Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O reto (2)

2,676 views

Published on

10 novos retos, curiosidades e enigmas que resolver!
www.afiestradamestra.gal

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O reto (2)

 1. 1. ACEPTAS O RETO? (VOL2)
 2. 2. W W W . A F I E S T R A D A M E S T R A . G A L R A V E L Escribiu un curioso "Concerto para man esquerda" que podes escoitar aqu� (pono a�nda que se�a de fondo mentres fas outra tarefa, pode que descubras partes, matices, etc. que che gusten moito! Despois c�ntasme...) Ten que haber motivo! Que cousas interesantes podes contar deste autor e desta obra tan curiosa?
 3. 3. Dise dun famoso compositor (e bailar�n) do s�culo XVII que morreu de gangrena ao ferirse o p� co bast�n que empregaba para levar o comp�s. De que compositor falamos? Que podes contar del e a s�a obra? Mala pata... W W W . A F I E S T R A D A M E S T R A . G A L
 4. 4. FRANK LISZT� Que fac�a que o reco�ecido compositor �(e virtuoso pianista)indicara a os int�rpretes cousas como "engadir m�is azul", "po�er m�is notas verdes" "facer que sone menos vermello"?
 5. 5. Por que o eco se chama eco? www.afiestradamestra.gal Sabemos que o eco � a repetici�n dun son producida ao ser reflectidas as s�as ondas por un obst�culo pero... que orixe m�tica ten esa palabra?
 6. 6. FAI UN PEQUENO CARTAZ CO TEU MOTIVO PERSONAL PARA APRECIAR A M�SICA (DEC�RAO! M�X. A5) www.afiestradamestra.gal
 7. 7. GADSBY � unha novela que fala da loita que libra John Gadsby para �transformar a pequena vila de Branton Hills nunha cidade s�mbolo do progreso e a prosperidade pero... que peculiaridade ben curiosa alberga esta novela? Podes atopar alg�n outro exemplo deste fen�meno? www.afiestradamestra.gal
 8. 8. Q U E F A M O S � S I M O T E N O R D O S � C U L O X X D E C � A S E R " D E M A S I A D O V E L L O P A R A A P R E N D E R " ? . Igual �nunca � tarde para aprender pero... W W W . A F I E S T R A D A M E S T R A . G A L
 9. 9. O M I S T E R I O D O V I O L I N I S T A W W W . A F I E S T R A D A M E S T R A . G A L

×