Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

More from natavoloshyna (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій

  1. 1. Головні цілі плану землевпорядкування Визначення умов для землекористування та координація просторового порядку мереж інфраструктури разом з урахуванням аспектів сталого розвитку, збереженням природної та культурної спадщини, забезпеченням сталого використання природних ресурсів
  2. 2. Процес планування територіальних планів (землекористування) Підготовча фаза • Точка відліку: попередній ПЗ (якщо такий є) • Збір даних • Визначення поточного стану (у т.ч. на мапі) Розробка проекту плану • Розробка проекту документу • Обговорення з зацікавленими сторонами • Обговорення з відповідними органами влади Фаза консультацій з громадськістю • Надсилання документу, що обговорюється, зацікавленими сторонам– рецензентам, збір відгуків • Публічне представлення документу заікавленим сторонам • Обговорення спірних питань Затверджен ня ПЗ • Підготовка кінцевого варіанту змістовної частини ПЗ на основі результатів консультацій з громадськістю • Затвердження ПЗ відповідним органом влади/ самоврядування
  3. 3. Допоміжні документи та необхідні аналізи для ПЗ 1. 1. Вступ (попередні документи, законодавчі умови, структура документу) 2. Оцінка поточного стану • Загальна характеристика міста/ регіону • Система заселення (структура поселення, густина, географічні риси, адміністративні території) • Демографія (населення, народжуваність, міграція, меншини, зайнятість, освіта …) • Економіка (ключові галузі, ВВП, додана вартість, виробництво промислової продукції, підприємства, промислові парки...) • Туризм (природні та культурні характеристики, кількість ночівель, середня тривалість перебування туристів, потужності сфери гостинності …) • Транспорт (мережа швидкісних доріг та головних доріг, основні транспортні коридори, розвиток інфраструктури, транскордонні перевезення, залізничних транспорт, вантажний транспорт, велосипедні маршрути ...) • Захист навколишнього середовища (повітря, шуми, вода, ґрунти, управління відходами …) • Захист ландшафтів (природозаповідні території, вразливі природні зони, збереження ландшафтів, конфлікти землекористування ...) • Лісове господарство (лісові площі, система лісогосподарювання, збереження природи …) • Інше (захист, комунальні ресурси, водне господарство …)
  4. 4. Допоміжні документи та необхідні аналізи для ПЗ 2. 3. Система поселення • Територія поселення (міста, сільські території) • Промислові парки • Логістичні центри • Мережі поселень • Вразливі / дуже вразливі міські території • Сади 4. Захист цінностей • Національні заповідні зони (у відповідності з національним ПЗ) • Структура поселення, що потребує збереження • Захист пам‘яток та історичних будівель • Археологічні ділянки
  5. 5. Допоміжні документи та необхідні аналізи для ПЗ 3. 5. Розвиток транспорту • Макро-регіональний зв‘язок (міжнародні, національні, регіональні шляхи) • Мережа доріг (автомобільних, головні дороги, другорядні дороги регіонального значення) • Залізничних транспорт (транс-Європейська мережа, національні лінії, місцеві лінії, вузькоколійки) • Велосипедний рух (шляхи міжнародного, національного та місцевого значення) • Водний транспорт (водні шляхи, порти, пороми) • Авіатранспорт • Пункти перетину кордону 6. Комунальні послуги • Водопостачання • Водовідведення • Енергетика (електроенергія, нафто- газопроводи…)
  6. 6. Транспортна мережа
  7. 7. Допоміжні документи та необхідні аналізи для ПЗ 4. 7. Захист ландшафтів та природозаповідні території • Зони екологічної мережі • Високопродуктивні лісові території • Території, що підходять для заліснення • Території, що потребують комплексного відновлення ландшафтів • Території захисту ландшафтів • Специфічні для місцевості умови 8. Території захисту навколишнього середовища • Території, що потребують комплексного відновлення ландшафтів • Дуже вразливі території для захисту якості ґрунтових вод • Території водозборів для захисту якості поверхневих вод • Потенційні ділянки для регіональних полігонів для захоронення відходів • Території, що регулярно затоплюються внутрішніми водами • Пойми річок • Території, вразливі до вітрової ерозії • Мінеральні ресурси
  8. 8. Природозаповідні території
  9. 9. Допоміжні документи та необхідні аналізи для ПЗ 5. 9. Інші території та будівлі 10.Оцінка впливу на екологію, економічна та соціальна оцінки вплив ПЗ та запропоновані заходи

×