Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bossowie Polskiej Gospodarki Imm Przykladowy Raport

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Bossowie polskiej gospodarki
    w mediach
 Obecność w mediach szefów największych firm w Polsce
na podstawie przekaz...
Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r.
Spis treści                         ...
Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r.
Wyniki badania
Najpopularniejszą postacią medialną spośród  ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Jak lepiej pisać?
Jak lepiej pisać?
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Advertisement

Bossowie Polskiej Gospodarki Imm Przykladowy Raport

 1. 1. Bossowie polskiej gospodarki w mediach Obecność w mediach szefów największych firm w Polsce na podstawie przekazów prasowych, radiowych i telewizyjnych z okresu od 1 do 30 czerwca 2006 roku Warszawa, lipiec 2006
 2. 2. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Spis treści Wstęp Wstęp......................................................................2 Niektórzy chcą i starają się, by o nich W YNIKI BADANIA ...........................................................3 samych oraz o prowadzonych przez nich ANALIZA .......................................................................4 firmach mówiło się i pisało jak najwięcej. METODOLOGIA BADANIA..............................................14 Inni wybierają styl „low profile”, unikając prasy i rozgłosu. Łączy ich to, Ŝe kierują największymi w Polsce przedsiębiorstwami. I dlatego muszą liczyć się z zainteresowaniem mediów – i to zarówno, gdy mowa jest o sukcesach, jak teŜ w przypadku problemów finansowych, konfliktów czy nawet afer. O kim się najwięcej mówiło w czerwcu? Który z dyrektorów czy prezesów wielkich firm w Polsce jest postacią najczęściej przedstawianą w mediach i najlepiej rozpoznawalną przez opinię publiczną? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach”. Raport wizerunkowy Instytutu Monitorowania Mediów, poświęcony sektorowi biznesowemu w Polsce, opiera się na analizie przekazów w mediach. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w nich prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce (analiza obejmuje zarówno wzmianki o nich, jak i wypowiedzi tych osób). Lista 50 szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw, stworzoną przez Rzeczpospolitą w 2005 roku. 2
 3. 3. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wyniki badania Najpopularniejszą postacią medialną spośród miał się dopuścić w czasie, gdy kierował bossów 50 największych przedsiębiorstw był w szczecińską stocznią remontową Gryfia; Igora czerwcu – podobnie, jak w poprzednim miesiącu – Chalupca wymieniano natomiast najczęściej prezes PKN Orlen Igor Chalupec, który znalazł się przy prezentacji strategii PKN Orlen – nadal w czołówce wszystkich zestawień. Pod względem omawiano przede wszystkim kwestię zakupu liczby przekazów, zdecydowanie zwycięŜyli rafinerii w MoŜejkach. szefowie PZU – Jaromir Netzel i PGNiG Bogusław • środki masowego przekazu przytaczały Marzec: publikacje im poświęcone zostały jednak nazwiska szefów firm lub powoływały się na w przewaŜającym stopniu ocenione negatywnie. ich wypowiedzi najczęściej wówczas, gdy Stosunkowo pochlebnie media informowały prezentowały ich przeszłość oraz działalność natomiast o szefie Grupy Lotos Pawle pozazawodową. Olechnowiczu oraz o byłym prezesie PKO BP, Andrzeju Podsiadło. • w rankingu szefów firm opartym na wskaźniku oceny i liczbie przekazów, pierwsze miejsce Wnioski: zajął Paweł Olechnowicz, drugi był Igor Chalupec, a trzeci – Andrzej Podsiadło. • w czerwcu 2006 roku odnotowano 1091 • w rankingu bossów opartym na określeniu materiałów prasowych, 464 – radiowe i 552 wskaźnika oceny i ekwiwalentu reklamowego telewizyjne, zawierające cytaty lub wzmianki zwycięŜył Igor Chalupec; kolejne lokaty zajęli o szefach tych firm. Wpływ na tak duŜą liczbę Paweł Olechnowicz i Jan Krzysztof Bielecki, przekazów miały szeroko komentowane prezes Pekao SA. wydarzenia w PZU i w PGNiG. • w rankingu według waŜonego wskaźnika • osobą najczęściej pojawiającą się w mediach w oceny, gdzie porównywano procent przekazów czerwcu 2006 roku był Jaromir Netzel, prezes pozytywnych, neutralnych i negatywnych, PZU (849 przekazów); kolejne miejsca zajęli: zwycięŜył Marek Józefiak, prezes TP S.A. Bogusław Marzec, były juŜ szef PGNiG (429 Drugie miejsce zajął Józef Wancer, szef BPH, przekazów) i Igor Chalupec, prezes PKN a trzeci był Jarosław Bauc, prezes Polkomtelu. Orlem – poświęcono mu 124 materiały. • najwięcej prasowych cytatów i wzmianek o • dziennikarze komentowali najczęściej dyrektorach i prezesach firm analizowanych w kontrowersyjną przeszłość nowego prezesa raporcie pochodziło z Gazety Wyborczej – PZU – Jaromir Netzel miał być zamieszany w 101. Wśród stacji telewizyjnych pierwsze aferę gospodarczą związaną z praniem miejsce pod względem liczby przekazów zajęła brudnych pieniędzy. Dziennikarze podkreślali TVN24 – 303, a wśród stacji radiowych – równieŜ, Ŝe jest to człowiek „znikąd”, nie Radio Zet – 69. posiadający doświadczenia zawodowego uprawniającego do kierowania największą • najwięcej publikacji miało neutralny wydźwięk polską firmą ubezpieczeniową; nazwisko – 54%. 41% stanowiły przekazy negatywne, a Bogusława Marca pojawiało się przede 5% - pozytywne. wszystkim w kontekście złoŜonej przez niego rezygnacji ze stanowiska prezesa PGNiG: na decyzję tę miały wpływ postawione przez prokuraturę zarzuty niegospodarności, której 3
 4. 4. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Analiza Wykres 1. Ranking Wykres 1. Bossowie polskiej gospodarki (podział ze względu na wydźwięk przekazów) najczęściej 504 przedstawianych w Jaromir Netzel, PZU 347 mediach szefów firm. Bogusław Marzec, PGNiG 347 83 Igor Chalupec, PKN Orlen 113 11 86 Paweł Olechnowicz, Grupa Lotos 1 33 11 Andrzej Podsiadło, PKO BP 85 Maksymilian Klank, Kompania Węglowa 74 3 1 1 Leszek Jarno, Jastrzębska Spółka Węglowa 55 2 Krzysztof Skóra, KGHM 29 28 Jan Krzysztof Bielecki, Pekao S.A. Stanisław Dobrzański, PSE 24 18 Jarosław Bauc, Polkomtel 6 6 Józef Wancer, BPH 17 5 12 Marek Józefiak, TP 1 6 Jacek Szwajcowski, PGF 10 12 Adam Pawłowicz, RUCH 3 1 Waldemar Bartelik, Energa 15 14 Jan Kurp, Południowy Koncern Energetyczny 1 Jerzy Kochański, PZU śycie 14 8 Vijay Kumar Bhatnagar, Mittal Steel 1 3 2 Alain Souillard, Carrefour 8 1 2 Tadeusz Kubiak, PTC 6 Stanisław Gajos, Katowicki Holding Węglowy 8 Michał Sobel, Węglokoks 8 6 Zbigniew Niezgoda, Poczta Polska 1 Paweł Skowroński, BOT 7 Józef Mielnikiewicz, Polski Koks 7 Andrzej Matysiak, Lasy Państwowe 4 3 Tuomo Hatakka, Grupa Vattenfall 5 1 4 Pedro Silva, Jeronimo Martins 1 Hans Peter van Zon, Grupa śywiec 5 2 Dariusz Stolarczyk, EnergiaPro 3 3 Tadeusz Świerczek, Fiat-GM Powertrain 1 Kevin Grace, Tesco 4 Francois Colombie, Auchan 4 Renata Juszkiewicz, Grupa Metro 3 3 Jörn Reimers, VW Poznań Enrico Pavoni, Fiat Auto Poland 3 Kef van Helbergen, Ahold 2 Jerzy Brniak, BP 1 1 Grzegorz Zambrzycki, J&S 1 1 Gerard Walter, Geant 2 Pierre-Yves Fargeas, Shell 1 Krzysztof Celiński, PKP PLK 1 Jean-Marc Vignolles, PTK Centertel 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 negatywny neutralny pozytywny Źródło: IMM 4
 5. 5. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 2. Ranking Wykres 2. Ranking szefów największych firm w oparciu o wskaźnik oceny szefów największych firm w oparciu o wskaźnik oceny - suma przekazów Paweł Olechnowicz, Grupa Lotos 150 pozytywnych x 2, Igor Chalupec, PKN Orlen 135 neutralnych x 1 i Andrzej Podsiadło, PKO BP 107 negatywnych x (-2). Maksymilian Klank, Kompania Węglowa 80 Leszek Jarno, Jastrzębska Spółka Węglowa 57 Krzysztof Skóra, KGHM 31 Jarosław Bauc, Polkomtel 30 Józef Wancer, BPH 29 Jan Krzysztof Bielecki, Pekao S.A. 28 Stanisław Dobrzański, PSE 24 Marek Józefiak, TP 22 Jacek Szwajcowski, PGF 20 Jan Kurp, Południowy Koncern Energetyczny 16 Adam Pawłowicz, RUCH 16 Waldemar Bartelik, Energa 15 Jerzy Kochański, PZU śycie 14 Alain Souillard, Carrefour 12 Vijay Kumar Bhatnagar, Mittal Steel 12 Andrzej Matysiak, Lasy Państwowe 10 Zbigniew Niezgoda, Poczta Polska 8 Stanisław Gajos, Katowicki Holding Węglowy 8 Michał Sobel, Węglokoks 8 Tadeusz Kubiak, PTC 8 Dariusz Stolarczyk, EnergiaPro 7 Tuomo Hatakka, Grupa Vattenfall 7 Paweł Skowroński, BOT 7 Józef Mielnikiewicz, Polski Koks 7 Pedro Silva, Jeronimo Martins 6 Tadeusz Świerczek, Fiat-GM Powertrain 5 Hans Peter van Zon, Grupa śywiec 5 Kevin Grace, Tesco 4 Francois Colombie, Auchan 4 Jerzy Brniak, BP 3 Grzegorz Zambrzycki, J&S 3 Renata Juszkiewicz, Grupa Metro 3 Jörn Reimers, VW Poznań 3 Enrico Pavoni, Fiat Auto Poland 3 Krzysztof Celiński, PKP PLK 2 Kef van Helbergen, Ahold 2 Gerard Walter, Geant 2 Pierre-Yves Fargeas, Shell 1 Jean-Marc Vignolles, PTK Centertel 1 Bogusław Marzec, PGNiG -611 Jaromir Netzel, PZU -661 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Źródło: IMM 5
 6. 6. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 3. Ranking Wykres 3. Ranking szefów największych firm według wskaźnika oceny i ekwiwalentu szefów największych reklamowego przekazów w tys. zł firm według wskaźnika Igor Chalupec, PKN Orlen 2262,83 oceny i ekwiwalentu Paweł Olechnowicz, Grupa Lotos 1761,19 reklamowego przekazów (w zł). Jan Krzysztof Bielecki, Pekao S.A. 1050,53 Wskaźnik oceny i Andrzej Podsiadło, PKO BP 793,90 ekwiwalentu Stanisław Dobrzański, PSE 788,62 reklamowego to suma Krzysztof Skóra, KGHM 635,44 ekwiwalentu w zł - Józef Wancer, BPH 525,02 pozytywnych x 2, Jacek Szwajcowski, PGF 516,32 neutralnych x 1 i Leszek Jarno, Jastrzębska Spółka Węglowa 507,60 negatywnych x (-2). Maksymilian Klank, Kompania Węglowa 475,65 Marek Józefiak, TP 354,94 Jan Kurp, Południowy Koncern Energetyczny 307,12 Jarosław Bauc, Polkomtel 292,99 Michał Sobel, Węglokoks 286,57 Paweł Skowroński, BOT 251,04 Stanisław Gajos, Katowicki Holding Węglowy 249,13 Józef Mielnikiewicz, Polski Koks 243,59 Adam Pawłowicz, RUCH 238,09 Tuomo Hatakka, Grupa Vattenfall 233,49 Hans Peter van Zon, Grupa śywiec 214,03 Tadeusz Świerczek, Fiat-GM Powertrain 200,79 Dariusz Stolarczyk, EnergiaPro 197,45 Jörn Reimers, VW Poznań 183,93 Enrico Pavoni, Fiat Auto Poland 183,93 Vijay Kumar Bhatnagar, Mittal Steel 174,16 Pedro Silva, Jeronimo Martins 165,55 Alain Souillard, Carrefour 154,16 Waldemar Bartelik, Energa 113,10 Jerzy Kochański, PZU śycie 72,67 Andrzej Matysiak, Lasy Państwowe 67,14 Zbigniew Niezgoda, Poczta Polska 61,91 Grzegorz Zambrzycki, J&S 50,85 Francois Colombie, Auchan 25,97 Gerard Walter, Geant 24,18 Kevin Grace, Tesco 18,10 Jerzy Brniak, BP 17,74 Renata Juszkiewicz, Grupa Metro 15,89 Krzysztof Celiński, PKP PLK 12,13 Jean-Marc Vignolles, PTK Centertel 12,03 Kef van Helbergen, Ahold 10,01 Pierre-Yves Fargeas, Shell 0,00 Tadeusz Kubiak, PTC -164,29 Bogusław Marzec, PGNiG -4750,38 Jaromir Netzel, PZU -8944,87 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Źródło: IMM 6
 7. 7. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Zestawienie rankingów Tabela 1. Zestawienie rankingów Ranking wg - miejsca zajmowane Ranking wg Ranking wskaźnika przez szefów firm w Osoba, firma wskaźnika ogólny oceny i poszczególnych oceny ekwiwalentu rankingach (Tab. 1). Igor Chalupec, PKN Orlen 3 2 1 Paweł Olechnowicz, Grupa Lotos 4 1 2 Andrzej Podsiadło, PKO BP 5 3 4 Maksymilian Klank, Kompania Węglowa 5 4 10 Krzysztof Skóra, KGHM 8 6 6 Jan Krzysztof Bielecki, Pekao S.A. 9 9 3 Leszek Jarno, Jastrzębska Spółka Węglowa 7 5 9 Stanisław Dobrzański, PSE 10 10 5 Józef Wancer, BPH 12 8 7 Jarosław Bauc, Polkomtel 10 7 13 Jacek Szwajcowski, PGF 13 12 8 Marek Józefiak, TP 13 11 11 Jan Kurp, Południowy Koncern Energetyczny 16 13 12 Adam Pawłowicz, RUCH 15 13 18 Michał Sobel, Węglokoks 22 20 14 Waldemar Bartelik, Energa 16 15 28 Stanisław Gajos, Katowicki Holding Węglowy 24 20 16 Vijay Kumar Bhatnagar, Mittal Steel 20 17 25 Paweł Skowroński, BOT 24 24 15 Jerzy Kochański, PZU śycie 19 16 29 Alain Souillard, Carrefour 21 17 27 Józef Mielnikiewicz, Polski Koks 24 24 17 Tuomo Hatakka, Grupa Vattenfall 29 24 19 Andrzej Matysiak, Lasy Państwowe 24 19 30 Dariusz Stolarczyk, EnergiaPro 29 24 22 Hans Peter van Zon, Grupa śywiec 29 29 20 Zbigniew Niezgoda, Poczta Polska 28 20 31 Tadeusz Świerczek, Fiat-GM Powertrain 32 29 21 Tadeusz Kubiak, PTC 22 20 42 Pedro Silva, Jeronimo Martins 32 28 26 Bogusław Marzec, PGNiG 2 43 43 Jaromir Netzel, PZU 1 44 44 Enrico Pavoni, Fiat Auto Poland 36 33 23 Jörn Reimers, VW Poznań 37 33 23 Francois Colombie, Auchan 32 31 33 Kevin Grace, Tesco 32 31 35 Grzegorz Zambrzycki, J&S 39 33 32 Renata Juszkiewicz, Grupa Metro 37 33 37 Jerzy Brniak, BP 39 33 36 Gerard Walter, Geant 39 38 34 Kef van Helbergen, Ahold 39 38 40 Krzysztof Celiński, PKP PLK 43 38 38 Jean-Marc Vignolles, PTK Centertel 43 41 39 Pierre-Yves Fargeas, Shell 43 41 41 Akinori Imamura, Isuzu Motor Polska - - - Andreas Klinge, Volkswagen Motor Polska - - - Andrzej Marciniak, Grupa Energetyczna ENEA - - - Detlef Möde, Imperial Tobacco - - - Emanuel Funk, Thomson Multimedia - - - Władysław Szczepkowski, PKP Cargo - - - 7
 8. 8. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 4. Kontekst Wykres 4. Kontekst przekazów o Jaromirze Netzelu przekazów o Jaromirze Netzelu. kontrowersyjna przeszłość prezesa 558 PZU zmiany we władzach PZU 173 związki PZU z Platformą Obywatelską 75 informacje ogólne o firmie 28 wywiady 9 inne 4 informacje z branŜy 4 0 100 200 300 400 500 600 Źródło: IMM Wykres 5. Kontekst Wykres 5. Kontekst przekazów o Bogusławie Marcu przekazów o Bogusławie Marcu. rezygnacja z funkcji 196 prezesa PGNiG afery, oskarŜenia, 153 śledztwa przeszłość, działalność 60 pozazawodowa wyniki finansowe i ` 9 giełdowe informacje ogólne o 8 firmie inne 4 0 50 100 150 200 250 Źródło: IMM 8
 9. 9. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 6. Kontekst Wykres 6. Kontekst przekazów o Igorze Chalupcu. przekazów o Igorze Chalupcu. strategia, inwestycje, 73 branŜa zmiany we władzach 37 PKN Orlen wyniki finansowe i giełdowe PKN Orlen 6 inne 3 informacje ogólne o 3 firmie wywiady 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Źródło: IMM Wykres 7. Kontekst Wykres 7. Kontekst przekazów o szefach największych firm przekazów o szefach największych 50 firm przeszłość, działalność pozazawodowa 582 w Polsce w czerwcu. zmiany na stanowiskach menedŜerskich 577 afery, oskarŜenia, śledztwa 373 strategia firm 114 informacje ogólne o firmie 112 informacje z branŜy 62 wyniki finansowe 60 rankingi, plebiscyty, nagrody 47 wspólpraca, kontrakty 25 produkty i usługi firm 23 wywiady 22 inne 22 sponsoring, działalność społeczna 21 wyniki giełdowe 20 udział w targach, konferencjach 20 nowe i planowane inwestycje 20 ciekawostki 4 wynagrodzenia 3 0 100 200 300 400 500 600 700 Źródło: IMM 9
 10. 10. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 8. WaŜony Wykres 8. WaŜony wskaźnik oceny przekazów o bossach najczęściej pojawiających się w wskaźnik oceny mediach przekazów o bossach, Marek Józefiak, TP 129,41 którzy wymienieni zostali w czerwcowych Józef Wancer, BPH 126,09 mediach minimum 10- Jarosław Bauc, Polkomtel 125,00 krotnie. Otrzymano go Paw eł Olechnow icz, Grupa Lotos 125,00 poprzez zsumowanie Alain Souillard, Carrefour 120,00 procenta przekazów Jacek Szw ajcow ski, PGF 117,65 pozytywnych x 2, Andrzej Podsiadło, PKO BP 111,46 neutralnych x 1, Igor Chalupec, PKN Orlen 108,87 negatywnych x (-2). Jan Kurp, Południow y Koncern Energetyczny 106,67 Maksymilian Klank, Kompania Węglow a 103,90 Leszek Jarno, Jastrzębska Spółka Węglow a 101,79 Vijay Kumar Bhatnagar, Mittal Steel 100,00 Jerzy Kochański, PZU śycie 100,00 Waldemar Bartelik, Energa 100,00 Adam Paw łow icz, RUCH 100,00 Stanisław Dobrzański, PSE 100,00 Jan Krzysztof Bielecki, Pekao S.A. 100,00 Krzysztof Skóra, KGHM 96,88 Jaromir Netzel, PZU -77,67 Bogusław Marzec, PGNiG -142,09 0 20 40 60 80 100 120 140 Źródło: IMM Wykres 9. Łączna liczba przekazów w Wykres 9. Łączna liczba przekazów w podziale na ocenę podziale na ocenę 5% 41% 54% negatyw ne neutralne pozytyw ne Źródło: IMM 10
 11. 11. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 10. Gazety Wykres 10. Gazety najczęściej podające informacje o 50 szefach największych firm w Polsce najczęściej podające informacje o 50 szefach Gazeta Wyborcza 101 największych firm w Puls Biznesu 100 Polsce. Rzeczpospolita 97 Parkiet 78 Home & Market 58 Gazeta Prawna 56 Dziennik Polska Europa Świat 46 Nasz Dziennik 34 śycie Warszawy 33 Dziennik Bałtycki 32 Trybuna 27 Gazeta Finansowa 27 Dziennik Zachodni 17 Supermarket News 15 Słowo Polskie Gazeta Wrocławska 14 Dziennik Łódzki 14 Przegląd 13 Wprost 11 The Warsaw Business Journal 11 Gazeta Pomorska 11 Gazeta Krakowska 11 Dziennik Polski 10 0 20 40 60 80 100 120 Źródło: IMM 11
 12. 12. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 11. Stacje Wykres 11. Stacje telewizyjne podające informacje o 50 szefach największych firm w Polsce telewizyjne podające informacje o 50 szefach największych firm w TVN24 303 Polsce. TVP3 51 TVP1 48 TV Biznes 41 Polsat 31 TVN 28 TVP2 19 TV Trwam 18 TV4 13 0 50 100 150 200 250 300 350 Źródło: IMM 12
 13. 13. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Wykres 12. Stacje Wykres 12. Stacje radiowe podające informacje o 50 szefach największych firm w Polsce radiowe podające informacje o 50 szefach największych firm w Radio Zet 69 Polsce. PR1 66 PR3 56 TOK FM 55 Radio RMF 33 Radio RDC 25 Radio Maryja 23 PR Szczecin 16 Radio BIS 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Źródło: IMM 13
 14. 14. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Metodologia badania Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego Przekazy są oceniane jako negatywne w swoim miesiąca kalendarzowego, opublikowane w wyrazie, pozytywne lub neutralne. tytułach prasowych, wyemitowane w stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie Wskaźnik oceny stanowi suma przekazów monitorowanych przez Instytut Monitorowania pozytywnych x 2, neutralnych x 1 i negatywnych Mediów (lista jest dostępna na stronie x (-2). www.instytut.com.pl). Wskaźnik oceny i ekwiwalentu reklamowego – to Przekazy z mediów analizowane są pod kątem suma ekwiwalentu przekazów w zł – pozytywnych występowania w nich wypowiedzi reprezentantów x 2, neutralnych x 1 i negatywnych x (-2). firm (prezesów lub dyrektorów zarządzających – szefów firm), które zostały sklasyfikowane w WaŜony wskaźnik oceny powstał na podstawie porównania, jaki procent przekazów dotyczących pierwszej pięćdziesiątce największych polskich danej osoby miał zabarwienie neutralne, jaki przedsiębiorstw (według rankingu Rzeczpospolitej). pozytywne, a jaki negatywne. Otrzymano go Mogą to być równieŜ informacje tym osobom poprzez zsumowanie procenta przekazów poświęcone. pozytywnych x 2, neutralnych x 1 i negatywnych x Lista firm i ich reprezentantów objętych (-2). Dla uniknięcia przekłamań w przypadku osób monitoringiem znajduje się w Tabeli 2. rzadziej wymienianych w mediach, sklasyfikowano wyłącznie bossów, o których zamieszczono w Nie są brane pod uwagę wzmianki o firmach czerwcu minimum 10 wzmianek. stanowiące dane teleadresowe, reklamy czy artykuły promocyjne. 14
 15. 15. Bossowie polskiej gospodarki w mediach, czerwiec 2006 r. Tabela 2. Lista objętych monitoringiem reprezentantów firm miejsce firma reprezentant stanowisko 1. PKN Orlen Igor Chalupec Prezes Zarządu 2. TP S.A. Marek Józefiak Prezes Zarządu 3. PZU Jaromir Netzel Prezes Zarządu 4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Stanisław Dobrzański Prezes Zarządu 5. Grupa Metro Renata Juszkiewicz Dyrektor polskiego przedstawicielstwa 6. Grupa Lotos Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu 7. Fiat Auto Poland Enrico Pavoni Prezes Zarządu 8. Mittal Steel Poland Vijay Kumar Bhatnagar Prezes Zarządu 9. Kompania Węglowa Maksymilian Klank Prezes Zarządu 10. PGNiG Bogusław Marzec Prezes Zarządu 11. PKO BP Andrzej Podsiadło Prezes Zarządu 12. Volkswagen Poznań Jörn Reimers Prezes Zarządu 13. PZU śycie Jerzy Kochański Prezes Zarządu 14. KGHM Polska Miedź Krzysztof Skóra Prezes Zarządu 15. BOT Górnictwo i Energetyka Paweł Skowroński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 16. Polska Telefonia Cyfrowa Tadeusz Kubiak Prezes Zarządu 17. Poczta Polska Zbigniew Niezgoda Dyrektor Generalny 18. PKP Cargo Władysław Szczepkowski Prezes Zarządu 19. Pekao S.A. Jan Krzysztof Bielecki Prezes Zarządu 20. Polkomtel Jarosław Bauc Prezes Zarządu 21. PTK Centertel Jean-Marc Vignolles Dyrektor Generalny 22. Polski Koks Józef Mielnikiewicz Prezes Zarządu, Naczelny Dyrektor 23. Weglokoks Michał Sobel Prezes Zarządu 24. Energa Koncern Energetyczny Waldemar Bartelik Prezes Zarządu 25. Jastrzębska Spółka Węglowa Leszek Jarno Prezes Zarządu 26. Jeronimo Martins Pedro Silva Prezes Zarządu 27. Lasy Państwowe Andrzej Matysiak Dyrektor Generalny 28. BP Polska Jerzy Brniak Prezes Zarządu 29. Tesco Polska Kevin Grace Prezes Zarządu 30. Bank BPH Józef Wancer Prezes Zarządu 31. Volkswagen Motor Polska Andreas Klinge Prezes Zarządu 32. Grupa Energetyczna ENEA Andrzej Marciniak Prezes Zarządu 33. Isuzu Motor Polska Akinori Imamura Prezes Zarządu 34. RUCH Adam Pawłowicz Prezes Zarządu 35. Grupa Shell Pierre-Yves Fargeas Prezes Zarządu 36. Carrefour Polska Alain Souillard Prezes Zarządu 37. Auchan Polska Francois Colombie Dyrektor Generalny 38. Geant Polska Gerard Walter Dyrektor Generalny 39. Grupa Vattenfall Poland Tuomo Hatakka Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 40. PGF Łódź Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu 41. Grupa śywiec Hans Peter van Zon Prezes Zarządu 42. Południowy Koncern Energetyczny Jan Kurp Prezes Zarządu 43. Imperial Tobacco Polska Detlef Möde Prezes Zarządu 44. J&S Energy Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu 45. Fiat-GM Powertrain Polska Tadeusz Świerczek Dyrektor Generalny 46. Thomson Multimedia Emanuel Funk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 47. Ahold Polska Kef van Helbergen Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 48. EnergiaPro Koncern Energetyczny Dariusz Stolarczyk Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 49. Katowicki Holding Węglowy Stanisław Gajos Prezes Zarządu 50. PKP Polskie Linie Kolejowe Krzysztof Celiński Prezes Zarządu 15

×