Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

використання друдлів , як методу ейдетики

Презентація "Використання друдлів, як методу ейдетики"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

використання друдлів , як методу ейдетики

 1. 1. н! - 7' і 1 Ф) житті и ЧТ Йти _ ктичнийжоґ *Вь- , , ' 7м. ук - лімо . Г а " 9' Д 344
 2. 2. Дрё/ „ЇЗЇІ-і - це чорно - білі картинкіт-загадки, дивлячись на які абсолютно ііеможлііво чітко і точно сказати, що це таке. Кожен їз нас може придумати силу-силенну друдлів: на білому фоні г кнаіхіаітьовані різноманітні лінії чорниімі и фломастероіхі.
 3. 3. - Для приємного проведения часу за розгадуваііняіі головоломок. 0 У тестуванні ідослідженні пізнавальних здібностей шодини. ч Для усвідомленого розвіггщ* творчі-іх "здібностей. гнучкосгі мислення і уміння підійти до сітїіціі' 'з різних
 4. 4. Три виді-і ііитаііь по друдлам розвивають різні види МПСЛЄННЯІ - Про Що ви _ що це? _ для подумаліі? - для розвитку РОЗВШКУ „р ди вергенгного асошапівного = х дддсдення; мислення; . ' 1 "` як „„__ К] КУ' І ґ - На що цс схоже* а ДЛЯ ` дд розвитку творчого ` ії” мислсніія. _ . ` і Ч „ їде. ті? ху ИЮІІШАЦІІЗЮЦГІТК'ІАЬШ
 5. 5. .із Друдли можна використовувати вже в кінці . разом із друдлами дитині пропонують і п яких можна знайти фрагменти запропон. звужують пошук відповідей: запитуючи - ' о -ь
 6. 6. І и . І " 7.' ог І д. ; . ч . ц.. _ь 1 Ф$ '_ *а х І іх.
 7. 7. ім В старших групах за допомогою декількох друдлів можна складати різні іі-ісірукції. схеми „ правила, які швидше запамятаіоться дітям, описи різних процесів, розказувати вірші і казки, вигадувати самим. іітіиігмііитпіиіхтіьііі
 8. 8. У роботі з дітьми використовуємо друдли окремо, або включаємо їх в ігри, за допомогою яких розвиваємо в дітей різні форми мислення, мовлення та уяву. Наприклад: скласти розповідь за серією друдлів, які діти підбирають самостійно і викладають певній послідовності, а потім придумують за ними розповідь.
 9. 9. Дітям подобається розгадувати друдли, зважаючи на це використовуємо їх як прийом для збагачення словника дітей. Наприклад, пропоную розгадати хто або що сховано у друдлі, а коли діти називають істоту, предмет чи явище заохочую до називання дій, які ті можуть виконувати, їх ознак. З "Х
 10. 10. З метою розвитку ЗСОЦіВТІіВІіОГО мислення та креативності проводжу дидактичну гру «Знайди друдл, який розповідає' про. ..(живу істоту, посуд, меблі, тощо)» У цій ірі даю дітям набір друдлів і пропоную серед них знайти ті, що ііагадують живу істоту (меблі, одяг, посуд, тощо)
 11. 11. ю "чи р , .дд _ Х , Т / і д І 1 _ _ Г* а: ніг; - 2-1 ї р_ , х і 2_ ` Ч ` . . , ы ` > д І - . ` ч .4 , _ . р ' 'Ї ' ь; ` ч У > ; " , 4 Т "і и , ' і `х"ц

×