Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu

49 views

Published on

Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu, director adjunct Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Comunicare susținută în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic - Vera Osoianu

 1. 1. Biblioteca Națională a Republicii Moldova Proiectul național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului biblioteconomic Elena Pintilei, director general BNRM Vera Osoianu, director adjunct BNRM
 2. 2. PROIECTUL NAȚIONAL 2018: CONCEPT, SARCINI Temă  Reașezarea activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare Priorități  Diversificarea resurselor, produselor și serviciilor  Promovarea și implicarea în realizarea Agendei ONU 2030  Dezvoltarea competențelor (B&U)  PROMOVAREA Legii cu privire la biblioteci  Elaborarea instrumentelor pentru implementarea Legii  Monitorizarea realizării strategiilor naționale și instituționale
 3. 3. BIBLIOTECA ȘI FENOMENUL OGLINZII Tendințe generale Crize financiare Turbulențe politice Calamități naturale Etc Exemplu! Legea cu privire la biblioteci 2017
 4. 4. “MEGATENDINȚE” Tehnologizarea globalizarea schimbările demografice durabilitatea mediului urbanizarea inegalitatea în dezvoltare incertitudinea politică. Library Journal, 19 octombrie, 2017 28 septembrie, 2017.  Raportul "Viitorul competențelor: piața forței de muncă către 2030„ Realizare: Universitățile Pearson, Nesta și Oxford
 5. 5. PROVOCĂRILE BIBLIOTECII DE AZI ȘI DIN VIITORUL IMEDIAT Austeritatea Tehnologizarea
 6. 6. AUSTERITATE  Anglia. În 5 ani au dispărut peste 500 de biblioteci.  Rusia. În fiecare an dispar 7-9 sute de biblioteci si filiale  Belorusia: 2010 - 2016 Numărul bibliotecilor s-a micșorat de 2 ori: de la 3 849 la 2 722. Tirajul cărților s-a micșorat de 2ori Numărul utilizatorilor nu s-a redus semnificativ, de la 3 mil. 810 mii la 3 mil. 146 mii  Excepții Franța! În mijlocul crizei, toate cheltuielile bugetare au fost sechestrate, cu excepția culturii.
 7. 7. REGATUL UNIT. MOTIV DE ALARMĂ  Gardianul, 19 0ct.2017  “RU nu mai are sistem național de biblioteci publice”  500 biblioteci pe mâna voluntarilor  bibliotecile administrate de voluntari și standardele naționale de calitate  Tim Coates, expert, industria cărții  Austeritatea ne va urmări ca o umbră și lumea bibliotecară va trebui să învețe cum să-i facă față.  Biblioteca publică din RU și ofertele universale:  Învățare  Informare  Lectură  Digital  Sănătate  Cultură Biblioteca ca platformă culturală locală. Manchester. UNESCO Creative City of Literature
 8. 8. TEHNOLOGII NOI = INOVAȚII= COMPETENȚE NOI TIC – motorul dezvoltării Tehnologiile se schimb mai rapid decât competențele Revolutia digitală = instruire permanentă Număr/ore de instruiri solicitat de Standardul ISO TIC – coșmarul permanent al bibliotecarilor
 9. 9. RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE VIZÂND TIC directorul tehnic al corporației Google cunoscut inventator și futurolog american cercetări asupra inteligenței artificial preziceri de viitor ultimele preziceri ian. 2017
 10. 10. RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE 2099 în viitor oamenii vor ajunge la o bunăstare materială cu posibilități aproape nelimitate inteligența artificială o va depăși pe cea umană oamenii pot deveni nemuritori
 11. 11. RAYMOND KURZWEIL: PROGNOZE 2099 (3) 2019 –firurile și cablurile pentru echipamente și instalații periferice vor deveni istorie. 2020 –computerele personale vor atinge o putere de calculate, comparabilă cu creierul uman 2021 – Internetul fără fir va acoperi 85% din suprăfața Pământului. 2022 – În SUA și Europa vor fi adoptate legi care reglementează relațiile dintre oameni și roboți 2026 –Datorită progresului științific oamenii își vor prelungi viața mult mai mult decât în trecut 2027 –Robotul personal capabil să facă lucruri complicate va fi la fel de obișnuit ca frigiderul sau mașina pentru cafea 2028 –Energia solară va fi atât de ieftină și răspândită că va acoperi toată necesitatea de resurse energetice a omenirii 2042 – Prima realizare potențială a nemuririi - datorită armatei de nanoroboți, care va completa sistemul imunitar și va „curăța” bolile.
 12. 12. ALVIN TOFFLER. PREZICERI  Videoconferințele vor permite angajaților din viitor să nu mai meargă la birou și să muncească din orice colț din lume. Știința și tehnologia se vor dezvolta într-un ritm atât de rapid, încât cei mai mult oameni vor fi tentați să se „deconecteze ” de la acest ritm de viață.
 13. 13. TENDINȚE ÎN SFERA SOCIALĂ Oamenii vor avea mai mult timp liber Persoanele vor investi mai mult în: Sănătate Educația copiilor Pensionare Recreere Concurența în infosferă și industria serviciilor va fi acerbă
 14. 14. CUM VOR INFLUENȚA TEHNOLOGIILE EMERGENTE BIBLIOTECA? SAU BIBLIOTECA DIN “VIITORUL VIITORULUI”  Aplicațiile mobile de bibliotecă  Soluții în regim auto-servire de scanare, printare, copiere  Printere 3D  Roboți  Drone pentru livrarea cărților  Interfețe digitale pentru cărțile tipărite
 15. 15. UTILIZAREA APLICAȚIILOR MOBILE  Ghid interactiv al bibliotecii  Tur virtual al bibliotecii  Calendar interactiv al evenimentelor de bibliotecă  Împrumutul și lectura publicațiilor electronice
 16. 16. INOVAȚIE NU ÎNSEAMNĂ CALCULATOR, GADGETURI, APLICAȚII, INTERNET, DAR …CUM LE UTILIZĂM?Pentru meditație: Date statistice 2016. RM  75,6% din totalul de biblioteci publice dotate cu tehnologii;  74,3% biblioteci publice conectate Internet;  9% biblioteci prezente în spaţiul virtual.(19 site-uri; 102 bloguri)  TIC, Internetul – instrumente  accesul la tehnologii sporește oportunitățile de a învăța, de a lucre, de a crea …  Concluzii…  Biblioteca viitorului începe cu infrastructura  …dar nu este suficient  Biblioteca viitorului începe cu infrastructura  …dar nu este suficient.  Impactul contează!
 17. 17. 4 LUCRURI IMPORTANTE PE CARE UTILIZATORII LE VOR DE LA BIBLIOTECĂ  The Pew Internet Center  Carnegie UK Trust  Muzeul Bibliotecilor și Arhivelor din Marea Britanie  OCLC  Site-ul https://princh.com/4- important-things-users-want-from-a- library-and-how-to-offer-them  un spectru larg de cărți  mai multe ore de activitate  servicii de bază gratuite  ajutorul unor bibliotecari competenți
 18. 18. 5 ALTE SERVICII PE CARE UTILIZATORII LE RECLAMĂ BIBLIOTECII  Alte servicii decât cele bibliotecare  Servicii IT mai bune  Bibliotecă mobilă  Servicii de bibliotecă în alte locații  Cafea https://princh.com/services-users- wish-to-find-in-a-library-how- libraries-offer-them/
 19. 19. DIMINUAREA INEGALITĂȚII DIGITALE: POLITICI  Uniunea Europeană în 2018  va cheltui 120 milioane de dolari pentru lichidarea inegalității digitale.  Va instala puncte de Wi-Fi gratuit în locurile publice de pe întreg teritoriul comunitar.  Terminale de internet gratuit fără fir vor apărea în peste 6 mii de orașe și sate în biblioteci, muzee, spitale, parcuri, etc.
 20. 20. UTILIZATORI INTERNET LA NIVEL GLOBAL
 21. 21. LOCUL BIBLIOTECARILOR
 22. 22. PREZERVAREA ȘI ASIGURAREA SECURITĂȚII CONȚINUTURILOR DIGITALE Dischete USB
 23. 23. PREZERVAREA DIGITALĂ. PROBLEME.EXPERIENȚE.ÎNTREBĂRI Probleme:  Costurile implicate  Selecția conținuturilor ( importanța unora se vede la depărtare de secole)  Proprietatea intelectuală și copyright-ul Experiențe  Biblioteca Congresului/Twitter  Proiectul PANDORA  Politica privind Prezervarea Digitală / Bibliotecii Națională a Australiei  Coaliția privind Prezervarea Digitală/ Ghid cu strategii și activități Proceduri:  Arhivare  Migrare  Crearea versiunilor analogice, în format tipărit, de exemplu.
 24. 24. ENCICLOPEDIA ON-LINE WIKIPEDIA ÎN FORMAT TIPĂRIT Proiectul grupului media german PediaPress  1 000 de volume 1200 pagini 4 000 000 de noțiuni.
 25. 25. ÎNTREBĂRI Întrebări:  cum va fi afectată în viitor informația de învechirea tehnologiilor?  ce politici, proceduri și acțiuni trebuie luate pentru salvgardarea informației? 
 26. 26. BIBLIOTECA – ÎNTRE NECESITĂȚILE URGENTE ȘI IMPACTUL DE DURATĂ  Biblioteca mai mult decât cartea  spațiu civic important  diverse servicii și programe gratuite  cursuri de dezvoltare a competențelor pe diverse subiecte  tehnologii și acces internet  expertiza specialiștilor calificați  susținerea învățării pe tot parcursul vieții, etc
 27. 27. CUM RĂMÂNE CU BIBLIOTECA – TEMPLU AL CĂRȚII?  Cartea = Marca bibliotecii  Ca promotor al lecturii biblioteca n-a epuizat rezervele
 28. 28. PROIECTUL CITITORI 2.0 PE TOT PARCURSUL VIEȚII /LIRE 2.0  http://www.lifelongreaders.org/ro/  Scop: Utilizarea TIC în promovarea lecturii  creat cu suportul Comisiei Europene  reflectă situația actuală din șase țări europene: Irlanda, Cipru, Portugalia, România, Grecia și Italia  Proiectul spulbera abordarea conform căreia tehnologia este inamicul lecturii
 29. 29. SITE-UL PROIECTULUI HTTP://WWW.LIFELONGREADERS.ORG/RO/ Cele mai bune practici sunt grupate în trei compartimente: Proiecte  //http://lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_projects_collection.pdf Programe  /lifelongreaders.org/resources/readingpromotion/LiRe2.0_programs_collection.pdf Rapoarte  /lifelongreaders.org/re/sources/readingpromotion/LiRe2.0_reports_collection.pdf O gamă largă de activități de promovare a lecturii, inclusiv prin utilizarea TIC poate fi accesată pe: www.lifelongreaders.org/lire1/actions_ict.html . Setul de Instrumente LiRe 2.0 (Toolkit-ul  lifelongreaders.org/resources/toolkit/romanian/#56/z.
 30. 30. VIZIUNEA GLOBALĂ A BIBLIOTECII MODEL BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL discuție globală privind VGB  Fenomenul “Antibibliotecă”  Superspecializare  Materialitate: spații, personal, colecții  Votul online: 22 000 Model de bibliotecă publică Danemarca Ce funcții trebuie să acopere biblioteca modernă?  Posibilități de socializare și întruniri neformale  Posibilități și facilități pentru învățare  Posibilități de studiu individual sau în grupuri mici pentru studenți și elevi  Posibilități de folosire a serviciului clasic de împrumut  Posibilități de oferte ca platformă culturală locală
 31. 31. CE CĂUTARE VOM ALEGE? BALANȚA ÎNTRE… Când a dispărut ultimul dinozaur? De pe ce raft pot împrumuta o tigaie?
 32. 32. CONCURENȚA NU DOARME  August, 2017. Site-ul revistei Newmoney.ro  Biblioteca Bookster – afacere de un milion de euro anual  Inițiatori -doi foști consultanți  Beneficiari – angajații din corporații  Acces la cărți de foarte bună calitate  6.000 de cărți livrate, săptămânal  Cărți în format digital - cererea este foarte mică  Steve Coffman. Unde nu se impune bibliotecarul, locul nu rămâne gol
 33. 33. CONFERINȚA IFLA 2018. MALAYSIA Temă:  Transpormarea bibliotecilor, transformarea societăților Slogan: Să ajungem acolo unde-i greu de ajuns

×