Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Republica

682 views

Published on

El govern durant el període de la república en Roma

Published in: Education
  • Be the first to comment

Republica

  1. 1. ORGANITZACIÓ POLÍTICAORGANITZACIÓ POLÍTICA Magistratures o càrrecs polítics Assemblees o agrupacions de ciutadans (comicis) Senat
  2. 2. MAGISTRATURES: CARACTERÍSTIQUESMAGISTRATURES: CARACTERÍSTIQUES Anualitat Col·legialitat Responsabilitat
  3. 3. CARRERA POLÍTICA O CURSUS HONORUMCARRERA POLÍTICA O CURSUS HONORUM MAGISTRATURES INFERIORS: QÜESTOR: recaptació d’impostos EDIL: mercats, festes, vigilància dels carrers, aqüeductes... *TRIBUNS DE LA PLEBS: defensar els interessos dels plebeus MAGISTRATURES SUPERIORS: PRETOR: justícia CÒNSOL: poder executiu i militar CENSOR: elaboració del cens cada cinc anys *DICTADOR: magistratura extraordinària, en moments de crisi
  4. 4. ASSEMBLEES DE CIUTADANS O COMICISASSEMBLEES DE CIUTADANS O COMICIS CURIATS: qüestions de dret privat i ratificació dels magistrats superiors CENTURIATS: elegeixen els magistrats superiors i aproven les lleis TRIBUTS: elegeixen els magistrats inferiors ASSEMBLEA DE LA PLEBS:elegeixen els tribuns de la plebs
  5. 5. SENATSENAT Tres-cents membres al principi; després més Nomenats entre els exmagistrats superiors Càrrec vitalici Política exterior Culte religiós Administració de les províncies Reclutament de les legions Vigilància dels magistrats SENATSENAT
  6. 6. ORGANITZACIÓ SOCIALORGANITZACIÓ SOCIAL PATRICIS:  Propietat de la terra Plenitud de drets civils PLEBEUS: Artesans, comerciants, camperols jornalers Lluita per aconseguir drets: Tribuns de la plebs Llei de les XII Taules Matrimonis mixtos Possibilitat d’arribar a cònsol

×