Successfully reported this slideshow.

"De magie van snoeihard falen" - Column for MediaMarketing (Belgium/Dutch)

1

Share

1 of 1
1 of 1

"De magie van snoeihard falen" - Column for MediaMarketing (Belgium/Dutch)

1

Share

Download to read offline

Fouten maken. Falen. Het zijn dingen
die bedrijven niet graag doen. En al helemaal niet toegeven. Het is allemaal
maar eng. Het is ook een van de zaken die
het integreren van social media voor veel
bedrijven zo lastig maakt. Stel je voor; je als
bedrijf kwetsbaar opstellen. Klagende mensen op een Facebook wall. Medewerkers die
zonder controle van corporate communicatie hun mening geven.
Maar fouten maken is enorm gezond. De
beste vriendschappen zijn de vriendschappen waarbij je elkaars fouten accepteert en
al een paar keer fl ink ruzie hebt kunnen
hebben. De beste relaties met merken heb je
als ze iets volledig verknald hebben en dan
meer dan fatsoenlijk oplossen. Recent onderzoek bewees maar eens dat consumenten reviews van producten op een review site
niet vertrouwen als ze enkel positief zijn (...)

Fouten maken. Falen. Het zijn dingen
die bedrijven niet graag doen. En al helemaal niet toegeven. Het is allemaal
maar eng. Het is ook een van de zaken die
het integreren van social media voor veel
bedrijven zo lastig maakt. Stel je voor; je als
bedrijf kwetsbaar opstellen. Klagende mensen op een Facebook wall. Medewerkers die
zonder controle van corporate communicatie hun mening geven.
Maar fouten maken is enorm gezond. De
beste vriendschappen zijn de vriendschappen waarbij je elkaars fouten accepteert en
al een paar keer fl ink ruzie hebt kunnen
hebben. De beste relaties met merken heb je
als ze iets volledig verknald hebben en dan
meer dan fatsoenlijk oplossen. Recent onderzoek bewees maar eens dat consumenten reviews van producten op een review site
niet vertrouwen als ze enkel positief zijn (...)

More Related Content

More from Polle de Maagt

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

"De magie van snoeihard falen" - Column for MediaMarketing (Belgium/Dutch)

  1. 1. prospective I column De magie van snoeihard falen F outen maken. Falen. Het zijn dingen fooi krijgt als je ‘dankjewel’ op de rekening die bedrijven niet graag doen. En al he- schrijft (antwoord: ja, 27% meer). En komen lemaal niet toegeven. Het is allemaal er meer mensen naar de brasserie als je met maar eng. Het is ook een van de zaken die tape een lijn trekt van het plein naar de deur het integreren van social media voor veel van het etablissement (ja, tot 40% meer)? bedrijven zo lastig maakt. Stel je voor; je als Als rasondernemer weet hij ook dat het af bedrijf kwetsbaar opstellen. Klagende men- en toe loont om een consumptie weg te ge- sen op een Facebook wall. Medewerkers die ven. Een koffie voor de eerste persoon die zonder controle van corporate communica- binnenkomt ‘s ochtends, een extra glas wijn tie hun mening geven. voor het koppel dat duidelijk van een ro- Maar fouten maken is enorm gezond. De mantische avond geniet. Het zijn de kleine beste vriendschappen zijn de vriendschap- dingen die een avond nog fijner maken voor pen waarbij je elkaars fouten accepteert en zijn klanten. De dingen die de moeite waard al een paar keer flink ruzie hebt kunnen zijn om door te vertellen tegen anderen. En hebben. De beste relaties met merken heb je de dingen die ze laten terugkeren. als ze iets volledig verknald hebben en dan Maar hoe leg je dat uit aan je medewerkers? meer dan fatsoenlijk oplossen. Recent on- Het is toch ‘not done’ om zomaar een con- derzoek bewees maar eens dat consumen- sumptie weg te geven? En wanneer geef je ten reviews van producten op een review site dan een consumptie weg? Zijn oplossing niet vertrouwen als ze enkel positief zijn. En was om zijn medewerkers te dwingen gratis De beste relaties met merken heb je als ze iets volledig verknald hebben en dan meer dan fatsoenlijk oplossen. bovenal: van fouten leer je en word je beter. consumpties weg te geven. Elke shift die ze Ik heb dan ook een zwak voor bedrijven die werken minimaal drie. Eerst gedwongen, om fouten maken cultiveren en bijna verheffen hen te laten zien wat het effect is op klanten; tot een doel op zich. Om te leren. Om te zien dat ze het enorm appreciëren en dat de zaak wat werkt en wat niet. En om te leren wat echt niet failliet gaat van af en toe wat weg- hun klanten echt willen. geven. Een van mijn vrienden is uitbater van een Het zijn allemaal tests. Probeersels. brasserie/restaurant. De ene week test hij Sommige lukken, maar het meest interes- wat er gebeurt als hij de lampen bij het raam sant zijn de zaken die mislukken. Manieren aan of uit doet; komen er meer of minder om zijn organisatie flexibeler te maken. klanten bij het raam zitten (antwoord: lich- Dat is de magie van snoeihard falen. tere plaatsen bij het raam trekken meer mensen aan, hoe meer mensen bij het raam Polle de Maagt, zitten, hoe meer mensen er van buiten aan- strateeg en consultant getrokken worden). De andere week test hij verschillende versies van zijn menukaart; wat voor verschil maakt de volgorde van de gerechten? Verkoopt hij meer frieten als hij ze als supplement verkoopt (antwoord: ja, 125% meer). Dan weer test hij of je meer 169 I JUNI ‘12 I 97 MM169p97.indd 97 4/06/2012 10:18:09

×