Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

презентація йозефа мацко. процедура планування

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 21 Ad

презентація йозефа мацко. процедура планування

Download to read offline

Презентація з описом процедури земельного планування в Словаччині

Презентація з описом процедури земельного планування в Словаччині

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (18)

Advertisement

Similar to презентація йозефа мацко. процедура планування (10)

More from natavoloshyna (20)

Advertisement

презентація йозефа мацко. процедура планування

 1. 1. Забезпечення вихідних даних для просторового планування і документації з просторового планування в Словацькій Республіці інж. Архітектор Йозеф Мацко, уповноважений проектант ДПП та ПП Гуменне, Словацька республіка
 2. 2. Košice
 3. 3. Основні тези ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ (містобудівної) МІСТИТЬ ЕТАПИ: • Підготовча робота • Дослідження і аналіз • Завдання • Концепція • Проект • Вихідні дані для затвердження документації просторового планування • Затвердження документації просторового планування • Обов'язковість документації просторового планування • Доступність документації просторового планування • Оцінка впливу на навколишнє середовище
 4. 4. Просторове планування • системно і комплексно займається організацією території і функціонального використання земельних ділянок, містить ряд завдань і заходів • визначає напрямки просторового розташування та функціонального використання землі. • завдання планування забезпечуються діяльністю з планування землекористування: - опрацювання вихідних даних для просторового планування та підтримання їх в актуальному стані - опрацювання, обговорення і затвердження документації з просторового планування та підтримання її в актуальному стані
 5. 5. Забезпечення містобудівною документацією • Центральний орган територіального планування - Міністерство транспорту, будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки. • Містобудівну документацію забезпечують органи територіального планування: муніципалітети (населені пункти), самоврядні краї і призначені органи районної влади. • Органи територіального планування зобов’язані розробляти і забезпечити містобудівну документацію виходячи з: - потреб територіального розвитку - необхідності піклуватись про навколишнє природнє середовище в розумних і економічних межах • Органи територіального планування забезпечують містобудівну документацію: - з власної ініціативи, - з ініціативи інших органів державної муніципальної влади, - з ініціативи фізичних осіб чи юридичних осіб
 6. 6. Забезпечення містобудівною документацією • Міністерство : - методологічно спрямовує органи територіального планування в територіально планувальній діяльності і вирішення суттєвих проблем - Методичні вказівки Міністерства є обов'язковими для всіх органів територіального планування - з'ясовує, чи опрацьовується документація територіального планування у відповідних обсягах - Забезпечує Концепцію просторового розвитку • Самоврядні краї: - забезпечують документацію регіонального територіального планування • Муніципалітети : - забезпечують документацію з просторового планування в межах території і зон муніципалітету • Муніципалітет і самоврядний край забезпечують опрацювання вихідних даних і містобудівної документації через кваліфікованого фахівця
 7. 7. Вимоги до фахової компетенції кваліфікованого фахівця • фахівець не може бути одночасно розробником вихідних даних просторового планування та документації просторового планування • Фахова компетентність – практичний досвід створення, володіння теоретичними знаннями, знання загальнообов'язкових юридичних правил, необхідних для підготовки вихідних даних і містобудівної документації • Фахово компетентною особою може вважатись особа: - з не забрудненою репутацією - з вищою освітою або ступенем бакалавра відповідного напряму і, досвідом не менше трьох років у відповідній області або середньо спеціальною освітою відповідного напряму яка склала випускні іспити і має не менше п'яти років практичного досвіду роботи у відповідній області - яка здала необхідний екзамен • Фахова компетентність перевіряється Міністерством шляхом іспиту, підтверджується свідоцтвом про фахову компетентність і перевіряється кожні десять років • Міністерство веде реєстр кваліфікованих фахівців
 8. 8. Забезпечення містобудівної документації - етапи - підготовчі роботи - забезпечення проведення досліджень і аналізів, - забезпечення підготовки завдання і його обговорення - забезпечення опрацювання концепції розробки документації з просторового планування, нагляд за її підготовкою і проведення її обговорення - забезпечення опрацювання проекту документації з просторового планування, нагляд за його підготовкою і проведення його обговорення, - підготовка вихідних даних для затвердження проекту документації з просторового планування - забезпечення оприлюднення обов’язкової частини документації з просторового планування - Забезпечення доступності документації територіального планування, виготовлення свідоцтва про реєстрацію та його доставки до Міністерства
 9. 9. ПІДГОТОВЧА РОБОТА - опублікування повідомлення про початок опрацювання документації з просторового планування у звичний для міста спосіб - збір вихідних і інших даних з просторового планування, встановлення їх важливості і оцінка можливості їх використання - визначення мети і предмету оформлення документації з просторового планування - визначення меж території • На основі підготовчих робіт орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, забезпечує проведення досліджень і аналізу необхідних для опрацювання завдання, концепції і проекту містобудівної документації
 10. 10. ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ • Метою досліджень і аналізу є з’ясування : - на основі вихідних даних просторового планування і обов’язкових інших даних, стану і можливостей просторового розвитку, розташування та функціональне використання території • В рамках досліджень і аналізу для регіонального просторового плану і просторового муніципального плану розробляється оптимальне просторове розташування і функціональне використання території з урахуванням ландшафтно-екологічних, культурних, історичних та соціально-економічних умов (ландшафтно-екологічний план)
 11. 11. ЗАВДАННЯ • Завдання містить, зокрема, основні цілі та вимоги, які повинні бути вирішені розробленою містобудівною документацією та детальні вимоги щодо форми, обсягу і змісту документації з територіального планування • Завдання розглядає відповідний орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, і узгоджує його з муніципалітетами, самоврядними краями, юридичними особами і органами яких завдання також стосується • Проект завдання повинен бути відкритий впродовж 30 днів для загального ознайомлення. Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту завдання впродовж 30 днів з дня офіційного повідомлення • Для обговорення завдання замовник (довірена особа) містобудівної документації визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів від дня отримання повідомлення про обговорення проекту завдання
 12. 12. ЗАВДАННЯ і КОНЦЕПЦІЯ • Узгоджене завдання після усунення невідповідностей затверджує: - влада Словацької республіки, якщо йдеться про завдання на опрацювання Концепції просторового розвитку Словаччини, - самоврядний край, якщо йдеться про завдання на опрацювання регіонального просторового плану, - муніципалітет, якщо йдеться про муніципальний просторовий план чи план зони. Концепція опрацьовується у варіантах • Концепція не опрацьовується якщо йдеться про територіальний план муніципалітету, що впорядковує територію на якій проживає менше ніж 2000 мешканців, або про територіальний план зони • Від підготовки концепції можна за пропозицією органу територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію, відмовитись під час схвалення завдання, якщо до того завдання було підтверджене урбаністичною студією (бюро). Завдання повинне в цьому випадку виконувати також функцію узагальнення громадської позиції
 13. 13. КОНЦЕПЦІЯ • Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію : - обговорює концепцію з муніципалітетами, з дотичними самоврядними краями, органами, фізичними і юридичними особами, яких територія стосується. Таке обговорення є публічним. - зобов’язаний зробити громадське обговорення концепції в спосіб звичний для міста, і забезпечити щоб від дня повідомлення концепція була доступною для громадського розгляду - визначає розумний термін, який не може бути менше 30 днів, під час яких громадськість може висловитись з приводу концепції. До закінчення терміну скликає громадські слухання і забезпечує на ньому представлення концепції, зрозумілу для загалу. - за результатами розгляду концепції узагальнює позицію громадськості • Концепція також містить доповідь про оцінку стратегічного документу
 14. 14. ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ та ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ • Проект містобудівної документації повинен бути доступний впродовж 30 днів для громадського розгляду • Громадськість має право подати свої зауваження щодо проекту містобудівної документації впродовж 30 днів з дня повідомлення • Орган з територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію : - обговорює проект містобудівної документації з дотичними муніципалітетами, самоврядними краями, юридичними особами яких ця територія стосується - пропонує проект містобудівної документації та проект загальнообов’язкових вимог, які оприлюднюють обов’язкову частина містобудівної документації органу, який схвалює доповідь про розгляд цієї документації, разом з оцінкою всіх поглядів (позиції) і зауважень та проектом рішень щодо поданих заперечень і зауважень
 15. 15. Вихідні дані для затвердження містобудівної документації • Перед подачею проекту просторового плану на затвердження, досліджується чи: - зміст проекту узгоджується з обов’язковою частиною затвердженої містобудівної документації вищого рівня, - зміст проекту і процедура його опрацювання і обговорення узгоджуються з відповідним законодавством, - проект узгоджується із завданням - проект узгоджується з обсягом просторового плану - обов’язкова частина територіального плану, що пропонується для оприлюднення загальнообов’язковим законодавством, узгоджується із законом. • Вихідними даними для дослідження є проект просторового плану, оцінка громадської позиції, зауважень під час розгляду проекту, і вимоги загальнообов’язкового законодавства яким оприлюднюється обов’язкова частина просторового плану
 16. 16. Затвердження та обов’язковість містобудівної документації ЗАТВЕРДЖЕННЯ • Концепцію просторового розвитку Словаччини затверджує влада • Просторові плани регіонів затверджує самоврядний край • Просторові плани муніципалітетів і зон затверджує муніципалітет ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ • Обов’язкова частина владою затвердженої містобудівної документації влада оприлюднює розпорядженням (постановою) • Самоврядний край затверджує просторовий план регіону і оприлюднює його обов’язкові частини загально обов’язковим розпорядженням • Самоврядний край оприлюднює обов’язкові частини просторового плану регіону - шляхом розміщення на офіційній дошці не менше 30 днів - шляхом доставки муніципалітетам і органам яких вони стосуються • Муніципалітет затверджує містобудівну документацію і її обов’язкові частини оприлюднює загальнообов’язковим розпорядженням
 17. 17. ДОСТУПНІСТЬ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ • Затверджений план муніципалітету і затверджений план зони знаходиться (зберігається) в муніципалітеті в департаменті (уряді) будівництва і в департаменті будівництва самоврядного краю • Затверджені просторові плани мають бути доступні не пізніше трьох місяців від їх затвердження • Орган територіального планування, який забезпечує містобудівну документацію складає для змісту просторового плану реєстраційну картку, яку разом з копією рішення про його затвердження доставляє міністерству • Реєстраційна картка просторового плану є доступною на www.inforeg.sk
 18. 18. АКТУАЛІЗАЦІЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ • Орган територіального планування, який забезпечив містобудівну документацію відслідковує чи не змінились територіально-технічні, економічні і соціальні вихідні дані, на основі яких була запропонована концепція організації території • Якщо вихідні дані змінились або потрібно розмістити громадські будівлі, орган територіального планування забезпечує доповнення або зміни містобудівної документації • Муніципалітет забезпечує зміни або доповнення просторового плану муніципалітету при потребі його узгодження з просторовим планом регіону або з його змінами і доповненнями • Муніципалітет і самоврядний край зобов’язані регулярно, принаймні, раз на чотири роки, переглянути (дослідити) затверджений просторовий план і з’ясувати чи потрібно його змінити чи доповнити, або чи потрібно розробити новий просторовий план • Зміни чи доповнення обов’язкової документації затверджує орган який затвердив первинну містобудівну документацію
 19. 19. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище • Закон ч. 24/2006 від 14. грудня 2005 про оцінку впливу на навколишнє середовище і про зміни і доповнення деяких законів регулює порядок експертної і громадської оцінки очікуваного впливу на навколишнє середовище стратегічних документів перед їх затвердженням • Метою цього закону, головним чином, є забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку • Вплив на навколишнє середовище є будь-який прямий або непрямий вплив на здоров'я людини, флору, фауну, біорізноманіття, грунт, клімат, повітря, воду, ландшафт, природні об'єкти, матеріальні цінності, культурну спадщину та взаємодію цих факторів • Оцінка впливу на навколишнє середовище - комплексні виявлення, опис та оцінка очікуваних впливів стратегічних документів і пропонованих заходів на навколишнє середовище • Стратегічний документ являє собою проект політики, концепції розвитку, планів і програм, в тому числі стратегічних документів, які фінансуються Європейським Союзом
 20. 20. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище • Додаток ч. 1 до закону ч. 24/2006 оф. назв. - Стратегічні документи, що підлягають оцінці їх впливу на навколишнє середовище - політика, плани і програми, які визначають використання території: • Містобудівна документація: - Концепція розвитку території Словаччини - Просторові плани регіону - Просторові плани муніципалітетів (більше 2 000 мешканців) - Просторові плани муніципалітетів до 2 000 мешканців, які є муніципалітетами, які мають статус курортного міста або села, на території яких знаходиться визначена пташина територія, європейського значення чи взаємозалежна складова європейської мережі охоронюваних територій (Natura 2000)
 21. 21. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище • Метою оцінки відповідно до закону ч. 24/2006 – про оцінку впливу на навколишнє середовище є: - своєчасне і ефективне забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку; - визначити, описати і оцінити прямі і непрямі впливи пропонованого стратегічного документа на навколишнє середовище або планованої діяльності на навколишнє середовище, включаючи транскордонний вплив, - пояснити і порівняти плюси і мінуси проекту стратегічного документу, в тому числі і його варіантів, або планованої діяльності, включаючи її варіанти, навіть у порівнянні з нульовою альтернативою; - визначити заходи щодо запобігання забрудненню і зменшення забруднення навколишнього середовища, або запобігання нанесення шкоди навколишньому середовищу - отримати професійну основу для затвердження стратегічного документа • Предметом оцінки є процес оцінки очікуваних впливів стратегічних документів в процесі їх підготовки і перед їх затвердженням на навколишнє середовище

×