīvotāji, </li></ul><ul><li>bibliotēkas apmeklētāji un domes deputāti. </li></ul><ul><li>Ikdienas darbā bibliotekāre gan formālu un </li></ul><ul><li>neformālu sarunu gaitā ar bibliotēkas lietotājiem, </li></ul><ul><li>izpētot pieprasījumus, ikdienas izsniegumus, </li></ul><ul><li>veic dažādus pētījumus, </li></ul><ul><li>lai noteiktu lietotāju vēlmes un vajadzības. </li></ul><ul><li>Bibliotēkā tiek veiktas aptaujas . </li></ul><ul><li>Bibliotēkā ir iekārtota lietotāju atsauksmju un ierosinājumu </li></ul><ul><li>aploksne, kurā tiek ievietoti ierosinājumi bibliotēkas darbības </li></ul><ul><li>un pakalpojumu uzlabošanu </li></ul>
 22. 26. Bibliotēka internetā http ://everests.blogiem.lv/ http ://everests001.blogiem.lv/ http ://www.ligatne.lv/ http ://picasaweb.google.com/ veradalberga http ://twitter.com/ ligpagbibl http ://veda.biblog.lv/ http ://www.biblioteka.lv/ libraries / ligatnes-pagasta-biblioteka/default.aspx http ://www.flickr.com/ photos / ligatnespagastabiblioteka / http ://www.netvibes.com/b20 http ://www.panoramio.com/user/3902957 http ://www.pixtar.lv/ slide?id=odejgqjdlaafivpxl http ://www.slideshare.net/guest60b892/ lgatne-ziem http ://www.slideshare.net/ tag / everests-blogiem-lv?order=latest http ://www.slideshare.net/ veradalberga / presentations http ://www.youtube.com/watch?v=YT6reGQpgIQ
 23. 27. draugiem.lv Lapu statistikas nedēļas kopsavilkums -17.12.2010. <ul><li>Līgatnes pagasta bibliotēka </li></ul><ul><li>8 sekotāji </li></ul><ul><li>   nav izmaiņu salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu </li></ul><ul><li>7 aktīvi lietotāji mēneša laikā </li></ul><ul><li>   ↑ 1 salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu </li></ul><ul><li>74 lapu skatījumi šonedēļ </li></ul><ul><li>   ↑ 30 salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu </li></ul><ul><li>Apmeklē lapu portālā </li></ul><ul><li>Detalizēta lapas statistika </li></ul>
 24. 28. <ul><li>NICE! Saskaita klikšķu pogas, turot Fotogurafarankingu! Sastapties jūsu mīļākie fotogrāfijas, NICE! Mēģiniet noklikšķiniet uz pogas! Mūsu klasifikāciju, foto vietas ārpus robežām, es atbalstu fotogrāfiem ir jāņem nice picture. </li></ul><ul><li>Pašreizējā Ranking Rezultāti </li></ul><ul><li>RANK </li></ul><ul><li>NAME </li></ul><ul><li>Pirmā vieta </li></ul><ul><li>Veradalberga Picasa </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>Spillone Flicr </li></ul><ul><ul><ul><li>Piedalās klasifikāciju </li></ul></ul></ul><ul><li>Lai piedalītos Fotogurafarankingu attiecīgajā foto koplietošanas vietnē ( Flickr , Foto Kolekcija , Livedoorpics </li></ul><ul><li>, Picasa , foto Hatena dzīvību , SmugMug vai), lai reģistrētu lietotāju, lūdzu, augšupielādēt savas fotogrāfijas </li></ul><ul><li>tur. Automātiski, kad ieraksts ir. </li></ul><ul><li>Arī jūsu mājas lapā vai blogā, mixi, piemēram, tie, kas ir, jūs varat ievietot saiti uz tur rangu. </li></ul><ul><li>Kad jūs noklikšķiniet uz saites balsos. </li></ul>
 25. 29. Par blogu ’’Līgatnes pagasta bibliotēka’’ un ne tikai... Kaadreiz pietika ar to, ka bibliotekaare ir biblioteekas un uz laukiem varbuut arii visas pagasta kultuuras dziives dveesele. Tacu tagad, kad graamataam ir uzradies loti nopietns konkurents - internets, vinai mazliet ir jaabuut arii ciiniitaajai par to, lai cilveeki neaizmirstu sajuutu, kaada rodas, panemot rokaas un atverot graamatu. Zinu vienu saadu cilveeku, kura entuziasmu patiesaam apbriinoju. Taa ir Liigatnes pagasta bibliotekaare Vera Dalberga, kuras blogu sava deela veidotajaa vietnee www.blogiem.lv vienmeer lasu ar loti lielu prieku un interesi – http ://www.odiseja.lv/raksti/ tema / par_dzivi /888/ aradhana
 26. 30. Tomēr rakstošajā žurnālistikā ir nepieciešams arī  redaktora darbs,   sevišķi ar pilsoņu­ žurnālistu iesūtītiem  tekstiem.  Labākajā gadījumā var rasties savstarpējas  uzticības attiecības.   Piemēram, nav iemesla apšaubīt  kādas  Līgatnes  bibliotekāres blogu  par jaunākajām  grāmatām un vietējiem kultūras notikumiem. http://webcache.googleusercontent.com/search?q= cache:a_YdsgryVuoJ:www.scribd.com/doc/6925561/LETA-Vstis-200802+R%C4%ABgas+apri%C5%86%C4%B7a+L%C4%AB gatnes+ciema+bibliot%C4%93ka&cd=38&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&source= www.google.lv               

×