Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 4 K...
(
8)

)

Rajah 1 menunjukkan aliran evolusi komputer.
X
Litar Bersepadu

1964-1969

1951 - 1957
1958 - 1963

1970 - 1990

...
11) Yang manakah di antara berikut adalah peranti output?
I.
Pencetak
II.
Kayu Bedik
III.
Pemplot
IV.
Projektor LCD
A.
B.
...
18) Rajah di bawah menunjukkan sebuah papan induk dan komponen-komponennya. Labelkan
setiap komponen dengan pilihan jawapa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penilaian ke-1: Sistem Komputer (Hari Pertama pada 6 Nov 2013)

1,066 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Penilaian ke-1: Sistem Komputer (Hari Pertama pada 6 Nov 2013)

  1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR NAMA: ________________________________________________________________ 20 NO. KP: ________________________________________________________________ ALAMAT SEKOLAH: _______________________________________________________ PENILAIAN – SISTEM KOMPUTER Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 1) Jujukan arahan kepada komputer dipanggil _______ komputer. 2) Arahan-arahan yang difahami secara langsung oleh komputer dipanggil ________ mesin. 3) Proses menyediakan ________komputer dipanggil pengaturcaraan komputer. 4) Aturcara komputer ditulis dalam bahasa __________. Tulis Benar/Palsu 5) Generasi Komputer boleh dibahagikan kepada Lima Generasi. 6) Penggunaan Transistor adalah untuk menggantikan Tiub Vakum yang sering terbakar kerana masalah ‘overheated’. ( 7) ( Penciptaan Cip dan Cip Litar Bersepadu diperkenalkan dalam Generasi Keempat. ) )
  2. 2. ( 8) ) Rajah 1 menunjukkan aliran evolusi komputer. X Litar Bersepadu 1964-1969 1951 - 1957 1958 - 1963 1970 - 1990 Y Rajah 1 X Berdasarkan Rajah 1, Namakan perkakasan: a) X - ____________ b) Y - ____________ 9) Sistem komputer terdiri daripada 4 komponen asas iaitu peranti input , peranti output, _________________ dan Storan. 10) Yang manakah bukan peranti input? P Q R S
  3. 3. 11) Yang manakah di antara berikut adalah peranti output? I. Pencetak II. Kayu Bedik III. Pemplot IV. Projektor LCD A. B. C. D. I, II and III I, III and IV I, III and IV I, II, III and IV Soalan 12 dan 13 berdasarkan penyataan di bawah. Tuliskan Benar atau Palsu pada pernyataan berikut. 12) Medium storan ialah material fizikal dimana komputer menyimpan data, arahan dan maklumat. ( ) 13) Kad ingatan, Ingatan Kilat, Pengimbas kod bar dan StoranAwan adalah media storan. ( ) 14) Unit Pemprosesan Pusat (CPU) mengawal operasi komputer. Ia ________ A. menghubungkan kabel kepada port. B. melaksanakan fungsi asas perkakasan. C. mentafsir dan melaksanakan arahan asas untuk mengoperasi komputer. D. adalah soket, dimana papan litar atau kad adapter boleh dimasukkan ke papan induk. 15) Peranti ______________ialah perkakasan yang digunakan oleh pengguna untuk memaparkan hasil maklumat daripada komputer. 16) __________digunakan untuk menyimpan data, perisian aplikasi dan perisian sistem pengoperasian. 17) Jenis data terdiri dari teks, audio, videodan __________.
  4. 4. 18) Rajah di bawah menunjukkan sebuah papan induk dan komponen-komponennya. Labelkan setiap komponen dengan pilihan jawapan yang disediakan. Kad Adapter Cip CPU Slot Tambahan Kad RAM A. B. C. Rajah 2

×