SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Matematik Tahun 2
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :
……………..
Arahan :
1 Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris.
a) 215
b) 638
2 Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.
a) 187
b) 592
3 Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.
a) 375
Nilai digit Nilai tempat
3
7
5
b) 491
Nilai digit Nilai tempat
4
9
1
Matematik Tahun 2
4 Padankan mengikut nilai tempat yang betul.
a) 253
Puluh
Sa
ratus
b) 704
7 Puluh
0 Sa
4 ratus
5 Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.
a)
..................................
b)
.................................
2
5
3
Matematik Tahun 2
Arahan : Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah.
1
X =
2
X =
3
X =
4
X =
5
Matematik Tahun 2
X =
Arahan :
1 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit.
a) 408 => + +
b) 940 => + +
2 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat.
a) 345 => ratus + puluh + sa
b) 606 = > ratus + puluh + sa
3 Tuliskan nombor di bawah.
151
980
709
79
503
300 + 40 + 3
600 + 0 + 5
200 + 50 + 8
900 + 30 + 3
0 + 50 + 2
52
933
343
258
343
Matematik Tahun 2
a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =
b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =
4 Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang
betul.
5 Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor yang
betul.
5 ratus + 0 puluh + 3 sa
9 ratus + 8 puluh + 0 sa
0 ratus + 7 puluh + 9 sa
1 ratus + 5 puluh + 1 sa
7 ratus + 0 puluh + 9 sa
Matematik Tahun 2
Arahan : Cari jawapan bagi setiap masalah yang diberi
1 Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.
2 Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat
a. 264 b. 266
3 Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul
637
Bundarkan kepada puluh yang terdekat :
630
640
647
4 Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang
terdapat di dalam kotak
725
720 730
5 Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423.
Warnakan jawapan anda.
415 420 425
MENGUASAI T/TANGAN : …………………..
BELUM MENGUASAI TARIKH: ……………………
ratus puluh saratus puluh sa
Matematik Tahun 2
Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim.
1 113 + 251 + 34 = 2 436 + 41 + 112 =
+ +
3 142 + 200 + 150 = 4 231 + 124 + 232=
ratus puluh saratus puluh sa
ratus puluh saratus puluh sa
ratus puluh saratus puluh sa
ratus puluh saratus puluh sa
Matematik Tahun 2
+ +
5 215 + 352 + 121 = 6 21 + 206 + 331 =
+ +
7 25 + 462 + 10 = 8 113 + 25 + 137 =
+ +
9 239 + 42 + 181 = 10 65 + 177 + 398 =
+ +
Matematik Tahun 2
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
Arahan : Jawab semua soalan.
1 305 - 15 2 5 5 1 - 40
3 284 - 9 4 351 - 160
5 230 - 199 6 999 - 222
7 630 - 200 8 701 - 201
9 789 - 456 10 891 - 209
3 0 5
1 5
ARAHAN : Cari jawapan setiap masalah yang diberi.
1 Di dalam sebuah bakul ada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola
berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?
2 Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti.
Berapakah bilangan guli Ayu?
3 Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah.
Hitung bilangan telur yang masih elok.
4 Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang.
Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.
5 Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di
pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri
sekarang?
Arahan : Selesaikan masalah berikut .
1 Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah.
Berapakah jumlah guli kesemuanya?
2 Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama . Di taman B terdapat 523
ekor rama –rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di
kedua –dua taman tersebut?
3 Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan
146 pucuk surat pada waktu petang. Berapakah jumlah pucuk surat
yang telah Encik Amin hantar kesemuanya?
4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik.
Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang?
5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak
45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada
kesemuaanya?
Arahan : Selesaikan masalah berikut.
1. Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga
RM7.80
dan sebatang pensel yang berharga 70 sen.
Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya?
Lani perlu membayar .
2. Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen.
Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk
membeli pensel itu ?
Afiqah perlukan lagi.
3. Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli
sekeping
kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan
sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah
wang baki yang akan dia perolehi.
Wang baki Amalina adalah .
4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3.
Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya
pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli
sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50.
Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ?
Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah .
5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus
strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato
ialah
RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu.
Harga sebotol jus strawberry ialah .
ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah.
1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal.
Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji.
Ayat matematik :
2. Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia telah
minum 8 gelas susu.
Ayat matematik :
3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah
kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak.
Ayat matematik :
4. 30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama.
Bilangan
pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang.
Ayat matematik :
5. Terdapat 20 biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani
membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak.
Seorang kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan.
Ayat matematik :
ARAHAN Lengkapkan ayat matematik di bawah.
1. x 2 = 12
2. 4 x = 16
3. 20 ÷ = 4
4. ÷ 10 = 5
5. 32 = 8 x
6. x 2 = 14
7. 4 x = 8
8. 30 ÷ = 6
9. ÷ 10 = 1
10. 40 = 8 x
ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi.
1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4
orang rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang rakannya
dapat ?
2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka
telah diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah
bilangan kanak-kanak di setiap kumpulan ?
3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke
dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya?
4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama
banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak
lelaki itu?
5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam
10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak?
ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI
1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya.
Anak- anaknya telah membahagikan aiskrim itu dengan sama
rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh setiap seorang
anaknya ?
2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5 biji
epal kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang
diperlukan olehnya
?
3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70
muka
surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja.
Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ?
4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan
kepada 5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah
bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ?
5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan
bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan
diperolehi oleh Pn.Maya.
Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada
seluruh rajah.
Gambar
pecahan
2
Contoh: 6
1
2.
3.
4.
5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.
3
4
1
3
6
7
2
6
Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi.
a)
satu perlapan
b)
satu
perempat
c)
satu perlima
Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah.
a)
=
b)
=
c)
=
Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan
pecahan kepada perpuluhan.
1.
=
2.
=
3.
7
=10
4.
=
5.
1
=10
KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi
mengikut prosedur dengan menggunakan
pelbagai strategi.
Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-
gambar yang diberi dan nyatakan jawapan yang
betul di bawah hasil kerja tersebut mengikut arahan
yang diberi..
1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke
dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada
dalam setiap kotak?
2. Tuliskan ayat matematik.
3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi
ini.
10 ÷ 2 = 5
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan
operasi bahagi.
30 ÷ 2 =
5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik
daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi
berdasarkan gambar tersebut.
Tempoh : seminggu
Gambar untuk soalan 1.
Gambar untuk soalan 2.
Gambar untuk soalan 5.
Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di
bawah. Isikan tempat kosong dengan jawapan
yang betul.
1.
lebih besar daripada
2.
lebih kecil daripada
3.
lebih besar daripada
4.
lebih kecil daripada
5.
lebih besar daripada
Soalan kssr tahun 2 matematik

More Related Content

What's hot

Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2Eja Jaafar
 
Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Zatil Nabilah
 
Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1marshiza
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 1Eja Jaafar
 
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3Solehah Md Hashim
 
Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Rodzer Jaimis
 
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Madelien Klanbu
 
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Norazlin Mohd Rusdin
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
 
Modul penyelesaian masalah matematik 5
Modul penyelesaian masalah matematik 5Modul penyelesaian masalah matematik 5
Modul penyelesaian masalah matematik 5soulmoon
 
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2Eja Jaafar
 
Matematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMatematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMikaTuition
 
Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6IMSHA LEARNING
 
lembaran kerja bahagi tahun 4
lembaran kerja bahagi tahun 4lembaran kerja bahagi tahun 4
lembaran kerja bahagi tahun 4Yush Kipli
 
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Norazlin Mohd Rusdin
 
kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
 
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2Eja Jaafar
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1marshiza
 

What's hot (20)

Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 2
 
Tahun 1 (bahasa malaysia) Ujian
Tahun 1 (bahasa malaysia) UjianTahun 1 (bahasa malaysia) Ujian
Tahun 1 (bahasa malaysia) Ujian
 
Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2
 
Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1Ujian matematik tahun2 kertas1
Ujian matematik tahun2 kertas1
 
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 2 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 2 kertas 1
 
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3
Peperiksaan Akhir Tahun Bahasa Malaysia Tahun 3
 
Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017Matematik kertas 2 tahun 3 2017
Matematik kertas 2 tahun 3 2017
 
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
 
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
 
Modul penyelesaian masalah matematik 5
Modul penyelesaian masalah matematik 5Modul penyelesaian masalah matematik 5
Modul penyelesaian masalah matematik 5
 
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 2/matematik tahun 2
 
Matematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - DarabMatematik tahun 4 - Darab
Matematik tahun 4 - Darab
 
Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6Nombor dan operasi tahun 6
Nombor dan operasi tahun 6
 
lembaran kerja bahagi tahun 4
lembaran kerja bahagi tahun 4lembaran kerja bahagi tahun 4
lembaran kerja bahagi tahun 4
 
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Science Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
 
kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
 
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2
ujian pertengahan tahun/kertas 1/matematik tahun 2
 
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
 
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
Matematik Tahun 2 PKSR 2 Kertas 1
 

Similar to Soalan kssr tahun 2 matematik

Full evidens tahun 2
Full evidens tahun 2Full evidens tahun 2
Full evidens tahun 2ah Tom Raub
 
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak editEvidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak editFaizal Gapor
 
Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2 Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2 farhatna
 
Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2 Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2 farhatna
 
MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020
MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020
MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020Sayshare
 
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantanshare with me
 
Strategi penyelesaian masalah 18
Strategi penyelesaian masalah 18Strategi penyelesaian masalah 18
Strategi penyelesaian masalah 18firo HAR
 
Akhir tahun f1 2016
Akhir tahun f1 2016Akhir tahun f1 2016
Akhir tahun f1 2016scha shahida
 
ujian bulan 9 matematik tahun 4
ujian bulan 9 matematik tahun 4ujian bulan 9 matematik tahun 4
ujian bulan 9 matematik tahun 4jijy_hafizah
 
Soalan akhir tahun kertas 1 2018
Soalan akhir tahun kertas 1 2018Soalan akhir tahun kertas 1 2018
Soalan akhir tahun kertas 1 2018wanikram2
 
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptNor Asmah Md Top
 
Soalan mt2 matematik galus 2
Soalan mt2 matematik galus 2Soalan mt2 matematik galus 2
Soalan mt2 matematik galus 2sklentang
 
Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2PuworkUtara OnSlideshare
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...Shasha Wini
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] realMarhaizan Sulaiman
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...Shasha Wini
 

Similar to Soalan kssr tahun 2 matematik (20)

Full evidens tahun 2
Full evidens tahun 2Full evidens tahun 2
Full evidens tahun 2
 
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak editEvidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
 
Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2 Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2
 
Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2 Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2
 
Kertas 2 mts_y5
Kertas 2 mts_y5Kertas 2 mts_y5
Kertas 2 mts_y5
 
MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020
MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020
MATEMATIK T4 LATIHAN 1_23-29 MAC 2020
 
Math f1 mid year
Math f1 mid yearMath f1 mid year
Math f1 mid year
 
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
 
Matematik Tahun 3
Matematik Tahun 3Matematik Tahun 3
Matematik Tahun 3
 
Strategi penyelesaian masalah 18
Strategi penyelesaian masalah 18Strategi penyelesaian masalah 18
Strategi penyelesaian masalah 18
 
Akhir tahun f1 2016
Akhir tahun f1 2016Akhir tahun f1 2016
Akhir tahun f1 2016
 
ujian bulan 9 matematik tahun 4
ujian bulan 9 matematik tahun 4ujian bulan 9 matematik tahun 4
ujian bulan 9 matematik tahun 4
 
Mt thn. 4
Mt thn. 4Mt thn. 4
Mt thn. 4
 
Soalan akhir tahun kertas 1 2018
Soalan akhir tahun kertas 1 2018Soalan akhir tahun kertas 1 2018
Soalan akhir tahun kertas 1 2018
 
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
 
Soalan mt2 matematik galus 2
Soalan mt2 matematik galus 2Soalan mt2 matematik galus 2
Soalan mt2 matematik galus 2
 
Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Penilaian Semester 2 Matematik Tahun 3 Kertas 2
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
 
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
 

More from Henry Lijunin

Analisis pencapaian saringan 1 2015 numerasi
Analisis pencapaian saringan 1 2015 numerasiAnalisis pencapaian saringan 1 2015 numerasi
Analisis pencapaian saringan 1 2015 numerasiHenry Lijunin
 
Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016Henry Lijunin
 
Teks mc majlis anugerah cemerlang
Teks mc majlis anugerah cemerlang Teks mc majlis anugerah cemerlang
Teks mc majlis anugerah cemerlang Henry Lijunin
 
Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016Henry Lijunin
 
Rph pendidikan moral
Rph pendidikan moralRph pendidikan moral
Rph pendidikan moralHenry Lijunin
 
Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1Henry Lijunin
 
rancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssr
rancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssrrancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssr
rancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssrHenry Lijunin
 
peta pdp linus numerasi
peta pdp linus numerasipeta pdp linus numerasi
peta pdp linus numerasiHenry Lijunin
 

More from Henry Lijunin (9)

Analisis pencapaian saringan 1 2015 numerasi
Analisis pencapaian saringan 1 2015 numerasiAnalisis pencapaian saringan 1 2015 numerasi
Analisis pencapaian saringan 1 2015 numerasi
 
Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016
 
Teks mc majlis anugerah cemerlang
Teks mc majlis anugerah cemerlang Teks mc majlis anugerah cemerlang
Teks mc majlis anugerah cemerlang
 
Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016Teks pengacara majlis mac 2016
Teks pengacara majlis mac 2016
 
Rph pendidikan moral
Rph pendidikan moralRph pendidikan moral
Rph pendidikan moral
 
Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1Soalan pendidikan moral tahun 1
Soalan pendidikan moral tahun 1
 
rancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssr
rancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssrrancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssr
rancangan pengajaran harian pendidikan moral tahun 5 kssr
 
peta pdp linus numerasi
peta pdp linus numerasipeta pdp linus numerasi
peta pdp linus numerasi
 
Soalan m3 tahun 2
Soalan m3 tahun 2Soalan m3 tahun 2
Soalan m3 tahun 2
 

Soalan kssr tahun 2 matematik

 • 1. Matematik Tahun 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS : …………….. Arahan : 1 Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris. a) 215 b) 638 2 Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris. a) 187 b) 592 3 Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi. a) 375 Nilai digit Nilai tempat 3 7 5 b) 491 Nilai digit Nilai tempat 4 9 1
 • 2. Matematik Tahun 2 4 Padankan mengikut nilai tempat yang betul. a) 253 Puluh Sa ratus b) 704 7 Puluh 0 Sa 4 ratus 5 Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu. a) .................................. b) ................................. 2 5 3
 • 3. Matematik Tahun 2 Arahan : Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah. 1 X = 2 X = 3 X = 4 X = 5
 • 4. Matematik Tahun 2 X = Arahan : 1 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit. a) 408 => + + b) 940 => + + 2 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat. a) 345 => ratus + puluh + sa b) 606 = > ratus + puluh + sa 3 Tuliskan nombor di bawah.
 • 5. 151 980 709 79 503 300 + 40 + 3 600 + 0 + 5 200 + 50 + 8 900 + 30 + 3 0 + 50 + 2 52 933 343 258 343 Matematik Tahun 2 a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa = b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa = 4 Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul. 5 Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul. 5 ratus + 0 puluh + 3 sa 9 ratus + 8 puluh + 0 sa 0 ratus + 7 puluh + 9 sa 1 ratus + 5 puluh + 1 sa 7 ratus + 0 puluh + 9 sa
 • 6. Matematik Tahun 2 Arahan : Cari jawapan bagi setiap masalah yang diberi 1 Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat. 2 Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat a. 264 b. 266 3 Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul 637 Bundarkan kepada puluh yang terdekat : 630 640 647 4 Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di dalam kotak 725 720 730 5 Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423. Warnakan jawapan anda. 415 420 425 MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI TARIKH: ……………………
 • 7. ratus puluh saratus puluh sa Matematik Tahun 2 Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim. 1 113 + 251 + 34 = 2 436 + 41 + 112 = + + 3 142 + 200 + 150 = 4 231 + 124 + 232=
 • 8. ratus puluh saratus puluh sa ratus puluh saratus puluh sa ratus puluh saratus puluh sa ratus puluh saratus puluh sa Matematik Tahun 2 + + 5 215 + 352 + 121 = 6 21 + 206 + 331 = + + 7 25 + 462 + 10 = 8 113 + 25 + 137 = + + 9 239 + 42 + 181 = 10 65 + 177 + 398 = + +
 • 10.
 • 11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Arahan : Jawab semua soalan. 1 305 - 15 2 5 5 1 - 40 3 284 - 9 4 351 - 160 5 230 - 199 6 999 - 222 7 630 - 200 8 701 - 201 9 789 - 456 10 891 - 209 3 0 5 1 5
 • 12. ARAHAN : Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1 Di dalam sebuah bakul ada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru? 2 Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti. Berapakah bilangan guli Ayu? 3 Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah. Hitung bilangan telur yang masih elok. 4 Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang. Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu. 5 Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri sekarang?
 • 13. Arahan : Selesaikan masalah berikut . 1 Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah. Berapakah jumlah guli kesemuanya? 2 Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama . Di taman B terdapat 523 ekor rama –rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di kedua –dua taman tersebut? 3 Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan 146 pucuk surat pada waktu petang. Berapakah jumlah pucuk surat yang telah Encik Amin hantar kesemuanya? 4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik. Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang? 5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak 45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada kesemuaanya?
 • 14. Arahan : Selesaikan masalah berikut.
 • 15. 1. Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga RM7.80 dan sebatang pensel yang berharga 70 sen. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya? Lani perlu membayar . 2. Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen. Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk membeli pensel itu ? Afiqah perlukan lagi. 3. Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli sekeping kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah wang baki yang akan dia perolehi. Wang baki Amalina adalah . 4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3. Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50. Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ? Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah .
 • 16. 5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato ialah RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu. Harga sebotol jus strawberry ialah . ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah. 1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal. Jumlah epal yang dibelinya ialah 30 biji.
 • 17. Ayat matematik : 2. Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia telah minum 8 gelas susu. Ayat matematik : 3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak. Ayat matematik : 4. 30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama. Bilangan pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang. Ayat matematik : 5. Terdapat 20 biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan. Ayat matematik : ARAHAN Lengkapkan ayat matematik di bawah.
 • 18. 1. x 2 = 12 2. 4 x = 16 3. 20 ÷ = 4 4. ÷ 10 = 5 5. 32 = 8 x 6. x 2 = 14 7. 4 x = 8 8. 30 ÷ = 6 9. ÷ 10 = 1 10. 40 = 8 x
 • 19. ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi. 1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4 orang rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang rakannya dapat ? 2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah bilangan kanak-kanak di setiap kumpulan ?
 • 20. 3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya? 4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak lelaki itu? 5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak?
 • 21. ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI 1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anak- anaknya telah membahagikan aiskrim itu dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh setiap seorang anaknya ? 2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5 biji epal kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukan olehnya ?
 • 22. 3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70 muka surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja. Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ? 4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan kepada 5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ? 5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi oleh Pn.Maya.
 • 23. Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah. Gambar pecahan 2 Contoh: 6
 • 25. 5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai. 3 4 1 3 6 7
 • 26. 2 6 Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi. a)
 • 28. Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah. a) = b) =
 • 29. c) =
 • 30. Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan pecahan kepada perpuluhan. 1. = 2.
 • 32. 1 =10 KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar- gambar yang diberi dan nyatakan jawapan yang betul di bawah hasil kerja tersebut mengikut arahan yang diberi.. 1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak? 2. Tuliskan ayat matematik. 3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi ini. 10 ÷ 2 = 5
 • 33. 4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi berdasarkan gambar tersebut. Tempoh : seminggu Gambar untuk soalan 1.
 • 34. Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.
 • 35. Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di bawah. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1.
 • 36. lebih besar daripada 2. lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada