Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vizualizatorul.tastatura.imprimanta.

6,466 views

Published on

Vizualizatorul.Tastatura.Imprimantele.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Vizualizatorul.tastatura.imprimanta.

 1. 1. Proiect la informatica<br />Tema: Vizualizatorulsitastatura.<br />Imprimantele.<br />
 2. 2. Vizualizatorul<br />
 3. 3. Ceeste VIZUALIZATORUL?<br />Vizualizatoruleste un dispozitiv de iesireprinintermediulcaruiainformatiaesteprezentatautilizatoruluipeecranulunui tub catodic.<br />
 4. 4. Schema functionala a vizualizatorului<br />
 5. 5. Ca si in cazultelevizoarelorpentrupublicullarg, imagineapeecranultubuluicatodic se formeaza din puncte. Punctelesunt activate de un fascicul de electroni. Culoareasiluminantafiecaruipunctestecontrolata de semnale video aplicate la intrarilecorespunzatoare ale tubuluicatodic.<br />Fiecaruipunct al ecranului ii corespunde o locatie in memoria video a vizualizatorului. Locatiilecontininformatiireferitoare la culoareasiluminantapunctelor respective.<br />Memoria video a vizualizatoruluiesteincarcata de unitateacentrala a calculatorului. In orice moment, calcelatorulpoatemodificacontinutulacesteimemorii. In consecinta, se vaschimbasiimagineaafisatapeecran.<br />
 6. 6. Vizualizatorulpoatefunctiona in unul din celedouaregimuri:<br />In regimalfanumericecranulesteimpartit in zone conventionale, numitezone-caracter.<br />In fiecarezonapoatefiafisat un singurcaracterdintr-un set de 256 de caractere. Fiecarezona-caracterpoateavea o culoarepentrucaractersi o culoarepentrufundal., ceeace ii permiteutilizatoruluisaafisezepeecrantexte de cu litere de diferiteculori.<br />In regimgraficutilizatorulpoatecontrolaafisareapeecran a fiecaruipunct. Numarul de punctepeorizontalasiverticaladeterminarezolutiavizualizatorului.<br />Existamaimultenormeinternationalecare reglementeazarezolutiasinumarul de culori ale vizualizatorului. Celemairaspinditesuntnormeledenumite EGA – rezolutie de 640x350 puncte (64 culori), VGA – 640x480 puncte (256 culori), SVGA – 1024x768 puncte.<br />
 7. 7. Realizariletehnologice din ultimiiani au permisinlocuireatuburilorcatodice cu ecrane plate, faptceasigura o reduceresubstantiala a dimensiunilorvizualizatoruluisi o imbunatatiresemnificativa a rezolutieiimaginilorafisate.<br />
 8. 8. Tastatura<br />
 9. 9. Ceeste TASTATURA?<br />Tastaturaeste un dispozitiv de intrare care transformaactionareaunei taste intr-un cuvintbinar, accesibilechipamentelorcalculatorului.<br />
 10. 10. Parteaelectronica auneitastaturiconstadintr-un codificator. La intrarilecodificatorului se aplicasemnalelelogiceprovenite de la taste. La iesire se furnizeazacuvinteleunui cod binar, de obicei, standard (ISO, ASCII etc.). <br />Uneletipuri de tastaturi pot fiprevazute cu un generator audio, care la actionareatastelor produce un sunet specific.<br />
 11. 11. La noi, ca si in tarileanglofone, ceamairaspinditatastaturaestetastatura de tipulQWERTY, denumireacareiaprovine de la maplasareacaracterelorQ, W, E, R, TsiYin rindul de sus al tasteloralfanumerice.<br />
 12. 12. In tarilefrancofone se utilizeazatastatura de tipulAZERTY<br />
 13. 13. In FederatiaRusasi in altetarice se utilizeazalimbarusa se folosestetastatura in limbarusa<br />
 14. 14. De asemenea se intilnescsitastaturicombinate:<br />
 15. 15. Sau se pot intilnisialtetipuri de tastaturi, maioriginale.Desiloculamplasariitastelor, culoareasinumarullor pot sadifere, destinatiatastelorramineaceeasi.<br />
 16. 16. Tastaturadispune de urmatoarelegrupuri de taste: alfanumerice, functionalesispeciale.<br />Grupul de taste alfanumerice include tastelecifrelorzecimale, tastelecaractereloralfabetuluienglez, tastelesimbolurilormatematicesi ale semnelor de punctuatie.<br />Grupul de taste functionale include tastele <F1>, <F2>, … ,<F12>. Tastele respective nu au o destinatieprstabilitasisemnificatialorestedefinita de programul care deruleaza pa calculator.<br />Tastelespecialese utilizeazapentrupozitionareacursoruluivizualizatorului, pentruintroducerea in calculator a unorcuvintebinare care nu au taste proprii<br />
 17. 17. In calculatoarele de performanta, vizualizatorulsitastatura pot forma un echipamentperifericunitarnumitconsola. Consolautilizata de operator pentrudirijareaproceselor de calcul se numestemonitor.<br />
 18. 18. Imprimantele<br />
 19. 19. Cesunt IMPRIMANTELE?<br />Imprimantelesuntdispozitive de iesire care furnizeazarezultatele sub forma unui document tiparit.<br />
 20. 20. In functie de tehnica de tiparireutilizata, imprimantele se pot clasifica in:<br />Imprimantemecanice;<br />Imprimante laser;<br />Imprimante cu jet de cerneala;<br />Imprimantetermice.<br />
 21. 21. Imprimantelemecanice<br />Tiparirea se efectueazaprinactionareaunorciocanase cu ace.<br />
 22. 22. Principiul de functionare a imprimanteimatriciale cu ace<br />Capul de imprimarecontine un grup de ace subtiricare la momentulpotrivitlovescprinbandatusata in foaia de hirtie. <br />Configuratiaacelorcelovesc in fiecare moment siavansareacapului de-a lungulliniei de imprimatdeterminaimaginiletiparite.<br />
 23. 23. Imprimantelematricialae pot functiona in regimgraficsialfanumeric<br />In regimgrafic, calculatorulcomandatiparireapehirtie a fiecaruipunctaparte.<br />Imprimareainformatie in regimgraficestelenta din cauzadeplasarii multiple ale capului de imprimaresi a caracterelordiscontinuu al avansuluide hirtie cu pasimici.<br />In regimalfanumeric, calculatorultransmiteimprimanteinumaicodurilecarcaterelor de tiparit. Fiecarui cod ii corespunde o imagine din puncteecarre se pastreazaintr-o unitate de memoriepermanenta.<br />Imprimarea in regimalfanumericestemultmairapida, insa pot fitiparitenumaicaractere, imaginilecarora se afla, in prealabil, in memoriaimprimantei.<br />
 24. 24. Imprimante laser<br />Tiparirea se efectueazafolosindmetodeelectrostatice ca la masinile de copiat.<br />
 25. 25. Principiul de functionare a imprimantelor laser<br />Elementul principal este un tamburacoperit cu un strat semiconductor acre isipoateschimbaproprietatileelectrice sub actiunealuminii.<br />Cu ajutorulrazelor laser pesuprafataelectrizata a tamburului se proiecteazapuncteleimaginii de tiparit.<br />Developareaimaginii se efctueaza cu ajutorulunorparticule de pulberecolorata, atrase de sectoareleelectrizate ale tamburului. <br />Imaginile de petambur se transferapehirtiesi se fixeazaprintopireaparticulelor de pulbere.<br />In continuaretoatesarcinileelectrice de pesuprafatatamburuluisuntneutralizate, iarresturilesuntcuratate.<br />
 26. 26. Imprimantele laser suntcelemaibunedintreimprimantelemoderne. <br />Textelesigraficatiparite la acesteimprimante nu se deosebesc de celetipografice.<br />Viteza de tiparireeste de 5-15 paginipeminut.<br />
 27. 27. Imprimante cu jet de cerneala<br />Tiparirea se efectueazafolosindpicaturi de cerneala.<br />
 28. 28. Principiul de functionare a imprimantelor cu JET DE CERNEALA<br />Acesteimprimanteformeazapuncteleuneiimagini din picaturimicrooscopicepulverizatepehirtie de nisteajutajespeciale.<br />Eleasigura o calitatefoartebuna a tiparuluisisuntutilizatepentruimprimarea color.<br />Suntmaiscumpedecitimprimantele cu ace sinecesita o ingrijiretehnicadeosebita.<br />
 29. 29. Imprimantetermice<br />Se bazeazapeutilizareaunorhirtiispeciale, care isischimbaculoarea in functie de temperatura.<br />
 30. 30. Principiul de functionare a imprimantelortermice<br />Acesteimprimanteutilizeaza o matrice de ace a carorincalzireselectivaestedeterminata in functie de caracterul de urmeaza a fitiparit.<br />Viteza de imprimareesterelativ mica, circa 300 de rinduripeminut, insaavantajul principal consta in dimensiunilereduse ale imprimantei.<br />

×