Charlotte Christoffersen – Wikin - Klassens digitala geografibok

1,266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Charlotte Christoffersen – Wikin - Klassens digitala geografibok

 1. 1. Bild: http://office.microsoft.comKlassens digitala geografibok – i en wiki.Charlotte ChristoffersenEtt av skolans mål är att eleverna ska bli förtrogna med vår glob, känna till olikaplatsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt dra slutsatser omnatur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. I denna guidebeskriver jag hur eleverna tillsammans kan skapa en egen digital geografibok. Iarbetet med denna geografibok utgår man från elevernas egna kunskaper, derasnyfikenhet och från aktuella händelser i omvärlden. Att arbeta i en wiki gör att deenkelt kan samarbeta kring texter, bilder och länkar. Wikin är ett sätt att enkeltpublicera material på Internet vilket gör informationsresursen tillgänglig även förandra.Målgrupp: Pedagoger och elever år 2 och uppåt.Jag heter Charlotte Christoffersen, är utbildad Grundskollärare för år 1-7 med svenska- och SO-inriktningoch har arbetat som lärare i år F-3.Idag arbetar jag som IT-pedagog på Pedagogiska centralen, Utbildningsförvaltningen i Malmö stad.Pedagogiska centralen är en kommunal resurs för skolor och skolpersonal i Malmö.www.malmo.se/pedc www.pedc.se 1
 2. 2. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.INNEHÅLL:WIKI............................................................................................................................................................3 VAD ÄR EN WIKI? .....................................................................................................................................3 HUR FUNGERAR EN WIKI?.........................................................................................................................4KLASSENS DIGITALA GEOGRAFIBOK. (FILMER) ........................................................................5ETT EXEMPEL PÅ ”KLASSENS DIGITALA GEOGRAFIBOK”.....................................................5WEBBKARTOR PÅ INTERNET ............................................................................................................6NÅGRA VIKTIGA FAKTORER FÖR ARBETET: ..............................................................................7 ÄMNESINTEGRATION OCH PERSONLIG INNEBÖRD .....................................................................................7 ETT ARBETE ÖVER FLERA ÅR. ...................................................................................................................7 SAMARBETE .............................................................................................................................................7 ELEVERNA SOM PRODUCENTER ................................................................................................................7FÖRBEREDELSER...................................................................................................................................8 FÖRKUNSKAPER HOS ELEVERNA:..............................................................................................................8 Världsdelarna .....................................................................................................................................8 Kartkunskap ........................................................................................................................................8 Upphovsrätt & PUL............................................................................................................................9 Använda webbkartor...........................................................................................................................9 Elevpiloter...........................................................................................................................................9 ATT TA STÄLLNING TILL:........................................................................................................................10 Behörigheter och spridning: .............................................................................................................10 Struktur i wikin: ................................................................................................................................10 Faktainnehåll:...................................................................................................................................11 Välja wikiverktyg ..............................................................................................................................11SKAPA EN WIKI HOS PB-WIKI..........................................................................................................12 Om PB-wiki.......................................................................................................................................12 Registera dig hos PB-wiki. (instruktionsfilm) ...................................................................................13 Bekräfta registrering hos PB-wiki. (instruktionsfilm).......................................................................13 Logga in i PB-wiki. (instruktionsfilm)...............................................................................................14 Mitt konto hos PB-wiki, (instruktionsfilm). .......................................................................................15 Inställningar i PB-wiki. (instruktionsfilm) ........................................................................................16 Lägga till nya användare i wikin. .....................................................................................................17 Skapa sidor i PB-wiki, (instruktionsfilm). .........................................................................................18INFORMATIONSHÄMTNING OCH PRODUKTION .......................................................................20 BILDER & BILDBANKER ..........................................................................................................................20 WEBBKARTOR ........................................................................................................................................20PUBLICERING........................................................................................................................................21 Skriva i PB-wiki. (instruktionsfilm)...................................................................................................21 Infoga bild i PB-wiki (instruktionsfilm) ............................................................................................22 Länkar i PB-wiki: webbkarta & andra länkar. (instruktionsfilmer) .................................................23 Jämföra versioner (instruktionsfilm). ...............................................................................................25 MARKNADSFÖRING ................................................................................................................................26 EV. UPPFÖLJNING AV ELEVERNAS INLÄGG I WIKIN: ................................................................................26LISTOR: ...................................................................................................................................................27 WIKIS .....................................................................................................................................................27 BILDBANKER ..........................................................................................................................................27 WEBBKARTOR:.......................................................................................................................................27 ORDLISTA ÖVER ENGELSKA TERMER I PB-WIKI:.....................................................................................28KÄLLOR OCH LITTERATUR: ............................................................................................................28 2
 3. 3. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.WikiVad är en wiki?En gemensam webbsida.Ordet wiki kommer från hawaiianska och betyder snabbt. Med enwiki kan flera individer snabbt och enkelt bygga upp och publicera engemensam webbsida. Strukturen i en wiki är lik en vanlig traditionellwebbplats som kan ha en massa undersidor i flera nivåer. Skillnadenär enkelheten att publicera på Internet, att flera enkelt kan samarbetakring gemensamma texter och att det finns ett verktyg förversionshantering. Mer om versionshantering lite längre ner.Vad är då skillnaden mellan en blogg och en wiki? Förenklat kan mansäga att en blogg byggs upp på en enda sida. Alla inlägg/artiklarhamnar på den sidan. Det senaste inlägget hamnar överst och ärtydligt daterat. Flera personer kan skriva i samma blogg men enperson står som undertecknad för varje inlägg. Gemensam nämnareför wiki och blogg är enkelheten att publicera.Med ordet wiki syftas oftast på en öppen wiki där allmänheten hartillgång och alla besökare hjälps åt att skriva och förbättra sidornasinnehåll. En av de mest kända wikis är Wikipedia,http://sv.wikipedia.org – ett uppslagsverk skapat av folket. Men detförekommer även wikis där vem som helst kan läsa, men barahandhavaren av webbplatsen har möjlighet att skriva. I dessa fall ärwikisystemet bara ett smidigt sätt att sköta en webbplats.Samarbeta kring texter – Versionshantering.Det som är utmärkande för en wiki är idén att det ska vara enkelt attvara flera som skriver tillsammans, att man samarbetar kring texter –och bilder. Det är lätt att lägga till nytt material på webbplatsen. Detär också lätt att se vem som skrivit vad och genomkommentarfunktionen diskutera det arbete som gjorts. Nyckeln tillwikikonceptet är versionshantering, det vill säga, när någon sparar enny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vidbehov. Detta gör att vandalism och klotter lätt kan hanteras efter attdet inträffat. 3
 4. 4. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.AnvändningsområdenEn klass eller en grupp kan under ett arbete kring ett tema bygga uppen gemensam faktabank/faktabok, skriva på en gemensamroman/novell, publicera berättelser och dikter. En lärare kan läggaupp en kurs i wikin.Vill man informera om aktuella saker är en blogg en bättre lösning pågrund av sin struktur. Det är lätt för besökare att hitta den senasteinformationen eller nyheten eftersom den senaste nyheten/inläggetöverst.Hur fungerar en wiki?Att publicera på Internet med hjälp av en wiki är både snabbt ochenkelt. Här under hittar du en länk till en film på Youtube som på ettpedagogiskt sätt visar hur en wiki fungerar.”Wiki - in plain English” Instruktionsfilm: ”Wiki – in plain english.”http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY (YouTube) (3:52 min) 4
 5. 5. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Klassens digitala geografibok. (filmer)I ”Klassens digitala geografibok” kan en klass bygga upp engemensam faktabank med geografiska platser. Den digitalageografiboken kan bestå av Inspirationsfilm: Klassens digitala • faktatexter skrivna av eleverna geografibok, del 1, (2:39 min). • bilder som illustrerar något på platsen, t ex en byggnad eller en sevärdhet. • länkar till webbsidor med mer fakta och/eller som har med platsen att göra. • länkar till webbkartor på Internet.I de här två filmerna får du följa en fiktiv klass och få en inblick i Inspirationsfilm: Klassens digitaladeras arbete med klassens digitala geografibok – i en wiki. geografibok, del 2, (2:24 min).Ett exempel på ”Klassens digitala geografibok”.För att du ska förstå hur det färdiga resultatet kan bli har jag gjort ettexempel på ”Klassens digitala geografibok”. Klicka på länken härunder för att studera upplägg och struktur. http://geografi.pbwiki.comTill höger i wikin finns en ruta som heter ”Sidebar”, där kan du hittasidor med fler råd och tips kring PB-wiki och ”Klassens digitalageografibok”.Har du frågor och vill kontakta mig kan du gå längst ner på sidan iwikin, klicka på ”Contact the owner” så får du upp ettmeddelandeformulär som du kan skriva i och sända till mig. 5
 6. 6. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Webbkartor på InternetNaturligtvis kan man inte ha en geografibok utan kartor. På Internetfinns nu många webbkartor av olika slag. Men en sak de hargemensamt är att de har upphovsrätt på sina kartor. Det innebär attman inte får kopiera deras kartor eller delar av dem för att klistra in iandra sammanhang. Däremot får man lov att länka till deras kartor -det ska vi använda oss av.I ”Klassens digitala geografibok” är det viktigt att länka till kartorsom är helt fria och öppna så att användare inte upplever det somomständligt att behöva vidta en massa åtgärder för att kunna se enkarta. En länk till Google Earth kräver till exempel att den personsom klickar på länken har Google Earth installerad på sin dator. Detär inte heller någon mening at länka till kartor i t ex NE,Nationalencyklopedin, som kräver ett abonnemang och inloggning.Goggle Earth, NE-kartorna m.fl. kan däremot vara mycketanvändbara för elevernas egna studier. I Goggle Earth finns ettmätverktyg där det kan vara spännande och mäta fågelvägen från denegna skolan till en annan geografisk plats i världen.Vill man lägga in kartbilder i wikin finns det en del kartor ibildbanker som är fria att använda. Sist i detta dokument finns en listaöver några bildbanker.Eleverna kan med fördel rita/måla egna kartor, skanna av dem ochinfoga i geografiboken. Det ger inga problem med upphovsrätt. 6
 7. 7. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Några viktiga faktorer för arbetet:Ämnesintegration och personlig innebördDet är inte svårt att hitta många möjligheter till ämnesintegration medsvenska, samhällskunskap, historia m.m. Viktig för lärandet och fören mer bestående kunskap är att de geografiska platserna har enrelation till eleverna. De geografiska platserna ”ska komma till dem”- för att det finns en berättelse om platsen som berör eleverna. Därförär det viktigt att fånga upp dessa platser från alla möjliga situationeroch i vår roll pedagoger ingår det också att skapa situationer somväcker intresse och nyfikenhet: • från nyhetssändningar & tidningar • från litteratur och film. • från möten med människor • från elevernas egna resor • ämnesstudier, t ex geografi, samhällskunskap, historia, religion osv.Grundskolans kursplan.Ett arbete över flera år.Klassens digitala kartbok ska inte byggas upp under en kort period.Jag tycker det ska sträcka sig över flera år och följa klassen från delägre årskurserna upp i de högre och att övertagande lärare fortsätterarbetet. Fördelen för den övertagande läraren är att eleverna redan vethur wikin fungerar. Det kan vara lagom att börja så smått i årskurstvå. Då eleverna kan börja skriva enkla texter och man har förberetteleverna med några grundläggande kunskaper. Läs mer om det avavsnittet om förberedelser.SamarbeteWikis främjar samarbete kring texter. Eleverna kan ändra och fylla påbefintliga texter och de kan också förbättra texterna efterhand som deblir äldre och då har mer kunskap och förmår att formulera sig bättre iskrift.Genom att eleverna arbetar två och två vid en dator skapar man enextra lärande dimension på flera plan, t.ex. socialt, språkligt, vetandeoch i handhavande av media och it.Eleverna som producenterAtt få möjlighet till att publicera det man skapat och veta att det finnsen mottagare är viktigt för motivationen. Föräldrar och andra kanenkelt följa arbetet med den digitala geografiboken. Ett kreativt ochskapande arbetssätt stimulerar lärandet och gör det roligt att lära.För att barn och unga ska lära sig att förstå media & IT räcker det inteatt de konsumerar IT. De bör även producera media & it. 7
 8. 8. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.FörberedelserFörkunskaper hos eleverna:VärldsdelarnaDet är bra om eleverna har förkunskap om världsdelarna. Jag är självinspirerad av Montessoripedagogiken där man börjar med helheten,d v s planeten jorden, och sedan går ner till delarna - de geografiskaplatserna på jorden.Jag brukar introducera världsdelarna andra terminen i år 1. Jaginleder med att tala om planeten jorden, hur den är uppbyggd, frånmagma till jordskorpa, om vulkaner och kontinentalplattor och vidaretill världsdelarna.Varje vecka presenteras en ny världsdel då en gammal resväskapackas upp. Den är full med bilder och föremål från aktuell världsdel.I klassrummet har vi gjort ett utställningsbord för världsdelen där viställer fram innehållet från väskan.Resten av veckan fylls bordet på med souvenirer och föremål sombarnen har med sig hemifrån och som inspirerar till samtal. Dagligenletar vi upp världsdelen på jordgloben och på kartan och nämner denvid namn.Bild: http://www.sxc.hu/homeKartkunskapEleverna bör ha grundläggande kartkunskaper. Veta vad en karta är,kunna tolka de vanligaste symbolerna. 8
 9. 9. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Upphovsrätt & PULMedvetandegör eleverna om Lagen om Upphovsrätt samtPersonuppgiftslagen. Om wikin ska vara öppen och publik ska nitänka på att inte publicera egna bilder där man kan identifieramänniskor. Det går att ta bra bilder utan människor eller där man intekan tyda ansikten. Laddar man hem bilder från bildbanker där detfinns med människor är det fritt fram att använda dessa bildereftersom de har gett sitt godkännande och har ställt upp sommodeller. Observera att bilder som man söker i Goggle är inte fria attanvända bara för att de är sökbara. Läs mer om upphovsrätt och PULpå webbplatsen Kolla Källan.Använda webbkartorLär eleverna hur en webbkarta fungerar och hur de kopierar en länktill en karta. Börja med en världskarta och en Sverigekarta. Efterhandkan man utnyttja andra webbkartor och deras olika fördelar. Sist finnsen lista över några olika webbkartor. Läs mer om webbkartor underavsnittet Webbkartor på Internet.ElevpiloterFör att effektivisera igångsättandet kan man utbilda några elever sompiloter vilka handleder sina kamrater. På så sätt kan du som lärareägna dig åt andra saker. Bild: http://www.flickr.com/ 9
 10. 10. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Att ta ställning till:Behörigheter och spridning:Fundera över behörigheter i wikin. Ska den vara helt öppen, d v s attalla på Internet både ska kunna läsa och skriva i wikin, eller ska baraen begränsad grupp (klassen) kunna skriva i wikin medan allafortfarande kan läsa. Det sista alternativet är att endast medlemmarkan läsa och skriva. T ex eleverna skriver och skolkamrater ochföräldrar kan läsa. Mitt exempel är öppen för alla att läsa men det ärbara eleverna som har behörighet att skriva och redigera.Struktur i wikin:Fundera över vilken struktur ni vill ha i ”Den digitalageografiboken”. Vilka rubriker/länkar ska finnas på första sidan(FrontPage) och vilka sidor ska de leda till? Vilka rubriker/länkar skafinnas på nivå 2? Osv.Du får gärna ha mitt exempel http://geografi.pbwiki.com somutgångspunkt för att sedan efter dina behov ändra, dra ifrån och läggatill.Normalt undviker man en allt för djup hiarki på en webbplats. Mittexempel ”Klassens digitala geografibok” har fyra nivåer (inklusiveförsta sidan).En viktig sak är i alla fall att det ska vara en sådan struktur och såpass många sidor i wikin att det inte hela tiden uppstår ”krockar” ommånga elever arbetar i wikin samtidigt. En och samma sida kannämligen inte redigeras (editeras) på mer än en dator åt gången.(Däremot kan ju ett par tre elever sitta vid en och samma dator för atttillsammans redigera en sida.) 10
 11. 11. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Faktainnehåll:När eleverna lägger en in ny plats i ”Den digitala geografiboken”kanske det ska kompletteras med vissa basfakta. Vad är de mogna attta reda på och lägga in? Efterhand som de blir äldre kan man ökakraven. Här kan man utgå från grundskolans kursplan i Geografi:Några exempel på basfakta som kan vara med: Land: Stad/samhälle/kommun: - flagga - stadsvapen - invånarantal - invånarantal - area - area - språk - länk till eventuell - folkslag - hemsida - klimat - naturtyper - länk till ev. hemsidaVälja wikiverktygDet finns några olika wikis som är fria att använda. De är väldigt likai sin uppbyggnad. Därför tror jag att du kan välja verktyg utifrånlagringsutrymme, kostnad för eventuell uppgradering och vidare vaddet finns för extra funktioner.I slutet av detta dokument finns en lista över olika wikitjänster. 11
 12. 12. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Skapa en wiki hos PB-wiki.Jag har till ”Klassens digitala geografibok” valt att arbeta i PB-wiki. http://pbwiki.comOm PB-wikiAtt skapa en wiki går snabbt och enkelt. När du skapar en PB-wikioch anger att den är till för utbildning får du en reklamfri wiki.Gratisversionen ger dig ett lagringsutrymme på 10 Mb. Om du längrefram behöver mer plats kan du mot betalning uppgradera. En wiki börju faktiskt räknas som ett läromedel och därför belastaläromedelskontot på skolan.Uppgraderingen betalar man genom att betala med kort via Internet.Kan inte skolan betala med kort kan kanske du och din skola hitta enlösning där skolan ersätter dig om du betalar detta läromedel med dittkort. Använd tjänsten ”säker kortbetalning” hos din internetbank.PB-wiki är på engelska. Men det är så få knappar att hålla reda på närman jobbar i en wiki att det inte är svårt för eleverna att hålla reda på.Längre fram kommer troligtvis PB-wiki på svenska. Sist i dettadokument har jag gjort en ordlista med wiki-termer översatta tillsvenska.Förresten - PB-wiki står för PeanutButter-wiki!? 12
 13. 13. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Registera dig hos PB-wiki. (instruktionsfilm)PB-wikis hemsida http://pbwiki.com Instruktionsfilm: Registrera dig hos PB-wiki. (2:48 min)I denna film går jag igenom hur du registrerar dig hos PB-wiki ochdärmed skapar en wiki. Innan du sätter igång bör du fundera på vadwikin ska heta. I steg två ska du nämligen skapa en unik adress fördin wiki. Namnet på din wiki eller delar av namnet ska nämligen ingåi URL-adressen till wikin. Ex http://namn.pbwiki.com Var försiktigså att adressen inte blir för lång så att det känns besvärligt förbesökare att skriva in adressen. Vill du lägga in två ord får du ersättamellanslag med ett bindestreck, t.ex. http://xxx-xxx.pbwiki.com.Bekräfta registrering hos PB-wiki. (instruktionsfilm)I den här filmen går jag igenom hur du bekräftar din registrering. Närdu har registrerat dig skickar PB-wiki ett e-postmeddelande till den e-postadress du uppgav vid registreringen. Nu ska du bekräfta tillbakatill PB-wiki genom att klicka på en länk i meddelandet. Instruktionsfilm: Bekräfta registrering hos PB-wiki. (1:58 min) 13
 14. 14. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.I samma ögonblick som du klickar på länken i e-postmeddelandetskapas din wiki och din webbläsare öppnas. Du får då upp enwebbsida med ett välkomstmeddelande (se bild här ovan). Här kan duredan nu bestämma om din wiki ska vara publik eller privat. Du haräven möjlighet att senare ändra till det ena eller andra. Du måsteockså sätta dig in i villkoren för PB-wiki och därefter bocka för att dugår med på dem. För att sända iväg det du har fyllt i klickar du på denstora knappen ”Nästa: Välj wikifunktioner”.Nu kommer du till en ny sida där du erbjuds att uppgradera din wikimot betalning. En uppgradering innebär att du får störrelagringsutrymme än de 10 Mb som gratisversionen ger, samt flerfunktioner. Börja med gratisversionen och se om det är ett verktygsom passar dig och dina elever och om ni verkligen kommer attanvända wikin. Det är inga problem att uppgradera vid ett senaretillfälle. Du kan bara stänga detta fönster och istället öppna din nyawiki samt logga in (se nästa avsnitt).Logga in i PB-wiki. (instruktionsfilm)För att komma till din wiki skriver du in adressen i webbläsarensadressfält och trycker på Enter. Instruktionsfilm: Logga in i PB-wiki.Nu får du upp din wiki. (Texten på första sidan byter du sedan ut mot (2:45 min)din egen text.) I fönstrets övre högra hörna hittar du två ställen där dukan logga in: ”Log in”.Klicka på någon av de båda länkarna och du får upp eninloggningsruta. 14
 15. 15. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Mitt konto hos PB-wiki, (instruktionsfilm).I den här filmen tittar vi på ditt Konto (Account) i PB-wiki. Instruktionsfilm: Mitt konto hos PB- wiki. (2:49 min)Under Account (My PB-wiki) har du tre flikar: Home: Här har du en lista över alla dina wikis. Du kan nämligen har flera olika wikis. Har kan du komma in i dina wikis genom att klicka på raden för varje wiki. Profile. Här kan du lägga in uppgifter om dig själv och en bild på dig själv. Du väljer själv vilka uppgifter som ska synas publikt. E-mail: Här kan du se vilken e-post adress du är registrerad med. Får du en annan e-post adress ändrar du det här. Under denna flik ändrar du också lösenord för inloggning till wikin om du vill ha något annat.Under fliken ”Home” har du en lista över alla dina wikis. Klickar dupå raden för en wiki kommer du direkt till den wikin. Under fliken ”E-mail” ändrar du ditt lösenord till wikin. 15
 16. 16. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Inställningar i PB-wiki. (instruktionsfilm)Under Settings finns det en del inställningar man kan göra. I filmengår jag igenom de mest väsentliga. Logo: Lägg in en liten logotype i bannern. (max Instruktionsfilm: 40x40 pixlar). Inställningar i PB-wiki. Colors: Ändra färgtema på wikin. (3:06 min) Templates: (kräver uppgradering) Välj mellan olika stilmallar. Time and date: Ställ in tidszon och tid samt format för tidsangivelse. Public/Private: Här väljer du om Wikin ska vara ”publik”, d.v.s. synlig för alla eller ”privat” så att lösenord krävs för att kunna läsa. Users: Här bjuder du in nya deltagare i Wikin och tilldelar dem vilken typ av rättighet de ska ha. Notifikations: När det har skett aktivitet på någon sida i Wikin kan det skickas ut en avisering om det till medlemmarnas e-postbrevlåda. Här aktiverar eller stänger du av aviseringar som går till e-postlåda för medlemmar. Traffic and Statistics: (kräver uppgraderig). API: Överkurs. Application Programming Interface. Subrutiner eller funktioner. Backup: (kräver uppgradering) Göra säkerhetskopia av wikin. Custom Domain: skapa en annan URL-adress till wikin. Delete: Här raderar du wikin.På nästa sida går jag igenom hur man under ”Settings” – ”Users”lägger till nya användare. 16
 17. 17. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Lägga till nya användare i wikin.På första sidan (Front Page) finns en ruta vid den högra kanten där dukan lägga till nya användare genom att skriva in deras e-postadress.Då får personen i fråga ett e-postmeddelande på engelska medförklaringen att han/hon är inbjuden att delta i din PB-wiki, atthan/hon ska klicka på en länk för att e-postadressen ska kopplas tillwikin och för att komma till en registreringssida där han/hon fårskapa sig ett eget lösenord.Under ”Settings” – ”Users” kan du administrera dina användare.Lägga till, ta bort samt ändra rättigheter. Det finns • Adminstratör, då har man rätt att administrera i hela wikin under ”Inställningar” (Settings). • Redigerare (Editor), då har man rätt att redigera och ändra i versionshanteringen. • Skrivare (Writer). Då har man rätt att skriva på wikins sidor men inte att ändra i versionshanteringen. • Läsare (Reader). Då har man bara rätt att läsa sidor i wikin. Används främst då wikin är ”Private” men vissa ska kunna logga in för att läsa. • Nivåbehörighet (Page Level Access). En person kan få behörighet till bara vissa sidor i wikin, inte till hela wikin. • Ta bort den personens tillgång till wikin. (Remove access)Du kan även lägga till nya deltagare från sidan ”Settings” – ”Users”. 17
 18. 18. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Skapa sidor i PB-wiki, (instruktionsfilm). Instruktionsfilm: Skapa sidor i PB-wiki. (4:10 min)I wikins övre högra hörna finns funktionen ”Create a page” – ”Skapaen sida”. Andra steget är att namnge sin sida. Jag rekommenderar attman i namnen utesluter å, ä, ö och ersätter dem med a och o.Sidan är inte riktigt färdig ännu. När du har fått upp den nya sidan.måste du skriva något på den vita skrivytan innan du kan spara sidangenom att klicka på ”Spara” (Save). Du kan t.ex. skriva rubriken engång till, nu med å, ä och å samt vid behov en lite längre rubrik.Man kan även skapa sidor på ett andra sätt, nämligen i samband medatt man skapar länkar. I filmen ”Skapa sidor I PB-wiki” visar jag hurdet går till. 18
 19. 19. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Forts: Skapa sidor i en wiki Länkar är en viktig del av en wiki. Hela Internet är uppbyggt av länkar. I en wiki lägger man själv upp sina länkar vilka gör att besökare kan navigera mellan sidorna. På första sidan lägger man upp ett antal länkar till undersidor. Man kan lägga upp sidor på flera undernivåer. Men på första sidan lägger man lämpligtvis upp länkar till sidorna på nivå två. I filmen ”Skapa sidor i PB-wiki” visar jag hur jag har skapat länkarna på den första sidan (Front Page).För att besökare enkelt ska hitta tillbaka är det bra om man på varjeundersida även lägger upp ”tillbaka-länkar” högst upp på sidan.I den övre högra hörnan finns ”Visa alla sidor” (View all pages).Klickar du på den får du upp en lista över alla sidor I wikin.Här ifrån kan du bl.a. radera (Delete) eller döpa om (Rename) sidor. 19
 20. 20. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Informationshämtning och produktionBilder & bildbankerEn hemsida på Internet ser alltid trevligare och mer intressant ut närdet finns bilder och illustrationer. Uppmana eleverna att ta bilder meddigital kamera eller mobilkamera när de reser.Eleverna kan också teckna egna illustrationer som sedan skannas föratt få bilden i digital form. (Att publicera avskannade vykort brytermot Upphovsrättslagen). Läs mer om upphovsrätt och PUL påwebbplatsen Kolla Källan.Eleverna kan hämta bilder och illustrationer från bildbanker. Sist i dethär dokumentet finne en lista över några bra bildbanker med friabilder. De flesta bildbanker måste man registrera sig på. Några ärengelska och därför måste man söka med engelska ord. Uppge alltidkällan för material. Diskutera hur ni ska göra det.WebbkartorLär eleverna hur de hittar olika webbkartor, hur de kopierarURL:adressen till en webbkarta och sedan lägger in den i wikin somlänk. Det finns olika sorters webbkartor. En del är vanliga grafiska kartor en del är satellitbilder, en del har båda delarna. En del har kartor över hela världen en del har bara över Sverige. Låt eleverna börja med två kartor, en för Sverige t.ex. http://www.eniro.se och en över hela världen t.ex. http://msnencarta.com.Efterhand som eleverna blir äldre och klarar av mer kan de lära sig atthantera fler webbkartor. 20
 21. 21. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.PubliceringSkriva i PB-wiki. (instruktionsfilm)I denna filmen visar jag hur man skriver i wikin. Här under ser du ensida i redigeringsläge. I redigeringsläge har du tillgång till fleraknappar med formateringsfunktioner. Instruktionsfilm: Skriva i PB-wiki. (2:25 min)Länkar tillbakaJag nar nämnt det en gång tidigare men jag tar det igen. För attbesökare enkelt ska hitta tillbaka är det bra om man på varje sidalägger upp ”tillbaka-länkar” högst upp på sidan.TabellfunktionI filmen visar jag inte tabellfunktionen. Men den kan vara bra attanvända sig av tabeller för att göra spalter och på så sätt kunnautnyttja bredden på sidan. I rutan för tabellegenskaper ställer du inhur många rader och kolumner du vill ha, samt hur bred tabellen skavara. Prova dig fram när det gäller bredden på tabellen. Sedan skriverdu i tabellen genom att först placera markören i den cell du vill skrivai.Infoga horisontell linje En av mina favoritknappar är ”Infoga horisontell linje”. Med hjälp av den kan man på ett snyggt sätt dela upp en sida i olika avsnitt. T.ex. mellan ”tillbakalänkarna” och resten av innehållet. 21
 22. 22. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Infoga bild i PB-wiki (instruktionsfilm)En text blir alltid intressantare och roligare med en illustration.Diskutera med eleverna hur stora bilderna ska vara. I en storbildskärm kan fältet för faktatexterna bli väldigt stort, men på enbärbar dator blir fältet mindre. Gör därför inte bilderna allt för stora.Bra mått för lite större bilder kan vara 500-800 pixlar bred. Ju större Instruktionsfilm:de är desto större plats tar de också på höjden. Prova er fram vad som Infoga bild iblir bra. PB-wiki. (2:29 min)Se till att de bilder som du vill ladda upp till wikin ligger på datorn,alternativt i din mapp på skolans nätverk eller på ditt USB-minne.Vid wikins högra kant finns ett fält som heter ”Infoga länkar” (Insertlinks). Välj fliken ”Bilder och filer” (Images and files). För att laddaupp bilder klickar man på ”Blädda” och sedan letar man upp bildenpå sin dator och klickar på OK. Bilden laddas därefter upp till wikinoch lägger sig i listan med en liten miniatyr. Det kan ta en liten stundberoende på hur stor bilden är. Den senast uppladdade bilden läggersig överst.Därefter sätter du in markören i texten där du vill ha bilden ochklickar sedan med vänster musknapp på miniatyren. Efter en kortstund visar sig bilden i textfältet. Spara sidan.I denna filmen visar jag hur man laddar upp bilder till wikin och hurman infogar dem texten. I filmen går jag inte igenom att man även kan ladda upp filer, såsom PDF-dokument eller PowerPoints. Men det görs på samma ställe där man laddar upp bilderna och görs på samma sätt. Sedan kan man länka till dokumenten i texterna. 22
 23. 23. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Länkar i PB-wiki: webbkarta & andra länkar. (instruktionsfilmer)I den ena filmen visar jag hur man länkar till webbkartor i PB-wikioch i den andra ur man länkar till här filmen visar jag hur man länkari allmänhet.När du ska länka ett en bit text markerar du texten. Klicka därefter på Instruktionsfilm:knappen ”Infoga länk” - en dialogruta kommer upp. Här kan du välja Länk till webbkarta i PB-wiki.mellan tre länktyper: (2:44 min) • PB-wiki sida (PB-wiki Page) • URL • E-mail Instruktionsfilm: Länkar i PB-wiki. (3:40 min) Vill du länka till en annan sida i wikin väljer du sida från den lista du fäller ner efter ”Ny sida” (New Page). Vill du länka till en URL-adress skriver eller kopierar du in adressen i fältet för URL. 23
 24. 24. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Viktigt om Eniros webbkarta.I filmen om ”Länk till webbkarta” visar jag hur man i adressfältet förkartan kopierar URL-adressen till en kartbild. Men Eniros webbkartaär lite speciell. För att få fram fullständig länkadress till en kartbildmåste du först klicka på ”länk till kartan” (se röd pil i bilden under).Därefter går du upp till adressfältet i webbläsaren och kopieraradressen till kartan. Nu ligger adressen i datorns klippminne färdigtatt klistras in i PB-wiki.Om du zoomar in eller ut kartbilden ändras adressen i adressfältet ochdu kan direkt kopiera URL-adressen. Klickar du på ”Länk till kartan”igen kommer du tillbaka till den första kartbilden du fick upp eftersökningen. 24
 25. 25. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Jämföra versioner (instruktionsfilm).En av wikis fördelar är som sagt samarbetet kring texter, att man kanlägga till mer text på en sida där det redan finns något skrivet ellert.o.m. ändra i den redan befintliga texten.En förklaring till att textsamarbetet fungerar bra är att det finns en Instruktionsfilm:historik som gör att man kan se vem som har ändrat, när det är ändrat Versioner och historik.- och vad som har ändrats. Man kan gå tillbaka och se tidigare (2:15 min)versioner, jämföra versioner och ta tillbaka den förra om man tyckeratt den var bättre eller t o m den förrförra. Denna film visar hur detser ut i praktiken. För att ”bevaka” en wiki kan man börja med att titta på ”De senaste wiki aktiviteterna”. Här finns en lista över vilka sidor det senast har varit aktivitet på och vilken typ av aktivitet. Klickar man på namnet till en sida kommer man direkt till den sidan. På varje sida finns också en knapp som heter ”Sidhistorik” (Page history).Klickar man på den får man upp en lista över de ändringar som ärgjorda på sidan. Där kan man också markera två versioner för att seexakt skillnad mellan de olika versionerna. 25
 26. 26. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.MarknadsföringNär wikin är i gång är det också lämpligt att marknadsföra wikin. Setill att det finns länkar till wikin på skolans hemsida, på skolansintranät. Informera föräldrar.Ev. uppföljning av elevernas inlägg i wikin:Fundera över om varje nytt inlägg ska följas upp ochuppmärksammas på något annat sätt än att bara i wikin. T.ex:- Varje ny rubrik kan visas och redovisas inför klassen av lektören.- Varje ny plats i wikin märks ut med en nål på en papperskarta iklassrummet.- Varje elev ska läsa och kommentera någon sida med hjälp underkommentarfunktionen som finns längst ner på varje sida i wikin. Detkan vara en återkommande uppgift, t.ex. varje vecka. (För att kunnakommentera måste man ha rättighet till wikin och vara inloggad.) - Föreslå klassens nästa lärare att fortsätta med elevernas ”Digitala Geografibok”. Hänvisa då också till denna lärresurs.Lycka till!Har du frågor och vill kontakta mig kan du gå längst ner på sidan iwikin ”Klassens digitala geografibok”, klicka på ”Contact the owner”så får du upp ett meddelandeformulär som du kan skriva i och sändatill mig.Charlotte ChristoffersenIT-pedagogPedagogiska centralenUtbildningsförvaltningenMalmö stad 26
 27. 27. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Listor:Wikishttp://pbwiki.comhttp://www.wikispaces.com Hos Multimediabyrån finns det handledningar för hur man arbetar i Wikispaces.http://mediawiki.org Den fria Encyklopedin Wikipedia använder sig av Mediawiki. Mediawiki är en fri mjukvara som man installerar man på en egen server.http://www.wiki.comhttp://wikidot.comhttp://bluwiki.orgBildbankerwww.multimedia.skolutveckling.se Fria bilder. Har många flaggor och även vissa kartbilder. På svenska. Handledningsmaterial finns på http://www.pim.skolutveckling.se/handledningar/bild/a/9/http://office.microsoft.com/sv-se/clipart På svenska.http://www.sxc.hu/home stock.xchng med fria bilder. För att hämta hem mer högupplösta bilder krävs registrering. På engelska.http://www.flickr.com/ Egentligen är Flickr en bildbas dem som vill visa upp sina bilder. Men många av dem får användas av andra. På engelska.http://www.fotofinnaren.se Fritt fram att använda bilderna för alla typer av skol- och undervisningsändamål. På svenska.Webbkartor:http://www.eniro.se Sverigekarta. Grafisk karta och satellitkarta. Fri och öppen för alla.http://www.hitta.se Sverigekarta. Grafisk karta och satellitkarta. Fri och öppen för alla.http://www.msnencarta.com Klicka på fliken ”Atlas”. Världskarta. Vanlig grafisk karta. Fri och öppen för alla att använda.http://www.sna.se Sveriges nationalatlashttp://gis.lst.se/lanskartor/ Länskartor. Sveriges Länsstyrelser i samverkan.www.google.se/earth/ Världskarta. En av de mest kända. En fantastisk karta men visar endast satellitbilder har istället en massa andra finesser och funktioner. Gratis och fri men användaren måste ha en liten programvara installerad på kartan för att kunna se den. Därför är det inte bra att länka till den eftersom länken inte fungerar om användaren inte har Google Earth installerad. 27
 28. 28. Klassens digitala geografibok – i en wiki. Charlotte Christoffersen. 2008.Ordlista över engelska termer i PB-wiki:account kontodefault Standardvärde, förvalt värde.edit Redigera, skrivessentials grundläggande, huvudsakligafeatures funktioner, finesser.folders mapparimages bilderlink länk, hyperlänk; klickbart ord som öppnar en hemsida på Internet.create a new page Skapa en ny sidanotifications underrättelse, avisering.save sparasettings inställningarsubmit sänd, skicka iväg.thumbnails ”tumnaglar”; bilder som är liten som en tumnagel.templates mallar, stilmallar som kan väljas för olika utseende och layout.URL (=uniform resource locator) webbadress, Internetadressview Visa, granskaKällor och litteratur:Mulimediabyrån. Myndigheten för skolutveckling. www.multimedia.skolutveckling.seKolla Källan. Myndigheten för skolutveckling. www.kollakallan.seÅkerlund, Dan. Publicistiska arbetssätt i skolan. Studentlitteratur. 2008 28

×