Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hercules

250 views

Published on

Els treballs d'Hèrcules

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hercules

 1. 1. HÈRACLES/HÈRCULESHÈRACLES/HÈRCULES  HEROI GREC, FILL DE ZEUS I D’ALCMENA, ESPOSA D’AMFITRIÓ.  ZEUS PRENGUÉ L’APARENÇA D’AMFITRIÓ PER A SEDUIR-LA.  HERMES PRENGUÉ L’APARENÇA DE SÒSIAS, CRIAT D’AMFITRIÓ, PER A AJUDAR A ZEUS.  ALCMENA QUEDÀ DOBLEMENT EMBARASSADA:  -DE ZEUS> HÈRACLES  -D’AMFITRIÓ>IFICLES
 2. 2. Zeus, amb aparença d’Amfitrió, acompanyat d’Hermes, amb aparença de Sosias, intenta pujar al balcó d’Alcmena
 3. 3. GELOSIA D’HERAGELOSIA D’HERA  HÈRACLES SOFRÍHÈRACLES SOFRÍ TOTA LA VIDA LA IRATOTA LA VIDA LA IRA D’HERA, ESPOSA DED’HERA, ESPOSA DE ZEUSZEUS::  RETARDÀ EL SEU NAIXEMENTRETARDÀ EL SEU NAIXEMENT I AVANÇÀ EL DEL SEU COSÍI AVANÇÀ EL DEL SEU COSÍ EURISTEU PER TAL QUEEURISTEU PER TAL QUE AQUEST HERETARA ELAQUEST HERETARA EL REGNE DE MICENES.REGNE DE MICENES.  LI ENVIÀ DOS SERPS ALLI ENVIÀ DOS SERPS AL BRESSOL, QUE HÈRACLESBRESSOL, QUE HÈRACLES ESTRANGULÀ.ESTRANGULÀ.  LI PROVOCÀ UN ATAC DELI PROVOCÀ UN ATAC DE BOGERIA I MATÀ ELS FILLSBOGERIA I MATÀ ELS FILLS QUE TINGUÉ AMB MÈGARA.QUE TINGUÉ AMB MÈGARA.  PER EXPIAR AQUEST CRIM ESPER EXPIAR AQUEST CRIM ES POSÀ AL SERVEIPOSÀ AL SERVEI D’EURISTEU> ELS DOTZED’EURISTEU> ELS DOTZE TREBALLSTREBALLS La torre D’Hèrcules, un far d’origen romà en La Corunya, que porta el nom de l’heroi
 4. 4. INFANTESA D’HÈRACLESINFANTESA D’HÈRACLES
 5. 5. NAIXEMENT DE LA VIA LÀCTIANAIXEMENT DE LA VIA LÀCTIA
 6. 6. ELS DOTZE TREBALLS D’HÈRACLES: • MATAR EL LLEÓ DE NEMEA • MATAR L’HIDRA DE LERNA • CAPTURAR EL SENGLAR D’ERIMANT • CAPTURAR LA CÈRVOLA DE CERÍNIA • EXTERMINAR ELS OCELLS DEL LLAC ESTIMFAL • NETEJAR ELS ESTABLES D’AUGIAS • CAPTURAR EL TORO DE CRETA • DOMAR LES EGÜES ANTROPÒFAGUES DE DIOMEDES • PORTAR EL CINTURÓ DE L’AMAZONA HIPÒLITA • PORTAR ELS BOUS DE GERÍON • PORTAR LES POMES D’OR DEL JARDI DE LES HESPÈRIDES • PORTAR EL GOS CÈRBER
 7. 7. PRIMER TREBALL: MATAR EL LLEÓ DEPRIMER TREBALL: MATAR EL LLEÓ DE NEMEANEMEA Un lleó enorme causava terror en la vall de Nemea. Hèrcules intentà traspassar-lo amb fletxes, però tenia la pell massa dura. El colpejà amb la maça d’olivera , però no tingué èxit. Finalment l’estrangulà amb les seues mans. Amb la pell que li arrancà es va fer una túnica, que quasi sempre portava per a cobrir-se.
 8. 8. SEGON TREBAL: MATAR L’HIDRA DESEGON TREBAL: MATAR L’HIDRA DE LERNALERNA Per a matar a l’hidra de Lerna, que tenia molts caps, va necessitar l’ajuda. Mentre ell tallava els caps del monstre, el seu cosí Iolau anava cremant les ferides, per tal que els caps no tornaren a créixer. Després va mullar les seues fletxes amb la sang , que resultà ser un verí mortífer i va enterrar el monstre.
 9. 9. TERCER TREBALL: CAPTURAR ELTERCER TREBALL: CAPTURAR EL SENGLAR D’ERIMANTSENGLAR D’ERIMANT Hèracles perseguí durant molt de temps aquest senglar, que devastava la comarca on vivia. Euristeu el volia viu, per això Hèracles l’atrapà amb una xarxa, l’aferrà amb unes cadenes de ferro i el portà davant d’Euristeu, que, mort de por, s’amagà dins d’una gerra. Només eixí en saber que el senglar havia sigut sacrificat. En el transcurs d’este treball Hèracles matà accidentalment el centaure Quiró, que li havia ensenyat els fonaments de la medicina.
 10. 10. QUART TREBALL: CAPTURAR LAQUART TREBALL: CAPTURAR LA CÈRVOLA DE CERINIACÈRVOLA DE CERINIA La cèrvola de Cerínia estava consagrada a la deessa Àrtemis. Tenia banyes d’or i peülles de bronze i era tan veloç que ningú podia agafar-la. Hèracles, la perseguí durant 1 any sencer i l’atrapà després de ferir-la amb una fletxa sense fer-li mal. Després de mostrar-la a Euristeu, la tornà a deixar lliure, com li havia promés a Àrtemis.
 11. 11. CINQUÉ TREBALL: EXTERMINAR ELSCINQUÉ TREBALL: EXTERMINAR ELS OCELLS DEL LLAC ESTIMFALOCELLS DEL LLAC ESTIMFAL Aquestes aus de rapinya amb urpes de bronze devoraven les collites i mataven els viatgers amb plomes punxegudes que llançaven en totes direccions. Atenea oferí a l’heroi uns sonalls o timbals que, quan els va fer sonar, espantaren totes les aus. A continuació les matà amb les seues fletxes. Les que escaparen fugiren tan lluny de Grècia que mai les tornaren a
 12. 12. SISÉ TREBALL: NETEJAR ELSSISÉ TREBALL: NETEJAR ELS ESTABLES D’AUGIASESTABLES D’AUGIAS Feia molts anys que el rei Augias no havia fet netejar els seus estables. El fem s’amuntonava per totes bandes. Per poder netejar-los en un sol dia –eixa era la prova que li posà Euristeu-, Hèracles obrí un forat en les parets de l’estable i construí una presa per a desviar el curs dels rius pròxims. L’aigua entrava per una banda i eixia per l’altra, enduent-se tot el fem. El rei Augias no li donà la mitat del regne, com havia promés.
 13. 13. SETÉ TREBALL: CAPTURAR EL TOROSETÉ TREBALL: CAPTURAR EL TORO DE CRETADE CRETA Hèracles amb la força dels seus braços aconseguí domar aquest animal ferotge, que el déu Posidó havia enfurit i assolava l’illa de Creta. Hèracles s’enfrontà a l’animal, saltà damunt d’ell, l’aferrà amb unes cadenes de bronze i se’l carregà viu al coll. Euristeu, atemorit en vore’l, proposà que el sacrificaren, però finalment el van soltar a la plana de Marató, on continuà causant destrosses.
 14. 14. HUITÉ TREBALL: DOMAR LES EGÜESHUITÉ TREBALL: DOMAR LES EGÜES ANTROPÒFAGUES DE DIOMEDESANTROPÒFAGUES DE DIOMEDES El rei de Tracia Diomedes alimentava les seues egües amb carn humana. Hèracles i un company aconseguiren escapar de la maldat de Diomedes, soltaren les egües i fugiren al port. Hèrcules, després de matar Diomedes que els perseguia, fent-lo caure en un canal, oferí a les egües la pròpia carn de l’amo. Quan se la menjaren, es tornaren manses . Així i tot, en veure-les, Euristeu s’amagà dins de la gerra.
 15. 15. NOVÉ TREBALL: PORTAR EL CINTURÓNOVÉ TREBALL: PORTAR EL CINTURÓ D’OR DE L’AMAZONA HIPÒLITAD’OR DE L’AMAZONA HIPÒLITA Hipòlita, la reina de les amazones, tenia un cinturó d’or que li havia regalat son pare, el déu Ares. La filla d’Euristeu el volia. Hèracles, ajudat per l’heroi Teseu, lluità amb les amazones, matà Hipòlita i s’apoderà del cinturó. Esta victòria li causà molta pena, perquè no era la seua intenció matar la reina, que tan hospitalàriament l’havia rebut. Fou Hera la que va fer circular un rumor fals: que Hèracles volia raptar-la.
 16. 16. DESÉ TREBALL: PORTAR ELS BOUSDESÉ TREBALL: PORTAR ELS BOUS DEL REI GERÍONDEL REI GERÍON Gerió era un gegant que tenia tres caps i tres cossos fins a la cintura. Vivia a la part occidental del Mediterrani i tenia uns esplèndids ramats de bous. Hèracles va aconseguir furtar-li’ls després de matar el mateix Geríon, el gos i el pastor que els cuidava. Pel camí el gegant Cacus li va furtar dos bous. Va morir apallissat per la maça d’Hèracles. En arribar a Micenes, Euristeu sacrificà els bous a Hera.
 17. 17. ONZÉ TREBALL: PORTAR LES POMESONZÉ TREBALL: PORTAR LES POMES D’OR DE LES HESPÈRIDESD’OR DE LES HESPÈRIDES
 18. 18. El Jardí de les Hespèrides era una mena de paradís, situat en un lloc indeterminat de l’oest del Mediterrani. Les nimfes Hespèrides, filles d’Atlas, cuidaven que ningú furtara les famoses pomes d’or, que Gea li regalà a Hera quan es casà amb Zeus. Una serp o drac, anomenada Ladó, també protegia el famós jardí. Hèracles la travessà amb una fletxa, però sabia que només Atlas tenia accés a les Hespèrides. Per això li demanà que li portara ell les pomes. A canvi Hèracles es quedaria aguantant sobre els seus muscles la volta del cel. Atlas accedí i, quan ja tenia les pomes, decidí portar-les ell mateix a Euristeu, però Hèracles aconseguí enganyar-lo, dient-li que necessitava posar-se un coixí sobre els muscles. Així Atlas agafà per un moment el pes del cel – això pensava ell- ;però Hèracles li furtà les pomes i pegà a fugir. Atenea ajuda a Hèracles mentre Atlas li porta les pomes Hèracles tornant-li l’esfera a Atlas
 19. 19. DOTZÉ TREBALL: PORTAR EL GOSDOTZÉ TREBALL: PORTAR EL GOS CÈRBERCÈRBER Euristeu li demanà a Hèracles portar el ca Cèrber des dels Inferns. En les grutes d’entrada al món subterrani Hèracles li prometé al jove Meleagre que visitaria la seua germana Deianira. Més endavant, el barquer Caront, en vore la maça d’Hèracles, accedí a portar-lo pel riu dels Inferns. Hades consentí que s’enduguera Cèrber si era capaç de dominar-lo amb les seues mans. Quan l’heroi el portà a Euristeu, aquest, completament espantat, s’amagà de nou en la gerra. Hèracles tornà Cèrber als Inferns, tal com li havia promés a Hades.
 20. 20. HÈRACLES, NESSUS I DEIANIRAHÈRACLES, NESSUS I DEIANIRA Hèracles, després dels dotze treballs, aconseguí purificar-se. Es casà amb Deianira, tal com li havia promés a Meleagre. Un dia ell i Deianira en un viatge havien de travessar un riu. El centaure Nessus s’oferia a passar els viatgers a l’altra banda a canvi d’una paga. Mentre estava passant Deianira, intentà violar -la. Hèracles li disparà una fletxa, però el centaure, abans de morir, li digué a Deianira que arreplegara la seua sang. Si alguna vegada Hèracles li era infidel, que impregnara alguna peça de la seua roba amb ella. De segur que així recuperaria el seu amor.
 21. 21. Una vegada Deianira estava gelosa perquè sospitava que Hèracles li era infidel. Per això li regalà una túnica impregnada amb la sang del centaure. Quan Hèracles se la posà, se li pegà al cos i el cremava. No podent suportar el dolor, Hèracles ordenà que encengueren una pira i s’hi cremà dins. Zeus el va traure de les flames i li concedí la immortalitat. A l’Olimp es casà amb la deessa Hebe, filla de Zeus i Hera. Finalment Hera l’havia perdonat.

×