Successfully reported this slideshow.

Power Point Webs 2.0 lucia

247 views

Published on

dfghdrghdrttrstrg gfdh

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power Point Webs 2.0 lucia

  1. 1. Les Webs 2.0
  2. 2. Definició de web 2.0 Lés webs 2.0 són la segona generació en la història del desenvolupament de tecnologia Web basada en comunitats d'usuaris i una gamma especial de serveis, com les xarxes socials o els blogs, que fomenten la col·laboració i l'intercanvi àgil i eficaç d'informació.
  3. 3. Qui va inventar aquestes webs ? Tim O'Reilly, és fundador i president d'O'Reilly Mitja. És un fort impulsor del programari lliure i un dels autors del concepte Web 2.0, també ha participat en el desenvolupament del llenguatge Perl.
  4. 4. Quan una web s’anomena 2.0 ? <ul><li>la informació s’ha de poder introduir i extreure fàcilment </li></ul><ul><li>Els usuaris han de poder controlar la seva pròpia informació. </li></ul><ul><li>L'existència d’autolinks és requisit imprescindible per aquest tipus de webs. </li></ul>
  5. 6. Diferencies entre 1.0 i 2.0 <ul><li>En el següent enllaç podem veure les diferencies entre la web 1.0 i la 2.0. </li></ul><ul><li>Fes clic aquí per veure el video </li></ul>
  6. 7. És el mateix web semàntica que web 2.0 ? <ul><li>En ocasions s'ha relacionat el terme Web 2.0 amb el de Web semàntica.No obstant això la Web semàntica correspondria en realitat a una evolució posterior, a la Web 3.0 o web intel·ligent. </li></ul>
  7. 8. Esquema
  8. 9. <ul><li>Fi </li></ul><ul><li>Lucia Romero </li></ul>

×