Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Basikong Format

46,008 views

Published on

liham pangkalakal

Published in: Education, Technology

Mga Basikong Format

  1. 1. Mga Basikong Format sa Pagsulat ng Liham Pangkalakal
  2. 2. Sa liham pangkalakal, maaaring gamitin ang mga format na ito.
  3. 3. Ganap na Bloke Sa format na ito, lahat ng bahagi ng liham ay tinatayp sa kaliwang gilid. Isa lamang ang espasyo ng mga linya ng katawan ng liham, ngunit dalawa sa pagitan ng mga talata. Madalas gamitin ito dahil malinis at moderno ang dating. Iklik dito para makita ang halimabawa
  4. 4. 20 Mapang-akit St Pinyahan, Quezon City Marso 15, 2009 Bb. Gina M. Rocena Educational Resources Corporation Blk 19 Lot 29 Viollago Homes 1111 Quezon City Mahal na Bb. Rocena: Apat na taon po akong naging computer operator sa Golden Printing Press sa Paranaque, kaya Naniniwala akong may sapat akong karanasan upang mag-aplay bilang computer typesetting Supervisor na ipinatalastas niniyo sa Manila Bulletin ngayong araw na ito. Mula 1998, hinahawakan ko nap o para sa Golden Printing Press ang lahat ng trabahong may Kinalaman sa computer encoding at layouting. Kabisado ko ang pagemaker, Coreldraw, Micro- soft Office at Print Artist. Nakagawa na ako ng layout para sa mga calling card, office stationery, label, certificate, imbitasyon, brochure, flyer, libro, dyaryo at magasin. Nakapag-eencode ako nang halos walang mali sa bilis na 40 salita sa bawat minuto. Nagtapos ako ng haiskul sa Quezon City High noong March 1996 at grumadweyt ako sa dalawang taong computer secretarial sa AMA Computer College noong 1998. Dalawampu’t dalawang taong gulang po ako at dalaga pa. Handa akong umalis sa trabaho ko ngayon dahil naniniwala po akong higit kong magagamit ang aking kakayahan bilang isang computer typesetting supervisor. Kinausap ko nap o ang aking manager ngayon at ganap niyang sinusuportahan ang aking ambisyon. Maaari po akong pumunta sa inyong opisina sa araw at oras na gusto ninyo upang ipakita sa inyo kung ano ang magagawa ko. Lubos na gumagalang, Rosemelyn T. Ranches
  5. 5. Bloke Sa format na ito, nasa kanang gilid ang pamuhatan at ang bating pangwakas, kasama na ang lagda. Katulad ng ganap na bloke, walang linyang indented o nakapasok sa format na ito. iklik dito para sa halimbawa
  6. 6. Educational Resources Corp. 21 B. Serrano Ave., Barangay Crame. 1111 Quezon City March 15, 2009 Mr. Antonio Alcantara Manedyer, Lucky Computers, Inc. 3rd Flr. Robinsons Galleria EDSA, Quezon City Mahal na Mr. Alcantara: Mayroon po ba kayong tintang may serial number na 51626A para sa HP 500C printer? Kung wala po kayo nito, maaari po bang sabihin ninyo sa amin kung saan kami makabibili? Ang Educational Resources Corporation po ay isang kompanyang naglalathala ng mga magasin at libro. May pito po kaming computer at karamihan ditto ay sa inyo binili. Kamakailan po, nawalan ng tinta ang HP 500C printer naming. Nakapag-ikot nap o kami sa iba’t ibang tindahan ng mga computer , ngunit wala kaming mabili. Naisipan po naming magtanong sa inyo, sapagkat alam po naming na isa ang inyong kompanya sa mga suplayer ng tinta para sa mga HP printer. Batid kop o na kayo ay lubhang abala sa inyong Gawain, subalit ang inyo pong kasagutan sa aking mga tanong ay makatutulong sa amin upang muli naming magamit an gaming printer. Umaasa po ako at nagpapasalamat sa inyong tulong at kasagutan. Lubos na sumasainyo, Diego M. Amid
  7. 7. Semibloke Ito ay parang bloke, ang kaibahan lamang nito ay nakapasok ang unang linya ng bawat talata. Ito. Ang format na hawig sa anyong tradisyonal. iklik dito para sa halimabawa
  8. 8. 28 Sct. Ybardolaza St Sacred Heart, 1100 Quezon City Marso 15, 2009 Dr. Diego M. Amid Punungguro Paaralang Sekondarya ng Lungsod Quezon Sct. Ybardolaza St. Diliman , Q. C. Mahal na Dr. Amid: Magalang na humingi po ako ng inyong kapahintulutang magamit ko at ng tatlo ko pong kamag-aral ang inyong aklatan upang makapanaliksik. Kami po ay kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Science in Education sa Philippine Normal University. Bahagi n gaming kurso ang pag-aanalisa sa kasalukuyang kurikulum pansekundarya. Napag-alaman po naming na may mga kopya ang inyong aklatan ng mga kurikulum para sa haiskul. Kung kami po ay inyong mapahihintulutan, natitiyak po naming marami kaming bagay na matututunan at mapupulot sa inyong aklatan tungkol sa paksang aming sasaliksikin. Umaasa po ako sampu ng aking mga kasama sa bibigyan ninyo ng paborableng atensyon ang liham na ito. Lubos na Gumagalang, Angelica Jo T. Ranches
  9. 9. Nakapasok o Indented Ito ang format ng mga liham na personal, ngunit maaari ring gamitin ito sa mga liham na opisyal. Katulad ng bloke, nasa kanang bahagi ang pamuhatan, bating pangwakas at lagda. Ang mga tirahan ng sumulat at susulatan ay pawang nakapasok. Nakapasok din ang unang linya ng mga talata at ng lagda.

×