Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3

3,235 views

Published on

Les formes de la Terra

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caaco dos 1415_mt130_r1_geografia_tema_3

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Granollers AULA D’ACOLLIDA CIÈNCIES SOCIALS 1 – GEOGRAFIA TEMA 3- Les formes de la Terra Departament d’Orientació Nom: Nom arxiu: CAACO_DOS_1415_MT130_R1_geografia_tema_3 Data : octubre 2014 Recopilat: Montse Talavera - Tutora Aula acollida pàg. 1 de 24 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. TEMA 3 GEOGRAFIA LES FORMES DE LA TERRA LA CAPA EXTERNA DE LA TERRA La Terra és una gran esfera lleugerament aplatada en els pols. Es divideix en tres grans zones concèntriques o capes: La part més interna (1 i 2) és el nucli. Al seu voltant hi ha el mantell (3). És la capa més gruixuda. Està format per magma (materials fosos). La capa externa (4) és l’escorça. L’escorça terrestre està constituïda per muntanyes, valls, depressions i planes que formen el relleu de la Terra. L’Everest és el cim més alt del nostre planeta. Té 8.848 metres d’altitud.
 3. 3.  ACTIVITATS 1. Completa: La Terra és una ............................ lleugerament aplatada en els ................... 2. Escriu el nom de les capes de la Terra. 3. Completa: L’escorça terrestre està constituïda per muntanyes, valls, depressions i planes que formen el ............................ de la Terra. 4. Contesta: Com es diu la muntanya més alta del planeta Terra? .........................................
 4. 4. Segons la teoria de la deriva dels continents, fa 200 milions d’anys només hi havia un sol continent, anomenat Pangea , que surava sobre el mantell. A causa de la rotació de la Terra, aquest continent únic es va començar a moure molt lentament i es va partir en grans trossos o plaques tectòniques. Quan dues plaques xoquen, una es pot aixecar i formar grans serralades. En els punts de contacte entre dues plaques poden haver terratrèmols i volcans. Les línies indiquen les dorsals que limiten les plaques tectòniques.
 5. 5.  ACTIVITATS 5. Completa: Segons la teoria de la deriva dels continents, fa 200 milions d’anys només hi havia .................................................................., anomenat ............................., que surava sobre el mantell. 6. Contesta: A causa de quin moviment, l’únic continent es va anar separant? …..................... …............................................................................................................................. Què pot passar quan dues plaques xoquen? …..................................................... ................................................................................................................................. .................................................................. 7. Completa: El Pangea es va anar partint en grans trossos o …............................................... En els punts de contacte entre dues plaques poden haver …............................... ............................................. i ................................................. 8. Llegeix aquestes frases i posa V si és veritat i F si és fals: La Terra és una esfera aplatada en els pols  L’escorça és la part més interna de la Terra  El mantell és la part més gruixuda de la Terra  Fa 200 milions d’anys hi havia cinc continents  Pangea era un continent únic  El moviment de translació va fer separar els continents  Quan dues plaques xoquen es poden formar les muntanyes 
 6. 6. LA FORMACIÓ DEL RELLEU: ELS AGENTS INTERNS I EXTERNS ELS AGENTS INTERNS: terratrèmols i volcans A sota de l’escorça terrestre hi ha gasos i altres materials que intenten sortir cap a la superfície. Aquests gasos i materials fan força contra l’escorça fins que l’esquerden i la deformen. Aquestes forces internes produeixen terratrèmols i volcans. Esquerda provocada per un terratrèmol. Efectes provocats per un terratrèmol. Els terratrèmols són batzegades (moviments forts i bruscos) que provenen de l’interior de la Terra. Es desplacen en totes direccions en forma d’ones sísmiques. Els terratrèmols fan que el terra tremoli. El punt interior on s’origina el terratrèmol es diu hipocentre. El punt de la superfície de l’escorça terrestre més proper a l’hipocentre és l’epicentre.
 7. 7. Epicentre Ones sísmiques  ACTIVITATS Hipocentre 9. Completa: A sota de l’escorça terrestre hi ha ................................... i altres materials que intenten .......................................... cap a la superfície. Aquests gasos i materials fan ........................................... contra l’escorça fins que l’....................................... i la ............................................... Aquestes forces internes produeixen ............................................ i ...................................... 10. Relaciona: Punt interior de la Terra   Epicentre Punt de la superfície de la Terra   Hipocentre
 8. 8. 11. Escriu on correspongui: epicentre - hipocentre - ones sísmiques Els volcans són muntanyes formades al voltant d’una esquerda de l’escorça terrestre a través de la qual s’expulsen gasos, cendres, pedres i lava incandescent. El magma1 puja per les esquerdes com si fos una xemeneia i surt a l’exterior en forma d’erupció volcànica a través del cràter. 1 Materials fosos que hi ha al mantell de la Terra.
 9. 9. PARTS D’UN VOLCÀ Erupció volcànica. XEMENEIA LAVA ENDURIDA CON VOLCÀNIC RIU DE LAVA MAGMA VOLCÀ APAGAT CON ADVENTICI Si l’erupció volcánica passa al mar, es pot formar una nova illa.
 10. 10.  ACTIVITATS 12. Completa: Els volcans són muntanyes formades al voltant d’una ......................... de l’........................ terrestre a través de la qual s’expulsen ....................., ......................., pedres i ............................ incandescent. El .............................. puja per les esquerdes com si fos una ....................................... i surt a l’exterior en forma d’.................................. volcànica a través del ......................... 13. Tria l’opció correcta: El magma:  es troba a l’escorça terrestre  es troba al mantell de la Terra  es troba al nucli de la Terra 14. Escriu el nom de les parts d’un volcà: Riu de ... Volcà apagat .......... volcànic ... Con adventici ... …........... endurida
 11. 11. ELS AGENTS EXTERNS: l’acció de l’aigua i l’acció del vent i la vegetació L’acció de l’aigua, el vent i la vegetació també pot canviar el relleu de la Terra. L’aigua és el principal agent extern. L’aigua de la pluja cau sobre el terra, i arrenca i porta trossos de roques. L’aigua dels rius desgasta les muntanyes i obre barrancs. L’aigua del mar desgasta (erosiona) les costes i forma penya-segats. Les onades i els corrents marins desgasten les roques toves i les costes. Els corrents marins porten sorra a les platges. L’aigua es fica a les esquerdes de les roques i si fa molt fred, l’aigua es glaça i augmenta de volum. Llavors el glaç trenca les roques. Barranc Penya-segat
 12. 12. El vent desgasta les roques i transporta petites partícules, com sorra, que quan xoquen contra altres roques les erosionen. La vegetació també forma relleu terrestre perquè les arrels de les plantes i dels arbres poden partir roques. L’home també pot canviar el relleu i el paisatge, construint: ciutats, mines, ponts, ports, carreteres, etc. Mina a cel obert Acció de l’erosió del vent sobre les roques
 13. 13.  ACTIVITATS 15. Relaciona: Aigua de pluja   Porta sorra a les platges Aigua dels rius   Arrenca i porta trossos de roques Aigua del mar   Augmenta de volum i trenca les roques Corrent marí   Desgasta muntanyes i obre barrancs Aigua glaçada   Erosiona les costes i forma penya-segats 16. Completa: El vent ............................. les roques i .................................. petites partícules, com sorra, que quan xoquen contra altres roques les .................................... La vegetació també forma relleu terrestre perquè les ........................... de les plantes i dels arbres poden ............................ roques. 17. Contesta: Què construeix l’home que pot canviar el relleu terrestre? .................................................................................................................................. .................................................................................................................................
 14. 14. LES FORMES DEL RELLEU L’acció combinada dels agents interns i externs crea diferents formes del relleu. RELLEU CONTINENTAL d e (a) Península: tros de terra envoltada d’aigua per tots els costats menys per un. (b) Cap: part de la costa que entra en el mar. (c) Golf: entrada de mar que té forma arrodonida. (d) Muntanya: elevació natural del terreny. (e) Vall: depressió del relleu.
 15. 15. RELLEU OCEÀNIC Illa: tros de terra totalment envoltada d’aigua. Dorsal oceànica: gran serralada (conjunt de muntanyes) submarina. Fossa marina: gran depressió dels fons oceànics. Plataforma continental: zona marítima que baixa suaument fins als 400 metres.  ACTIVITATS 18. Escriu el nom: Fossa marina Illes Plataforma continental Dorsal oceànica
 16. 16. a: c: e: b: d: ELS CONTINENTS d e Els continents són les grans zones terrestres del planeta Terra, que separen els oceans. Hi ha sis continents: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i Antàrtida.
 17. 17. Àfrica està separada d’Europa pel mar Mediterrani. El relleu és força pla, amb alguns massissos muntanyosos. Amèrica ocupa l’Hemisferi Nord i l’Hemisferi Sud. Separa l’Oceà Atlàntic l’Oceà Pacífic. Es divideix en dos subcontinents: Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. Àsia té quatre parts: extenses planes al nord, serralades elevades al centre-sud, grans penínsules a l’Oceà Índic i arxipèlags a l’Oceà Pacífic. Oceania està format per unes 10.000 illes escampades per l’Oceà Pacífic. L’Antàrtida és al pol sud, a sota de l’Oceà Glacial Antàrtic, i està envoltada pels oceans Pacífic, Atlàntic i Índic. No hi ha gairebé vida perquè fa molt fred (les temperatures arriben fins als –65ºC) i hi ha vents molt forts i constants.
 18. 18.  ACTIVITATS 19. Escriu el nom dels continents al planisferi següent: 20. Pinta: Àsia de color vermell, Europa de color verd, Àfrica de color groc, Amèrica de color marró, Oceania de color taronja i l’Antàrtida de color blau. 21. Observa el mapa de la pàgina 16 i completa les frases següents: Entre Amèrica i Europa hi ha l’Oceà …...................................................... Al nord d’Àfrica hi ha el continent …............................................................. Al sud d’Àsia hi ha l’Oceà …......................................................................... Al nord d’Eurpa hi ha l’oceà …................................................................... L’Oceà Pacífic es troba entre els continents …..................................................... ................................................................. L’Antàrtida és al sud de l’Oceà …........................................................................
 19. 19. 22. Relaciona amb fletxes el nom i el dibuix de cada continent (compte amb l’Antàrtida). 23. Escriu en el planisferi següent: El poble o la ciutat on vas néixer: .................................................................. El país on vas néixer: ...................................................................................... El continent on vas néixer: .............................................................................
 20. 20. EL RELLEU D’EUROPA Europa és un continent petit que està envoltat de diversos oceans i mars: - Al nord: l’Oceà Glacial Àrtic. - A l’oest: l’Oceà Atlàntic. - Al sud: el Mar Mediterrani. Al relleu d’Europa destaquen: - La Gran Plana Europea. - Els altiplans i els massissos muntanyosos antics. - Les cadenes de muntanyes joves (Pirineus, Alps, Carpats, Caucas, etc.).
 21. 21. Els Alps Els Pirineus  ACTIVITATS 24. Escriu al mapa: Pirineus, Alps, Carpats, Caucas i Gran Plana Europea.
 22. 22. EL RELLEU DE LA PENÍNSULA IBÈRICA La Península Ibèrica està formada per Espanya i Portugal. El seu relleu és variat i destaca: - La Meseta i les serralades que la limiten. - Al nord, la Serralada Cantàbrica. - A l’est, el Sistema Ibèric. - Al sud, Sierra Morena. - El Sistema Central. - Les serralades joves: - Els Pirineus. - Les Serralades Bètiques. - Les Serralades Catalanes. - Les depressions de l’Ebre i del Guadalquivir. El cim més alt d’Espanya és el volcà Teide, a l’illa de Tenerife. El cim més alt de la Península Ibèrica és el Mulhacén, a la Serralada Bètica.
 23. 23.  ACTIVITATS 25. Escriu en aquest mapa els següents noms del relleu de la Península Ibèrica: Pirineus – Sistema Central – Serralades Catalanes – Mulhacén - Sistema Ibèric – Serralada Cantàbrica –Serralades Bètiques – Teide 26. Completa: El cim més alt d’Espanya és el volcà ............................................. El cim més alt de la Península Ibèrica és el ...............................................

×