SlideShare a Scribd company logo
Забезпечення вихідних даних для
просторового планування і
документації з просторового
планування в Словацькій
Республіці
інж. Архітектор Йозеф Мацко,
уповноважений проектант ДПП та ПП
Гуменне, Словацька республіка
Košice
Основні тези
ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ
(містобудівної) МІСТИТЬ ЕТАПИ:
• Підготовча робота
• Дослідження і аналіз
• Завдання
• Концепція
• Проект
• Вихідні дані для затвердження документації
просторового планування
• Затвердження документації просторового планування
• Обов'язковість документації просторового планування
• Доступність документації просторового планування
• Оцінка впливу на навколишнє середовище
Просторове планування
• системно і комплексно займається організацією
території і функціонального використання земельних
ділянок, містить ряд завдань і заходів
• визначає напрямки просторового розташування та
функціонального використання землі.
• завдання планування забезпечуються діяльністю з
планування землекористування:
- опрацювання вихідних даних для просторового
планування та підтримання їх в актуальному стані
- опрацювання, обговорення і затвердження
документації з просторового планування та
підтримання її в актуальному стані
Забезпечення містобудівною документацією
• Центральний орган територіального планування - Міністерство транспорту,
будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки.
• Містобудівну документацію забезпечують органи територіального
планування: муніципалітети (населені пункти), самоврядні краї і
призначені органи районної влади.
• Органи територіального планування зобов’язані розробляти і забезпечити
містобудівну документацію виходячи з:
- потреб територіального розвитку
- необхідності піклуватись про навколишнє природнє середовище в
розумних і економічних межах
• Органи територіального планування забезпечують містобудівну
документацію:
- з власної ініціативи,
- з ініціативи інших органів державної муніципальної влади,
- з ініціативи фізичних осіб чи юридичних осіб
Забезпечення містобудівною документацією
• Міністерство :
- методологічно спрямовує органи територіального планування в
територіально планувальній діяльності і вирішення суттєвих проблем
- Методичні вказівки Міністерства є обов'язковими для всіх органів
територіального планування
- з'ясовує, чи опрацьовується документація територіального планування у
відповідних обсягах
- Забезпечує Концепцію просторового розвитку
• Самоврядні краї:
- забезпечують документацію регіонального територіального планування
• Муніципалітети :
- забезпечують документацію з просторового планування в межах території
і зон муніципалітету
• Муніципалітет і самоврядний край забезпечують опрацювання вихідних
даних і містобудівної документації через кваліфікованого фахівця
Вимоги до фахової компетенції кваліфікованого фахівця
• фахівець не може бути одночасно розробником вихідних даних
просторового планування та документації просторового планування
• Фахова компетентність – практичний досвід створення, володіння
теоретичними знаннями, знання загальнообов'язкових юридичних
правил, необхідних для підготовки вихідних даних і містобудівної
документації
• Фахово компетентною особою може вважатись особа:
- з не забрудненою репутацією
- з вищою освітою або ступенем бакалавра відповідного напряму і, досвідом
не менше трьох років у відповідній області або середньо спеціальною
освітою відповідного напряму яка склала випускні іспити і має не менше
п'яти років практичного досвіду роботи у відповідній області
- яка здала необхідний екзамен
• Фахова компетентність перевіряється Міністерством шляхом іспиту,
підтверджується свідоцтвом про фахову компетентність і перевіряється
кожні десять років
• Міністерство веде реєстр кваліфікованих фахівців
Забезпечення містобудівної документації - етапи
- підготовчі роботи
- забезпечення проведення досліджень і аналізів,
- забезпечення підготовки завдання і його обговорення
- забезпечення опрацювання концепції розробки документації з
просторового планування, нагляд за її підготовкою і проведення її
обговорення
- забезпечення опрацювання проекту документації з просторового
планування, нагляд за його підготовкою і проведення його обговорення,
- підготовка вихідних даних для затвердження проекту документації з
просторового планування
- забезпечення оприлюднення обов’язкової частини документації з
просторового планування
- Забезпечення доступності документації територіального планування,
виготовлення свідоцтва про реєстрацію та його доставки до
Міністерства
ПІДГОТОВЧА РОБОТА
- опублікування повідомлення про початок опрацювання
документації з просторового планування у звичний для міста
спосіб
- збір вихідних і інших даних з просторового планування,
встановлення їх важливості і оцінка можливості їх
використання
- визначення мети і предмету оформлення документації з
просторового планування
- визначення меж території
• На основі підготовчих робіт орган територіального
планування, який забезпечує містобудівну документацію,
забезпечує проведення досліджень і аналізу необхідних для
опрацювання завдання, концепції і проекту містобудівної
документації
ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ
• Метою досліджень і аналізу є з’ясування :
- на основі вихідних даних просторового планування і
обов’язкових інших даних, стану і можливостей просторового
розвитку, розташування та функціональне використання
території
• В рамках досліджень і аналізу для регіонального
просторового плану і просторового муніципального плану
розробляється оптимальне просторове розташування і
функціональне використання території з урахуванням
ландшафтно-екологічних, культурних, історичних та
соціально-економічних умов (ландшафтно-екологічний
план)
ЗАВДАННЯ
• Завдання містить, зокрема, основні цілі та вимоги, які повинні бути
вирішені розробленою містобудівною документацією та детальні
вимоги щодо форми, обсягу і змісту документації з територіального
планування
• Завдання розглядає відповідний орган територіального планування,
який забезпечує містобудівну документацію, і узгоджує його з
муніципалітетами, самоврядними краями, юридичними особами і
органами яких завдання також стосується
• Проект завдання повинен бути відкритий впродовж 30 днів для
загального ознайомлення. Громадськість має право подати свої
зауваження щодо проекту завдання впродовж 30 днів з дня офіційного
повідомлення
• Для обговорення завдання замовник (довірена особа) містобудівної
документації визначає розумний термін, який не може бути менше 30
днів від дня отримання повідомлення про обговорення проекту
завдання
ЗАВДАННЯ і КОНЦЕПЦІЯ
• Узгоджене завдання після усунення невідповідностей затверджує:
- влада Словацької республіки, якщо йдеться про завдання на
опрацювання Концепції просторового розвитку Словаччини,
- самоврядний край, якщо йдеться про завдання на опрацювання
регіонального просторового плану,
- муніципалітет, якщо йдеться про муніципальний просторовий план чи
план зони.
Концепція опрацьовується у варіантах
• Концепція не опрацьовується якщо йдеться про територіальний план
муніципалітету, що впорядковує територію на якій проживає менше ніж
2000 мешканців, або про територіальний план зони
• Від підготовки концепції можна за пропозицією органу територіального
планування, який забезпечує містобудівну документацію, відмовитись
під час схвалення завдання, якщо до того завдання було підтверджене
урбаністичною студією (бюро). Завдання повинне в цьому випадку
виконувати також функцію узагальнення громадської позиції
КОНЦЕПЦІЯ
• Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну
документацію :
- обговорює концепцію з муніципалітетами, з дотичними самоврядними
краями, органами, фізичними і юридичними особами, яких територія
стосується. Таке обговорення є публічним.
- зобов’язаний зробити громадське обговорення концепції в спосіб
звичний для міста, і забезпечити щоб від дня повідомлення концепція була
доступною для громадського розгляду
- визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів, під час
яких громадськість може висловитись з приводу концепції. До закінчення
терміну скликає громадські слухання і забезпечує на ньому представлення
концепції, зрозумілу для загалу.
- за результатами розгляду концепції узагальнює позицію громадськості
• Концепція також містить доповідь про оцінку стратегічного документу
ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ та ВИХІДНІ ДАНІ
ДЛЯ ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
• Проект містобудівної документації повинен бути доступний впродовж 30
днів для громадського розгляду
• Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту
містобудівної документації впродовж 30 днів з дня повідомлення
• Орган з територіального планування, який забезпечує містобудівну
документацію :
- обговорює проект містобудівної документації з дотичними
муніципалітетами, самоврядними краями, юридичними особами яких ця
територія стосується
- пропонує проект містобудівної документації та проект
загальнообов’язкових вимог, які оприлюднюють обов’язкову частина
містобудівної документації органу, який схвалює доповідь про розгляд цієї
документації, разом з оцінкою всіх поглядів (позиції) і зауважень та
проектом рішень щодо поданих заперечень і зауважень
Вихідні дані для затвердження містобудівної
документації
• Перед подачею проекту просторового плану на затвердження,
досліджується чи:
- зміст проекту узгоджується з обов’язковою частиною затвердженої
містобудівної документації вищого рівня,
- зміст проекту і процедура його опрацювання і обговорення узгоджуються з
відповідним законодавством,
- проект узгоджується із завданням
- проект узгоджується з обсягом просторового плану
- обов’язкова частина територіального плану, що пропонується для
оприлюднення загальнообов’язковим законодавством, узгоджується із
законом.
• Вихідними даними для дослідження є проект просторового плану, оцінка
громадської позиції, зауважень під час розгляду проекту, і вимоги
загальнообов’язкового законодавства яким оприлюднюється обов’язкова
частина просторового плану
Затвердження та обов’язковість містобудівної
документації
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
• Концепцію просторового розвитку Словаччини затверджує влада
• Просторові плани регіонів затверджує самоврядний край
• Просторові плани муніципалітетів і зон затверджує муніципалітет
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ
• Обов’язкова частина владою затвердженої містобудівної документації
влада оприлюднює розпорядженням (постановою)
• Самоврядний край затверджує просторовий план регіону і оприлюднює
його обов’язкові частини загально обов’язковим розпорядженням
• Самоврядний край оприлюднює обов’язкові частини просторового плану
регіону
- шляхом розміщення на офіційній дошці не менше 30 днів
- шляхом доставки муніципалітетам і органам яких вони стосуються
• Муніципалітет затверджує містобудівну документацію і її обов’язкові
частини оприлюднює загальнообов’язковим розпорядженням
ДОСТУПНІСТЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• Затверджений план муніципалітету і затверджений план зони знаходиться
(зберігається) в муніципалітеті в департаменті (уряді) будівництва і в
департаменті будівництва самоврядного краю
• Затверджені просторові плани мають бути доступні не пізніше трьох
місяців від їх затвердження
• Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну
документацію складає для змісту просторового плану реєстраційну картку,
яку разом з копією рішення про його затвердження доставляє міністерству
• Реєстраційна картка просторового плану є доступною на www.inforeg.sk
АКТУАЛІЗАЦІЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
• Орган територіального планування, який забезпечив містобудівну
документацію відслідковує чи не змінились територіально-технічні,
економічні і соціальні вихідні дані, на основі яких була запропонована
концепція організації території
• Якщо вихідні дані змінились або потрібно розмістити громадські будівлі,
орган територіального планування забезпечує доповнення або зміни
містобудівної документації
• Муніципалітет забезпечує зміни або доповнення просторового плану
муніципалітету при потребі його узгодження з просторовим планом регіону
або з його змінами і доповненнями
• Муніципалітет і самоврядний край зобов’язані регулярно, принаймні, раз
на чотири роки, переглянути (дослідити) затверджений просторовий план і
з’ясувати чи потрібно його змінити чи доповнити, або чи потрібно
розробити новий просторовий план
• Зміни чи доповнення обов’язкової документації затверджує орган який
затвердив первинну містобудівну документацію
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище
• Закон ч. 24/2006 від 14. грудня 2005 про оцінку впливу на навколишнє
середовище і про зміни і доповнення деяких законів регулює порядок
експертної і громадської оцінки очікуваного впливу на навколишнє
середовище стратегічних документів перед їх затвердженням
• Метою цього закону, головним чином, є забезпечення високого рівня
охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних
аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою
сприяння сталому розвитку
• Вплив на навколишнє середовище є будь-який прямий або непрямий вплив
на здоров'я людини, флору, фауну, біорізноманіття, грунт, клімат, повітря,
воду, ландшафт, природні об'єкти, матеріальні цінності, культурну спадщину
та взаємодію цих факторів
• Оцінка впливу на навколишнє середовище - комплексні виявлення, опис та
оцінка очікуваних впливів стратегічних документів і пропонованих заходів
на навколишнє середовище
• Стратегічний документ являє собою проект політики, концепції розвитку,
планів і програм, в тому числі стратегічних документів, які фінансуються
Європейським Союзом
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище
• Додаток ч. 1 до закону ч. 24/2006 оф. назв. - Стратегічні документи, що
підлягають оцінці їх впливу на навколишнє середовище - політика, плани і
програми, які визначають використання території:
• Містобудівна документація:
- Концепція розвитку території Словаччини
- Просторові плани регіону
- Просторові плани муніципалітетів (більше 2 000 мешканців)
- Просторові плани муніципалітетів до 2 000 мешканців, які є
муніципалітетами, які мають статус курортного міста або села, на території
яких знаходиться визначена пташина територія, європейського значення чи
взаємозалежна складова європейської мережі охоронюваних територій
(Natura 2000)
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище
• Метою оцінки відповідно до закону ч. 24/2006 – про оцінку впливу на
навколишнє середовище є:
- своєчасне і ефективне забезпечення високого рівня охорони навколишнього
середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та
прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку;
- визначити, описати і оцінити прямі і непрямі впливи пропонованого
стратегічного документа на навколишнє середовище або планованої
діяльності на навколишнє середовище, включаючи транскордонний вплив,
- пояснити і порівняти плюси і мінуси проекту стратегічного документу, в тому
числі і його варіантів, або планованої діяльності, включаючи її варіанти, навіть
у порівнянні з нульовою альтернативою;
- визначити заходи щодо запобігання забрудненню і зменшення забруднення
навколишнього середовища, або запобігання нанесення шкоди
навколишньому середовищу
- отримати професійну основу для затвердження стратегічного документа
• Предметом оцінки є процес оцінки очікуваних впливів стратегічних
документів в процесі їх підготовки і перед їх затвердженням на
навколишнє середовище

More Related Content

What's hot

Проект Генплана Киева
Проект Генплана КиеваПроект Генплана Киева
Проект Генплана Киева
Andrew Vodianyi
 
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Лариса Тищенко
 
Становлення фінансової системи Закарпаття
Становлення фінансової системи ЗакарпаттяСтановлення фінансової системи Закарпаття
Становлення фінансової системи Закарпаття
Медіацентр УжНУ
 
по дфрр на 07.07.2016
по дфрр на 07.07.2016по дфрр на 07.07.2016
по дфрр на 07.07.2016
tamara_uaror
 
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...Yegor Shulyk
 
Roman botyn_edit_end
Roman botyn_edit_endRoman botyn_edit_end
Roman botyn_edit_end
Oleksa Boiko
 
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмеженьYegor Shulyk
 
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рікПрограма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік
DonbassFullAccess
 
Програма природоохоронних заходів. Краматорськ
Програма природоохоронних заходів. КраматорськПрограма природоохоронних заходів. Краматорськ
Програма природоохоронних заходів. Краматорськ
Dima Lukyanenko
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
Yegor Shulyk
 
О. Чернишов
О. ЧернишовО. Чернишов
О. Чернишов
Decentralizationgovua
 
система планування К.Георге
система планування К.Георгесистема планування К.Георге
система планування К.Георге
Anna Bondar
 
Якою є стратегія Голобської тергромади?
Якою є стратегія Голобської тергромади?Якою є стратегія Голобської тергромади?
Якою є стратегія Голобської тергромади?
asossiationosbb
 
Підготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРР
Підготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРРПідготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРР
Підготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРР
CSIUKRAINE
 
Архітектура та містобудування в міській раді
Архітектура та містобудування в міській раді Архітектура та містобудування в міській раді
Архітектура та містобудування в міській раді
Olga Burda
 
Велоконцепція Камянця-Подільського
Велоконцепція Камянця-ПодільськогоВелоконцепція Камянця-Подільського
Велоконцепція Камянця-Подільського
velotransport
 
Rezolucija sluchan-26.01.2019
Rezolucija sluchan-26.01.2019Rezolucija sluchan-26.01.2019
Rezolucija sluchan-26.01.2019
Андрій Попов
 
Презентація І. Лукеря
Презентація І. ЛукеряПрезентація І. Лукеря
Презентація І. Лукеря
Decentralizationgovua
 

What's hot (20)

Проект Генплана Киева
Проект Генплана КиеваПроект Генплана Киева
Проект Генплана Киева
 
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
Brdo construction proposals to 7123 1 06.06.2018 (1)
 
Становлення фінансової системи Закарпаття
Становлення фінансової системи ЗакарпаттяСтановлення фінансової системи Закарпаття
Становлення фінансової системи Закарпаття
 
по дфрр на 07.07.2016
по дфрр на 07.07.2016по дфрр на 07.07.2016
по дфрр на 07.07.2016
 
1
11
1
 
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
 
Roman botyn_edit_end
Roman botyn_edit_endRoman botyn_edit_end
Roman botyn_edit_end
 
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
 
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рікПрограма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік
Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік
 
Програма природоохоронних заходів. Краматорськ
Програма природоохоронних заходів. КраматорськПрограма природоохоронних заходів. Краматорськ
Програма природоохоронних заходів. Краматорськ
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
 
О. Чернишов
О. ЧернишовО. Чернишов
О. Чернишов
 
система планування К.Георге
система планування К.Георгесистема планування К.Георге
система планування К.Георге
 
Якою є стратегія Голобської тергромади?
Якою є стратегія Голобської тергромади?Якою є стратегія Голобської тергромади?
Якою є стратегія Голобської тергромади?
 
Підготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРР
Підготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРРПідготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРР
Підготовка проектів регіонального розвитку за рахунок ДФРР
 
Архітектура та містобудування в міській раді
Архітектура та містобудування в міській раді Архітектура та містобудування в міській раді
Архітектура та містобудування в міській раді
 
Велоконцепція Камянця-Подільського
Велоконцепція Камянця-ПодільськогоВелоконцепція Камянця-Подільського
Велоконцепція Камянця-Подільського
 
Rezolucija sluchan-26.01.2019
Rezolucija sluchan-26.01.2019Rezolucija sluchan-26.01.2019
Rezolucija sluchan-26.01.2019
 
положення про бухгалтерія
положення про бухгалтеріяположення про бухгалтерія
положення про бухгалтерія
 
Презентація І. Лукеря
Презентація І. ЛукеряПрезентація І. Лукеря
Презентація І. Лукеря
 

Viewers also liked

бурак úZemné plánovani ev sr
бурак úZemné plánovani ev srбурак úZemné plánovani ev sr
бурак úZemné plánovani ev sr
natavoloshyna
 
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони плануванняпрезентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
natavoloshyna
 
презентація душана бурака. просторове планування
презентація душана бурака. просторове плануванняпрезентація душана бурака. просторове планування
презентація душана бурака. просторове планування
natavoloshyna
 
презентація гейзи легена
презентація гейзи легенапрезентація гейзи легена
презентація гейзи легена
natavoloshyna
 
Detlup bartlomiej piotrowski ukr
Detlup  bartlomiej piotrowski ukrDetlup  bartlomiej piotrowski ukr
Detlup bartlomiej piotrowski ukr
natavoloshyna
 
Burak mz prezentacia_export screen
Burak mz prezentacia_export screenBurak mz prezentacia_export screen
Burak mz prezentacia_export screen
natavoloshyna
 
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторінРозвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
natavoloshyna
 
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територійМетодологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
natavoloshyna
 
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
AHMED ESAWY
 
Stroke neurosurgery
Stroke neurosurgeryStroke neurosurgery
Stroke neurosurgery
hanoon alsana
 
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
Dr. Krishnanand Tripathi
 
Jan amos comenius powerpoint
Jan amos comenius powerpointJan amos comenius powerpoint
Jan amos comenius powerpoint
HCEfareham
 
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
nk010282
 
Trastornos del pensamiento
Trastornos del pensamientoTrastornos del pensamiento
Trastornos del pensamiento
CydneeSoan
 
Persepolis
PersepolisPersepolis
Persepolis
francisco gonzalez
 
Bob hughes
Bob hughesBob hughes
Bob hughes
HCEfareham
 
Tugasan 4
Tugasan 4Tugasan 4
Tugasan 4
Fizaini
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
Seth Familian
 

Viewers also liked (18)

бурак úZemné plánovani ev sr
бурак úZemné plánovani ev srбурак úZemné plánovani ev sr
бурак úZemné plánovani ev sr
 
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони плануванняпрезентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
презентація гейзи легена. зацікавлені сторони планування
 
презентація душана бурака. просторове планування
презентація душана бурака. просторове плануванняпрезентація душана бурака. просторове планування
презентація душана бурака. просторове планування
 
презентація гейзи легена
презентація гейзи легенапрезентація гейзи легена
презентація гейзи легена
 
Detlup bartlomiej piotrowski ukr
Detlup  bartlomiej piotrowski ukrDetlup  bartlomiej piotrowski ukr
Detlup bartlomiej piotrowski ukr
 
Burak mz prezentacia_export screen
Burak mz prezentacia_export screenBurak mz prezentacia_export screen
Burak mz prezentacia_export screen
 
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторінРозвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
Розвиток через територіальне планування - залучення зацікавлених сторін
 
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територійМетодологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
Методологія планування стратегічного та просторового розвитку територій
 
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
25 dr Ahmed Esawy imaging oral board of chest imaging (PE ,chest lung maligna...
 
Stroke neurosurgery
Stroke neurosurgeryStroke neurosurgery
Stroke neurosurgery
 
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
A Study of Organisational Role Stress on Merchandisers Working in Export Orie...
 
Jan amos comenius powerpoint
Jan amos comenius powerpointJan amos comenius powerpoint
Jan amos comenius powerpoint
 
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
Парикмахерский бренд Joico в прессе февраль 2017
 
Trastornos del pensamiento
Trastornos del pensamientoTrastornos del pensamiento
Trastornos del pensamiento
 
Persepolis
PersepolisPersepolis
Persepolis
 
Bob hughes
Bob hughesBob hughes
Bob hughes
 
Tugasan 4
Tugasan 4Tugasan 4
Tugasan 4
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 

Similar to презентація йозефа мацко. процедура планування

Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...
Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...
Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...
tamara_uaror
 
011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...
011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...
011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...Yegor Shulyk
 
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...
CSIUKRAINE
 
Що робити з землями?
Що робити з землями?Що робити з землями?
Що робити з землями?
livintsigromada
 
Як громада має брати участь у плануванні міста?
Як громада має брати участь у плануванні міста?Як громада має брати участь у плануванні міста?
Як громада має брати участь у плануванні міста?
Mistosite
 
Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...
Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...
Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...
Department_of_urban_planning
 
проект виховної справи
проект виховної справипроект виховної справи
проект виховної справиOsvitportal
 
Керівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проекту
s_icps
 
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
eskolova
 
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
eskoliva
 

Similar to презентація йозефа мацко. процедура планування (10)

Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...
Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...
Презентація володимира шевчука, експерта асоціації на тему «практичні аспекти...
 
011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...
011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...
011 експериментальне будівництво. правові підстави, особливості проектування,...
 
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ. 11-14 лютого 2...
 
Що робити з землями?
Що робити з землями?Що робити з землями?
Що робити з землями?
 
Як громада має брати участь у плануванні міста?
Як громада має брати участь у плануванні міста?Як громада має брати участь у плануванні міста?
Як громада має брати участь у плануванні міста?
 
Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...
Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...
Фінальна презентація роботи "формальної групи" проектного семінару "Право на ...
 
проект виховної справи
проект виховної справипроект виховної справи
проект виховної справи
 
Керівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проектуКерівництво до написання соціального проекту
Керівництво до написання соціального проекту
 
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
 
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів ...
 

More from natavoloshyna

Group work and expectation reflection ukr
Group work and expectation reflection ukrGroup work and expectation reflection ukr
Group work and expectation reflection ukr
natavoloshyna
 
11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukr11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukr
natavoloshyna
 
11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english
natavoloshyna
 
10 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_07231810 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_072318
natavoloshyna
 
10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr
natavoloshyna
 
8 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418
natavoloshyna
 
8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr
natavoloshyna
 
8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr
natavoloshyna
 
8. wildfire
8. wildfire8. wildfire
8. wildfire
natavoloshyna
 
Water quality delehan
Water quality delehanWater quality delehan
Water quality delehan
natavoloshyna
 
Aquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyiAquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyi
natavoloshyna
 
4 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_0714184 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_071418
natavoloshyna
 
4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr
natavoloshyna
 
3 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_0714183 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_071418
natavoloshyna
 
3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr
natavoloshyna
 
3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english
natavoloshyna
 
2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr
natavoloshyna
 
2. water quantity
2. water quantity2. water quantity
2. water quantity
natavoloshyna
 
1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr
natavoloshyna
 
1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english
natavoloshyna
 

More from natavoloshyna (20)

Group work and expectation reflection ukr
Group work and expectation reflection ukrGroup work and expectation reflection ukr
Group work and expectation reflection ukr
 
11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukr11 12 invasives and health sh_j_ukr
11 12 invasives and health sh_j_ukr
 
11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english11 12 final invasives and health smj_july24_english
11 12 final invasives and health smj_july24_english
 
10 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_07231810 rangeland vegetation_english_072318
10 rangeland vegetation_english_072318
 
10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr10 rangeland vegetation mo_ukr
10 rangeland vegetation mo_ukr
 
8 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_0724188 fire regimewildfire_english_072418
8 fire regimewildfire_english_072418
 
8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr8 fire regime mo_ukr
8 fire regime mo_ukr
 
8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr8. wildfire rh ukr
8. wildfire rh ukr
 
8. wildfire
8. wildfire8. wildfire
8. wildfire
 
Water quality delehan
Water quality delehanWater quality delehan
Water quality delehan
 
Aquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyiAquatic biota savytskyi
Aquatic biota savytskyi
 
4 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_0714184 aquatic biota_english_071418
4 aquatic biota_english_071418
 
4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr4 aquatic biota mo_ukr
4 aquatic biota mo_ukr
 
3 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_0714183 aquatic habitat_english_071418
3 aquatic habitat_english_071418
 
3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr3 aquatic habitat mo_ukr
3 aquatic habitat mo_ukr
 
3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english3.3 channel shape smj july26_english
3.3 channel shape smj july26_english
 
2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr2. water quantity rh ukr
2. water quantity rh ukr
 
2. water quantity
2. water quantity2. water quantity
2. water quantity
 
1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr1. water quality sh j_ukr
1. water quality sh j_ukr
 
1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english1 final water quality smj july26_english
1 final water quality smj july26_english
 

презентація йозефа мацко. процедура планування

 • 1. Забезпечення вихідних даних для просторового планування і документації з просторового планування в Словацькій Республіці інж. Архітектор Йозеф Мацко, уповноважений проектант ДПП та ПП Гуменне, Словацька республіка
 • 3. Основні тези ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ (містобудівної) МІСТИТЬ ЕТАПИ: • Підготовча робота • Дослідження і аналіз • Завдання • Концепція • Проект • Вихідні дані для затвердження документації просторового планування • Затвердження документації просторового планування • Обов'язковість документації просторового планування • Доступність документації просторового планування • Оцінка впливу на навколишнє середовище
 • 4. Просторове планування • системно і комплексно займається організацією території і функціонального використання земельних ділянок, містить ряд завдань і заходів • визначає напрямки просторового розташування та функціонального використання землі. • завдання планування забезпечуються діяльністю з планування землекористування: - опрацювання вихідних даних для просторового планування та підтримання їх в актуальному стані - опрацювання, обговорення і затвердження документації з просторового планування та підтримання її в актуальному стані
 • 5. Забезпечення містобудівною документацією • Центральний орган територіального планування - Міністерство транспорту, будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки. • Містобудівну документацію забезпечують органи територіального планування: муніципалітети (населені пункти), самоврядні краї і призначені органи районної влади. • Органи територіального планування зобов’язані розробляти і забезпечити містобудівну документацію виходячи з: - потреб територіального розвитку - необхідності піклуватись про навколишнє природнє середовище в розумних і економічних межах • Органи територіального планування забезпечують містобудівну документацію: - з власної ініціативи, - з ініціативи інших органів державної муніципальної влади, - з ініціативи фізичних осіб чи юридичних осіб
 • 6. Забезпечення містобудівною документацією • Міністерство : - методологічно спрямовує органи територіального планування в територіально планувальній діяльності і вирішення суттєвих проблем - Методичні вказівки Міністерства є обов'язковими для всіх органів територіального планування - з'ясовує, чи опрацьовується документація територіального планування у відповідних обсягах - Забезпечує Концепцію просторового розвитку • Самоврядні краї: - забезпечують документацію регіонального територіального планування • Муніципалітети : - забезпечують документацію з просторового планування в межах території і зон муніципалітету • Муніципалітет і самоврядний край забезпечують опрацювання вихідних даних і містобудівної документації через кваліфікованого фахівця
 • 7. Вимоги до фахової компетенції кваліфікованого фахівця • фахівець не може бути одночасно розробником вихідних даних просторового планування та документації просторового планування • Фахова компетентність – практичний досвід створення, володіння теоретичними знаннями, знання загальнообов'язкових юридичних правил, необхідних для підготовки вихідних даних і містобудівної документації • Фахово компетентною особою може вважатись особа: - з не забрудненою репутацією - з вищою освітою або ступенем бакалавра відповідного напряму і, досвідом не менше трьох років у відповідній області або середньо спеціальною освітою відповідного напряму яка склала випускні іспити і має не менше п'яти років практичного досвіду роботи у відповідній області - яка здала необхідний екзамен • Фахова компетентність перевіряється Міністерством шляхом іспиту, підтверджується свідоцтвом про фахову компетентність і перевіряється кожні десять років • Міністерство веде реєстр кваліфікованих фахівців
 • 8. Забезпечення містобудівної документації - етапи - підготовчі роботи - забезпечення проведення досліджень і аналізів, - забезпечення підготовки завдання і його обговорення - забезпечення опрацювання концепції розробки документації з просторового планування, нагляд за її підготовкою і проведення її обговорення - забезпечення опрацювання проекту документації з просторового планування, нагляд за його підготовкою і проведення його обговорення, - підготовка вихідних даних для затвердження проекту документації з просторового планування - забезпечення оприлюднення обов’язкової частини документації з просторового планування - Забезпечення доступності документації територіального планування, виготовлення свідоцтва про реєстрацію та його доставки до Міністерства
 • 9. ПІДГОТОВЧА РОБОТА - опублікування повідомлення про початок опрацювання документації з просторового планування у звичний для міста спосіб - збір вихідних і інших даних з просторового планування, встановлення їх важливості і оцінка можливості їх використання - визначення мети і предмету оформлення документації з просторового планування - визначення меж території • На основі підготовчих робіт орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, забезпечує проведення досліджень і аналізу необхідних для опрацювання завдання, концепції і проекту містобудівної документації
 • 10. ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ • Метою досліджень і аналізу є з’ясування : - на основі вихідних даних просторового планування і обов’язкових інших даних, стану і можливостей просторового розвитку, розташування та функціональне використання території • В рамках досліджень і аналізу для регіонального просторового плану і просторового муніципального плану розробляється оптимальне просторове розташування і функціональне використання території з урахуванням ландшафтно-екологічних, культурних, історичних та соціально-економічних умов (ландшафтно-екологічний план)
 • 11. ЗАВДАННЯ • Завдання містить, зокрема, основні цілі та вимоги, які повинні бути вирішені розробленою містобудівною документацією та детальні вимоги щодо форми, обсягу і змісту документації з територіального планування • Завдання розглядає відповідний орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, і узгоджує його з муніципалітетами, самоврядними краями, юридичними особами і органами яких завдання також стосується • Проект завдання повинен бути відкритий впродовж 30 днів для загального ознайомлення. Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту завдання впродовж 30 днів з дня офіційного повідомлення • Для обговорення завдання замовник (довірена особа) містобудівної документації визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів від дня отримання повідомлення про обговорення проекту завдання
 • 12. ЗАВДАННЯ і КОНЦЕПЦІЯ • Узгоджене завдання після усунення невідповідностей затверджує: - влада Словацької республіки, якщо йдеться про завдання на опрацювання Концепції просторового розвитку Словаччини, - самоврядний край, якщо йдеться про завдання на опрацювання регіонального просторового плану, - муніципалітет, якщо йдеться про муніципальний просторовий план чи план зони. Концепція опрацьовується у варіантах • Концепція не опрацьовується якщо йдеться про територіальний план муніципалітету, що впорядковує територію на якій проживає менше ніж 2000 мешканців, або про територіальний план зони • Від підготовки концепції можна за пропозицією органу територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, відмовитись під час схвалення завдання, якщо до того завдання було підтверджене урбаністичною студією (бюро). Завдання повинне в цьому випадку виконувати також функцію узагальнення громадської позиції
 • 13. КОНЦЕПЦІЯ • Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію : - обговорює концепцію з муніципалітетами, з дотичними самоврядними краями, органами, фізичними і юридичними особами, яких територія стосується. Таке обговорення є публічним. - зобов’язаний зробити громадське обговорення концепції в спосіб звичний для міста, і забезпечити щоб від дня повідомлення концепція була доступною для громадського розгляду - визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів, під час яких громадськість може висловитись з приводу концепції. До закінчення терміну скликає громадські слухання і забезпечує на ньому представлення концепції, зрозумілу для загалу. - за результатами розгляду концепції узагальнює позицію громадськості • Концепція також містить доповідь про оцінку стратегічного документу
 • 14. ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ та ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ • Проект містобудівної документації повинен бути доступний впродовж 30 днів для громадського розгляду • Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту містобудівної документації впродовж 30 днів з дня повідомлення • Орган з територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію : - обговорює проект містобудівної документації з дотичними муніципалітетами, самоврядними краями, юридичними особами яких ця територія стосується - пропонує проект містобудівної документації та проект загальнообов’язкових вимог, які оприлюднюють обов’язкову частина містобудівної документації органу, який схвалює доповідь про розгляд цієї документації, разом з оцінкою всіх поглядів (позиції) і зауважень та проектом рішень щодо поданих заперечень і зауважень
 • 15. Вихідні дані для затвердження містобудівної документації • Перед подачею проекту просторового плану на затвердження, досліджується чи: - зміст проекту узгоджується з обов’язковою частиною затвердженої містобудівної документації вищого рівня, - зміст проекту і процедура його опрацювання і обговорення узгоджуються з відповідним законодавством, - проект узгоджується із завданням - проект узгоджується з обсягом просторового плану - обов’язкова частина територіального плану, що пропонується для оприлюднення загальнообов’язковим законодавством, узгоджується із законом. • Вихідними даними для дослідження є проект просторового плану, оцінка громадської позиції, зауважень під час розгляду проекту, і вимоги загальнообов’язкового законодавства яким оприлюднюється обов’язкова частина просторового плану
 • 16. Затвердження та обов’язковість містобудівної документації ЗАТВЕРДЖЕННЯ • Концепцію просторового розвитку Словаччини затверджує влада • Просторові плани регіонів затверджує самоврядний край • Просторові плани муніципалітетів і зон затверджує муніципалітет ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ • Обов’язкова частина владою затвердженої містобудівної документації влада оприлюднює розпорядженням (постановою) • Самоврядний край затверджує просторовий план регіону і оприлюднює його обов’язкові частини загально обов’язковим розпорядженням • Самоврядний край оприлюднює обов’язкові частини просторового плану регіону - шляхом розміщення на офіційній дошці не менше 30 днів - шляхом доставки муніципалітетам і органам яких вони стосуються • Муніципалітет затверджує містобудівну документацію і її обов’язкові частини оприлюднює загальнообов’язковим розпорядженням
 • 17. ДОСТУПНІСТЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ • Затверджений план муніципалітету і затверджений план зони знаходиться (зберігається) в муніципалітеті в департаменті (уряді) будівництва і в департаменті будівництва самоврядного краю • Затверджені просторові плани мають бути доступні не пізніше трьох місяців від їх затвердження • Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію складає для змісту просторового плану реєстраційну картку, яку разом з копією рішення про його затвердження доставляє міністерству • Реєстраційна картка просторового плану є доступною на www.inforeg.sk
 • 18. АКТУАЛІЗАЦІЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ • Орган територіального планування, який забезпечив містобудівну документацію відслідковує чи не змінились територіально-технічні, економічні і соціальні вихідні дані, на основі яких була запропонована концепція організації території • Якщо вихідні дані змінились або потрібно розмістити громадські будівлі, орган територіального планування забезпечує доповнення або зміни містобудівної документації • Муніципалітет забезпечує зміни або доповнення просторового плану муніципалітету при потребі його узгодження з просторовим планом регіону або з його змінами і доповненнями • Муніципалітет і самоврядний край зобов’язані регулярно, принаймні, раз на чотири роки, переглянути (дослідити) затверджений просторовий план і з’ясувати чи потрібно його змінити чи доповнити, або чи потрібно розробити новий просторовий план • Зміни чи доповнення обов’язкової документації затверджує орган який затвердив первинну містобудівну документацію
 • 19. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище • Закон ч. 24/2006 від 14. грудня 2005 про оцінку впливу на навколишнє середовище і про зміни і доповнення деяких законів регулює порядок експертної і громадської оцінки очікуваного впливу на навколишнє середовище стратегічних документів перед їх затвердженням • Метою цього закону, головним чином, є забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку • Вплив на навколишнє середовище є будь-який прямий або непрямий вплив на здоров'я людини, флору, фауну, біорізноманіття, грунт, клімат, повітря, воду, ландшафт, природні об'єкти, матеріальні цінності, культурну спадщину та взаємодію цих факторів • Оцінка впливу на навколишнє середовище - комплексні виявлення, опис та оцінка очікуваних впливів стратегічних документів і пропонованих заходів на навколишнє середовище • Стратегічний документ являє собою проект політики, концепції розвитку, планів і програм, в тому числі стратегічних документів, які фінансуються Європейським Союзом
 • 20. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище • Додаток ч. 1 до закону ч. 24/2006 оф. назв. - Стратегічні документи, що підлягають оцінці їх впливу на навколишнє середовище - політика, плани і програми, які визначають використання території: • Містобудівна документація: - Концепція розвитку території Словаччини - Просторові плани регіону - Просторові плани муніципалітетів (більше 2 000 мешканців) - Просторові плани муніципалітетів до 2 000 мешканців, які є муніципалітетами, які мають статус курортного міста або села, на території яких знаходиться визначена пташина територія, європейського значення чи взаємозалежна складова європейської мережі охоронюваних територій (Natura 2000)
 • 21. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище • Метою оцінки відповідно до закону ч. 24/2006 – про оцінку впливу на навколишнє середовище є: - своєчасне і ефективне забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку; - визначити, описати і оцінити прямі і непрямі впливи пропонованого стратегічного документа на навколишнє середовище або планованої діяльності на навколишнє середовище, включаючи транскордонний вплив, - пояснити і порівняти плюси і мінуси проекту стратегічного документу, в тому числі і його варіантів, або планованої діяльності, включаючи її варіанти, навіть у порівнянні з нульовою альтернативою; - визначити заходи щодо запобігання забрудненню і зменшення забруднення навколишнього середовища, або запобігання нанесення шкоди навколишньому середовищу - отримати професійну основу для затвердження стратегічного документа • Предметом оцінки є процес оцінки очікуваних впливів стратегічних документів в процесі їх підготовки і перед їх затвердженням на навколишнє середовище