Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cebit eurasia 2014 eng brochure

1,128 views

Published on

Cebit Istanbul 2014 Brochure

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cebit eurasia 2014 eng brochure

 1. 1. CeBIT BİLİŞİM EURASIA CeBIT Bilişim Eurasia & CeBIT Global Conferences 11 – 14 Eylül / September 2014 İstanbul Fuar Merkezi/ Istanbul Expo Center www.cebitbilisim.com
 2. 2. Önsöz/Foreword Avrasya‘nın 1 Numaralı Platformu CeBIT Bilişim Eurasia‘ya Hoşgeldiniz Welcome To Eurasia‘s No. 1 ICT Platform CeBIT Bilisim Eurasia ¸ Türkiye, IT tedarikçileri için büyüme anlamında en önemli pazarlardan birisi. Turkey is one of the key growth markets for IT vendors. Stratejik bir konuma sahip olan Türkiye pazarı, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Karadeniz, Balkanlar ve Hazar bölgesinde bulunan 35 ülke arasında köprü vazifesi görmektedir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin Avrasya‘daki 1 numaralı platformu olan ve sektörleriyle belirli pazarların ihtiyaçlarını karşılayan CeBIT Bilişim Eurasia, sizi bilişim ve iletişim teknolojilerinin tedarikinde söz sahibi olan karar vericilerle bir araya getirecek. Almanya‘da başlı başına bir marka ve başarı hikayesi haline gelerek dijital dünyanın en önde gelen konferansı olma başarısını yakalamış konferanslar dizisi olan CeBIT Global Konferansları fuar boyunca gerçekleştiriliyor. Sizi Eylül ayında İstanbul‘a gelerek, bu iki büyük o ­ rganizasyona katılmanın avantajlarından faydalanmaya davet ediyoruz. Saygılarımla, Alexander KÜHNEL, Genel Müdür Managing Director Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş 2 The strategically located Turkish market is bridging 35 countries of Eastern Europe, Middle East, the Black Sea region the Balkans and the Caspian Region. As being the No. 1 ICT platform in Eurasia, CeBIT Bilisim E ­ urasia with its dedicated sectors catering to specific i ­ ndustry markets will put you face to face with ICT p ­ rocurement decision makers. The show features the CeBIT Global Conferences – a ­ onference series that became a real brand and success c story in Germany already - and that has proved its r ­ eputation as the most pivotal conference for the digital community. We would like to invite you to Istanbul in September and to reap major rewards from participating in these two high calibre events. Yours sincerely,
 3. 3. Gelecek Bilişimle Gelecek/ Future Comes with ICT Neden CeBIT Bilişim Eurasia 2014‘e katılmalısınız? Doğru yerdesiniz; çünkü hızlı büyüyen bir pazar ve s ­ tratejik buluşma noktası. Türkiye‘nin hızla büyüyen pazarı uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Olumlu GSYİH gelişimiyle b ­ irlikte ICT sektörü paralel olarak büyüme kaydedecektir ■■ Türkiye‘nin bilgisayar donanım satışlarının 2016 yılında yaklaşık 10,6 milyar USD’ye ulaşması bekleniyor* ■■ 2014 yılında 100 kişiye düşen bilgisayar sayısı 38.1‘e yükselmesi bekleniyor ve penetrasyon oranı %7 artış göstereceği tahmin ediliyor ■■ 20.57 milyon internet abonesi var** ■■ 323 dakika olan ortalama aylık mobil telefon kullanım** ■■ 45.3 milyon 3G kullanıcısı mevcut** ■■ OECD’nin raporuna göre Türkiye’nin 2014 yılında %4.6 büyümesi bekleniyor* Why participate in CeBIT Bilisim Eurasia 2014? ¸ The right place to be: A rapidly growing market & s ­ trategic meeting point. Turkey offers vast opportunities with its dynamic and r ­ apidly growing domestic market for international i ­ nvestors. Its ICT spending is projected to increase in p ­ arallel with the positive GDP trend in the future ■■ Turkey’s computer hardware sales are forecasted to reach around $10.6 in 2016* ■■ The stock of PC‘s per 100 is 38.1 and the penetration is expented to increase in 2014 by 7% ■■ 20.57 million internet subscribers** ■■ With 323 minutes average cell phone usage per month** ■■ 45.3 million 3G users** ■■ According to OECD, Turkey is expected to grow 4.6% in 2014* 2012 2013 2014 62 68 72 10.440 11.681 12.690 14 16 17 2012 2013 2014 24.833 27.090 28.996 Kişisel bilgisayar stoğu (100 kişi başına düşen)/Stock of PCs (per 100 people) 33,2 35,9 38,1 Kişisel bilgisayar stoğu (%artış)/Stock of PCs (% increase) 9,8% 9,1% 7,0% Türkiye İnternet Penetrasyon Oranı/Turkey Internet Penetration İnternet penetrasyon oranı (100 kişi başına düşen)/Internet penetration (per 100 people) Geniş bant aboneleri (bin)/Broadband subscriptions (1000) Geniş bant aboneleri (100 kişi başına düşen)/Broadband subscriptions (per 100 people) Türkiye Donanım Penetrasyon Oranı/Turkey Hardware Penetration Kişisel bilgisayar stoğu (bin)/Stock of personal computers (1000) 3
 4. 4. Sinerjinin Başarısı/ Success through Synergy CeBIT Bilişim Eurasia – CeBIT Global Konferansları ile Avrasya‘nın 1 No‘lu ICT etkinliği tüm pazar liderleri için eşsiz ve yüksek kalitede bir iş platformu CeBIT Bilişim Eurasia – the No. 1 ICT event in Eurasia – together with the CeBIT Global Conferences – a high c ­ aliber think tank create a unique business platform for all market players 1 Yer/Place 2 Etkinlik/Activities Hedefe Yönelik Çözümler!/Target Oriented Solutions! İkili İş Görüşmeleri B2B Delegations k rlu bal Confe ren IT Glo ces CeB or Uluslararas ıA M M e ed dy ia a A ns Sp o on s Sp o 4 N a e dv lım International He Buy er De yet leg le at r io Global Konferan sla BIT Ce rı lam ek met / R rtise ns etler Hey gations lım Dele l A yer sa Bu lu al U tion i
 5. 5. İş Bağlantıları/ Business Connections Rakamlarla 2013 2013 Facts & Figures ■■ 131.358 toplam ziyaretçi ■■ 18 ülkeden katılımcı ■■ 1023 firma katılım ■■ 93 ülkeden ziyaretçi ■■ Konferans süresince 87 forum, panel ve seminer ■■ 4770 CeBIT Global Konferansları ve Zirve katılımcısı ■■ 131.358 total visitors ■■ Exhibitors from 18 countries ■■ 1023 exhibiting companies ■■ Visitors from 93 countries ■■ 87 forums, panels and seminers at conferences ■■ Global Conferences and Summit attendence Ziyaretçilerin Ana Sektörleri* Visitors by main industry* 8% Kamu (Devlet Kuruluşları) 3% Kimya sanayi, Kağıt/ Kağıt Ürünleri, Ambalaj 5% İnşaat Public (Government Facilities) Lojistik Logistics Chemistry,Paper/Paper Products,Package Construction 3% Gıda Food 6% Finans Finance 1% Film, Müzik, Sanat/Kültür/Eğlence Film,Music,Art/Culture/Entertainment 2% Enerji Energy 18% Elektrik/Elektronik Electric/Electronics Makina Machinery Teknoloji ve Teknoparklar Technology and Technoparc Organizasyon, Reklam ve Yayın Organisation, Advertising &Publication Otomotiv Yan Sanayi Automotive Spare Parts Education 3% 5% 3% Sağlık 5% Tekstil/ Giyim 4% Textile/Clothing Turizm 3% Tourism Other** Eğitim ve Öğretim 2% Healthcare 10% Diğer** 15% 3% Dayanıklı Tüketim Malları 1% Consumer Durables * uarda bilişim sektörü hariç İş Dünyası Bölümü’ne kayıt yaptıran F ziyaretçilerin dahil oldukları sektörlerden seçilenlerdir. * Selected sectors of registered Business World Section visitors except ICT sector. ** iğer sektörler: Cam ve Cam Ürünleri/Demir, Demir Dışı Metaller ve Demir D Döküm/Denizcilik/Hayvancılık/İklimlendirme/Kuyumculuk/Madencilik/ Orman Ürünleri/Özel Güvenlik Hizmetleri/Perakendecilik/Savunma Sanayi/ Serbest Bölgeler/Sivil Havacılık/Tarım/Mobilya ** ther sectors: Glass Glass Products/Iron, Non-ferrous metals and foundry O Industry/Shipping/Animal Husbandry/A/C -Ventilation/Jewellery/Mining/ Forestry Products/Security Services/Retailing/Defence Industry/Free Zones/ Civil Aviation/Agriculture/Furnite Products 5
 6. 6. CeBIT Bilişim Eurasia Yenilikçi Bilişim çözümleri hedef gruplarıyla buluşuyor Yapısı ve konseptiyle CeBIT Bilişim Eurasia arz ve talebin etkin bir şekilde bir araya gelmesini sağlıyor. Dijital iş dünyasına yönelik çözümlerinizi sekiz konu başlığının b ­ irinde sunabilir veya hedef gruba özel olarak düzenlenmiş altı özel tanıtımdan birini seçebilirsiniz. KONU BAŞLIKLARI Bilgi şölenine dönüşen konferans programı ile üst düzey konuşmacılar, know-how aktarımı ve ağ oluşturma çalışmaları için mükemmel bir platform sunmaktadır. Ticaret fuarı ve konferans programı Bilişim dünyasını tamamen kapsamaktadır ve ilgili tüm kullanıcı grupları ve karar vericilerin ilgisini çekmektedir. KARAR VERİCİ HEDEF GRUPLAR ERP Veri Analizi Teknokent Web Mobil Çözümler Araştırma İnovasyon Bilişim Hizmetleri Bilişim Altyapısı Veri Merkezleri Güvenlik İletişim Ağlar ÖZEL TANITIMLAR Kamu Sektörü B2C Alanı Yöneticiler üst yönetim/İcra Kurulu Başkanları ve aşağıdaki alanların müdürleri ve daire başkanları: Bilişim Dağıtım Araştırma Geliştirme Pazarlama iletişim Lojistik Depolama Finans Üretim İK Kamu Sektöründe Yönetim Ticaret Alıcılar İnovasyon İlgili Bölümlerin Mezunları, Bilişim sektörü profesyonelleri, Bilişim yöneticileri Uydu İletişimi,Yayıncılık ve Kablo Son sınıf ve üniversite öğrencileri İnovatörler KONFERANS PROGRAMI CeBIT Global Konferansları Uzman konferanslar Uzman forumlar 6 Üst düzey karar vericileri, orta ve üst düzey yönetim, yeni yetenekler, gelecek kuşağın liderleri, uzmanları ve karar vericileri
 7. 7. CeBIT Bilisim Eurasia ¸ Where innovative IT solutions find their target groups The structure and concept of CeBIT Bilişim Eurasia ensure that supply and demand are brought together effectively. Present your solutions for digital business in one of eight topic clusters or opt for one of six target-group oriented special displays. TOPIC CLUSTERS ERP Data Analysis Teknocity/Software Area Web Mobile Solutions Research Innovation IT Services IT Infrastructure Data Centers Security Communication Networks SPECIAL DISPLAYS The information-packed conference program and top speakers provide the perfect platform for know-how t ­ ransfer and networking. The trade fair and conference program embraces the entire world of IT and attracts all the relevant user groups and decision-makers. DECISION-MAKING TARGET GROUPS Directors senior management/ CEOs as well as managers and department heads of: IT Distribution Development Research Marketing Communication Logistics Warehousing Finance Production HR Management in the Public Sector Public Sector Commerce B2C Area Buyers Innovation Graduates, IT professionals, IT managers Broadcast, Cable and Satellite Senior year and university students Innovators CONFERENCE PROGRAM CeBIT Global Conferences Specialist conferences Specialist forums Top decision-makers, middle and senior ­ anagement, m new talent, next-generation leaders, experts and decision-makers 7
 8. 8. Eşsiz iş fırsatlarıyla karşınızdayız/ Our promise – unique business ­opportunities Profesyonellere yönelik olarak Avrasya‘nın lider bilişim platformu ve konferans etkinliği, eşsiz iş fırsatları sunuyor. Etkinlik, uluslararası profil, medya ilgisi, ağ kurma fırsatları ve bilgi alışverişi gibi birçok alanda ilk sırada yer alıyor. Kısacası, başarılı bir iş etkinliği için en iyi koşullar CeBIT Bilişim Eurasia‘da. As Eurasia’s leading IT show and conference for professionals, this platform offers unique business opportunities. The event comes top in various parameters such as international profile, media coverage, networking oppor­ tunities and knowledge transfer. In short, CeBIT Bilişim E ­ urasia provides the best conditions for a successful ­business event. CeBIT Bilişim Eurasia: Eşsiz bir hizmet kombinasyonu ■■ Odak noktasında yer alan pazarlar ve ■■ ziyaretçi gruplarına yönelik iş alanları ve temel temalar ■■ Dijital işletmeleri ilgilendiren konulara geniş kapsamlı bakış ■■ CeBIT Global Konferansları ve özel forumlarla yakından ilişkili genişletilmiş konferans programı CeBIT Bilisim Eurasia: ¸ A unique combination of services ■■ lear focus on business and keynote themes C o ­ riented to markets and visitor groups ■■ Comprehensive overview of the relevant topics in digital business ■■ Extended conference program, closely tied in with CeBIT Global Conferences and the special ­forums Katılımcı Avantajları: ■■ İlgili hedef kitlelere erişim ■■ Üst düzey konferans organizasyonlarında konuşma fırsatı ■■ Profesyonel müşterilere yönelik şirket sunumları için mükemmel ortam ■■ Stratejik hedef seçimi ■■ Çevre ülkelerden gelen alıcılar için yürütülen Satın Alma Programı ■■ Eşleştirme Programları ■■ tv.cebitbilisim.com üzerinden konferansın canlı yayını Exhibitor benefits: ■■ Good acces to relevant target groups ■■ Opportunity to speak in high top conference ­formats ■■ Perfect setting for company presentations and a ­ imed at professional customers ■■ Strategically targeted recruitment ■■ Hosted Buyer Program from surrounding ­countries ■■ Matchmaking Programs ■■ Live broadcast of the conference program at tv.cebitbilisim.com 8
 9. 9. Karar vericiler bir arada/High concentration of decision-makers ■■ 72.212 profesyonel ziyaretçi/72,212 professional visitors ■■ %41’i karar vericilerden oluşmakta/41 % are involved in decision-making ■■ %35’i üst düzey yöneticiden oluşmakta/35 % come from the top management İş Dünyası/ Business Ağ Kurma/ Networking Medya/ Media Dikkat çeken, üst-düzey toplantılar/High-calibre, top level events ■■ Açılış etkinliği/Opening event ■■ B2B Eşleştirme Etkinliği/B2B Matchmaking Event Mükemmel Medya İlgisi/Excellent coverage ■■ 42 ülkeden 1.988 gazeteci/1988 journalists from 42 countries ■■ 15 ülkede 40 basın etkinliği/40 press events in 15 countries Lider ekonomik platform/Leading economic platform ■■ 90’ı aşkın ülkeden, uluslararası iş ve siyaset heyeti/ Diyalog/ Dialogue More than 90 international business and political delegations ■■ Tedarikçi, kullanıcı ve politika yapıcılar arasındaki diyalog ortamı için her yıl sunulan buluşma noktası/ Annual hotspot for dialogue between suppliers, users and policy-makers Kapsamlı tema içeriği/Comprehensive portfolio of themes Sunum/ Presentation ■■ Tema içerikli etkinlikler ve piyasa trendlerine göre şekillendirilmiş saha planı/ Themed events and site plan geared to market trends ■■ Firma sunumunuza odaklı ilgi/Focussed attention on your company presentation Uluslararası/ International Uluslararası cazibe/International appeal ■■ Katılımcıların %30’dan fazlası Türkiye dışından/ More than 30 % of the exhibitors come from outside Turkey ■■ 93’ü aşkın ülkeden gelen 131.358 kurumsal ziyaretçi/ 131,358 visitors from more than 93 countries Müşteri İlişkileri/ Leads En verimli haliyle eşleştirme/Matchmaking at its most efficient ■■ En gelişmiş müşteri ilişkileri yönetim hizmetleri/State-of-the-art lead management services ■■ B2B Eşleştirme Projesiyle dijital ilişki yönetimi ve çevrimiçi destek/ Digital lead management and online support with B2B Matchmaking Project Bilgi aktarımı/ Knowledge transfer Farklı sektörlerden uzmanlar arasında diyalog/ Dialogue between experts from different sectors ■■ CeBIT Global Konferansları kapsamında 110’u aşkın üst düzey konuşmacı/ CeBIT Global Conferences featuring more than 110 high-calibre speakers ■■ 10’dan fazla aşamada, 95 saati aşkın üst seviyede konferans programı/ High-calibre conference program spanning over 95 hours on more than 10 stages * Yukarıdaki veriler CeBIT Bilişim Eurasia 2013 yılına aittir/ * The data above belongs to CeBIT Bilişim Eurasia 2013 9
 10. 10. CeBIT Global Konferansları/ CeBIT Global Conferences CeBIT Global Konferansları, dijital dünyanın dört temel pazarına panoramik bir bakış sunuyor: IT, Telekomüni­ asyon, Dijital Medya ve Tüketici Elektroniği. k Özenle seçilmiş sunumlar ve paneller boyunca, dünyanın her yanından gelen önemli konuşmacılar, İstanbul‘da bir araya gelecek ve Türkiye‘nin yanı sıra dünyadaki en yeni trendler ve yenilikleri tartışacak. CeBIT Global Conferences provide a panoramic view of the digital world’s four mainstay markets: IT, Telecommunications, Digital Media and Consumer E ­ lectronics. In a hand-picked series of keynotes and panels top speakers from around the globe get together in ­ stanbul to address the hottest trends and innovations I from ­ urkey and the globe. T CeBIT Global Konferansları kapsamında 2013‘te öne çıkanlar Highlights of CeBIT Global Conferences 2013 ■■ Bilişim Politika ve Toplum ■■ Akıllı Şehirler/Akıllı Devlet/Akıllı Belediyeler ■■ Mobil Yaşam ■■ Büyük Veri Bulut Yaşam ■■ Oyun Değiştiren Teknolojiler ■■ E-Devlet Çözümleri ■■ Yenilikçilik ve Girişimcilik ■■ Fatih Eğitim Projesi ■■ TSE Bilişim Teknolojileri Standartları Konferansları ■■ Bilişim Sektöründe Kadın ■■ Engelsiz Bilişim ■■ ICT, Politics Society ■■ Smart Cities/Smart Government/Smart Municipality ■■ Mobility ■■ Big Data Cloud Computing ■■ Game Changing Technologies ■■ E-Government Solutions ■■ Innovation Entrepreneurship ■■ Fatih Education Project ■■ TSE Information Technologies Standards Conferences ■■ Women at ICT ■■ ICT for Handicapped 10
 11. 11. Katılım Olanakları/ Participation Options Paket 1/Package 1 225 Euro/m2 + %18 KDV Euro 225/m2+ %18 V.A.T. Katılım Bedeli 225 Euro + KDV/Application fee 225 Euro + V.A.T Boş alan/ Raw space Paket 2/Package 2 255 Euro/m2 + %18 KDV Euro 255/m2+ %18 V.A.T. Katılım Bedeli 225 Euro + KDV/Application fee 225 Euro + V.A.T Paket 1’e ilave olarak, Stand yapımı, alın yazısının yazılması, halı, kurulan stand alanından bağımsız olmak üzere 3kW elektrik kullanımını sağlayan 3’lü priz, 3m2’ye 100 Watt’lık spot ve spotların yanması için gereken elektrik enerjisi (3kW monofaze, 220 V, 50Hz. 3’lü priz)/ In addition to Package 1, stand construction, fascia with lettering, carpet, a group of 3 sockets suitable for max. 3kW energy load, 3kW Power connection regardless of the stand area, 100W spotlight per each. 3 sqm will be provided. Paket 3/Package 3 275 Euro/m2 + %18 KDV Euro 275/m2+ %18 V.A.T. Katılım Bedeli 225 Euro + KDV/Application fee 225 Euro + V.A.T Stand alanı ve aşağıdakileri içeren özel tasarım stand konstrüksiyonu: Yan ve arka bölmeler, halı , 3 sandalye 1 masa, 1 çöp kutusu, 1m x 1m kilitli oda, şirket isminin yer aldığı alınlık yazısı, elektrik prizi (Monofaze), spot ışıklar (100 W/4m²) pakete dahildir./ Space and special design shell scheme stand including: Side and rear walls, carpet, 3 chairs and 1 table, 1 waste bin, 1m x 1m lockable storage room, fascia board with company name, electrical Socket (Monophase), spot lights (100 W/4m²) are included in the package STANDINIZI FARKLILAŞTIRAN SİZE ÖZEL TASARIM KONSEPTLERİ/ INDIVIDUAL DESIGN CONCEPTS DIFFERENTIATING YOUR STAND Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Inhouse Design Departmanı Ekonomik ve Şık Stand Çözümleri Sunuyor. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Inhouse Design Department offers prestigious and economical exhibition stands INHOUSE Design Hizmetlerimiz: ■ Modüler stand tasarım ve uygulama ■ Maxima stand tasarım ve uygulama ■ Ahşap stand tasarım ve uygulama ■ Ürün Tasarımı ■ Mimari Uygulamalar Our services as INHOUSE Design: ■ Modular stand design and application ■ Maxima stand design and application ■ Custom made stand design and application ■ Product Design ■ Architectural Applications Kısaca; tasarıma dair herşey Inhouse‘da! Size sunulabilecek en iyi hizmet için INHOUSE Design. Detaylar için : Turhan Arun Tel : +90(0) 212 334 69 60 e-mail : turhan.arun@hf-turkey.com web : inhouse.hmist.com.tr In short, INHOUSE provides anything and everything about design! INHOUSE Design offers you the best service possible. For details : Turhan Arun Phone : +90(0) 212 334 69 60 e-mail : turhan.arun@hf-turkey.com web : inhouse.hmist.com.tr 11
 12. 12. Büyükdere Cad. Alexander Kühnel Nermin Koca Semor A.Ş. Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok Genel Müdür/ Proje Koordinatörü/ CeBIT Global Conferences/ Kat 5–6, 34394, General Manager Project Coordinator Business Partner Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul T: +90 (212) 334 69 49 Murat Özer nermin.koca@ hf-turkey.com Tel: +90 312 479 91 03 Phone: +90 (212) 334 69 69 Genel Müdür Yardımcı / Fax: +90 312 479 91 32 Fax: Deputy General Manager info@semor.com.tr +90 (212) 334 69 34 Email: info@cebitbilisim.com T: +90 (212) 334 69 00 Uluslararası Pazarlama murat.ozer@hf-turkey.com International Marketing Cüneyt Midilli Sandra Mathews Genel Müdür/ www.cebitbilisim.com http://www.cebitbilisim.com/ global-conferences Nezih KULEYİN Semor A.Ş. Proje Müdürü/ Proje Direktörü/ General Manager Project Manager Project Director nezih@semor.com.tr T: +90 (212) 334 69 39 T: +49-511 89 31418 cuneyt.midilli@hf-turkey.com sandra.mathews@messe.de Satı KELKİT Semor A.Ş. Merve İnciroğlu Jeanna Alexejev Proje Koordinatörü/ Proje Koordinatörü/ Proje Müdürü/ Project Coordinator Project Coordinator Project Manager sati@semor.com.tr T: +90 (212) 334 69 59 T: +49-511 89 31413 merve.inciroglu@hf-turkey.com jeanna.alexejev@messe.de Fatma GÜRER Semor A.Ş. Özgür Kayıhan Proje Koordinatörü/ Proje Koordinatörü/ Project Coordinator Project Coordinator fatma@semor.com.tr T: +90 (212) 334 69 82 ozgur.kayihan@hf-turkey.com CeBIT Bilişim Eurasia’yı sosyal medyada takip edin./ Desteği ile/Supported by Follow CeBIT Bilisim Eurasia on social media. ¸ Diğer Uluslararası CeBIT Etkinlikleri / Other CeBIT Events Worldwide AUSTRALIA A CeBIT EVENT SOUTH AMERICA 10 – 14 Mart 2014 05 – 07 Mayıs 2014 13 – 15 Mayıs 2014 12 – 14 Kasım 2014 Hannover, Almanya Sydney, Avustralya Porto Alegre, Brezilya Bangolore, Hindistan 10 – 14 March 2014 05 – 07 May 2014 13 – 15 May 2014 12 – 14 November 2014 Hannover, Germany Sydney, Australia Porto Alegre, Brazil Bangolore, Indıa www.cebit.com www.cebit.com.au www.bitsouthamerica.com.br BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR./ THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY IN A ­ CCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174.

×