Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Συνειδητός Ενοριτης Τεύχος 12 -Syneiditos enoriths septembrioy 2019

Μηνιαία Έκδοση Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης
Τεύχος 12 -Σεπτέμβριος 2019

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Συνειδητός Ενοριτης Τεύχος 12 -Syneiditos enoriths septembrioy 2019

  1. 1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Ιερά Αγρυπνία: Η Ιερά Αγρυπνία για το μήνα Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 προς Πέμπτη 25/9/2019, στην Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου . Ώρα ενάρξεως 7.30 μ.μ. και θα περατωθεί γύρω στις 12.30 π.μ. Εγγραφές των Κατηχητικών Συνάξεων του Ιερού Ναού μας : Αδελφοί μας, εκτός από τα Σχολεία, τα Φροντιστήρια και τις δραστηριότητες που εγγράψατε τα παιδιά σας, μη ξεχάσετε να αφήσετε χώρο και χρόνο για τον Χριστό και την Εκκλησία μας. Ξεκινούν οι εγγραφές στις Κατηχητικές Συνάξεις της Ενορία μας και έχουμε ευθύνη ως γονείς να δώσουμε και πνευματικά εφόδια στα παιδιά μας, καθώς συνήθως φροντίζουμε για το μυαλό τους και δεν μεριμνούμε καθόλου για την ψυχή τους που είναι και το πολυτιμότερο από όλη μας την ύπαρξη! Τα περιμένουμε με αγάπη! Νεανική Σύναξη: Για τους Νέους μας 18 εώς 35 ετών, έχουν την δυνατότητα εκτός από τις Πέμπτες, να συμμετάσχουν από την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου και κάθε Τρίτη, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας, 7.00 μ.μ.- 8.15 μ.μ. στη Νεανική Σύναξη με σύγχρονα θέματα προβληματισμού. Σας αναμένουμε και εσάς με αγάπη! * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈ ττ οο ςς 11 οονν ** ΣΣ εε ππ ττ έέ μμ ββ ρρ ιι οο ςς 22 00 11 99 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 11 22 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12ου ΤΕΥΧΟΥΣ Αγαπητοί Ενορίτες το Καλοκαίρι τα θαλάσσια μπάνια και οι διακοπές τελείωσαν για τους περισσότερους, όπως φυσικά το Εκκλησιαστικό έτος 2018-2019. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 με την αρχή της Ινδίκτου εισερχόμαστε στο νέο Εκκλησιαστικό έτος 2019-2020 μ.Χ. και είναι ευκαιρία να κάνουμε την πνευματική αυτοκριτική μας εντοπίζοντας τα λάθη και τις παραλήψεις μας και να βάλουμε αρχή μετανοίας και όσο το δυνατόν να εξαλείψουμε τα πάθη και τις αμαρτίες μας, με την βοήθεια πάντα και τη χάρη Του Θεού! Κλείνοντας το εισαγωγικό σημείωματου 12ου τεύχους του Σ.Ε., ευχόμαστε σε όλους καλή ανάγνωση αλλά και κυρίως μια καλή και καρποφόρο Εκκλησιαστική Χρονιά! Αμήν! ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΗΣΤΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; Ειδικώτερα για το θέμα της νηστείας προ της θείας Κοινωνίας οι Ιεροί Κανόνες δεν προβλέπουν κάποια ειδική νηστεία. Ο 29ος κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ορίζει ότι οι πιστοί, Κληρικοί και λαϊκοί, οφείλουν να προσέρχονται στην Θεία Ευχαριστία νηστικοί. Πρωτίστως οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας ορίζουν περί του θεσμού της νηστείας σε αναφορά με το Άγιο Πάθος του Κυρίου.Ο 69ος Αποστολικός κανών είναι η βάση. Διακελεύει τα εξής: «Εἰ τίς ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος ἤ ὑποδιάκονος ἤ ἀναγνώστης ἤ ψάλτης τήν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τοῦ Πάσχα οὐ νηστεύει ἤ τετράδα ἤ παρασκενήν, καθαιρείσθω, ἐκτός εἰ μή δι' ἀσθένειαν σωματικήν ἐμποδίζοιτο, εἰ δέ λαϊκός εἴη ἀφοριζέσθω». Φυσικά εκτός από τις αρχαιότατες αυτές ημέρες νηστειών Μεγάλης Τεσσαρακοστής και Τετάρτης και Παρασκευής, υπάρχουν και οι άλλες γνωστές ημέρες νηστείας, Χριστουγέννων, Δεκαπενταύγουστου, Αγίων Αποστόλων, παραμονής Θεοφανείων, Υψώσεως Τιμίου Σταύρου, Αποτομῆς της κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού και άλλες. Εννοείται βέβαια ότι ο πιστός ο οποίος προσέρχεται στην Θεία Κοινωνία τηρεί τις καθιερωμένες από τήν Εκκλησία νηστείες αλλά και τυχόν νηστεία που έχει επιβάλει ο πνευματικός πατέρας ως επιτίμιο. Η Νηστεία είναι όχι Χειμερινές Ομιλίες Καταρτισμού Ενηλίκων: Από Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 5:30 μ.μ. θα τελείται ο Εσπερινός και η Παράκληση στo Προφήτη Ηλία. Στη συνέχεια στις 6.45 μ.μ. ακολουθεί σειρά ομιλιών, στην Επί του Όρους Ομιλία από τους Ιερείς του Ναού μας. Στο τέλος της ομιλίας, θα τελείται η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου. Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας, γιατί δεν έχουν ανάγκη Κατηχήσεως και Καταρτισμού μόνο τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι! Σας αναμένουμε με αγάπη! ----------- --- - -- -- ---- ------ -- -- -- --- --- -- -- -- - - -- --- --- ------- -- ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι ,Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. 2. μόνο η «αποχή βρωμάτων» αλλά και η «Ἀλλοτρίωσις τῶν κακῶν»Αμήν! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ; Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ Σύμφωνα με την παράδοση η αυθεντική εικόνα της Θεοτόκου με το Χριστό βρέθηκε από ένα βοσκό σε μια κοιλάδα νοτιοδυτικά του νησιού γεμάτη από μυρτιές, που ονομάζονται «Μυρτίδια», τον 13ο αιώνα μ.Χ. Στην εικόνα αυτή αρχικά «διεκρίνοντο καθαρά τα χαρακτηριστικά μέχρι στέρνων» της Θεομήτορος και του Χριστού, «με την πάροδο του χρόνου όμως απέκτησε σταδιακά το σκούρο χρώμα». Το πιθανότερο είναι η ιστόρηση της εικόνας αυτής να έγινε από τον Ευαγγελιστή Λουκά (1ος αιώνας μ.Χ.). Στη θέση της «εύρεσης» ο πτωχός βοσκός έκανε ένα μικρό εκκλησάκι και στην περιποίηση του αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά το θάνατο του ευσεβούς βοσκού, την περιποίηση του μικρού Ναού της Μυρτιδιώτισσας ανέλαβε ο Μοναχός Λεόντιος, ο οποίος με χρηματική βοήθεια Κυθηρίων μεγάλωσε λίγο το αρχικό εκκλησάκι και έκτισε γύρω του μερικά κελιά για τη φιλοξενία των προσκυνητών. Όμως το πλήθος των προσκυνητών που κατέφθαναν από διάφορα μέρη δημιούργησε την ανάγκη ενός μεγάλου Ναού. Το δύσκολο αυτό έργο της ανέγερσης ξεκίνησε με πολύ ζήλο, προσπάθειες και εράνους ο δραστήριος Ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλλίγερος το 1841 μ.Χ. και σε δεκαέξι χρόνια έγινε ένα υπέροχο συγκρότημα που αποτελείται από μεγαλοπρεπή Ναό, ένα αριστουργηματικό πανύψηλο καμπαναριό και πολλά κελιά φιλοξενίας. Ο μικρός Ναός της «εύρεσης», το Καθολικό, όπως λέγεται, παρέμεινε κάτω από το μεγάλο Ναό, διατηρείται σε άριστη κατάσταση και εκεί φυλάσσεται κατά τους χειμέριους μήνες η εικόνα της Παναγίας που η αγάπη των Κυθηρίων τη φύλαξε μέσα σε μια ολόχρυση επένδυση, αληθινό αριστούργημα φτιαγμένο από τον Κρητικό καλλιτέχνη Νικόλαο Σπιθάκη το 1827 μ.Χ. Στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης απεικονίζονται τρία θαύματα: το θαύμα της εύρεσης της εικόνας από το βοσκό, το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου στις 24 Σεπτεμβρίου (αρχές του 17ου αιώνα) και το θαύμα της διάσωσης του φρουρίου των Κυθήρων από τους κεραυνούς (22 Ιανουαρίου 1829) κατά τη διάρκεια της φύλαξης της εικόνας της Παναγίας εντός του φρουρίου για το φόβο των πειρατών που μάστιζαν τη Μεσόγειο. Εορτάζει 24/9. Αρχή της Ινδίκτου, ονομάζουμε την αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους. Για την Ίνδικτο, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει στον Συναξαριστή του σχετικά: «Πρέπει να ηξεύρωμεν, αδελφοί, ότι η του Θεού αγία Eκκλησία εορτάζει σήμερον την Iνδικτιώνα, διά τρία αίτια. Πρώτον, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Διά τούτο και κοντά εις τους παλαιούς Pωμάνους πολλά ετιμάτο αυτή εξ αρχαίων χρόνων. Iνδικτιών δε κατά την ρωμαϊκήν, ήτοι λατινικήν γλώσσαν, θέλει να ειπή ορισμός. Kαι δεύτερον εορτάζει ταύτην η Eκκλησία, επειδή και κατά την σημερινήν ημέραν, επήγεν ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός μέσα εις την Συναγωγήν των Iουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το Bιβλίον του Προφήτου Hσαΐου, καθώς γράφει ο Eυαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. δ΄). Tο οποίον Bιβλίον ανοίξας ο Kύριος, ω του θαύματος! ευθύς εύρε τον τόπον εκείνον, ήτοι την αρχήν του εξηκοστού πρώτου κεφαλαίου του Hσαΐου, εις το οποίον είναι γεγραμμένον διά λόγου του τα λόγια ταύτα: «Πνεύμα Kυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Kυρίου δεκτόν». Aφ’ ου δε ανέγνωσεν ο Kύριος τα περί αυτού λόγια ταύτα, εσφάλισε το Bιβλίον και το έδωκεν εις τον υπηρέτην. Έπειτα καθίσας, είπεν εις τον λαόν «ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα εδικά σας αυτία». Όθεν ο λαός ταύτα ακούων, εθαύμαζε διά τα χαριτωμένα λόγια, οπού εύγαινον εκ του στόματός του, ως τούτο γράφει ο αυτός Eυαγγελιστής Λουκάς (αυτόθι). Eίναι δε και τρίτη αιτία, διά την οποίαν η Eκκλησία του Xριστού κάμνει σήμερον ενθύμησιν της Iνδίκτου, και εορτάζει την αρχήν του νέου χρόνου: ήγουν, ίνα διά μέσου της υμνωδίας και ικεσίας, οπού προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη, γένη ο Θεός ίλεως εις ημάς, και ευλογήση τον νέον χρόνον, και χαρίση τούτον εις ημάς ευτυχή και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά. Kαι ίνα φωτίση τας διανοίας μας, εις το να περάσωμεν όλον τον χρόνον καθαρώς και με αγαθήν συνείδησιν, και εις το να ευαρεστήσωμεν τω Θεώ, με την φύλαξιν των εντολών του. Kαι
  3. 3. ούτω να τύχωμεν των εν Oυρανοίς αιωνίων αγαθών».

×