Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тема завідуюча

"Гурткова робота"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

тема завідуюча

 1. 1. Вітаємо Вас на постійно діючому семінарі завідувачів дошкільного навчального закладу № 27.
 2. 2. План роботи 1.Практичний показ роботи з дітьми «Інсценізація казки «Біда навчить» Лесі Українки за участю гуртків різних напрямків » 2.Доповідь про гурткову роботу в дитячому садку. Обмін досвідом з презентаційними матеріалами. 3.Виставка дитячих робіт « Калейдоскоп дитячої творчості»
 3. 3. Обдарованість - це маленький паросток, ледь проклюнувся із землі і вимагає до себе величезної уваги. Необхідно пестити і плекати, доглядати за ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід. В.О.Сухомлинський
 4. 4. - забезпечення сприятливих умов для задоволення потреб кожного малюка у творчій активності в різних видах діяльності; - створення умов для емоційного благополуччя дитини в процесі спільної діяльності та спілкування: дитина – дитина, дитина – педагог, дитина – батьки; - розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку через заняття, грі на дитячих музичних інструментах, у театральній студії, образотворчою діяльністю; - формування інтересу і любов до художнього слова дітей дошкільного віку через вдосконалення різноманітних форм усного мовлення; - конструктивна взаємодія з сім'єю для забезпечення творчого розвитку дитини-дошкільника.
 5. 5. інтереси та хист самих вихованців; замовлення батьків, які виявляються за допомогою анкетування, усного опитування, в бесідах; наявність матеріальних умов для організації і проведення гуртка і отримання результативності (спеціальні приміщення, інвентар, обладнання).
 6. 6. Вокально- хореаграфічний «Веселі краплинки» Клязника Ю. Б. Театральний «Казкова мозаїка» Каленіченко О.І. Ейдетика «Гралочка- розвивалочка» Халімон О.Г. Степ- аеробіка Тарасенко В.О. Екологічний «Чарівний світ природи» Стовпник Л.М. Ниткографія ,,КРАЇНА ФАНТАЗЕРІВ,, Демченко Л.Г. Пошуково- дослідницікого циклу Спортивного циклу Інтелектуального циклу Образотворче мистецтво «Барви веселкові» Хорт С.В. Лего- конструювання ,,Юні техніки,, Воробйова В.М. Естетичного циклу Морально- духовного спрямування ,,Зернинка істини та добра,, Харченко С.В.
 7. 7. № п/п Термін проведення Тема Мета і завдання Методичні методи і прийоми Матеріал, обладнання, атрибути При мітка
 8. 8. :Очікувані результати:  Зняття дитячих страхів;  Розвиток впевненості у своїх силах;  Розвиток просторового мислення;  Вільне вираження свого задуму;  Спонукання дітей до творчих пошуків; Мета гуртка: Навчити дітей нової техніки «малюванню» ниткою — ниткографії; Розвивати індивідуальні та творчі здібності дітей; Створити умови фізичного та психічного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних здібностей. Завдання: Розкрити значення нетрадиційних технік зображення, створюючи дитячі роботи та композиції; Через заняття ниткографією підвищується рівень розвитку моторики, мислення, уваги, пам’яті, творчості; При використанні нетрадиційних прийомів роботи з ниткою виховувати посидючість, охайність при виконанні, естетику, цікавість; Вчити дітей самостійно аналізувати свою роботу. Керівник:Демченко Л.Г.
 9. 9. Діаграма обстеження діяльності дітей Вересень 2014року Діаграма обстеження діяльності дітей Лютий 2015 року 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - А - B Кільість оцінк 0-3Б. – СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (B) 4-5Б. – ВИСОКИЙ РІВЕНЬ (A) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 низький середній високий
 10. 10. Мета: - Збереження та зміцнення здоров’я дитини , профілактика простудних захворювань та корекція наявних відхилень у стані здоров’я дітей. - Оптимізація зростання і розвитку опорно – рухового апарату (формування правильної постави, профілактика плоскостопості). - Розвиток і функціональне вдосконалення органів дихання, кровообігу, серцево-судинної і нервової систем організму. - Формування потреби в руховій активності, формування гармонійної особистості (вміння дружити, почуття поваги,доброти, самокритичності та ін..) Завдання: • формування правильної постави і зміцнення опорно - рухового апарату; • попередження плоскостопості - зміцнення м'язів стопи і гомілки; • розвиток і зміцнення всіх м'язових груп; • підвищення функціональних можливостей вегетативних органів, зміцнення серцево-судинної і дихальної систем, оптимізація травлення і теплорегуляції, поліпшення обмінних процесів і попередження застійних явищ; • поліпшення координації рухів, сили, швидкості, витривалості; • формування рухових умінь та навичок; підвищення інтересу до занять спортом. Очікувані результати :Формування стійкого інтересу до занять фізкультурою; Зростання фізичної підготовки дітей; Зниження простудних захворювань; Зростання діагностики дихальної системи; Покращення показників гнучкості,силових та швидкісних якостей; Підвищення індексу здоров’я.
 11. 11. Діаграма результатів діяльності дітей Вересень 2014року Діаграма результатів діяльності дітей Лютий 2015 року 30% 60% 10% Високий рівень Середній рівень Низький рівень 40% 60% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Високий рівень Середній рівень Низький рівень
 12. 12. МЕТА: СТВОРЕННЯ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ; ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНО - ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ; 3.СТВОРЕННЯ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ; 4. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ; 5. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО задуму ЗАВДАННЯ: - навчати дошкільників основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGO Education; - формувати загальні вміння — виконувати завдання відповідно до поставленої мети; - аналізувати та оцінювати її результат; - розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, правильну поставу; - збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення,вербального та невербального спілкування; - формувати морально-етичні цінності; виховувати такі базові якості особистості, як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, креативність . ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 1.Конструює рухомі механічні моделі за інструкціями до наборів. 2.Має сформовані навички конструювання з дрібних деталей LEGOSYSTEM. 3.Виявляє самостійність, ініціативу та творчість у конструюванні. 4.Має елементарні технічні уявлення. 5.Має чітке уявлення про транспорт, його види, їх особливості та призначення про будівництво, різні види будівель; про космос, космічний транспорт та космічні станції. 6.Має добре розвинену дрібну моторику
 13. 13. Результати діагностування діяльності дітей Вересень 20154року Результати діагностування діяльності дітей Лютий 2015 року 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ВИСОКИЙ РІВЕНЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ середній рівень 0 10 20 30 40 50 60 високий середній низький
 14. 14. Мета: Розвиток виконавських здібностей дітей, їх пізнавальної активності, творчої спрямованості особистості; Розкриття творчого потенціалу дітей, уміння «входити в образ» і «утримувати» його впродовж театральної діяльності, усвідомлення своєї ролі та її значення для вистави; Формування у дітей бажання до самовираження, пізнання себе, як творчої особистості, дотримування художнього смаку вихованців; Виховання цікавості дітей до театру, бажання приймати участь в театралізованих дійствах; Розвиток обдарованості; Створення умов для розвитку особистості творчої самореалізації кожної дитини; Завдання Створити умови для розвитку творчої активності дітей, що беруть у театральній діяльності; Удосконалювати артистичні навички дітей, а також їх виконавчі вміння; Навчити дітей елементам художньо – образних засобів виразності (інтонація, міміка, пантоміміка); Активізувати словник дітей, удосконалювати культуру мовлення, діалогічну мову; Формувати досвід соціальних навичок поведінки, створювати умови для розвитку творчої активності дітей; Познайомити дітей з різними видами театру;
 15. 15. Діаграма результатів діяльності дітей Вересень 2014 року. 20% 50% 30% Високий рівень Середній рівень Низький рівень Діаграма результатів діяльності дітей Лютий 2015 року 30% 60% 10% Високий рівень Середній рівень Низький рівень
 16. 16. МЕТА: Формування елементарного природо - доцільного світогляду дошкільника; Розвиток у дитини активного гуманного ставлення до природи; Виховання екологічної культури в сім’ї. ЗАВДАННЯ: Залучення дітей до екологічної культури; Формування основ екологічного світорозуміння, сприяння формуванню, розширенню і поглибленню уявлень дошкільників про природу; Розвиток у дітей знань пізнавальної діяльності; Залучення дітей до екологічно орієнтованої діяльності: удосконалення природоохоронної діяльності; Збагачення особистого досвіду дітей позитивною, гуманною взаємодією з природою, розширення екологічно- ціннісних контактів з рослинами, тваринами, об’єктами неживої природи. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Аналізувати результати спостережень і робити висновки про деякі закономірності і зв’язки в природі; Знати ознаки і характерні властивості компонентів природи; Вміти встановлювати зв’язки між станом рослин та умовами навколишнього середовища; Робити висновки про те, як людина може зберегти природу
 17. 17. Діаграма результатів діяльності дітей Вересень 2014 року Діаграма результатів діяльності дітей Лютий 2015 року 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% високий рівень середній рівень 20% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% високий рівень середній рівень 40% 60% високий рівень середній рівень
 18. 18. Мета і завдання: Ознайомити дітей з морально-духовними поняттями: людськими чеснотами їх значенням , розвивати вміння дітей розрізняти позитивні та негативні вчинки та відповідно реагувати на них. Сприяти формуванню у дошкільнят системи духовно-моральних цінностей позитивного ставлення до оточуючих, рідного краю, виховання любові до України, материнської мови, шанобливого ставлення та поваги до рідних людей. Очікувані результати: розуміння дітьми значення морально-духовних понять; вироблення системи морально-духовних цінностей особистості; складання трактатів поведінки та застосування їх у повсякденному житті.
 19. 19. високий р. середній р. низький р. високий середній
 20. 20. Основні завдання гуртка: - сприяти вихованню творчої особистості;- здійснювати всебічний розвиток дитини; - розвивати асоціативно-образне мислення, творчі здібності;- ознайомити з художніми засобами та прийомами малювання, елементами художньої грамоти; - стимулювати інтерес і бажання займатися зображувальною діяльністю; - розвивати творчу уяву, фантазію, вміння бачити незвичайне в плямах, випадкових відбитках, створювати цікаві образи, композиції; - виховувати бажання працювати колективно та вміння доводити розпочату роботу до кінця, отримувати задоволення від своєї роботи, милуватися творами мистецтва. Мета гурткової роботи: Формувати у дошкільника естетичне ставлення й художньо – творчі здібності. Вчити передавати свої відчуття за допомогою кольору,узгоджувати свої емоції від прекрасного,що оточує дитину, з роботою яку виконує.
 21. 21. Діаграма результатів діяльності дітей Лютий 2015 року Діаграма результатів діяльності дітей Вересень 2014 року Нижче середнього-0 балів Середній-23 бали Вище середнього-66,5баллов Високий-152балла Кв. 1 Кв. 2
 22. 22. Мета програми: формування пізнавальної активності дошкільника. Предмет: рівень розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку. Під час занять реалізується навчальна, розвивальна, пізнавальна, виховна та психологічна мета. Навчальна мета - формування навичок та вміння працювати з інформацією, що дає змогу: активізувати прагнення дітей ефективно і самостійно здобувати знання; -швидко і точно використовувати розумово-творчі операції, зумовлені стійкістю уваги та розвиненою пам’яттю; поповнювати активний лексичний запас, швидко й оригінально оперувати невербальними та вербальними асоціаціями; Завдання програми гуртка: - розвивати пізнавальну активність дітей; - здатність аналізувати, робити узагальнення; - висувати припущення, обгрунтовувати власну думку; - формулювати оцінні судження; - навчати називати ознаки предметів, що використовуються дитиною в діяльності; - порівнювати, виявляти схожість та відмінність; - встановлювати прості зв’язки між явищами та предметами; - виявляти причини та наслідки подій; - розвивати символічну функцію мислення, вправляти в створенні систем знаків, планів, схем, розвивати схематичне мислення.
 23. 23. Діаграма результатів діяльності дітей Лютий 2015 року Діаграма результатів діяльності дітей Вересень 2014 року Високий р. 30% Середній р. 70% Високий 40% Середній 60%
 24. 24. Головна мета занять з хореографії - це: Пробудження у дітей прагнення до прекрасного та інтересу до музичної і танцювальної творчості; Посилення емоційної чуйності та творчої активності; Знайомство дітей з танцювальною культурою свого народу і народів інших країн; Розвиток образного мислення та уяви. Фізичний розвиток, профілактика проблем з поставою, проблемами опорно-рухливого апарату. Завдання хореографічного гуртка: • заохочення дитини до активної участі у мистецтві танцю; • виявлення художнього хисту у кожного малюка; • розвиток здібностей до виконавчої творчості; формування потреби у спілкуванні з мистецтвом; • виховання почуття краси танцювальної пластики.Очікувані результати: Навчити дошкільників різним видам танцювальних рухів. Сформувати елементарні основи хореографічної культури. Сформувати у дитини поняття про гарну поставу та її вплив на естетичний вигляд.
 25. 25. Діаграма результатів діяльності дітей Вересень 2014 року Діаграма результатів діяльності дітей Лютий 2015 року ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 50 % СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ 30% НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ 20% СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ 35% % Високий рівень 55% Низький рівень 10%
 26. 26. № п /п Назва гуртка Напрямок Керівник Час проведення 1 Чарівний світ Екологічний Стовпник Л.М. Вівторок - середа 15.30 2 Барви веселкові Образотворчий Хорт С.В. П’ятниця 16.00 3 Гралочка –розвивалочка Ейдетика Халімон О.Г. Четвер 15.40 4 Веселі краплинки Музичний Клязника Ю.Б. Вівторок 15.30 5 Зернинка істини й добра Морально - духовного спрямування Харченко С.В. Понеділок 15.50 6 Казкова мозаїка Музичний Каленіченко О.І. Середа 16.00 7 ЛЕГО – конструювання Інтелектуальний Воробйова В.М. Четвер 15.30 8 Степ-аеробіка для малят Фізкультурний Тарасенко В.О., Шапарець Л.І. Вівторок 11.00 9 Країна фантазерів Образотворчий Демченко Л. Г. П’ятниця 16.00

×