SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Nama : Kelas : 015/1
SK TAMAN CAHAYA MASAI
UJIAN BULAN MAC
MATEMATIK
TAHUN 3
BAHAGIAN A
1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 20 Soalan. Jawab semua soalan
2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini.
Contoh Soalan:
40 + 20 =
A 2
B 20
C 60
D 800
Jawapan yang betul bagi soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada kertas
jawapan yang di berikan. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan.
4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
5. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan
jawapan yang baru.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan
BAHAGIAN A
( 20 MARKAH )
1 6 032 ditulis dalam perkataan ialah
A Enam ribu tiga ratus dua
B Enam ribu dua puluh dua
C Enam ribu tiga puluh dua
D Enam ribu tiga dua
2 Apakah nilai bagi digit 8 pada nombor 8 349?
A 8 C 800
B 80 D 8 000
3 Antara nombor berikut manakah yang paling besar?
A 4 940 C 4 409
B 4 904 D 4 094
4 Bundarkan kepada puluh terdekat.
A 5 490 C 5 400
B 5 990 D 5 500
5 3 123 + 473
A 2 690 C 3 596
B 2 756 D 7 853
6 Antara berikut yang manakah benar?
A 1 000 + 3 000 = 4 000
B 2 000 + 2 000 = 5 000
C 2 000 + 3 000 = 6 000
D 3 000 + 2 000 = 7 000
7 4 986 – 1 765 =
A 6 851 C 3 221
B 6 751 D 2 321
8 Antara set nombor berikut, yang manakah telah disusun mengikut tertib?
A 2 490, 2 390, 2 590, 2 690
B 3 011, 3 012, 3 010, 3 013
C 4 919, 4 920, 4 921, 4 922
D 5 035, 5 135, 5 225, 5 335
9 9 000 – = 5 000
Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak?
A 2 000 C 4 000
B 3 000 D 5 000
10 Antara yang berikut, yang manakah menjadi 4 650 selepas dibundarkan
kepada puluh yang terdekat?
A 4 643 C 4 655
B 4 647 D 4 659
11 Berdasarkan Rajah 1 di bawah, nyatakan nilai nombor tersebut.
A 8 035 C 8 053
B 8 050 D 8 503
12 Empat ribu seratus dua belas’ ditulis dalam nombor ialah
A 4 112 C 4 012
B 4 102 D 4 002
Rajah 1
13 Antara berikut yang manakah tidak benar?.
A 3 700 – 1 000 = 2 700 C 5 400 – 3 000 = 2 400
B 4 500 – 2 000 = 2 300 D 6 600 – 4 000 = 2 600
14 2 000 + 800 + 20 ada sama dengan
A 2 080 C 2 802
B 2 082 D 2 820
15 + 3 000 = 8 000
Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam di atas?
A 3 000 C 5 000
B 4 000 D 6 000
16 Seorang penjual buah-buahan membeli 865 biji epal dan 750 biji oren.
Berapakah jumlah buah-buahan yang dibelinya?
A 1 600 C 1 700
B 1 610 D 1 710
17 Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.
Cari beza antara dua nombor di atas.
A 4 353 C 5 343
B 5 253 D 5 443
Diagram 2
Rajah 2
9 780 4 437
18 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor.
Digit apakah dalam nombor di atas mempunyai nilai yang sama?
A 1 C 3
B 2 D 4
19 Apakah nombor yang mesti ditolakkan daripada 6 500 untuk mendapat
2 800?
A 3 700 C 9 200
B 3 800 D 9 300
20 Mary ada 3 700 keping setem. Amran ada 400 keping setem lebih
daripada Mary. Berapa kepingkah setem yang Amran ada?
A 3 300 C 4 070
B 3 740 D 4 100
8 421 9 430 5 416
Diagram 3
Rajah 3
Bahagian B
(30 markah)
1. Tuliskan angka bagi ‘empat ribu dua belas.
(1 markah)
2. Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam 9 523.
(1 markah)
3. 5 026 + 972 =
(1 markah)
4. 7 000 – 963 =
( 1 markah )
5. Bundarkan 8 382 kepada puluh terdekat.
( 1 markah)
6. 4 384 = 4 000 + +80 + 4
Apakah nombor yang mesti ditulis di atas
( 2 markah)
7. Cari jumlah bagi 298 dan 1 076.
(2 markah)
8. Rajah di bawah menunjukkan bilangan
penduduk di dua buah bandar A dan B.
Cari beza bilangan penduduk antara
bandar A dan bandar B.
(2 markah)
9. 9 865 – 307 – 2 823 =
(2 markah)
Town A Town B
8 309 7 133
10. + 2 729 = 9 000
Apakah nombor yang mesti ditulis dalam
di atas.
(2 markah)
11. 5 375 kurang daripada 8 420 ialah
(2 markah)
12.
Box
Kotak
Number of marbles
Bilangan Guli
X 1 430
Y 357
Jadual di atas menunjukkan bilangan guli di
dalam dua buah kotak.Kira jumlah guli dalam
dua buah kotak itu.
( 2 markah)
13. Encik Kamal membeli 3 183 biji durian. Dia menjual 1824 biji
durian pada hari pertama dan 619 biji durian pada hari kedua.
Berapa bijikah durian yang tinggal?
( 3 markah)
17. Pak Agus memelihara 2 045 ekor ayam. Pak Leman memelihara
800 ekor ayam lebih daripada Pak Agus. Berapa ekorkah ayam
yang dipelihara oleh mereka kesemuanya?
(3 markah)
18. Gambar berikut menunjukkan album setem kepunyaan Amy.
Dia beri 2 200 keping setem kepada abangnya dan 1 750 setem
kepada kawannya, Genna.
Berapakah bilangan setemnya yang tinggal?
(3 markah)
19. Gambar di bawah menunjukkan gula-gula di dalam bekas
A, B dan C.
Cari jumlah gula-gula yang terdapat di dalam ketiga-tiga
bekas tersebut.
( 2 Markah )
8 400
4 123 956 3 012
Disediakan Oleh
…………………………………
( Muhd Mustafa bin Ghazali )
Disemak Oleh
……………………………….
(Aswadi Bin Wahab)
Disahkan Oleh
…………………………………..
( Pn Mohaini Bt Arifin )

More Related Content

What's hot

Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1marshiza
 
Year 3 Mathematics Exercise
Year 3 Mathematics ExerciseYear 3 Mathematics Exercise
Year 3 Mathematics Exerciseleepooiyan
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rmarshiza
 
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Madelien Klanbu
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
 
Year 4 mathematics paper 2
Year 4 mathematics paper 2Year 4 mathematics paper 2
Year 4 mathematics paper 2leepooiyan
 
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1Norazlin Mohd Rusdin
 
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1
mathematics Year 4  paper 1 penggal 1mathematics Year 4  paper 1 penggal 1
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1Ifrahim jamil
 
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3miena1
 
Year 4 mathematics exercise
Year 4 mathematics exerciseYear 4 mathematics exercise
Year 4 mathematics exerciseleepooiyan
 
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2marshiza
 
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2marshiza
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
 
Final year Exam - Mathematics Year 2
Final year Exam - Mathematics Year 2 Final year Exam - Mathematics Year 2
Final year Exam - Mathematics Year 2 marshiza
 
Year 2 mathematics exercises
Year 2 mathematics exercisesYear 2 mathematics exercises
Year 2 mathematics exercisesleepooiyan
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2Eja Jaafar
 
Matematik tahun 4 k2 penggal 1
Matematik tahun 4  k2 penggal 1Matematik tahun 4  k2 penggal 1
Matematik tahun 4 k2 penggal 1Ifrahim jamil
 
Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2Wany Hardy
 
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1marshiza
 

What's hot (20)

Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
 
Year 3 Mathematics Exercise
Year 3 Mathematics ExerciseYear 3 Mathematics Exercise
Year 3 Mathematics Exercise
 
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2rPeperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
Peperiksaan Akhir tahun - Mathematics Year 4 Paper 2r
 
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
 
Year 4 mathematics paper 2
Year 4 mathematics paper 2Year 4 mathematics paper 2
Year 4 mathematics paper 2
 
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 1
 
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1
mathematics Year 4  paper 1 penggal 1mathematics Year 4  paper 1 penggal 1
mathematics Year 4 paper 1 penggal 1
 
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
 
Year 4 mathematics exercise
Year 4 mathematics exerciseYear 4 mathematics exercise
Year 4 mathematics exercise
 
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
MID YEAR EXAMINATION MATHEMATICS YEAR 2
 
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1 PAPER 2
 
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
 
Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014Soalan matematik tahun 2 2014
Soalan matematik tahun 2 2014
 
Final year Exam - Mathematics Year 2
Final year Exam - Mathematics Year 2 Final year Exam - Mathematics Year 2
Final year Exam - Mathematics Year 2
 
Year 2 mathematics exercises
Year 2 mathematics exercisesYear 2 mathematics exercises
Year 2 mathematics exercises
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
 
Matematik tahun 4 k2 penggal 1
Matematik tahun 4  k2 penggal 1Matematik tahun 4  k2 penggal 1
Matematik tahun 4 k2 penggal 1
 
Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2Math y1 dlp paper 2
Math y1 dlp paper 2
 
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
FINAL EXAM FOR MATHEMATICS YEAR 1
 

Viewers also liked

Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Bedah80
 
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Bedah80
 
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-118375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1ivanksasi
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Amir Aiman Akashah
 
bahasa melayu tahun 3 penulisan
bahasa melayu tahun 3 penulisanbahasa melayu tahun 3 penulisan
bahasa melayu tahun 3 penulisanPAKLONG CIKGU
 
Ujian matematik tahun 3 sjkt
Ujian matematik tahun 3 sjktUjian matematik tahun 3 sjkt
Ujian matematik tahun 3 sjktLTHEVENDHRAN
 
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2PAKLONG CIKGU
 
Kemahiran asas matematik
Kemahiran asas matematikKemahiran asas matematik
Kemahiran asas matematikshare with me
 
english test-year-3-paper-2
 english test-year-3-paper-2 english test-year-3-paper-2
english test-year-3-paper-2imamys
 
Ujian sains tahun 3
Ujian sains tahun 3Ujian sains tahun 3
Ujian sains tahun 3Miz Mony
 
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-328437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3Mohd Zapri Hj Yusof
 
Latihan tambah, tolak, darab dan bahagi
Latihan tambah, tolak, darab dan bahagiLatihan tambah, tolak, darab dan bahagi
Latihan tambah, tolak, darab dan bahagiAsyrafRidzuan
 
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3PAKLONG CIKGU
 
Ujian 1 english year 3 paper 2
Ujian 1  english year 3 paper 2Ujian 1  english year 3 paper 2
Ujian 1 english year 3 paper 2Eja Jaafar
 
Sains tahun 3 penggal 1
Sains tahun 3 penggal 1Sains tahun 3 penggal 1
Sains tahun 3 penggal 1Ifrahim jamil
 
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016walnut tree
 
English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2
 English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2 English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2
English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2Anix Abd Wahab
 
Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)
Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)
Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)Bruce Carl Jaminih
 

Viewers also liked (20)

Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
 
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
Latihan Pengukuhan Matematik Tahun 3
 
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-118375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
18375674 ujian-bulanan-bm-tahun-3-kertas-1
 
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
Contoh Kertas Peperiksaan Bahasa Malaysia Tahun 3 (Kertas 1)
 
bahasa melayu tahun 3 penulisan
bahasa melayu tahun 3 penulisanbahasa melayu tahun 3 penulisan
bahasa melayu tahun 3 penulisan
 
Ujian matematik tahun 3 sjkt
Ujian matematik tahun 3 sjktUjian matematik tahun 3 sjkt
Ujian matematik tahun 3 sjkt
 
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2Ujian Selaras Matematik Tahun 2
Ujian Selaras Matematik Tahun 2
 
Kemahiran asas matematik
Kemahiran asas matematikKemahiran asas matematik
Kemahiran asas matematik
 
english test-year-3-paper-2
 english test-year-3-paper-2 english test-year-3-paper-2
english test-year-3-paper-2
 
Ujian sains tahun 3
Ujian sains tahun 3Ujian sains tahun 3
Ujian sains tahun 3
 
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-328437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
28437185 soalan-bm-bahasa-melayu-penulisan-tahun-3
 
Latihan tambah, tolak, darab dan bahagi
Latihan tambah, tolak, darab dan bahagiLatihan tambah, tolak, darab dan bahagi
Latihan tambah, tolak, darab dan bahagi
 
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
Ujian Selaras Bahasa Melayu Tahun 3
 
Ujian 1 english year 3 paper 2
Ujian 1  english year 3 paper 2Ujian 1  english year 3 paper 2
Ujian 1 english year 3 paper 2
 
US1 16 MT T4 K2
US1 16 MT T4 K2US1 16 MT T4 K2
US1 16 MT T4 K2
 
Sains tahun 3 penggal 1
Sains tahun 3 penggal 1Sains tahun 3 penggal 1
Sains tahun 3 penggal 1
 
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
 
English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2
 English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2 English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2
English-bi-bahasa-inggeris-tahun-3-paper-2
 
Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)
Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)
Year 3 Monthly Test 1 KSSR (Unit 1 - Unit 3)
 
Ujian dst thn 3 psr 1
Ujian dst thn 3 psr 1Ujian dst thn 3 psr 1
Ujian dst thn 3 psr 1
 

Similar to Mate mac tahun 3

Similar to Mate mac tahun 3 (20)

M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016
 
Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
 
Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
 
soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1
 
Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
 
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
 
kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
 
M3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
 
Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3
 
Mt4 p1 15
Mt4 p1 15Mt4 p1 15
Mt4 p1 15
 
Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
 
mengira
mengiramengira
mengira
 
Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018
Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018
Soalan mat p1 thn 3 pksr 1 2018
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
 
Nombor bulat
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
 
Nombor bulat
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
 
Nombor bulat
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
 
Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
 

Mate mac tahun 3

 • 1. Nama : Kelas : 015/1 SK TAMAN CAHAYA MASAI UJIAN BULAN MAC MATEMATIK TAHUN 3 BAHAGIAN A 1 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 Soalan. Jawab semua soalan 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini. Contoh Soalan: 40 + 20 = A 2 B 20 C 60 D 800 Jawapan yang betul bagi soalan ialah 60 dan hurufnya ialah C. Lihat contoh pada kertas jawapan yang di berikan. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan. 4. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. 5. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan
 • 2. BAHAGIAN A ( 20 MARKAH ) 1 6 032 ditulis dalam perkataan ialah A Enam ribu tiga ratus dua B Enam ribu dua puluh dua C Enam ribu tiga puluh dua D Enam ribu tiga dua 2 Apakah nilai bagi digit 8 pada nombor 8 349? A 8 C 800 B 80 D 8 000 3 Antara nombor berikut manakah yang paling besar? A 4 940 C 4 409 B 4 904 D 4 094 4 Bundarkan kepada puluh terdekat. A 5 490 C 5 400 B 5 990 D 5 500 5 3 123 + 473 A 2 690 C 3 596 B 2 756 D 7 853 6 Antara berikut yang manakah benar? A 1 000 + 3 000 = 4 000 B 2 000 + 2 000 = 5 000 C 2 000 + 3 000 = 6 000 D 3 000 + 2 000 = 7 000
 • 3. 7 4 986 – 1 765 = A 6 851 C 3 221 B 6 751 D 2 321 8 Antara set nombor berikut, yang manakah telah disusun mengikut tertib? A 2 490, 2 390, 2 590, 2 690 B 3 011, 3 012, 3 010, 3 013 C 4 919, 4 920, 4 921, 4 922 D 5 035, 5 135, 5 225, 5 335 9 9 000 – = 5 000 Apakah nombor yang tertinggal di dalam kotak? A 2 000 C 4 000 B 3 000 D 5 000 10 Antara yang berikut, yang manakah menjadi 4 650 selepas dibundarkan kepada puluh yang terdekat? A 4 643 C 4 655 B 4 647 D 4 659 11 Berdasarkan Rajah 1 di bawah, nyatakan nilai nombor tersebut. A 8 035 C 8 053 B 8 050 D 8 503 12 Empat ribu seratus dua belas’ ditulis dalam nombor ialah A 4 112 C 4 012 B 4 102 D 4 002 Rajah 1
 • 4. 13 Antara berikut yang manakah tidak benar?. A 3 700 – 1 000 = 2 700 C 5 400 – 3 000 = 2 400 B 4 500 – 2 000 = 2 300 D 6 600 – 4 000 = 2 600 14 2 000 + 800 + 20 ada sama dengan A 2 080 C 2 802 B 2 082 D 2 820 15 + 3 000 = 8 000 Apakah nombor yang mesti dituliskan dalam di atas? A 3 000 C 5 000 B 4 000 D 6 000 16 Seorang penjual buah-buahan membeli 865 biji epal dan 750 biji oren. Berapakah jumlah buah-buahan yang dibelinya? A 1 600 C 1 700 B 1 610 D 1 710 17 Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor. Cari beza antara dua nombor di atas. A 4 353 C 5 343 B 5 253 D 5 443 Diagram 2 Rajah 2 9 780 4 437
 • 5. 18 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor. Digit apakah dalam nombor di atas mempunyai nilai yang sama? A 1 C 3 B 2 D 4 19 Apakah nombor yang mesti ditolakkan daripada 6 500 untuk mendapat 2 800? A 3 700 C 9 200 B 3 800 D 9 300 20 Mary ada 3 700 keping setem. Amran ada 400 keping setem lebih daripada Mary. Berapa kepingkah setem yang Amran ada? A 3 300 C 4 070 B 3 740 D 4 100 8 421 9 430 5 416 Diagram 3 Rajah 3
 • 6. Bahagian B (30 markah) 1. Tuliskan angka bagi ‘empat ribu dua belas. (1 markah) 2. Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam 9 523. (1 markah) 3. 5 026 + 972 = (1 markah) 4. 7 000 – 963 = ( 1 markah ) 5. Bundarkan 8 382 kepada puluh terdekat. ( 1 markah) 6. 4 384 = 4 000 + +80 + 4 Apakah nombor yang mesti ditulis di atas ( 2 markah)
 • 7. 7. Cari jumlah bagi 298 dan 1 076. (2 markah) 8. Rajah di bawah menunjukkan bilangan penduduk di dua buah bandar A dan B. Cari beza bilangan penduduk antara bandar A dan bandar B. (2 markah) 9. 9 865 – 307 – 2 823 = (2 markah) Town A Town B 8 309 7 133
 • 8. 10. + 2 729 = 9 000 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam di atas. (2 markah) 11. 5 375 kurang daripada 8 420 ialah (2 markah) 12. Box Kotak Number of marbles Bilangan Guli X 1 430 Y 357 Jadual di atas menunjukkan bilangan guli di dalam dua buah kotak.Kira jumlah guli dalam dua buah kotak itu. ( 2 markah)
 • 9. 13. Encik Kamal membeli 3 183 biji durian. Dia menjual 1824 biji durian pada hari pertama dan 619 biji durian pada hari kedua. Berapa bijikah durian yang tinggal? ( 3 markah) 17. Pak Agus memelihara 2 045 ekor ayam. Pak Leman memelihara 800 ekor ayam lebih daripada Pak Agus. Berapa ekorkah ayam yang dipelihara oleh mereka kesemuanya? (3 markah)
 • 10. 18. Gambar berikut menunjukkan album setem kepunyaan Amy. Dia beri 2 200 keping setem kepada abangnya dan 1 750 setem kepada kawannya, Genna. Berapakah bilangan setemnya yang tinggal? (3 markah) 19. Gambar di bawah menunjukkan gula-gula di dalam bekas A, B dan C. Cari jumlah gula-gula yang terdapat di dalam ketiga-tiga bekas tersebut. ( 2 Markah ) 8 400 4 123 956 3 012
 • 11. Disediakan Oleh ………………………………… ( Muhd Mustafa bin Ghazali ) Disemak Oleh ………………………………. (Aswadi Bin Wahab) Disahkan Oleh ………………………………….. ( Pn Mohaini Bt Arifin )