Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
prospective I column                                       You are not       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"You are not what you share" - Column for MediaMarketing (Belgium/Dutch)

1,343 views

Published on

S
potify is een verademing voor muziek-liefhebbers. Tegen een bescheidenmaandelijks bedrag kun je onbeperktmuziek luisteren. Maar sinds het een drietalmaanden geleden gelanceerd werd in Belgiëben ik het mikpunt van spot in mijn vrien-denkring. Een van de standaard opties inSpotify is namelijk het realtime delen van demuziek die je beluistert binnen het Spotifynetwerk en - nog meer openbaar - op Face-book. Dat maakt het erg makkelijk mij te ont-maskeren als een fervent David Guetta, P!nken Bruno Mars luisteraar. En de meeste vanmijn vrienden kijken daar wat op neer.Al in 2003 schreef Wired over dit fenomeen.Playlitism (een samensmelting van elitismeen playlist) is discriminatie, niet op basisvan ras, sekse of religie, maar op basis vaniemands rampzalige muzieksmaak (...)

Published in: Business
 • Be the first to comment

"You are not what you share" - Column for MediaMarketing (Belgium/Dutch)

 1. 1. prospective I column You are not what you share S potify is een verademing voor muziek- als we niet bevallig genoeg op een foto staan. liefhebbers. Tegen een bescheiden Dat heeft nogal wat consequenties. maandelijks bedrag kun je onbeperkt Nu meer en meer consumentenonderzoek muziek luisteren. Maar sinds het een drietal gedaan wordt op basis van sociale media, maanden geleden gelanceerd werd in België zullen we er steeds meer rekening mee ben ik het mikpunt van spot in mijn vrien- moeten houden dat dit onderzoek enorm denkring. Een van de standaard opties in ‘biased’ is door playlitism en social guilt. Spotify is namelijk het realtime delen van de Data waarvan we niet bewust zijn dat we ze muziek die je beluistert binnen het Spotify delen en die niet direct openbaar zijn, wor- netwerk en - nog meer openbaar - op Face- den daarmee steeds waardevoller. Denk aan book. Dat maakt het erg makkelijk mij te ont- ruwe locatiedata van mobiele telefoonmas- maskeren als een fervent David Guetta, P!nk ten, Google zoekgedrag en aankoopgedrag en Bruno Mars luisteraar. En de meeste van in winkels. mijn vrienden kijken daar wat op neer. Het oppert ook de vraag of consumenten ook Al in 2003 schreef Wired over dit fenomeen. onderhevig zijn aan social guilt en playlitism Playlitism (een samensmelting van elitisme wanneer ze in de komende jaren steeds meer en playlist) is discriminatie, niet op basis hun daadwerkelijke aankoopgedrag online van ras, sekse of religie, maar op basis van gaan delen. Gaan we andere dingen kopen in iemands rampzalige muzieksmaak. Het ont- Delhaize, in Mediamarkt of bij Thomas Cook Hoe bewuster we zijn dat we iets delen en hoe opener dit is, hoe meer we ons gedrag aanpassen. stond toen het op openbare netwerken van als we weten dat anderen meekijken? universiteiten steeds makkelijker werd om Tot slot heb je het niveau van de persoonlijk- iTunes playlisten van anderen te bekijken heid. Rond de jaarwisseling sprak ik met een en te delen. Studenten begonnen te besef- maatschappelijk werkster in Amsterdam die fen dat om hun imago te handhaven, ze ook daar regelmatig jongeren uit de betere lagen hun playlists overeenkomstig moesten gaan van de bevolking behandelde. Deze - vooral managen. meisjes - konden er niet tegen dat hun vrien- Dit gedrag wordt ook wel ‘social guilt’ ge- den een geweldig leuk leven hadden en noemd. Hoe bewuster we zijn dat we iets zijzelf niet. Elke keer dat ze hun Facebook- delen en hoe opener dit is, hoe meer we ons pagina openden, werden ze geconfronteerd gedrag aanpassen. En nu we meer en meer met het geweldig boeiende leven van hun online beginnen te delen, merken we steeds vriendinnen, wat ze prompt een slechter ge- meer de effecten. voel gaf over hun eigen leven. Het geweldige Via Foursquare checken we niet overal in, Facebook-leventje dus dat enkel een karika- maar alleen op de plekken die cool zijn om tuur is van hun echte leven... Het geeft een te delen. We zien dan ook een oververtegen- akelige bijsmaak aan de quote “may your life woordiging van bars, vliegvelden en restau- someday be as awesome as you pretend it is rants en een ondervertegenwoordiging van on Facebook”. We are not what we share. supermarkten, scholen... of van SOA klinie- ken. Via Instagram en Facebook delen we Polle de Maagt, alleen de leukste foto’s en we untaggen ons strateeg en consultant 165 I FEBRUARI ‘12 I 97MM165p97.indd 97 7/02/2012 19:03:39

×