7

103 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7

 1. 1. 7. A ARTE DO SÉCULO XIX Naiara Naveira Agrasar
 2. 2. 1 A ARTE DE FINAIS DO SÉCULO XVIII1.1 A arte rococó en Europa-Movemento orixinado en Francia-Estética refinada e eleganteJ.H Fragonard “A randeeira”
 3. 3.  Ornamentación e intimismo- Arquitetura baseada en modelos estéticos do barroco no ámbito relixoso e civil- Profusa ornamentación baseada en liñas onduladas e asimetricas- A escultura- Descubrimento da técnica da porcelana
 4. 4.  Temas amorosos e as festas aristocraticas J.A. Watteau François Boucher J.H Fragonard
 5. 5.  Temática : as paisaxes hurbanasCanaletto
 6. 6. Tiépolo
 7. 7. Inglaterra temática : paisaxes campestres e os retratos da nobrezaThomas Gainsborough William Hogarth Joshua Reynolds
 8. 8. 1.2 A ARTE ROCOCÓ EN ESPAÑAFrancisco Salzillo Narciso Tomé Luis Paret y Alcázar
 9. 9. 2 O NEOCLASICISMO2.1 Recuperación de modelos arquitectónicos- Arquitetura inspirada en los modelos gregos e romanos- Contrución de edificios públicos- Columnas conmemorativas e arcos de triunfo
 10. 10. J.G. Soufflot Pierre Vignon Leo von Klenze
 11. 11. 2.2 Unha escultura idealizada- Escultura neoclásica que toman como referente a grecoromano- Temática mitolóxica baseada en conseguir a beleza e a perfección Antonio Canova Bertel Thorvaldsen
 12. 12. 2.3 A orde da pintura neoclásica- Pintura inspirada en el equilibrio da antigüedade- Debuxo sobre a cor J.L. David- Composición ordenada- Temática mitolóxicaDominique Ingres
 13. 13. 3 ARQUITETURA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX3.1 O historicismo- No terreo arquitectónico reflectiuse interese por recrear as manifestacións artísticas doutras épocas , recuperando a súa linguaxe e estilo construtivo- Máis importante neogótico
 14. 14. Viollet-Le-DucAugustus Pugin
 15. 15. 3.3 A arquitectura do ferro- Revolución industrial que orixinou unha renovación na arquitecturaGustave EiffelLouis Sullivan
 16. 16. 4 0 MOVEMENTO ROMÁNTICO: UNHA EXALTACIÓN VITALISTAO Romanticismo espallouse por todo Europa nas primeiras décadasdo século XIX.Nova estética e novo sentimento e os seus principais valores son oamor , o liberdade, a exaltación do individualismo e a defensa dossentimentos
 17. 17. 4.1. A escultura.- Expresión do movemento e os sentimentos, utilizando formasaxitadas e dinámicas- Importancia da xestualidade e expresión dos rostros- Utilízanse materiais rudos como a pedra- Relevo de Marsellesa, de François Rude, que representa a defensa da República francesa en 1792
 18. 18. 4.2 A pintura-O Romanticismo cinco trazos fundamentais :1. A diversidade oposta á uniformidadeRude: A Marsellesa2. A aspiración á liberdade individual e nacional3. O historicismo como busca das raíces nacionais no pasado, na Idade Media4. A comprensión da natureza desde unha óptica sentimental e relixiosa5. Predilección polo exótico e o imaxinario
 19. 19. - Dous grandes cambios respecto ao período anterior:1. Un maior movemento2. A expresión da cor e da luz co uso de cores brillantes- Destaca a representación da paisaxeEugène Delacroix
 20. 20. Théodore Géricault
 21. 21. Géricault: A balsa da Medusa Delacroix: A matanza de Quíos
 22. 22. Fortuny: A batalla de Tetuán
 23. 23. 5 O REALISMO5.1. Unha ollada obxetiva da realidade- Novo movemento cultural: o Realismo- Causas:1. O fracaso das revolucións de 18482. O avance da industrialización2. O avance da cienciaMillet: O Ángelus
 24. 24. Millet: O Ángelus
 25. 25. 5.2. A escultura realista.- Unha maior vontade de perfeccionamento na captación do detalle, tanto nos rostros coma nos corpos- Os escultores realistas amosaron preocupación por temáticas relacionadas con cuestións sociais- Tiveron moito éxito os retratos e os grupos escultóricos, de carácter histórico-político
 26. 26. Escultores: o francés J.B. Carpeaux e o belga Constantin Meunier
 27. 27. 5.3. Unha pintura fotográfica.- A característica máis importante do Realismo foi a vontade de retratar a vida cotiá e os problemas sociais da industrialización- Pintores realistas: Gustave Courbet, Honoré Daumier ou J.F. Millet, buscaron representar unha escena dun xeito verídico, obxectivo e imparcial- - Aparición da fotografía, que influiu na composición dos cadros e propiciou a creación de encadramentos semellantes aos dunha instantánea fotografía
 28. 28. Gustave Courbet Honoré Daumier J.F. Millet
 29. 29. Courbet: O obradoiro de pinturaCorot: O bosque das ninfas
 30. 30. 6 A ARTE NO CAMBIO DE SÉCULO6.1. Impresionismo.- Apareceu no derradeiro terzo do século XIX- Movemento pictórico- Representación dos efectos cambiantes da luz sobre a superficie dos obxectos- O traballo ao aire libre- Os impresionistas utilizaron unha técnica de pinceladas soltas e rápidas, xustapoñendo cores de tal xeito que, a unha certa distancia, se fundisen na retina do espectador- Obxectivo: reflectir como o víaManet: O xantar campestre - Representantes: Édouard Manet, Claude Monet, August Renoir e Alfred Sisley
 31. 31. Manet: O xantar campestre
 32. 32. Claude Monet August Renoir Alfred Sisley
 33. 33. 6.2. Postimpresionismo.- Exploraron outras vías como a xeometría, a cor, a liña e a expresividade- Todas estas pictóricas individuais agrupáronse baixo o nome de PostimpresionismoEdgar Degas
 34. 34. Georges Seurat Paul Cézanne Vincent van Gogh
 35. 35. Henri Toulose-Lautrec Paul Gauguin
 36. 36. 6.3. Simbolismo.- Movemento caracterizado pola presentación de temas bíblicos emitolóxicos- Elementos que evocan o mundo dos soños- A muller foi un personaxe recorrente representada tanto como unser anxelical como un ser maligno Pierre Puvis de Chavannes e HenriRousseau Van Gogh: O cuarto de Van Gogh en Arles
 37. 37. Pierre Puvis de Chavannes Henri RousseauVan
 38. 38. Van Gogh: O cuarto de Van Gogh en Arles
 39. 39. 7 O MODERNISMO7.1 Arquitectura Victor Horta- Liña curva e ondeada- Liberdade creativa- Novas técnicas constructivasdo traballo artesana
 40. 40. 7.2 Escultura e pintura- Pintores modernista- Contido simbólico e conceptual- Finalidade decorativaKlimt e Mucha
 41. 41. 7.3 As artes decorativa- Movemento inglés Arts ans CraftsMorris
 42. 42. 8. A ARTE DO SÉCULO XIX EN ESPAÑA E CULTURA GALEGAGoya8.1 Arquitectura- Arquitectura neoclásica- Villanueva- Edificios neorománticos, neogóticos e neomundéxares Gaudí, Domènch, Montaner e Puig e Cadafalch
 43. 43. Gaudí Montaner e Puig Cadafalch
 44. 44. 8.2 EsculturaDamià Campeny BenllieurelBellver Llimona
 45. 45. 8.3 PinturaJosé de Madrazo Eduardo Rosales
 46. 46. Mariano Fortuny Genaro Pèrez Villaamil Martì Alsina
 47. 47. Carlos de Haes Vayreda
 48. 48. Sorolla Regoyos Ramón Casas
 49. 49. Santiago Rusiñol Isidre Nonell
 50. 50. 8.4 O rexurdimento galego Rosalía de Castro Cantares gallegos Follas novas En las orillas del sil Eduardo Pondal Manuel Curros Enríquez

×