Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penilaian Ke-2: Sistem Komputer (Hari Kedua 7 Nov 2013)

275 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Penilaian Ke-2: Sistem Komputer (Hari Kedua 7 Nov 2013)

  1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4 KSSR NAMA: __________________________________________________________ NO. KP: __________________________________________________________ ALAMAT SEKOLAH: _______________________________________________ PENILAIAN – SISTEM KOMPUTER Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai 1. Unit terkecil bagi data dikenali sebagai _____________________ 2. 1 Bait bersamaan _______ bit. 3. Tukarkan nilai 110010101102 kepada asas 10, asas 8 dan asas 16. Asas 10 = _______________________ Asas 8 = ________________________ Asas 16= ________________________ 4. Tukarkan nilai 48610 kepada asas dua, asas lapan dan asas 16. Asas 2 = _______________________ Asas 8 = ________________________ Asas 16= ________________________ 5. Tukarkan nilai 86410 kepada asas lima. Asas 5 = ______________________ 6. Berapa saiz ayat di bawah dalam bait. “EMAK SAYA SUKA MENANAM BUNGA”. _______________ bait. 7. Corel Draw, Mt.Paint dan Adobe Photoshop adalah contoh untuk ____________________________ 20
  2. 2. 8. Linux, Red Hat, Google Chrome dan Audacity adalah contoh _____________________________ Tulis Benar/Palsu 9. Fungsi Cleaning Tools adalah untuk mengesan virus. ( ) 10. Defragmentasi adalah proses untuk mengorganisasikan semula fail-fail yang telah terpisah dengan menyatukan semula dan disusun dalam satu ruang tunggal. ( ) 11. Mac OSX dan Windows 8 menggunakan antara muka GUI. ( ) 12. Perisian Sumber Terbuka memerlukan lesen untuk digunakan. ( ) 13. Di bawah menunjukkan sebahagian contoh perisian aplikasi P Q R S T Padankan perisian aplikasi yang bersesuaian a. b. c. membuat surat dan memo mengurus akaun kewangan persembahan maklumat kepada penonton 14. Dalam perisian sumber terbuka terdapat satu perisian yang sama fungsinya seperti MS Excel. Nama perisian sumber terbuka tersebut ialah ____________________

×