Bibliotēkas darba pārskats par 2013. gadu

2,094 views

Published on

Kopskats 2013. gadā

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,094
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,334
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliotēkas darba pārskats par 2013. gadu

 1. 1. VIĻAKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013.GADĀ
 2. 2. 1. Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums: Viļakas novada bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir vietējais kultūras un informācijas centrs, kas nodrošina pieejamību visu veidu zināšanām un informācijai. Kultūras, interešu, izglītības un sociālo kontaktu dibināšanas telpa Viļakas centrā. Viļakas novada bibliotēka - 21. gadsimta publiskā bibliotēka pilsētā ar funkcionāli piemērotām telpām, kurās tiek sniegts visiem lietotājiem līdzvērtīgs, kvalitatīvs un mūsdienīgs bibliotekārais pakalpojums. Bibliotēkā ir gan lasītāju apkalpošanas zona, bērnu stūrītis, lasītava, vieta jauniešiem, kur saturīgi pavadīt brīvo laiku, internetlasītava, izstāžu zāle, gan darbinieku telpas. Tā harmoniski iekļaujas novada kultūras, informācijas un tūrisma telpā, koordinējot novada bibliotēku darbību. Bibliotēka mazpilsētā ir kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Tā ir vieta, kur satiekas un brīvo laiku pavada domubiedri. Te ir izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts ar 12 datoru vietām, ir iespēja izmantot printeri, skeneri, kopētāju. Te notiek dažādi pasākumi mērķauditorijām un izmantojot laikmetīgas informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli.  Īss situācijas raksturojums Viļakas novada bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, kuras darbību koordinē un metodiski vada Balvu Centrālā bibliotēka. Balvu CB sadarbība ar Viļakas novada bibliotēkām vērsta vairākos virzienos – elektroniskā kopkataloga un novadpētniecības datu bāzes veidošanā, bibliotēku darba koordinācijas, metodiskā darba un konsultatīvās palīdzības nodrošināšanā, statistikas datu apkopošanā. Viļakas novada bibliotēka ir kļuvusi par Viļakas novada bibliotēku tīkla vietējo sadarbības centru. Bibliotēka, kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikai Viļakas pilsētas iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pagastu – Susāju, Žīguru, Kupravas, Medņevas, Vecumu, arī Šķilbēnu iedzīvotājus. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Viļakas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, mūzikas un mākslas skolu audzēkņi. Te zinātkārais var saņemt nepieciešamo informāciju, bet pēc kultūras dzīves aktivitātēm alkstošie veldzi savai dvēselei, apmeklējot bibliotēkas organizētos pasākumus ar radošām personībām. Kopš 2012. gada 1. janvāra bibliotēkas adrese ir Tautas ielā 6, Viļaka. 2
 3. 3. Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēc iestādes logo, gan pēc mājas lapas: http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ Kopš 2008. gada augusta foto bildēs te: http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/ No 2010. gada oktobra arī šeit: http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspx Bibliotēkas akreditācijas apliecība izsniegta 2009.gada 26.janvārī 2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika Bibliotēkas krājums uz 2014.gada 1.janvāri 15600 eksemplāri. Bibliotēka intensīvi strādāja pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas, tika norakstīta nolietotā literatūra un dubleti nodoti Viļakas novada bibliotēkāmKupravas, Žīguru, Vecumu, Upītes, Medņevas. 2013. gadā norakstīti 926 eksemplāri: 906 grāmatas un 20seriēlizdevumi. 3
 4. 4. 2013. gadā iegādāti 570 eksemplāri – 520 grāmatas,48izdevumi bērniem, 11 audiovizuālie dokumenti, 38 seriālizdevumi, 1 kartogrāfiskais izdevums. Viļakas novada Domes budžeta līdzekļi -890LsLs Individuālie dāvinājumi -167.57Ls SIA,,Kira”’ – 100.00Ls KKF-BŽ – 92.45Ls VKKF ,,Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” – 316.45Ls LNB programma – 445.78Ls Bezatlīdzībā nodots – 852.06Ls 2013. gadā turpināts darbs krājuma kārtojumā. Lai padarītu krājumu lietotājiem pieejamākus, literatūras krājums krievu valodā tika marķēts pa tematiem - piedzīvojumi, detektīvromāni, vēsturiskie, romantiskie, zinātniskā fantastika. Vidēja un vecāka gadagājuma cilvēki nelabprāt lasa laikrakstus un žurnālus elektroniskā formā, priekšroku dodot iespiestajiem materiāliem, tāpēc bibliotēka paplašināja preses izdevumu klāstu. Preses izdevumi tika pasūtīti 736Ls vērtībā oktobrī uz visu gadu, kad izdevniecības piedāvāja pasūtīšanu par īpaši izdevīgām cenām. Bibliotēka piedāvā 38 preses izdevumus dažādām lasītāju vecuma grupām un interesēm. 3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība:  Bibliotēkas izmantošana Galvenie bibliotēkas rādītāji 2013 2012 Lietotāju sk. 717 593 +124 Apmeklējums 25163/9472 24836/12453 +327 Grām.izsniegums 33239 34010 -771 2012.gadā un 2013.gadā bibliotēkas lietotāju uzskaitē izmantots un statistikā uzrādīts vienotajā elektroniskajā informācijas sistēmā reģistrētais skaitlis. Lietotāju skaits 2013.gadā ir pieaudzis, jo vasarā bibliotēku apmeklēja daudzi Viļakas viesi, ierodoties uz Viļakas 720.gadu jubilejas sarīkojumiem. Grāmatu izsniegums samazinājies daļēji tādēļ, ka bibliotēkas patreizējā atrašanās vieta nav tik labvēlīga skolēniem. Plašā interneta resursu pieejamība, mācību slodzes palielināšanās ir ietekmējusi grāmatu izsnieguma samazinājumu. Ir nepieciešamas veikt padziļinātu analīzi un meklēt jaunas iespējas bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā. 4
 5. 5. 2013. gadā saitē http://www.vilakabiblio.wordpress.com bibliotēkai bija 7207 apmeklējumi. 2013. gadā blogā tika ievietoti 48 jauni raksti, kas kopējo rakstu arhīvu palielināja līdz 310. Emuārā gada laikā ievietotas 66 bildes. Visvairāk, 932 apmeklējumi, blogā bija martā. Saitē: http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ - 1300 (2009.g.), 1636 (2010.g.), 1670 (2011.g.), 1662 (2012.g.), 2265 (2013.g.) – vislielākais apmeklējumu skaits 5 gadu laikā. 2013.gadā – 9472 – apmeklētāji abās vietnēs.  Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 1. Bibliotēka lietotājiem atvērta 45 stundas nedēļā, katru dienu no pl.9.00- 17.00, sestdienās no pl.10.00-15.00, brīvdiena – svētdiena. Darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Informācija par darba laiku, lietošanas noteikumiem un citām bibliotēkas aktivitātēm pieejama informācijas stendā un bibliotēkas mājas lapā: http://www.vilakabiblio.wordpress.com  Pakalpojumu piedāvājums un bibliotēkas lietošanas nosacījumi Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti Viļakas novada Domes sēdē 2009.gada 24.septembrī. 5
 6. 6. Bezmaksas pakalpojumi: bibliotēkas krājuma izmantošana, uzziņu sniegšana, datoru un interneta izmantošana, konsultēšana un apmācība tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā. Maksas pakalpojumi: kopēšana, drukāšana, skenēšana, informācijas ierakstīšana dažādos informācijas nesējos, interneta un datoru izmantošana izklaides nolūkos /1h bezmaksas/ Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – uzziņu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes letonika, nais. 2013. gadā sniegta 1509 uzziņas. Visvairāk uzziņu sniegts skolu audzēkņiem, studentiem, uzņēmējiem, darba meklētājiem. Pieprasītākās tēmas – dažādu tautu tradīcijas – nacionālie ēdieni, apģērbi, spēles, darba iespēja ES valstīs, daudzi jautājumi tika meklēti gatavojoties Latvijas Dabas muzeja organizētajam konkursam ,,Cielavas gudrības”, Viļakas novada muzejam – dažādu senu priekšmetu apraksti /sviesta trauki, kuļmašīnas, maizes lāpstas/ , par ziepju ražošanas vēsturi, par Viļakas ugunsdzēsēju darbību senākā pagātnē, mūsdienu izglītības iestādes sabiedrības skatījumā. Bibliotēkā tiek izmantots iekšzemes SBA. 2013.gadā izsniegtas citām bibliotēkām 21 grāmata - Balvu CB-2, Balvu bērnu – 1, Briežuciema – 4, Vīksnas – 1, Žīguriem – 13. Saņemtas 10 grāmatas; no Balvu CB-6, Rekavas bibliotēkas-1, Vecumu -1, Vīksnas bibliotēkas - 1, Briežuciema – 1. Bibliotēkas mājas lapas 2013.gadā apmeklējuši 9472 virtuālie apmeklētāji. Kopš 2009. gada augusta bibliotēka sastopama Twitterī: http://twitter.com/vilakabiblio 6
 7. 7. 4. Darbs ar bērniem un jauniešiem Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir veidot mobilu, kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūras krājumu, lai tas sekmētu lasītprasmi, jaunu zināšanu atklāsmes un iztēles valdzinājumu. Bibliotēkas krājumos pieejamas grāmatas, žurnāli un brošūras visu vecuma grupu bērniem, rotaļlietas, izglītojošas spēles, 10 datori ar interneta pieslēgumu. Bērniem un pusaudžiem nepieciešama īpaša uzmanība, lai tie iegūtu labprātīgas lasīšanas ieradumu, tāpēc bibliotekāram jāveicina viņu iepazīstināšana ar plašo grāmatu klāstu, atbilstoši mainīgajām interesēm. Jau deviņus gadus bibliotēka iesaista bērnus un jauniešus , arī vecākus, skolotājus un bibliotekārus piedalīties lasīšanas veicināšanas programmas ,,Bērnu – jauniešu žūrija” lasīšanas maratonā. Iesaistot skolu audzēkņus, grāmatu lasīšanā un vērtēšanā, tiek stiprinātas lasīšanas tradīcijas, bērni iemācās patstāvīgu domāšanu, spēju diskutēt, publiski izteikt savas domas. 7
 8. 8. Šogad žūrijas grāmatas lasīt pieteicās 25 skolnieki no 1.- 9. klasei. Daudzi bērni, kā ,,Bērnu žūrijas” eksperti, ir jau vairākus gadus un ar nepacietību gaida izteikt vērtējumu jaunajām grāmatām. Šogad aktīvi Bērnu žūrijā piedalījās 1.klases skolnieki -7.Visaktīvākie kā katru gadu ir 3.-4. klašu skolnieki (15 bērni)., toties visātrāk izlasīja 11. klases skolniece Evija Kitova. Svarīgākie notikumi darbā ar bērniem un jauniešiem Februāris 26.februārī Viļakas novada bibliotēkā „Bērnu un jauniešu žūrijas 2012” eksperti, lasītāji, skolotāji pulcējās uz lasīšanas maratona noslēguma ballīti. Jau ieejot bibliotēkas telpās, mēs bijām sajūsmināti par atmosfēru un skaisto noformējumu. Bibliotēkas vadītāja Vija Circāne pastāstīja, ka lasīšanas veicināšanas programma ,,Bērnu un jauniešu žūrija"' katru gadu nodrošina bibliotēkas ar labāko bērnu grāmatu izlasi. Ik gadu tūkstošiem bērnu visā Latvijā iesaistās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Viļakas novada bibliotēka šajā projektā dalību ņem jau astoto gadu. Šogad līdztekus ,,Bērnu un jauniešu žūrijai" darbojās arī ,,Vecāku žūrija", jo lasīšana nav iedomājama bez ģimenes atbalsta. Laika pavadīšana-grāmatu lasīšana kopā ar bērnu ir brīnišķīga iespēja izveidot un saglabāt ciešas mīlestības pilnas saites uz mūžu. Bērni ir kā puķes, ja tās kopj un audzē, izplaukst par krāšņiem ziediem un grāmatas ir tās, kas palīdz šajā plaukšanas procesā. Kopā ar vecākiem un vecvecākiem bibliotēku apmeklē ,,Bērnu žūrijas" eksperti: Samanta Kromule, Kristers Timmermanis, Egija Kima, Guna Kalniņa, Keita Emīlija Orlovska, Svetlana Harkina, Katrīna Narubina, Anastasija Sediha. Paldies vecākiem, Viļakas pamatskolas skolotājām Inesei Rēvaldei, Irēnai Loginai, Lindai Ozolai, kuras atbalsta un rosina bērnus lasīt grāmatas, attīsta un nostiprina sadarbību: bibliotēka-skola-ģimene. Vairāk šeit. 8
 9. 9. Marts 19. martā Viļakas novada bibliotēkā notika interesants un lietderīgs pasākums skolas bērniem un pieaugušajiem „Mežu dienas Viļakas novadā”. Apmeklētājiem bija iespēja tikties ar interesantu un radošu personību, mežkopi Annu Āzi. Aizraujošais stāstījums un vēsturisks ceļojums pa ekspozīcijas ”Mežu dienas Viļakas novadā” platēm, lika aizdomāties par sava novada bagāto kultūrvēsturisko un mežu atjaunošanas un saglabāšanas vēsturi. Aprīlis 24. aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, Viļakas novada bibliotēku apmeklēja darbīgā Viļakas pamatskolas 3. klase un viņu skolotāja Inese Rēvalde. Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir Mantojuma sardzē! Tieši tādēļ bibliotēkā ieradās 3. klases bērni, lai izzinātu savas pilsētas vēsturi, cilvēkus, atbildētu uz viņiem sagatavotas aptaujas jautājumiem un izteiktu savu vēlējumu Viļakas 720 gadu jubilejā. Maijs 29.maijā, kad aiz loga klauvēja lietus lāses, Viļakas novada bibliotēkas internetlasītavas apmeklētāji vienojās ar visu Latviju kopīgā lasīt priekā. Savu mīļāko pasaku ,,Maizes klaips” sāka lasīt visjaunākais akcijas dalībnieks Viktors, kurš vēl neapmeklē skolu, viņam pievienojās brālis Dāvis un Alens… Bet visi kopīgi ar bibliotekārēm izlasījām pasaku ,,Kazlēns, kurš prata skaitīt līdz 10!” Ar pasākuma dalībniekiem norunājām, ka grāmata būs mūsu draugs ne tikai šodien – Lasīšanas dienā, bet arī turpmāk – gan saulainās vasaras dienās, gan tumšajos ziemas vakaros, jo cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš. 9
 10. 10. Jūnijs, jūlijs Jūnijā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem tika aicināti piedalīties konkursā – paša radīts saturs internetā. 13. jūlijā Viļakā notika Bērnības svētki. Vārna Krakšķe un krauklis Ansis sveica visus ar jaunu dienu un ierašanos Saules pilsētā. Viļakas novada bibliotēku vadītāji kopā ar bērniem Pilsētas pasakā atdzīvināja kādreiz darbojošos Viļakas meteostaciju. Darbojās radošajā darbnīcā ,,Mākonītis”gatavoja vēja dzirnaviņas, pūta lielos burbuļus, zīmēja un krāsoja. Saules pilsētas meteostacijā ikviens Bērnības svētku dalībnieks izveidoja saulaina laika prognozi ne tikai 13. jūlijam, bet arī katrs savai bērnībai… Septembris 12. septembra pēcpusdienā uz dzejas pasākumu pie pieminekļa latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā Vincentam Leiko un Joņam Cibuļskam, pulcējās Viļakas pamatskolas 4. klases audzēkņi, viņu skolotāja Inese Rēvalde un bibliotēkas darbinieki. „…kādā krāsainā rudenī dzejoļi, kā āboli rasainā zālē krīt un krīt!”, – ar šiem dzejas vārdiem klātesošos uzrunāja Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Vija Circāne un aicināja nogaršot bibliotekāres Regīnas Dūnas sarūpētos garšīgos ābolus. Literātu biedrības “Viļakas Pegazs” vadītāja, rakstniece Santa Mežābele lasīja savus skolas laiku dzejoļus un aicināja būt zināt gribošiem un radošiem. 4. klases bērni lasīja ne tikai citu autoru, bet arī pašu rakstīto dzeju, ko papildināja skolotājas Ineses un bibliotēkas vadītājas Vijas lasītā dzeja. 10
 11. 11. Pasākuma beigās tapa arī “Saules apļa dzeja” jeb dzejolis, kas radās no klātesošo “vārdu ziedojumiem”. Šis dzejolis sākās ar vārdiem “saulainā dzejā” un beidzās – “mēs visi kopā!”. Novembris Mārtiņa mēneša pirmajā dienā Viļakas novada bibliotēkā ciemojās un Ojāra Vācieša dzeju „Varat raudāt, varat smiet – Man ir zirgs, kas naktī dzied!” lasīja Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes vidējās grupiņa bērni. Audzinātājas Teresijas Brokānes un auklītes Ilzes pavadīti viņi ieradās bibliotēkā, lai iepazītos ar bibliotēkas telpām, bērnu grāmatu un žurnālu piedāvājumu. Mazos ciemiņus uzrunāja bibliotēkas vadītāja Vija Circāne un vēlēja būt zinātkāriem un čakliem bibliotēkas grāmatu lasītājiem. Pēc abpusējas mazo ciemiņu un bibliotēkas darbinieku iepazīšanās bibliotekāre Aija klātesošos aizveda novembra jubilāra dzejnieka Ojāra Vācieša daiļrades tēlu pasaulē. Pasākuma izskaņā visi kopīgi noskatījās multfilmu ar dižā dzejnieka radīto notikumu elementiem. 20. novembrī Viļakas novada bibliotēkas 2. stāvā atklāja Viļakas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstādi “Es un mans Laiks”. Izstādes atklāšanā Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Vija Circāne sveica klātesošos mākslas skolas audzēkņus, izstādes dalībniekus un skolotājas Lanu Ceplīti un Viktoriju Zaharovu ar pirmo šāda veida darbu izstādi bibliotēkā. Viņa novēlēja, lai katrs savu “laiku” piepilda ar jauniem meklējumiem un bagātu saturu. 11
 12. 12. 5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums: Vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos bibliotēka atpazīstama gan pēc iestādes logo, gan pēc mājas lapas: http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ Kopš 2008. gada augusta foto bildēs te: http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/ No 2010. gada oktobra arī šeit: http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspx Kopš 2009.gada augusta Viļakas bibliotēka ir atrodama vispasaules populārajā sociālajā tīklā Twitterī un arī Twitpic. Ikviens interesents, kas ir Skype lietotājs, ar bibliotēku var sazināties izmantojot bibliotēkas Skype adresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir izveidots buklets, kuru saņēma visi bibliotēkas simtgades sarīkojuma dalībnieki. 18. martā Viļakas novada bibliotēkas internetlasītavā notika Lauksaimniecības datu centra organizētais mācību seminārs lauksaimniekiem „Elektroniskā datu ievade”. Semināra dalībnieki iepazinās ar datu centra piedāvātajām iespējām un atzinīgi novērtēja informācijas tehnoloģiju radītās priekšrocības iesniegt un izmantot jaunākās tehnoloģijas, kas aizvieto papīra veidlapas un līdz ar to arī saņemt paātrinātu informāciju. Interesenti vairāk uzzināja par mājas lapas www.ldc.gov..lv (Lauksaimniecības datu centrs) iespējām, par publiski pieejamajiem datiem – mājas (istabas) dzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistru, dzīvnieku izcelsmi, produktivitāti un veselības statusa uzturēšanu, kas ir garants drošai pārtikai, kā arī par autorizēto sadaļu, kurā piedāvājam ne vien paplašinātu informāciju par savu ganāmpulku, bet arī datu ievadi. 2013. gadā turpinājās darbs pie bibliotēkas darba procesu automatizācijas un lasītāju reģistrācijas uzlabošanas. 12
 13. 13. 6. Novadpētniecības darbs 1. martā Viļakas novada bibliotēkas Izstāžu zālē atklāja mūsu novadniekam Miķelim Bukšam veltītu ceļojošo izstādi. Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule iepazīstināja ar projektu, kura ietvaros tika izveidota ceļojoša izstāde par Latgales kultūras vēstures un valodas pētnieku Miķeli Bukšu. Izstādes atklāšanas laikā apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar plašo materiālu klāstu, kas ataino Miķeļa Bukša dzīves gājumu. Pasākumā piedalījās Viļakas pamatskolas skolēni, novada bibliotēku un kultūras darbinieki. Izstādes atklāšanas laikā muzicēja Viduču pamatskolas skolotāja Inita Raginska un dziedāja etnogrāfiskā ansambļa “Abrenīte” sievas. Izstāde Viļakas novada bibliotēkā bija skatāma līdz 1. maijam. Viļakai 2013. gads bija īpašs – 720 gadu jubileja. Martā Viļakas novada bibliotēka aicināja čaklās rokdarbnieces, bibliotēku apmeklētājus iesaistīties Viļakas musturdeķa veidošanā, ieadot tajā savas labās domas, krāsas, vēlējumus, Viļakas novada krāšņumu un senatnes elpu. Pirmie atsaucās kaimiņu, Balvu pilsētas rokdarbnieču pulciņš “Mežģis”, kuru dāvinājumu Viļakai 720. gadadienā nodeva Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” direktore Lilita Šnepere. Novada bibliotēku vadītājas apzināja rokdarbnieces un aicināja piedalīties šajā unikālajā akcijā. Astoņdesmit astoņas rokdarbnieces atsaucās uz Viļakas novada bibliotēkas vadītājas Vijas Circānes aicinājumu veidot dāvanu Viļakai 720 gadu jubilejā. Tā soli pa solītim, darbiņš pie darbiņa un vasaras viducī, jūlija sākumā, Valentīnas Bečas vadībā visi rokdarbi tika salikti kopā un Viļakas 720 gadu jubilejas pasākumu priekšvakarā piedzima jauns veidojums – musturdeķis ar vārdiņu Vienoti Viļakai! 13
 14. 14. 7. novembrī Viļakas novada bibliotēkā godināja musturdeķa “Vienoti Viļakai” rokdarbnieces un veidotājus. 30. jūlijā Viļakas 720 gadadienas pasākumu ietvaros Viļakas novada bibliotēkā notika pirmais svētku pasākums. Bibliotēkas Izstāžu zālē tika atklātas novadpētnieku un kolekcionāru Dzintara Dvinska un Ivara Logina kolekcijas. Dzintars un Ivars apskatei piedāvāja Viļakas kultūras dzīves afišas, fotogrāfijas un pastkartes no pagājušā gadsimta 20.-30. gadiem. 18. un 19. septembrī Balvos un Balvu reģiona bibliotēkās notika Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras nacionālās identitātes stiprināšanai”. 18. septembra vakarā Viļakas novada bibliotēkā ieradās viena no konferences dalībnieku grupām, kur to sagaidīja Viļakas novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un bibliotēkas direktore Vija Circāne. Gatavojoties novadpētniecības konferencei Viļakas novada bibliotēkā īpaši plaši tika atspoguļots bijušās bibliotēkas vadītājas Valentīnas Strupkas dzīves un darba gājums. Viļakas 720 gadu atceres pasākumu ietvaros Balvu reģiona bibliotēkas kultūrvēstures datu bāzei tika sagatavoti materiāli un digitalizētas fotogrāfijas par Viļakas pilsētas vadītājiem. 14
 15. 15. Pirms simts gadiem, 1913. gada 17. novembrī, Viļakā notika Bibliotēkas dibināšanas sapulce, kurā tika lemts atvērt Viļakā sabiedrisko bibliotēku, kas apkalpotu lasītājus krievu un latviešu valodā. Atceroties bibliotēkas pirmsākumu un darbošanās laiku līdz pat mūsdienām, 30. novembrī bibliotēkā pulcējās bijušie un esošie Viļakas bibliotēkas darbinieki, draugi un labvēļi, lai „caur gadsimtu elpu un atmiņu takām…” izstaigātu vēstures līkločus un pateiktos tiem, kas caur gadu desmitiem sējuši gaismu un turpina izgaismot Gaismas taku uz savu – nu jau Viļakas novada bibliotēku. Bibliotēkas simtgades atceres pasākumu atklāja Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne. Bibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs slaidrādē ar īsiem komentāriem parādīja Viļakas bibliotēkas darbību gadsimta garumā. Pēc bibliotēkas vēstures prezentācijas Viļakas bibliotēkas administrācija pateicās bijušajiem un esošajiem bibliotēkas darbiniekiem un bibliotēkas labvēļiem. Mums atliek no sirds izbaudīt katru mirkli, ko laiks mums atvēl. Izdzīvot tā, lai nebūtu žēl, lai būtu ko atcerēties, lai justos bagāti! Šogad bibliotēkā ienākušas daudzas jaunas grāmatas, bet starp tām ir divas, kurās ievietotai informācijai un cilvēku dzīves stāstiem ir milzīga nozīme mūsu tautas liktenī. Pagājušajā vasarā bibliotēka saņēma 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas “SIBĪRIJAS BĒRNI” divos sējumos, ko apkopojusi Dzintra Geka. Viļakas bibliotēkas simtgades atceres laikā bibliotēka saņēma vēl vienu nozīmīgu grāmatu “PIEMIŅAS GRĀMATA”, kas veltīta 130. latviešu strēlnieku korpusam. Grāmatu bibliotēkai dāvināja Māra Nizinska, “Rēzeknes vēstu” galvenā redaktore. 15
 16. 16. Novadpētniecības materiāli savākti un apkopoti mapēs:  Viļaka – pilsēta, kas atmirdz ezerā;  Viļakas dabas un kultūrvēstures objekti;  Viļakas skolu vēstures lappuses;  Viļakas bibliotēku vēsture;  Viļakas Dievnami;  Uzņēmumi Viļakā līdz 1991. gadam;  Kultūras dzīve Viļakā;  Biedrība dāmu klubs „Marienhauzena” 4 (četrās) mapēs;  Folkloras kopa „Atzele”;  Etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”;  Veselības aprūpe Viļakā;  Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde;  Novadnieku domu pērles;  Kanādas Latviešu katoļu apvienības priekšsēdētājs Bruno Logins;  Pīters Miglinīks;  Cilvēka arhīvs;  Viļaka vēstures mirkļos;  Viļaka – Ziemeļlatgales pērle;  Joņs Cybuļskis  Viļakas novada lepnums – Leontīna Maksimova Bibliotēkas novadpētniecības fondā ir vērtīgi izdevumi grāmatas, kas izdotas Viļakā Joņa Cibuļska apgādā 1939. gadā. Tās un citus izzinošus materiālus bibliotēkai dāvinājis novadnieks – bibliofils Ivars Logins. Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar novadniekiem – rakstniekiem. Te notiek grāmatu atvēršanas svētki un tikšanās ar autoriem, dzejas dienu pasākumi. Bibliotēkā ar apmeklētājiem un saviem lasītājiem tikušies Santa Mežābele, Ontons Slišāns, Valerjans Rundzāns, Rutta Jeromāne, Zinaīda Logina, Ilze Keiša, Vilis Bukšs, Aelita Bukovska. 16
 17. 17. 7. Projektizstrāde Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, 2013.gada janvārī Viļakas novada bibliotēkas krājumi tika papildināti ar jaunām un vērtīgam grāmatām. 2013.gadā tika iesniegts VKKF projekts ,,Bērnu - jauniešu žūrija”, saņemot atbalstu 92.45Ls vērtībā. Augustā VKKF iesniedzām kultūras projektu ,,Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, saņemts finansējums 400Ls visām Viļakas novada bibliotēkām no tā VNB – 316.45Ls, Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana - 154,70Ls 8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 2013.gadā tika apmeklēti četri mācību semināri Balvos, lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem, ko organizēja Balvu Centrālā bibliotēka. 2013.gada 18.aprīlī bibliotēka ņēma dalību Latvijas bibliotekāru 16.konferencē ,,Bibliotēkas tagad – iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas”. Atklājot konferenci, savā uzrunā kultūras eksministre ŽaneteJaunzeme - Grende izteica apbrīnu gaišumam, enerģijai, vēlmei, gribai un pozitīvismam, ko ir sastapusi bibliotēkās un, aicinot ikvienu iesaistīties Latvijas kultūras kanona popularizēšanā, katrā bibliotēkā veidot savu kultūras kanonu, iekļaujot tajā tos cilvēkus ar kuriem lepojamies. 22. martā notika seminārs Viļakas novada publisko bibliotēku darbiniekiem. Seminārā piedalījās un Viļakas novada bibliotēku 2012. gada darba pārskatus analizēja Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule. To, kāds bijis 2012. gads bibliotekāriem savās bibliotēkās, varēja redzēt bibliotēku prezentācijās. 17
 18. 18. Žīguru pagasta bibliotēkas vadītāja, Latvijas Kultūras koledžas bibliotēkzinātnes un informāciju programmas absolvente Anastasija Plačinda prezentēja diplomdarbu „Žīguru pagasts. Bibliogrāfiskais rādītājs”. Viļakas novada bibliotēkas bibliotekāre Regīna Dūna informēja par lauku bibliotēku iespējām sniegt lauksaimniekiem nepieciešamo informāciju un par darbu ar mājas lapām www.ldc.gov.lv; www.lad.gov.lv gatavojoties pavasara darbiem. Semināra dalībnieki jūsmoja par Valdas Brices pērļu rotu izstādi bibliotēkas lasītavā un apmeklēja rekonstruētās Viļakas klostera ēkas. 9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums: 2013.gadā tika iegādātas žalūzijas bibliotēkas izstāžu zālei, datortehnika – Canon – A4 formāta lapu krāsu printeris/kopētājs, TOSHIBA - A3 formāta lapu kopētājs/printeris, laminēšanas iekārta. Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 10. Bibliotēkas personāls: 2013.gada beigās bibliotēkā strādāja 5 bibliotekārie darbinieki, no kuriem 2 uz 1/2slodzi lasītavā un 1 tehniskais darbinieks. Lasītavas darbiniecēm jāapmeklē profesionālās pilnveides kursi. Viena no viņām ir ieplānojusi sākt mācības 2014.gada septembrī, apgūstot 240 stundu programmu ,,Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās pilsētas rīkotajos kultūras pasākumos, ņem dalību to organizēšanā un veiksmīgā norisē. Jūlijā, novada Bērnības svētkos, bibliotēkas darbinieki iesaistījās radošajā darbnīcā ,,Mākonītis” un mācīja bērniem izgatavot vēja dzirnaviņas, pūst lielos burbuļus, izlocīt ziedus origami tehnikā. Savukārt augustā, Viļakas 720 noslēguma svētku skatuves noformējums tapa ar Viļakas novada bibliotēku vadītāju atbalstu. 18
 19. 19. 11. Finansiālais nodrošinājums: Finansējums krājuma komplektēšanai – 1626Ls: 890,00Ls grāmatām, 736,00Ls presei. 2013.gadā tika iepirkta datortehnika 677.00Ls vērtībā: Canon – A4 formāta lapu krāsu printeris/kopētājs - 249.00Ls; TOSHIBA - A3 formāta lapu kopētājs/printeris - 391,00Ls; laminēšanas iekārta – 37,00Ls. Tika iepirktas gaismu atstarojošās žalūzijas izstāžu zālei -164,78Ls Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību: Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistās Viļakas pilsētas un novada organizētajos pasākumos. Tiek organizēti kopīgi kultūras pasākumi ar Viļakas skolām, KN, Viļakas novadpētniecības muzeju. Informāciju par notikušajām aktivitātēm bibliotēkas dzīvē var lasīt laikrakstā ,,Vaduguns”03.12.2013., 13.12.2013., 28.12.2013. Viļakas novada ziņās – 2013.g. marts, 2013.g. 13.septembris, 11.novembris, 16.decembris, Viļakas pamatskolas av;izē VIP Ezis – 2013.g. latgaliešu kultūras portālā http://lakuga.lv/ , bibliotēkas mājas lapā -www.vilakabiblio.wordpress.com, un vietnēs: www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.php un http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspx Foto bildēs te: http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/ Pirms četriem gadiem, 2008. gada 19. augustā, Viļakas bibliotēkas emuārs (blogs) bibliotēkai atvēra logu uz globālo telpu un reizē arī pasauli ielaida sevī. Viļakas bibliotēka iegāja Latvijas bibliotēku blogosfērā. Šajā laikā publicēti 310 raksti, 9 lapās ievietots desmitiem dažādu ziņu, interneta albumos vairāki tūkstoši foto, 3 aptaujas un saņemtas 33 atsauksmes. Pirms trīs gadiem izveidots bibliotēkas twitter konts. Šobrīd kontam ir 237 sekotāji. 19
 20. 20. Četru gadu laikā blogu apmeklējuši 54822 (WordPress Statistika) virtuālie viesi. Šoreiz ieskatam statistikas skaitļi. Bloga apmeklējums pa gadiem, mēnešiem un vidēji dienā. Kopš 2009.gada augusta Viļakas bibliotēka ir atrodama vispasaules populārajā sociālajā tīklā Twitterī un arī Twitpic. Ikviens interesents, kas ir Skype lietotājs, ar bibliotēku var sazināties izmantojot bibliotēkas Skype adresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotēkas darbību ir izveidots buklets. Laikazīmes un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša interpretācijā lasāmi izdevumos – „Zintnieks”, „Ieva”, „Dārza Pasaule”, „Vaduguns”, „Diena” un daudzviet citur, gan interneta portālos, gan preses izdevumos. Bibliotēka arvien vairāk kļūst par kultūras un sociālo kontaktu centru pilsētā un novadā. Daudzas aktivitātes tiek organizētas sadarbojoties ar Viļakas KN, nevalstisko sektoru, muzejiem. 20
 21. 21. Pagājušais gads (2013) bibliotēkai bija veiksmīgs ar dalību dažādās aktivitātēs. Atsaucoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas, nodibinājuma “Rīga 2014” un LNB Atbalsta biedrības aicinājumu dāvināt grāmatu ar īpašu stāstu, kas sasniegs arī nākamās paaudzes, Viļakas novada bibliotēkā līdz 20. oktobrim tika saziedotas 17 īpašas grāmatas ar 17 īpašiem dāvinātāju stāstiem. Bibliotēkas pakalpojumu lietotājas Albīnas Veinas dāvinātā grāmata “Latvju tautas Daiņas” izdota 1931. gadā. Tas ir arī pašas dāvinātājas dzimšanas gads. Albīna raksta: “Minēto grāmatu izglābu no sadedzināšanas Viļakas vidusskolas kurtuvē, kur tā bija nokļuvusi pēc bibliotēkas “tīrīšanas” no nevēlamas literatūras padomju okupācijas laikā.“ No 15. līdz 30. novembrim Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē bija skatāma Viļakas novada pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju radošo, metodisko un didaktisko darbu skate. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā 13. novembrī uz sarunām krēslas stundā „Ziema Ziemeļos un Latvijas sētā” pulcējās seniori. 21
 22. 22. Dzejnieka O.Vācieša 80.dzimšanas dienā - 13.novembrī bibliotēkā tika aicināti starpnovadu (Gulbenes un Viļakas novadi) latviešu valodas un literatūras skolotāji uz O.Vācietim veltīto literāri muzikālo brīdi ,,...tu atnāc un paliec un skani caur pasauli visu un mani”. Dvēseliskus, siltus un patiesus mirkļus katrā no mums radīja dzeja un dziesmas skolēnu izpildījumā, ko radoši papildināja prezentācija par dzejnieka dzīvi un daiļradi, kā arī bērnu zīmējumi. Novembra pēdējā nedēļā bibliotēkā pulcējās seniori, lai apgūtu pamatiemaņas darbā ar datoru. Trīs dienu laikā viņi ne tikai iepazinās ar elementārām datorpasaules lietām, bet iemācījās uzrakstīt vēstuli datorrakstā un aizsūtīt saviem mazbērniem. Decembrī bibliotēkas lasītavā bija skatāma Ziemassvētku un Jaungada kartīšu izstāde no privātkolekcijas, bet Izstāžu zālē – Antras un Agneses Eizānes fotoizstāde „Mazo rokās lielie darbi”. 2013. gadā bibliotēkā tika organizētas tikšanās gan ar vietējiem un pārnovadu literātiem, gan ar citiem interesantiem cilvēkiem. 4. janvārī Viļakas novada bibliotēkā ar dzejas un dziesmas mīļotājiem tikās dzejniece Marika Svīķe un mūziķis Jānis Žagariņš. Patiesi apmierināti bija tie, kuri apmeklēja šo jauko pasākumu, jo mūsdienās ne vienmēr var izjust Baltu vārdu, Baltu spārnu un Balta sirsnīguma pieskārienus… 22
 23. 23. 1. marta pēcpusdienā uz savu gadskārtējo saietu Viļakas novada bibliotēkā pulcējās literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedri un atbalstītāji. Šogad vietējo literātu tikšanās “Zem Pegaza spārna” noritēja veltījumu, vēlējumu un pamudinājuma gaisotnē. Biedrības vadītāja Santa Mežābele un Rutta Jeromāne bija sagatavojušas vietējos autorus reklamējošu dzejlapu un piepalīdzot biedrības atbalstītājām Vijai Circānei un Regīnai Dūnai, Rutta nolasīja īpašos veltījumus. Pasākumā muzicēja akordeonists un muzikants Vladislavs Zaremba. 2. oktobrī Viļakas novada bibliotēkā uz savu gadskārtējo rudens tikšanos pulcējās literātu biedrības “Viļakas Pegazs” biedri un atbalstītāji. Šoreiz novada bibliotēkas vadītāja Vija Circāne bija parūpējusies, lai rudenīgo kļavu lapas un ziedi uzbur dzejiskas noskaņas un atmiņas par aizgājušo vasaru. Uz sarunu pasākuma dalībniekus aicināja biedrības “Viļakas Pegazs” vadītāja, rakstniece Santa Mežābele. Viņa sveica jaunatnācējus literātu biedrībā “Viļakas Pegazs” – Normundu Orlovu un Pēteri Boldānu, kura literārais pseidonīms Aussalīts. Veiksmīga sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar nevalstiskajām organizācijām – biedrībām dāmu klubs „Marienhauzena”, Viļakas pensionāru biedrību, literātu biedrību „Viļakas Pegazs”. 23
 24. 24. Bibliotēkai ir plašs sadarbības partneru loks. Tās ir gan Viļakas skolas, Viļakas Kultūras nams, Viļakas Novadpētniecības muzejs, Viļakas Sociālais aprūpes centrs, Susāju pagasta pārvalde, SIA „Ķira”. Auglīga sadarbība bibliotēkai veidojas ar privātpersonām. 2013. gadā priestera Jāņa Svilāna māsas Genovefas Kornejas meita Anna RAUBENA Viļakas novada septiņām bibliotēkām dāvināja Baltinavas draudzes prāvesta Jāņa Svilāna grāmatu “Sprediķi”. Šie sprediķi ir veltījums prāvesta 45 gadu priesterības atcerei. Paldies Rīgā dzīvojošajai aptiekārei Annai Raubenai par dāvinājumu bibliotēkām! Sadarbība ar nevalstisko sektoru, pašvaldības iestādēm, pašvaldību, organizējot dažādus pasākumus pilsētā – popularizē ne tikai bibliotēku, padarot to atvērtāku, bet nostiprina bibliotēkas kā kultūras, izglītības, informācijas un sabiedriskās saskarsmes vietu sabiedrībā. 13. Veiksmes stāsti Atceroties bibliotēkas pirmsākumu un darbošanās laiku līdz pat mūsdienām, 30. novembrī bibliotēkā pulcējās bijušie un esošie Viļakas bibliotēkas darbinieki, draugi un labvēļi, lai „caur gadsimtu elpu un atmiņu takām…” izstaigātu vēstures līkločus un pateiktos tiem, kas caur gadu desmitiem sējuši gaismu un turpina izgaismot Gaismas taku uz savu – nu jau Viļakas novada bibliotēku. Bibliotēkas simtgades atceres pasākumu atklāja Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne. Bibliotēkas informācijas speciālists Vilis Bukšs slaidrādē ar īsiem komentāriem parādīja Viļakas bibliotēkas darbību gadsimta garumā. 24
 25. 25. Pēc bibliotēkas vēstures prezentācijas, Viļa Cibuļa un Normunda Orlova muzikālas pauzes, Viļakas bibliotēkas administrācija pateicās bijušajiem un esošajiem bibliotēkas darbiniekiem un bibliotēkas labvēļiem. Viļakas novada bibliotēkas TENCINĀJUMU saņēma bijušās Viļakas bibliotēkas vadītājas Valentīna Strupka (Viļakas pilsētas bibliotēkas vadītāja no 1959. līdz 1973. gadam); Ņina Tokareva (Bērnu bibliotēkas vadītāja no 1953. gada) un Virgīnija Riekstiņa (bibliotēkas vadītāja no1973. līdz 1988. gadam). Ar ziediem sveica toreizējos un tagadējos bibliotēkas darbiniekus: Marjanu Dupužu, Vitu Loginu, Tamāru Krilovu, Jekaterinu Andersoni, Ludmilu Jasakovu, Ināru Kuduri, Taisiju Maļinovu, Liliju Ivanovsku, Irēnu Medvedevu, Anitu Breici (Zariņu), Zinaīdu Loginu, Viktoriju Stivrišku, Irinu Garinu (Gutke), Sandru Resni, Aiju Pužuli, Sanitu Bindemani, Viju Circāni, Aiju Lesnieci, Regīnu Dūnu, Vili Bukšu, Valiju Augustāni, Sandru Dvinsku, Silviju Ikaunieci (bērnu bibliotēka). Pateicoties pašvaldību vadītājiem Viļakas novada bibliotēkas TENCINĀJUMU pasniedza Marjanam Locānam (Viļakas pilsētas TDP valdes priekšsēdētājs no 1990. – 1994. gadam. Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētājs no 1994. gada – 1997. gada jūlijam); Staņislavam Pužulim (Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētājs no 1997. gada – 2001. gadam); Regīnai Brokānei (Viļakas pilsētas Domes priekšsēdētāja no 2001. gada – 2009. gada 30. jūnijam); Viļakas novada Domei; Viļakas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, Balvu reģiona Centrālās bibliotēkas direktorei Rutai Cibulei un Susāju pagasta pārvaldei. Viļakas bibliotēkas vēsture un sekmīga darbošanās nav iedomājama bez nesavtīgiem cilvēkiem un labvēļiem, kas visos laikos ir palīdzējuši bibliotēkai gan dāvinot grāmatas, žurnālus un citas bibliotēkas darbošanās nodrošināšanai svarīgas lietas, gan atbalstījuši ar padomu, idejām un radošām aktivitātēm. Pateicoties viņiem, bibliotēka tencināja uzņēmumu SIA „Ķira” un uzņēmējus Janīnu un Jaroslavu Kozlovus. Pateicās SIA „Latkomerc” un Leonīdam Cvetkovam. Liels „Paldies!” uzņēmējam Artūram Kokorevičam. Bibliotēkas TENCINĀJUMU par labdarību saņēma: Vineta Zeltkalne, Albīna un Skaidrīte Veinas, Ināra Kudure, Ivars Logins, Anna Raubena, Marjans Locāns, Ivars Kokorevičs, Valentīna Bukovska, Lilita Šnepere, Aleksandrs Ikers, Laima un Kristers Timmermaņi, Ņina Abramova, Larisa Kļaviņa, Anna Aleksāne, Rudīte Buzijana, Iveta Dzanuška, Jaroslavs Kozlovs, Leonīds Cvetkovs,, Susāju pagasta pārvalde, Valdas un Venjamina Buzijanu ģimene, Antoņina Ločmele, Rutta Jeromāne, Ilze Keiša, Ilze Šaicāne, Dzintars Dvinskis, Viļakas novada bibliotēkas, Diāna Astreiko, Maija Boldāne, Inga Orlovska, Vilis Cibulis un Normunds Orlovs. 25
 26. 26. Viļakas bibliotēkas simtgades atceres pasākuma dalībnieki ar klusuma brīdi godināja mūžībā aizgājušos bibliotēkas darbiniekus Veru Ļeščovu, Vandu Borisovu, Terēziju Kazinovsku, Marutu Kokoreviču, Annu Dupuži, Mariju Lizavetinu, Pēteri Vasiļjevu. Latgales Kultūras centra (LKC) izdevniecība 2013.gadā ir izdevusi kultūrvēsturisko un literāro gadagrāmatu „Tāvu zemes kalendaru” 2014.gadam. Viļakas ieguldījums šīs gadagrāmatas tapšanā ir ne tikai Viļakas novada domes 2013.gada 30.maijā pieņemtais lēmums nodrošināt līdzfinansējumu kalendāra izdošanai, /20Ls no katras Viļakas novada bibliotēkas paredzētā budžeta grāmatu iegādei/ bet arī vēsturisks fakts, ka pirmais „Tāvu zemes kalendars” ir izdots Viļakā. Jānis Cibuļskis (Jōņs Juoņs Cybuļskis) 1939. gadā Viļakā atvēra grāmatu veikalu "Centība" un kopā ar Vladislavu Lōci organizējis latgaliešu grāmatu izdošanu. Censoņiem bija jācīnās, lai saņemtu atļauju nodibināt pirmo un vienīgo latgaliešu izdevniecību Viļakā. Izveidojot izdevniecību, viņiem radās arī ideja izdot kalendāru. Diemžēl 1940.gadā Latvijā ienāca padomju karaspēks un uzsāktais darbs nevarēja turpināties kā plānots. Lepojamies, ka nozīmīgā kultūrvēstures kalendāra izdošana ir uzsākta tieši Viļakā. Kalendāru, neskatoties uz grūtībām, turpināja izdot arī II Pasaules kara laikā. Padomju laikos kalendāru izdeva V.Lōcis, dzīvojot Vācijā. Kopš 1990.gada kalendāru izdot Latgales Kultūras centra izdevniecība. Nu jau 24 gadagājumu izdošanu ir vadījis Jānis Elksnis. Tikai ieskatoties izdotajos „Tāvu zemes kalendāros”, rodas pārliecība, ka katra īstena latgalieša svēts pienākums būtu izlasīt visus kalendāra izdevumus, lai paplašinātu savu redzesloku par Latgales kultūrvēsturi, iegūtu jaunas zināšanas un sekotu līdzi aktualitātēm Latgalē. Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne 2014.gada 15.janvārī 26

×