Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resumt12

972 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resumt12

  1. 1. 1 ©VICENSVIVES T 12 NOUPOLIS4. Resumsdelsapartats 1.  El franquisme: una dictadura militar n Francisco Franco va establir un règim totalitari: ell concentrava tots els poders, va crear un partit únic i un sindicalisme vertical, va suprimir les institucions i les llibertats democràtiques i va abolir la Constitució de 1931 i els Estatuts de Catalunya i el País Basc. n El règim va desenvolupar una legislació (Lleis Fonamentals) per a simular una democràcia que mai no va existir. n El franquisme va gaudir de varis suports: – La gran burgesia, que va exercir el seu domini econòmic. – L’Exèrcit, que va garantir la continuïtat del règim, i nombrosos militars van exercir càrrecs polítics. – L’Església catòlica, que va recuperar la confessionalitat de l’Estat i el predomini sobre l’educació. Es va restablir el pressupost de culte i clero. n En les relacions exteriors, va passar per diferents etapes: – Durant la Segona Guerra Mundial el règim va donar suport a les potències de l’Eix. – Amb la derrota dels règims feixistes, entre 1945 i 1953 va patir l’aïllament internacional. – A partir de 1953, el franquisme va ser reconegut internacionalment. ............................................................................................................................................................. 2.  La postguerra: misèria i autarquia (1939-1957) n La Guerra Civil va produir un enfonsament demogràfic i econòmic a Espanya. n Mentre un sector minoritari s’enriquia amb l’estraperlo (venent productes del racionament al mercat negre), la majoria patia carestia d’aliments. n Als primers anys del franquisme es va establir l’autarquia; es pretenia l’autosuficiència econòmica mitjançant el foment de la producció nacional: – Es va seguir aplicant una política proteccionista en l’àmbit comercial. – Es van crear nombroses empreses públiques que s’ocupaven de sectors no rentables per la iniciativa privada. n Les conseqüències de l’autarquia van ser molt negatives per a Espanya: les activitats econò- miques, el nivell de vida de la població i la renda per capita van créixer molt lentament. ............................................................................................................................................................. Espanya durant el franquisme (1939-1975)
  2. 2. 2 ©VICENSVIVES T 12 NOUPOLIS4. Resumsdelsapartats 3.  L’època del “desarrollismo” (1957-1973) n A finals de la dècada de 1950 van entrar al govern sectors tecnòcrates (modernitzadors propers a l’Opus Dei), interessats en una política econòmica que apropés Espanya a Europa i afavorís el seu desenvolupament industrial. n Es va dissenyar una nova legislació que va definir el sistema polític espanyol amb una democràcia orgànica, i es va acceptar el príncep Joan Carles de Borbó com a successor de Franco com a cap d’Estat. n Es van posar en marxa el Pla d’Estabilització (1959), per liberalitzar l’economia, i els Plans de Desenvolupament (1964-1975), per fomentar el progrés industrial i disminuir el desenvolu- pament del turisme. n L’auge econòmic (1959-1973), fruit sobretot de la favorable conjuntura econòmica europea, va suposar el creixement de la indústria, una renovació de l’agricultura i un gran desenvolupament del turisme. n Com a resultat d’aquest procés, la renda nacional es va incrementar i va millorar el nivell de vida de la població. n Malgrat això, l’economia espanyola era molt dependent de l’estranger, amb grans desequilibris entre els territoris i poc competitiva. ............................................................................................................................................................. 4.  La modernització de la societat espanyola n La població espanyola va créixer de forma destacada durant la dècada de 1960. n Prop de dos milions d’espanyols van emigrar a Europa, i gairebé quatre milions es van desplaçar, a l’interior del país, des de les regions agrícoles cap als nuclis industrials. n Va créixer la població urbana i industrial, i va disminuir la dedicada a l’agricultura. Es va consolidar la classe mitjana, i es va imposar un certa societat de consum. n Els avenços econòmics van produir canvis en la mentalitat dels espanyols, i a poc a poc es va anar estenent un ampli moviment a favor de la democratització. n El franquisme va saber interpretar en certa manera alguns dels canvis socials i va elaborar una legislació social i educativa més adaptada a la nova realitat (Llei de Bases de la Seguretat Social, Llei General d’Educació, Llei de Premsa). ............................................................................................................................................................. Espanya durant el franquisme (1939-1975)
  3. 3. 3 ©VICENSVIVES T 12 NOUPOLIS4. Resumsdelsapartats 5.  L’oposició al franquisme n En la dècada de 1940, malgrat la dura repressió franquista, l’oposició va mantenir una resistència armada, el maquis. Però després de la guerra europea, amb la nova situació internacional, es va abandonar la lluita armada i l’activitat política va passar a la clandestinitat. n El PCE va ser l’organització que va aconseguir una implantació més gran en l’entorn obrer i estudiantil, i els sindicats tradicionals (UGT i CNT) van quedar delmats per la creació i evolució de Comissions Obreres (1964). n També existien nuclis d’oposició de tendència monàrquica i democristiana (Reunió de Munich) així com nacionalista, a Catalunya i el País Basc. n Malgrat algunes mobilitzacions anteriors, va ser en les dècades de 1960 i 1970 que es va incrementar el número de conflictes laborals i el moviment d’oposició es va estendre als estudiants i sectors de l’Església catòlica, que també qüestionaven el monolitisme del franquisme. ............................................................................................................................................................. 6.  La fi del franquisme (1973-1975) n La crisi del petroli de 1973 va significar per Espanya un retrocés del turisme i de les inversions estrangeres, que van produir un increment de l’atur. n També el 1973, l’almirall Carrero Blanco, nou cap de govern, va ser assassinat per ETA. A partir de llavors es van consolidar dos sectors diferenciats dins del règim: els immobilistes i els oberturistes. n El nou govern d’Arias Navarro va veure com s’intensificaven les accions violentes de grups antifranquistes com ETA, el FRAP i els GRAPO, que van ser contestades pel règim amb l’execució de Salvador Puig Antich (1974). Va coincidir, a més, amb un greu conflicte al Sàhara espanyol. n En els darrers anys del franquisme es van incrementar els moviments i plataformes en demanda de democratització (Assemblea de Catalunya, Junta Democràtica, Plataforma Democràtica). n Francisco Franco va morir el 20 de novembre de 1975. ............................................................................................................................................................. Espanya durant el franquisme (1939-1975)

×