Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Συνειδητός Ενορίτης Ιουνίου 2020-Syneidhtos ioyniou 2020

Download to read offline

Μηνιαία Έκδοση Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης
τεύχος 20.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Συνειδητός Ενορίτης Ιουνίου 2020-Syneidhtos ioyniou 2020

  1. 1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας 2 Θείες Λειτουργίες στον Ναό μας: Από την τελευταία Κυριακή του Μαΐου και προκειμένου να άποφεύγεται ο συνωστισμός και η έκθεση στον ήλιο, θα τελούνται δύο (2)Θείες Λειτουργίες: Ο Όρθρος θα αρχίζει στις 6:30’ π.μ., Η Α΄ Θεία Λειτουργία θα αρχίζει στις 8:00 π.μ.Η Β΄ Θεία Λειτουργία θα ἀρχίζει περίπου στις 10:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία: Η Ιερά Αγρυπνία για το μήνα Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί τηνΤρίτη 23 προς Τετάρτη 24/6/2020, στο Γενέσιον ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ . Ώρα ενάρξεως 9.30 μ.μ. και θα περατωθεί γύρω στις 12.30 π.μ. Θερινές Ομιλίες στην Αγία Ξενία : Από Πέμπτη 11 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη στις 6:30 μ.μ. θα τελείται ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Ιερό Ναό μας. Στη συνέχεια στις 7.30 μ.μ. στο Προαύλιο θα γίνεται σειρά ομιλιών σε πατερικά κείμενα, από τον π. Αντώνιο. Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στις ομιλίες αυτές όπως και πέρσι. * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟ Υ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈ ττ οο ςς 22 οονν ** II οο ύύ νν ιι οο ςς 22 00 22 00 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 22 00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 20ου ΤΕΥΧΟΥΣ Αγαπητοί Ενορίτες μας, με τη χάρη Του Θεού σίγα σιγά ομαλοποιούνται τα πράγματα τόσο στην Ενορία μας, όσο και γενικότερα σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε πλέον τακτικά τα πρόσωπό σας και εσείς το δικό μας και αποτελούμε πάλι ως ένα σώμα εντός και εκτός του Ιερού Ναού.. Έχουμε πλέον την χαρά της συναναστροφής, έστω με αποστάσεις και με μέτρα πρόληψεις. Ευχόμαστε σύντομα να μη χρειάζονται τα μέτρα και οι αποστάσεις, αλλά από την άλλη είναι καλό να κρατάμε κάποια στοιχειώδη για το καλό όλων, ανεξαρτήτως Κορονοϊού. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί όμως να φτάσουμε ξανά σε μέτρα Καραντίνας και απομόνωσης ποτέ ξανά! Κλείνοντας τον πρόλογο ευχόμαστε να έχετε καλή Ανάγνωση και σε αυτό το τεύχος του «Συνειδητού Ενορίτη». ΓΙΑΤΙ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ; Από τη λαμπροχαρμόσυνη αγία ημέρα του Πάσχα μέχρι και τη Πεντηκοστή, η γονυκλισία είναι απαγορευμένη. Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, και για να υπογραμμίζεται το χαρούμενο και σωτήριο μήνυμα των αναστάσιμων βιωμάτων της Εκκλησίας, η προσευχή των Ορθοδόξων γίνεται «ορθοστάδην». Σε όρθια δηλαδή στάση, και όχι με γονυκλισία. Όμως από τον Εσπερινό της Πεντηκοστής το «ορθοστάδην» παραμερίζεται, όχι μόνο για να χαιρετίσουμε θεοπρεπώς το Πανάγιο Πνεύμα, «δι’ ου Πατήρ γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται, και παρά πάντων γινώσκεται μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις τής Αγίας Τριάδος», μα και για να πούμε κατά πως ταιριάζει σε παραστρατημένους, όπως είμαστε όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, το «ημάρτομεν!», και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, την άφεση, την κάθαρση, τη συγγνώμη. Τη γονυκλισία την ονομάζει ο λαός μας και «μετάνοια». Γιατί η στάση του μετανοούντος είναι το «κλίνειν τα γόνατα» και κάτω το Προετοιμασία για την φετινή Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού μας : Όπως τονίσαμε και πέρσι, ο Ιούνιος συμπίπτει με την τελική μας προετοιμασία για την Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού μας. Πρέπει οποσδήποτε να γίνουν κάποιες εργασίες βαψίματος στο Ιερό Βήμα αλλά και άλλων απαραίτητων ενεργειών. Φυσικά όλα αυτά απαιτούν χρήματα. Ζητάμε έμπρακτα την οικονομική σας βοήθεια. Όποιος θέλει να προσφέρει, ας έρθει σε επαφή με τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤ ΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤ ΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι (Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr ) Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. 2. πρόσωπο. καλούμαστε να πάρουμε στάση (όχι μόνο σώματος, μα και ζωής!) μετανοούντος. Ας κλείνουμε προθύμως λοιπόν ψυχή και γόνατα ώστε να γίνουμε δοχεία τῆς Θείας Χάριτος! Αμήν! Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Με την Κυριακή των Αγίων Πάντων, κατακλείεται ο κινητός κύκλος των εορτών, που άρχισε από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Στο κατανυκτικό Τριώδιο και στο χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο μας παρουσίασε η Εκκλησία όλο το έργο της θείας οικονομίας με κέντρο την μεγάλη εορτή του Πάσχα. Είδαμε την πτώση των πρωτοπλάστων και την ανόρθωση του γένους μας δια της Αναστάσεως του Χριστού. Χαιρετίσαμε την έλευση τοῦ Παρακλήτου στον κόσμο και πανηγυρίσαμε την γέννηση του νέου λαού του Θεού, τον εγκαινισμό καί την έκχυση του Αγίου Πνεύματος «ἐπί πᾶσαν σάρκα». Σέ στενό σύνδεσμο με την εορτή αυτή ευρίσκεται η εορτή των Αγίων Πάντων, η σφραγίδα και το τέλος της μεγάλης εορταστικής περιόδου.Έρχεται δηλαδή σαν απόδειξις του έργου της Εκκλησίας, της ενέργείας του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Γιατί μας παρουσιάζει τους καρπούς της σποράς εκείνης, τον θερισμό των λευκών χωρών που εστάλησαν να θερίσουν οι Απόστολοι. Όπως παρατηρεί πολύ ωραία ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος στό Συναξάριο τῆς Εορτής: «Οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν τήν ἑορτή αὐτή μετά τήν κάθοδο τοῦ ἁγίου Πνεύματος γιά νά δείξουν ὅτι ἡ παρουσία τοῦ παναγίου Πνεύματος διά τῶν ἀποστόλων ἐπέτυχε νά ἁγιάσῃ καί νά σοφίσῃ τό ἀνθρώπινο φύραμα καί νά ἀποκαταστήσῃ τούς ἀνθρώπους στήν θέσι τῶν ἀγγέλων διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴτε μέ τήν προσφορά τοῦ μαρτυρικοῦ των αἵματος, εἴτε μέ τήν ἐνάρετο πολιτεία καί διαγωγή των. Καί ἔργο ὑπερφυσικό διαπράττεται. Κατεβαίνει τό Πνεῦμα, ὁ Θεός, καί ἀνεβαίνει ὁ χοῦς, ὁ ἄνθρωπος». Μάρτυρες είναι ὀλοι όσοι αγωνίσθηκαν τον αγώνα της χριστιανικής ζωής και εβάστασαν με καρτερία τον Σταυρό του Χριστού στον κοσμο αυτόν. Αυτοί που εμαρτύρησαν δια Χριστόν το καθημερινό μαρτύριο της συνειδήσεως. Οι ομολογηταί, που ομολόγησαν την καλή ομολογία «ἐνώπιον ἐθνῶν τε καί βασιλέων» (Πράξ. 9, 15). Επομένως η Αγιότητα δεν απέχει πολύ από εμάς, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να καταφέρουμε αρκεί να μιμηθούμε τα βήματα των Αγίων, αφού και Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίζουν μέσα στην Ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30η Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος, πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Αυτοί είναι: Σίμωνας (Πέτρος), Ανδρέας, Ιάκωβος, Ιωάννης, Φίλιππος, Θωμάς, Βαρθολομαίος (Ναθαναήλ), Ματθαίος, Ιάκωβος του Αλφαίου, Σίμωνας ο Ζηλωτής, Ιούδας ο αδελφός του Ιακώβου του μικρού και ο Ματθίας, που εξελέγη μέσα στο υπερώο τις παραμονές της Πεντηκοστής, σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τη ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών, σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους. Εδώγίνεται υπενθύμιση της ενότητας που είχαν μεταξύ τους, αλλά και στον καθαρό βίο τους που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε, λοιπόν, χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, να κινούμαστε στα ίχνη τους και με θερμό ζήλο για τη διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου, που διέπνεε κι αυτούς, να γίνουμε μιμητές του έργου τους. Φυσικά το έργο των Αγίων Αποστόλων συνεχίζεται και σήμερα με την οργανωμένη Εξωτερική Ιεραποστολή, όπου κληρικοί και λαϊκοί με αυτοθυσία και σε δύσκολες συνθήκες προσφέρουν το Ευαγγέλιο και τον τρόπο ζωής της Εκκλησίας,σε ανθρώπους που αγνοούν και δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να δουν μέχρι τώρα. Επίσης και εμείς εδώ στη πατρίδα μας, καλούμαστε να δίνουμε μαρτυρία συνειδήσεως, τόσο σε προκλήσεις που έρχονται από όλους τους τομείς και τα μέσα, όσο και σε κάθε άνθρωπο που αγνοεί ή έχει παραπλανηθεί και αποστασιοποιηθεί μακριά από την Εκκλησία και τον Ευαγγελικό τρόπο ζωής. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι προβλέπεται νηστεία για να προετοιμαστούμε για την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Φέτος αντιστοιχούν σε 14 μέρες νηστείες Καταλύουμε ψάρι, ενώαπέχουμε από κρέας, γαλακτερά και αυγά. Ψάρι τρώμε, αν θέλουμε, όλες τις ημέρες, εκτός φυσικά της Τετάρτης και της Παρασκευής κατά τις οποίες έχουμε νηστεία. Το ίδιο ισχύει (δηλαδή νηστεύουμε αυστηρά) και για την παραμονή της
  3. 3. αυτοί ακολούθησαν τα βήματα του ίδιου του Χριστού Αμήν! εορτής, εκτός κι αν συμπέσει Σάββατο η Κυριακή. Ας έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων Αποστόλων! Αμήν!

Μηνιαία Έκδοση Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης τεύχος 20.

Views

Total views

246

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

67

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×