Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reto creación ("Escaperoom" feminista)

1,752 views

Published on

Retos que atoparon os distintos equipos no "escape room" educativo de 6º de primaria (podes ver como se fixo e máis material en www.afiestradamestra.gal)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reto creación ("Escaperoom" feminista)

  1. 1. Dese�ade e creade un doodle de Google con motivo do D�a da Muller ou a loita feminista. Un Doodle de Google � unha alteraci�n temporal do logotipo na p�xina principal de Google que pretende celebrar festas, eventos, logros ou persoas. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)
  2. 2. PUBLICISTAS Elaborade polo menos o cartaz e o slogan da campa�a. Enc�rgasevos o dese�o dunha campa�a que fomente o pr�stamo de libros dos andeis coeducativos da biblioteca Xanela. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)
  3. 3. REGUEIFA Creade tantas estrofas coma integrantes te�ades no equipo en formato regueifa relativas � esixencia de igualdade entre homes e mulleres. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar) LEMBRA: Os versos constr�ense en cuartetos octos�labos (� dicir, de 8 s�labas) que poden ter rima asonante ou consonante.
  4. 4. Estos libros esconden outras historias para que vos as creedes. Recortade as palabras que precisedes e creade, polo menos, dous par�grafos ou poemas relacionados co ant�doto que buscades (violencia, dereitos, diversidade, experiencias...) Outro conto (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)
  5. 5. LEMBRA:O haiku � un x�nero po�tico de orixe xapon�s. O haikus escr�bense en tres versos sen rima, de 5, 7 e 5 s�labas, respectivamente. Haiku Loi t a t an len t a co as feri d as aber t as erg ue o u tr d� a. Os versos sol tos coll�ronse pol as m ans loi t aron x un t as Creade, polo menos, 3 haikus acompa�ados dunha fotograf�a cada un. Sede tan po�ticxs, abstractxs, doces, rebeldes, amargxs, durxs... coma desexedes pero non deixedes de lado o ant�doto que andades a buscar. (Ensinade o resultado � mestra, ela xulgar� a consecuci�n do reto para poder avanzar)

×