Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Como analizar unha pintura

860 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Como analizar unha pintura

 1. 1. Traballo 2As Obras de Arte da Pintura Contemporánea<br />
 2. 2. TRABALLO 2: A OBRA DE ARTE<br />Individual/parellas<br />Formato expositivo: Power Point (imaxes)<br />Data límite de entrega: 3 marzo<br />
 3. 3. Apartados I<br />Título da obra.<br />Localización. Museo, cidade, país,…<br />Museo onde se atopa. Tipo, funcións e orixe.<br />Autor (datos relevantes da súa vida e da súa obra).<br />Cronoloxía e contexto histórico: cando? onde? que? por que?....<br />Estilo artístico. Cronoloxía e características do estilo. Outras obras e outros autores do mesmo estilo.<br />
 4. 4. Apartados II<br />Análise da obra(exemplopáxina 125: La Habitación deVincent en Arles):<br />a) Análise da forma:<br /><ul><li>técnica: fresco, óleo, temple, acuarela, pastel, mosaico,…
 5. 5. composición: piramidal, balanza, circular, a base de diagonais,…
 6. 6. espazo e perspectiva: xerárquica, xeométrica, aérea, subxectiva,…
 7. 7. cor: policromía/monocromía, cores simbólicas, uso arbitrario das cores,…
 8. 8. luz: claro- escuro, simbólica, ambiente,…</li></li></ul><li>Apartados III<br />b) Análise do contido:<br /><ul><li>tema
 9. 9. función/finalidade
 10. 10. simbolismos (se existen)</li></ul>c) Análise do significado: mensaxe que transmite segundo os valores do autor e da época.<br />A vida da obra. Do seunacemento ata hoxe en día.<br />Valoración persoal.<br />Fontes/bibliografía.<br />
 11. 11. SOBRE A ARTE CONTEMPORÁNEA<br /><ul><li>"Na arte contemporánea a obra ten valor por si mesma, polo que o artista pode expresar a través de ela; xa que non ten porque ser unha copia fiel da realidade”.
 12. 12. Cambia a maneira de entender a arte.
 13. 13. Aparece unha nova forma de entender a estética, a teoría e a función da arte na que o importante xa non é a imitación da natureza ou a súa representación literal. </li></li></ul><li>A invención da fotografía, os avances técnicos e científicos e as novas teorías revolucionarias repercutiron na forma de entender a arte por parte dos artistas que comezaron a experimentar con novos puntos de vista, novas ideas sobre a natureza, materiais e funcións artísticas.<br />
 14. 14. <ul><li>En termos xerais a arte contemporánea abarca toda a arte da Idade Contemporánea: dende finais do século XVIII ata os nosos días.
 15. 15. Cun carácter moito máis limitado fálase de arte contemporánea ao referirse:
 16. 16. A arte do século XX (Vangardas Artísticas)
 17. 17. Arte do mundo actual: posterior a segunda guerra mundial (1945), posterior a caída do Muro de Berlín (1989) e incluso posterior a caída das torres xemelgas (2001) </li></li></ul><li>
 18. 18. EXEMPLO<br />
 19. 19. A PONTE DE WATERLOO, 1906<br />      <br />
 20. 20.  <br />Título: A ponte de Waterloo.<br /> <br />Localización: <br />Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.<br /> <br />Autor: André Derain. <br />  <br />Cronoloxía: 1906.<br /> <br />Estiloartístico: Fauvismo. <br />André Derain<br />
 21. 21. O MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA<br />Palacio de Villahermosa<br />Paseo del Prado 8<br />Madrid<br />91 369 01 51<br />www.museothyssen.org<br />
 22. 22. Que tipo de museo é o Thyssen?<br />É unha pinacoteca.<br />Un museo que exhibe obras de arte de carácter pictórico (estas abarcan o groso da súa colección). <br />A colección conta con obras representativas dos principais períodos e estilos artísticos da historia da arte occidental dende o século XIII ata o século XX (Gótico, Renacemento, Manierismo, Barroco, Rococó, Romanticismo, Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo e outras Vangardas do século XX).<br />A súa orixe nunha colección privada evidencia os gustos e preferencias dos seus dous principais artífices, os baróns Heinrich Thyssen-Bornemisza (1875-1947) e Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002). Formados na tradición artística centroeuropea, ambos prestaron especial atención ao xénero do retrato e da paisaxe. <br />
 23. 23. Que funcións ten o museo na actualidade?<br /> Ademais da exposición de obras de arte para a súa contemplación:<br />Conservación e restauración das obras. <br />Difusión de obras que se atopan noutros museos a través da organización de exposicións temporais. <br />Formación, ensinanza e aprendizaxe (ciclos, visitas guiadas, conferencias, revistas, programas educativos, actividades, obradoiros,…)<br />Investigación<br />
 24. 24. Onde ten a súa orixe este museo?<br /><ul><li>O Museo Thyssen-Bornemisza, ten a súa orixe nunha das coleccións particulares de arte máis importantes do mundo: a Colección Thyssen-Bornemisza, adquirida polo Estado español ao Barón HansHeinrichThyssen-Bornemisza no ano 1993, e exposta no museo de forma permanente dende a súa apertura en 1992; e a Colección CarmenThyssen-Bornemisza, propiedade da Baronesa viúva, e en depósito no Museo dende 2004.
 25. 25. Estes dous conxuntos reúnen cerca de mil obras de arte, principalmente de pintura.</li></li></ul><li>ANDRÉ DERAIN(1880-1954) / O AUTOR<br /><ul><li>Pintor , ilustrador e escenógrafo francés.
 26. 26. Comeza a pintar en 1895
 27. 27. No 1898-99 inscríbese na Academia Camillo.
 28. 28. Integra o grupo dos Salvaxes (Les Fauves) creadores do fauvismo
 29. 29. Recibe influencias do cubismo e o primitivismo.
 30. 30. Gran amigo de HenriMatisse e PabloPicasso.
 31. 31. Serviu na Primeira Guerra Mundial nos Vosgos e destacado en Maguncia ata 1919.</li></li></ul><li>ANDRÉ DERAIN(1880-1954) / O AUTOR<br /><ul><li>Crece a súa fama trás gañar o CarnegiePrize en 1928 con exposicións en Londres, Berlín, Fráncfort del Meno e Düsseldorf en 1929 e en New York e Cincinnati en 1930-1931.
 32. 32. Coa ocupación alemá de Francia se inicia a súa caída.
 33. 33. Admirado polos nazis, Derain acepta unha invitación a Berlín en 1941 que será publicitada polo goberno alemán e prexudicará a súa imaxe.
 34. 34. Deberá enfrontarse aos tribunais ante graves acusacións de colaboracionismo.
 35. 35. Entre 1947 e 1953 deseña decorados de ballets de Mozart e Rossini.
 36. 36. Morre en 1954 despois de ser atropelado por un camión en Garches.</li></li></ul><li>Henri Matissepor André Derain<br />
 37. 37. As Bañistas de AndreDerain<br />
 38. 38. A ponte de Waterloo de André Derain (Louvre) <br />
 39. 39. Outras pezas de André Derain<br />
 40. 40. O CONTEXTO HISTÓRICO/ 1998-1906 <br />Guerra hispano-norteamericana no 1898 <br />Imperialismo e colonialismo. Rivalidades entre as grandes potencias (Alemaña de Guillermo II, Gran Bretaña e Francia)<br />Ascenso das potencias extraeuropeas (Estados Unidos e Xapón) <br />Guerra ruso-xaponesa no 1905.<br />Primeira das crisis marroquí (1905-1906) <br />Revolución fallida contra o réxime zarista en Rusia (1905)<br />
 41. 41. O ESTILO/ FAUVISMO/As primeiras vangardasEntre as características da arte de vangarda…<br /><ul><li>Ruptura coa tradición
 42. 42. Carácter experimental
 43. 43. Achegamento a arte primitiva e exótica
 44. 44. Abandono dos canons clásicos (perspectiva, naturalismo,…)</li></li></ul><li>O ESTILO/ FAUVISMO<br />
 45. 45. Matisse, A raia verde (1905)<br />
 46. 46. Matisse, A danza (1910)<br />
 47. 47. Maurice de Vlaminick<br />
 48. 48. Análise da forma<br />Técnica<br /> Óleo sobre lenzo. Puntillismo.<br />Composición<br /> O trazado horizontal do motivo pictórico, a ponte de Waterloo, serve de liña de horizonte da composición, dividida en dúas partes ben diferenciadas. <br />Espazo e perspectiva<br /> Subxectiva.<br />Cor<br /> Cores puras aplicadas de forma arbitraria.<br /> Idea fauve da violencia expresiva da cor.<br />
 49. 49. Análise do contido<br />Tema<br /> Paisaxe.<br /> A ponte de Waterloo captada dende Victoria Embankment (Londres).<br />Función e finalidade<br /> Pertence a unha serie pintada en Londres por encargo do marchante de arte Ambroise Vollard. <br />
 50. 50. Análise do significado<br />Interpretaciónfauvista das orillas do Támesisqueanos antes pintaron Turner e Monet.<br />Turner<br />Monet<br />
 51. 51. Fontes/Bibliografía<br />www.artehistoria.jcyl.es<br />www.museothyssen.org<br />www.nonmeconteshistorias.blogspot.com<br />www.historiasiglo20.org<br />www.google.es/images<br />www.es.wikipedia.org<br />
 52. 52. Segue os mesmos pasos para comentar…<br />
 53. 53. Goya, la majadesnuda<br />
 54. 54. Millet, El Angelus(1859)<br />
 55. 55. The Execution of Maximilianabout 1867-8, EdouardManet<br />
 56. 56. Monet, Impresión: sol nacente (1872)<br />
 57. 57. Woman with a Parasol (1886) [Musée d'Orsay] Monet<br />
 58. 58. Claude Monet, Estación de San Lázaro<br />
 59. 59. Renoir, Le Moulin de la Galette(1876)<br />
 60. 60. Degas, Bailarina basculando ou Bailarina verde (1877-1879)<br />
 61. 61. Rodin, O pensador<br />
 62. 62. Rodin, O beso<br />
 63. 63. Rodin, Os burgueses de Calais(1884)<br />
 64. 64. Van Gogh, Noite estrelada (1889)<br />
 65. 65. Henri de Toulouse-Lautrec La pelirroja con blusa blanca, 1889<br />
 66. 66. Gauguin, Mulleres de Tahití (1891) <br />
 67. 67. Munch, O grito (1893)<br />
 68. 68. PabloPicasso, Les demoiselles d’Avignon(1907)<br />
 69. 69. El beso (Gustav Klimt) 1908<br />
 70. 70. Matisse, A danza (1910)<br />
 71. 71. Giacomo Balla, El coche ha pasado (1913)<br />
 72. 72. Sorolla, Chicos en la playa, 1910 (Prado)<br />
 73. 73. Pablo Gargallo El profeta1933<br />
 74. 74. Gaudí<br />
 75. 75. René Magritte, Golconde (1953)<br />
 76. 76. Pablo Picasso, Arlequín con espejo 1923<br />
 77. 77. Dalí, La persistencia de la memoria 1931<br />
 78. 78. El Guernica de Picasso<br />
 79. 79. FridakahloAutoretrato con el pelo cortado 1940<br />
 80. 80. Soñocausado polo voodunhaabella (1944), Salvador Dalí<br />
 81. 81. Tamara De LempickaTamara en el Bugatti verde Mujer durmiendo<br />
 82. 82. AndyWarhol, MarilynMonroe (1964)<br />
 83. 83. Mujer en el baño de Roy Lichtenstein<br />

×