Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เริ่มจาก 1 ให้ถึงล้าน กับ
การขายของบน Amazon
ขั้นตอนการสมัครขายของบน Amazon
แบบ Step by Step
คลิกสมัครขายของบน Amazon
www.amzn.to/agscpdt
1. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
การสมัครแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน
คลิกสมัคร Amazon
ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
ใส่ชื่อร้านของคุณ เช่น DD store
ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
เราสามารถเลือกได้ว่าจะยืนยันตัวตนโดย
ให้ระบบโทรเข้ามา (Call) ห...
ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
ใส่ชื่อร้านของคุณ เช่น DD store
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
คลิกสมัคร Amazon
ใส่ข้อมูลทางเงินเพื่อรับและจ่ายค่าธรรมเนียม
คลิกสมัคร Amazon
ข้อมูลสําหรับการ
จ่ายค่าธรรมเนียม
ข้อมูลสําหรับการ
รับเงิน
ใส่ข้อมูลทางเงินเพื่อรับเงิน
คลิกสมัคร Amazon
ในขั้นตอนนี้ เราจะให้ Amazon โอนเงินไปที่ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ค
และให้ทา...
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
กรอกข้อมูลด้านภาษี
คลิกสมัคร Amazon
ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
คลิกที่ Skip for now ก็ได้
ถ้าไม่ต้องการระบุข้อมูลในตอนนี้
1. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
1. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account
คลิกสมัคร Amazon
แนะนําให้บัตรที่ผูกกับบัญชีมีเงินอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
...
คลิกสมัคร Amazon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีการสมัครขายของบน Amazon จับมือทำ ทีละขั้นตอน

3,117 views

Published on

อ่านรายละเอียดในการขายของ Amazon ได้ที่นี่ https://donottellmyboss.com/start-sell-amazon/

Published in: Education
 • Be the first to comment

วิธีการสมัครขายของบน Amazon จับมือทำ ทีละขั้นตอน

 1. 1. เริ่มจาก 1 ให้ถึงล้าน กับ การขายของบน Amazon ขั้นตอนการสมัครขายของบน Amazon แบบ Step by Step
 2. 2. คลิกสมัครขายของบน Amazon www.amzn.to/agscpdt
 3. 3. 1. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon
 4. 4. การสมัครแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คลิกสมัคร Amazon
 5. 5. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon ใส่ชื่อร้านของคุณ เช่น DD store
 6. 6. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon เราสามารถเลือกได้ว่าจะยืนยันตัวตนโดย ให้ระบบโทรเข้ามา (Call) หรือส่ง SMS
 7. 7. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon ใส่ชื่อร้านของคุณ เช่น DD store
 8. 8. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คลิกสมัคร Amazon
 9. 9. ใส่ข้อมูลทางเงินเพื่อรับและจ่ายค่าธรรมเนียม คลิกสมัคร Amazon ข้อมูลสําหรับการ จ่ายค่าธรรมเนียม ข้อมูลสําหรับการ รับเงิน
 10. 10. ใส่ข้อมูลทางเงินเพื่อรับเงิน คลิกสมัคร Amazon ในขั้นตอนนี้ เราจะให้ Amazon โอนเงินไปที่ธนาคารกรุงเทพ สาขานิวยอร์ค และให้ทางธนาคารโอนต่อมายังบัญชีของธนาคารในประเทศไทย ใส่ชื่อบัญชีธนาคาร ใส่เลข 026008691 ใส่เลขบัญชี ใส่เลขบัญชี (อีกครั้ง)
 11. 11. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 12. 12. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 13. 13. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 14. 14. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 15. 15. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 16. 16. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 17. 17. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 18. 18. กรอกข้อมูลด้านภาษี คลิกสมัคร Amazon
 19. 19. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon คลิกที่ Skip for now ก็ได้ ถ้าไม่ต้องการระบุข้อมูลในตอนนี้
 20. 20. 1. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon
 21. 21. 1. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเปิด seller account คลิกสมัคร Amazon แนะนําให้บัตรที่ผูกกับบัญชีมีเงินอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท เพื่อให้ระบบได้ทําการตัดเงินค่าธรรมเนียมร้าน 39.99usd
 22. 22. คลิกสมัคร Amazon

×