Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cs4 ac 2123456

315 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cs4 ac 2123456

  1. 1. INS PRÍNCEP DE GIRONA Curs 2012/2013Nom i cognoms....................................................................Data...........................ACTIVITATS AVALUACIÓ CS 4t Acollida NOTA AUTOAVALUA’T........... U 2: 1 2 3 4 5 6: SXVIII-SXIX1. Què és el liberalisme?2. Què és el nacionalisme?3. Els inicis de la Revolució Francesa…… • Datem la Revolució Francesa l’ any………. • Quines mesures va prendre l’Assemblea Nacional després de la presa de la Bastilla?4. La Primera República francesa..... • Quan es va proclamar? • Què va passar el juny de 1793? • Quines mesures va prendre Robespierre? Quin final va tenir? 1
  2. 2. INS PRÍNCEP DE GIRONA Curs 2012/20135. El període napoleònic ( 1799 / 1815) • Explica les actuacions de Napoleó durant el Consolat. • Com va actuar Napoleó als territoris conquerits? • Quin any, a quina batalla i per quins països va ser derrotat del tot Napoleó?6. Restauració i revolucions liberals ( 1815-1848 ) • Amb quin objectiu es van reunir a Viena les potències vencedores? • Quins van ser els estats participants al Congrés de Viena?7. Els moviments nacionalistes • Quin Estat va iniciar la unificació d’Itàlia? Qui era el seu monarca? • Quin era l´Estat alemany més important? Com va aconseguir la unificació d’Alemanya? 2

×