Successfully reported this slideshow.
Grup Şcolar C.C.F. Feteşti, IalomiŃa
           Revista caleidoscop
Anul I, nr.1
Mai 2009
COLECTIVUL DE REDACłIE

Profesori coordonatori: Lovin Maria
            Lăcătuş Alisa

Elevi:
Năstasă Alexandr...
Primul an de liceu
   Cine zice că la liceu nu este bine şi că unii profesori sunt
''ai dracului'' . Mie mi se pare că ...
De-a lungul anilor, ne înfruntăm cu copii ai străzii, abandonaŃi şi lăsaŃi în voia sorŃii.Unii
ajung să cerşească, alŃii l...
MulŃi copii ai străzii nu au fost niciodată la şcoală şi sunt analfabeŃi. De aceea noi ca persoane
mature trebuie sa spune...
Contrar cu ceea ce unii ar putea crede, cuvântul ecologist nu este neaparat unul
rău. Iată o scurtă definiŃie pe care dicŃ...
SalvaŃi natura, SalvaŃi viitorul !
Totul depinde de tine...
Dacă vrei să ai viaŃă îndelungată, este esenŃial să faci t...
8
Universul
Martin Fănica X B


   La auzul cuvântului Univers, în mintea mea se derulează anumite întâmplări, trăiri,
con...
Conform ultimelor date furnizate de StatCounter, Firefox 3 a devenit cel mai folosit
browser din Europa.
 Firefox reuseşte...
“łara comunicării, loc de vorbă romanească... Aici poŃi fi tot timpul în contact
cu cei dragi - poŃi comunica text în timp...
Google Talk, Yahoo! Messenger, AIM, Bonjur, Gadu-Gadu, Groupwise, ICQ, IRC,
MSN, MySpace, IM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, ...
Instalarea Pas cu Pas a SO Windows XP
    În zilele noastre calculatorul a devenit o necesitate, dar ce este un comput...
system (quick)", dar dacă partiŃia există deja o puteŃi lăsa intactă alegând opŃiunea "Leave the
current       file...
Maşina ... o necesitate a zilelor noastre.

 Masina mea preferata-                     considerabil î...
Exterior:
      Nu vom zăbovi asupra designului, pentru că acesta Ńine de gust. Unii l-au găsit prea clasic, dorindu...
De dor…
                             Năstasă Alexandra -clasa a X-a B
    Bate un vânt rec...
Seara-ncetişor s-a lăsat…
                                   Stan Iulian a X a A

Seara...
Talente descoperite
Iubeste…

   Când îŃi vine să plângi, aduŃi aminte de clipele în care zâmbeai,când simŃi că viaŃa
 ...
Legile lui Murphy
• Nimic nu este atât de prost, încât să nu devină şi mai prost.
• Ca să cureŃi un lucru, murdăreşti un a...
7. Locuitorii vechiului egipt erau mumiile.
8. Dirigu’’
  Dacă în 5 minute nu sunteŃi în clasă îi pun absenŃi şi pe cei c...
• Elevul nu vorbeşte, el
Regulile elevilor:               gândeşte cu voce tare.
  • Elevul nu copiază, el...
Din creaŃiile elevilor noştrii
GorneaVioletaXIA
GorneaVioletaXIA
                 Stefanescu I...
Mâini îndemânatice
        Clasa a X C
               24
Respectă- iubeşte-
     Respectă-l , iubeşte-l pe profesorul tău , copile. Iubeşte-l pentru că şi
          ...
http://www.ccf-fetesti.ro
      Fiecare om este deosebit în felul său, cu toate că
        „ natura ne as...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revista 1

856 views

Published on

Revista ,,Orizonturi"-1

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revista 1

 1. 1. Grup Şcolar C.C.F. Feteşti, IalomiŃa Revista caleidoscop Anul I, nr.1 Mai 2009
 2. 2. COLECTIVUL DE REDACłIE Profesori coordonatori: Lovin Maria Lăcătuş Alisa Elevi: Năstasă Alexandra X B Mihalcea IonuŃ X A Martin Fanica X B Munteanu Alexandra IX A Tudoroiu Cristian XI A Sandu Loredana X B Maltezeanu Ştefania Daniela X A Stan Iulian X A Caraş Silviu X A Hanganu Daniel X B Miu Teodor X A Barangă Nicolae X A DIN CUPRINS Primul an de liceu Copii abandonaŃi, o problemă? Sunt ,,ecologist” şi sunt mândru StiaŃi că…? NoutăŃi. Instalarea Pas cu Pas a SO Windows XP Maşina o necesitate a zilelor noastre Din creaŃiile elevilor Talente descoperite, Mâini îndemânatice Să ne amuzăm. Revista noastră apare semestrial.Aici veŃi putea găsi informaŃii despre toate activităŃile din şcoală : ştiri, caleidoscop, mica publicitate, informaŃii utile.
 3. 3. Primul an de liceu Cine zice că la liceu nu este bine şi că unii profesori sunt ''ai dracului'' . Mie mi se pare că este super bine...mai ales că noi, bobocii , deja ne-am obişnuit. Din fire sunt o persoană care mă integrez foarte repede şi îmi place să comunic foarte mult. Colegii sunt destul de ''OK'' şi ne înŃelegem bine. Există relaŃia aceea de comunicare între noi ceea ce mi se pare liantul cel mai bun care formează un colectiv. Cine spune că nu te poŃi integra printre alŃii în primele luni de şcoală...? A fost o ''mică, mare'' problemă: uniformele. Suntem adolescenŃi şi adolescentul se răzvrăteşte din orice. Noi ne- am răzvrătit împotriva purtării uniformelor. Într-un final am înŃeles. Este pentru siguranŃa noastră în şcoală, pe lângă faptul că ne dă o anumită prestanŃă. Să fii ''COOL'' nu înseamnă să te îmbraci colorat ci să fii drăguŃ cu toată lumea, să fii de gaşcă şi să ştii să vorbeşti...în fine...asta înseamnă să fii ''COOL''. Suntem pe ultima sută de metri a acestui an şcolar, şi încep să se vadă şi roadele primului nostru an de liceu. Mă întreb când a trecut? by Alexandra Munteanu IX-A 3
 4. 4. De-a lungul anilor, ne înfruntăm cu copii ai străzii, abandonaŃi şi lăsaŃi în voia sorŃii.Unii ajung să cerşească, alŃii la furat, alŃii duşi la schimb de organe şi la traficul de carne vie. Oare de ce se întâmplă lucrul ăsta ? Un singur răspuns există :şi acela fiind : părinŃii denaturaŃi care nu îşi ocrotesc copii.Dacă şi animalele îşi ocrotesc puii, oare de ce oamenii nu îşi pot apăra « puii ». Un studiu efectuat asupra copiilor abandonaŃii în centre, plasamente, case de copii arată că viaŃa într-un orfelinat inhibă dezvoltarea emoŃională cât şi fizică. Copiii străzii, numiŃi aşa pentru că din diferite motive nu au nici un acoperiş unde să se adăpostească, au fost denumiŃi cu termenul comun de « aurolaci »nume care repugnă pentru că evocă o realitate de mizerie fizică, de consum de droguri ieftine, de antecedente penale, de analfabetism, de viaŃă fără rost, prin urmare de viaŃa dusă la marginea societăŃii. Sunt la origine nişte copii ca mulŃi alŃii care au ajuns pe stradă în mod principal datorită părinŃilor care ori au murit, ori sunt la închisoare, ori sunt despărŃiŃi, ori pur şi simplu i-a gonit de acasă pentru că viaŃa era mai comodă fără ei. În alte cazuri copii au ales strada pentru că situaŃia din familie era de nesuportat sau pentru ca nesimŃindu-se iubiŃi au decis să plece de acasă. Marginalizarea constată modul de a fi trataŃi ca o greutate pentru o societate care de cele mai multe ori nu mai are un criteriu de valoare decât acela al profitului şi al eficienŃei, îi aruncă într-o spirală a disperării al non-sensului vieŃii, al inutilităŃii celei mai cumplite.ViaŃa lor se transformă încet-încet într-o formă de supravieŃuire pentru că fiind copii au nevoie nu numai de mâncare, de îmbrăcăminte, şi de un acoperiş, ci şi înŃelegere ,afecŃiune, dăruire. În momentul de faŃă, sunt peste 25 de copii care frecventează în mod regulat Oratoriu, cu inevitabilele probleme pe care le poartă cu ei : mirosul urât, drogurile, modul lor de a se comporta. Ne invită frecvent să îi vizităm în <<hotelul>>lor.În mod normal nu cer mult, doar indispensabilul, fiind conştienŃi că sunt ai nimanui. Cu răbdare, cu blândeŃe şi cu iubire se reuseşte o apropiere de ei şi de lumea lor care este un pas pentru a-i atrage într-o prietenie costructivă. Copiii străzii sunt de asemenea expuşi abuzului sexual care de obicei începe în cadrul propiilor familii şi apoi se continuă pe stradă, şi abuzului fizic, cu aproximativ pe străzile Bucureştiului care susŃin că au fost bătuŃi cel puŃin o dată, în special de către poliŃie - conform unei evaluări rapide de situaŃie din 2002. În încercarea de a face asprimii vieŃii lor pe străzi, mulŃi dintre copii încep să folosească droguri sau solvenŃi, inclusiv diluanŃi obişnuiŃi pentru lipici şi de vopsele. Şi mai mult copiii străzii continuă să fie discriminaŃi de către autorităti precum poliŃia, şcoala şi sistemul de sănătate. 4
 5. 5. MulŃi copii ai străzii nu au fost niciodată la şcoală şi sunt analfabeŃi. De aceea noi ca persoane mature trebuie sa spunem NU abandonului. Maltezeanu Ştefania Daniela X A Dacă un copil, trăieste cu: - dezaprobare, el învaŃă să condamne - ostilitate, el învaŃă să lupte - ridicularizare, el învaŃă să fie timid - toleranŃă, el învaŃă să fie răbdător - încurajare, el învaŃă să aibă încredere - nepărtinitor, el învaŃă dreptatea - în siguranŃă, el învaŃă să aibă credinŃă 5
 6. 6. Contrar cu ceea ce unii ar putea crede, cuvântul ecologist nu este neaparat unul rău. Iată o scurtă definiŃie pe care dicŃionarul explicativ al limbii române o dă : apărător al mediului ambiant. Sună rău? Nu prea cred. Ar trebui ca toŃi să vrem să ne numim astfel.E un lucru rău să vrei să respiri aer curat, să vrei să bei apă curată, să vrei să vezi din când în când un animal sălbatic sau să iŃi placă să mănânci fructe şi legume proaspete? Sunt convinsă că există oameni cărora le place să trăiască într-un mediu poluat, să bea apa murdară şi să mănânce legume modificate genetic.Planeta Pământ este singura pe care putem trăi, este singura planetă care întreŃine viaŃa. Treburile stau cam aşa: dacă o strici, o cumperi; iar pentru cei care cred că totul va fi bine, au dreptate: totul va fi bine, dar noi nu vom fi bine. Indiferent dacă eşti adeptul schimbării climei la nivel global sau nu, dacă îŃi pui întrebarea: oare urşii polari chiar sunt pe cale de dispariŃie? sau dacă conduci cel puŃin 50 km pe zi într-un Audi Q5, un singur lucru este cert: această planetă şi resursele ei sunt tot ce avem. În momentul în care resursele s-au terminat, nu mai este cale de întoarcere. Odata ce o specie a disparut…”Sayonara!”; aceasta nu se va întoarce din morŃi. Probabil că veŃi spune că întotdeauna va ploua; da…dar nu destul pentru a Ńine Las Vegas-ul, de exemplu, verde. Şi oricum, poluarea face ca apa de ploaie să aibă un grad de aciditate din ce în ce mai mare. Ca să nu mai pomenim de petrol, care într-un viitor, destul de apropiat, se va termina înainte să descoperim o alternativă.Concluzia? Sa fii ecologist nu e un lucru atât de ruşinos. Nu trebuie neapărat să crezi în schimbarea climei, nu trebuie să strigi în gura mare că eşti ecologist, nu este nevoie să mergi pe jos la servici în fiecare zi şi nu este necesar să mănânci 5 kg de salată pe zi. Nu e un lucru ruşinos să îŃi pese de planetă şi să îŃi aduci contribuŃia pentru menŃinerea unui mediu sănătos; să foloseşti detergenŃi care nu sunt atât de toxici pentru mediu, să încerci să reduci consumul de energie, să promovezi produsele bio. What’s the big fuss? Sursa: The good human 6
 7. 7. SalvaŃi natura, SalvaŃi viitorul ! Totul depinde de tine... Dacă vrei să ai viaŃă îndelungată, este esenŃial să faci tot posibilul să nu Ńi-o scurtezi ! Ce poate face oricine? 1. Să meargă pe jos, cu bicicleta, cu rolele sau mijloacele de transport în comun în locul autoturismului propriu; 2. Să nu arunce gunoaiele pe jos nici în oraşe, nici când sunt în mijlocul naturii; 3. Să recicleze ceea ce se poate recicla: hârtia, metalul, plasticul, sticla, bateriile; 4. Să planteze un copac, sau să aibă grijă de planta verde din ghiveci; 5. Să repare ceea ce este stricat; 6. Să doneze ceea ce nu îi mai foloseşte; 7. Să economisească hârtia. Se poate scrie/lista pe ambele feŃe ale unei coli! 8. Să economisească energia electrică şi apa; 9. Să înveŃe un copil despre natură şi felul în care o poate proteja; 10. Să sprijine activitatea unei organizaŃii de protecŃia mediului; Mihalcea IonuŃ X A 7
 8. 8. 8
 9. 9. Universul Martin Fănica X B La auzul cuvântului Univers, în mintea mea se derulează anumite întâmplări, trăiri, conjuncturi, titluri de cărŃi, nume de cărŃi, jocuri, muzică, pentru că toate acestea fac parte din UNIVERSUL meu, o lume creată de mine, o lume ce mă cunoaşte drept Dumnezeu. ToŃi oamenii, sunt produsul Universului, însă aceştia la rândul lor ajung să îşi clădească propriul univers. Deosebirea dintre aceste universuri, constă în faptul că Universul Creator este acelaşi pentru toŃi oamenii neŃinând cont de diferenŃele dintre ei, în timp ce Universul Creat este unic, acesta fiind produsul fiecarui pământean. Întrucât Universul Creator se află în continuă evoluŃie, oamenii de ştiinŃă, şi-au canalizat forŃele pentru a salva tot ce ne înconjoară şi pentru a oferii lumii răspunsul la întrebări. Nimic nu este static în univers... Orice lucru, orice întâmplare, orice conjunctură dinamizează în mod diferit acest "mediu"(universul). Deşi noi, oamenii, nu percepem anumite schimbări, universul este supus unei evoluŃii dimamice. Faptul că universul, trece prin mai multe schimbări, are atât influenŃe pozitive cât şi influenŃe negative asupra planetelor şi implicit asupra noastră, a pământenilor. Întrucât viaŃa este cel mai de preŃ elixir, iar continuitatea acesteia depinde de bunul mers al universului, specialiştii au încercat să oprească metodele de combatere a comportamentelor şi a factorilor ce pot dăuna.Un exemplu potrivit îl reprezintă apariŃia asociaŃilor ce se ocupă cu păstrarea mediului şi îndepărtarea poluării. Se pare că aceste demersuri nu se bucură de succesul preconizat, dimpotrivă pe zi ce trece oamenii de ştiintă conştientizează faptul că viaŃa pământenilor se apropie de opusul final. Acestor consecinŃe ce au luat naştere din acŃiunile imprudente ale oamenilor se adaugă şi ameninŃarea adusă de soare, acesta organizând şi pregătind imaginea unui final. 9
 10. 10. Conform ultimelor date furnizate de StatCounter, Firefox 3 a devenit cel mai folosit browser din Europa. Firefox reuseşte să se instaleze astfel pe primul loc, detronându-l pe Internet Explorer 7, fostul lider. Paradoxal, instalarea pe primul loc a lui Firefox vine după lansarea lui Internet Explorer 8. Acesta a sustras din cota de piaŃă a lui Internet Explorer 7, respectiv 6, nu din cota lui Firefox, aşa cum spera Microsoft . Ca şi cotă de piaŃă, Mozilla Firefox 3 are, aproximativ 35.14%, faŃă de 33.51% cât deŃine IE 7.0. (datele sunt exprimate pentru 6 aprilie 2009). Succesul era oarecum previzibil, dacă Ńinem cont de trendul descendent al lui Internet Explorer din ultimul timp dar mai ales de succesul uriaş al lui Firefox 3, care a înregistrat o performanŃă de neegalat, cu peste 8 milioane de download-uri într-o singură zi, la lansarea sa. StatCounter a realizat o ierarhie generală în care Internet Explorer 6 se afla pe locul al treilea cu 11,96%. Clasamentul arată cam aşa : Opera 9.2 Firefox 3.0 Safari 3.1 IE 7.0 IE 6.0 În România Firefox conduce detaşat. Opera 9.6 Sursa : statcounter.com Firefox 2.0 Poza preluată de pe : bbspot.com De astăzi intrăm şi noi în era 2.0 a comunicării, o să avem propriul sistem românesc de messenger, aşa zisul Alonia. Până şi prezentarea este…românească : 10
 11. 11. “łara comunicării, loc de vorbă romanească... Aici poŃi fi tot timpul în contact cu cei dragi - poŃi comunica text în timp real, poŃi schimba poze, poŃi vorbi pe telefon sau videotelefon” … cam aşa începe prezentarea de pe site-ul official www.alonia.ro. Alonia se vrea a fi o combinaŃie între messenger şi Skype, cu convorbiri plătite pe mobil. Vă lăsăm pe voi să ne spuneŃi ce părere aveŃi despre tarifele practicate. Folosind messenger-ul Alonia poŃi comunica atât cu toŃi prietenii tăi care au cont în Alonia dar şi cu cei din YAHOO, Google Chat, MSN şi AIM*. Oricum e un pas înainte pentru România însă e cert ca drumul la care au pornit cei de la Alonia este unul anevoios, având în vedere competiŃia cu care se lupta, mai ales că oamenii vor renunŃa cu greu la Yahoo Messenger sau Skype de exemplu.Vom vedea pe viitor reacŃiile românilor şi nu numai. InteligenŃa emoŃională InteligenŃa emoŃională descrie capacitatea unei persoane de a înŃelege şi controla propriile emoŃii, şi să recunoască şi să gestioneze-lea OS E ale altora. Este o componentă cheie într-o persoană să fie eficace şi productiv. Bună înŃelegere a inteligenŃei emoŃionale dă o indicaŃie despre cât de bine oamenii să înŃeleagă şi să gestioneze emoŃiile lor, cât de bine le interpretează şi ce să facă cu emoŃiile celorlalŃi şi modul în care utilizează aceste cunoştinŃe pentru a gestiona relaŃiile. InteligenŃa emoŃională face diferenŃa între conducători buni şi mari. Cheie la conducere este de mare de gestionare a mediului emoŃional a organizaŃiei prin care lucrează cu şi prin oameni care mandatează, mai degrabă decât de regie. Marii lideri au o conştiinŃă excepŃională faŃă de ei înşişi şi să înŃeleagă foarte clar impactul comportamentului lor asupra altor persoane. InteligenŃa emoŃională bună începe cu conştientizarea de sine. Cele cinci faŃete ale inteligenŃei emoŃionale sunt recunoscute ca fiind: Gradul de conştientizare Autoreglementarea / gestionarea de emoŃie Empatia Aptitudini sociale Motivarea InteligenŃa emoŃionala îmbrăŃişează, şi atrage de la numeroase alte ramuri comportamentale, emoŃionale şi teorii de comunicare, cum ar fi NLP (Programare neuro-lingvistică), analiza tranzacŃională şi Gestalt. Prin dezvoltarea inteligenŃei emotionale în termen de cinci persoane faŃete pot deveni mai productivi şi de succes la ceea ce fac ei. Timpul se salvează ca neînŃelegerile nu apar la fel de repede creşterea productivităŃii echipei. În curs de dezvoltare înŃelegerea emotională asigură o mai proactivă, mai degrabă decât reactivă, calea de dezvoltare personală, şi este cunoscut de a reduce stresul pentru persoanele fizice şi organizaŃii. 11
 12. 12. Google Talk, Yahoo! Messenger, AIM, Bonjur, Gadu-Gadu, Groupwise, ICQ, IRC, MSN, MySpace, IM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Zephyr … ce au toate acestea in comun ? Răspunsul e doar unu : Pidgin ! Pidgin (cunoscut anterior sub numele de gaim) este poate cel mai complet client pentru mesagerie instantanee disponibil pe mai multe platforme, printre care Microsoft Windows, GNU/Linux, FreeBSD, SkyOS si Sisteme Trolltech's PDA, Qtopia. Utilizatorii Mac OS X pot rula programul prin intermediul interfeŃei X11 deşi pe siteul Pidgin le este recomandat clientul de mesagerie nativ al Mac OS X GUI, Adium. Cine este acest Pidgin Dacă iniŃial nu era decât pronunŃia greşită a cuvântului „pidgeon”, astăzi „pidgin” ar putea defini o comunicare defectuoasă între oameni care nu vorbesc aceeaşi limbă, dar îşi dau toată iscusinŃa. Şi ce nume mai potrivit puteau să dea acestei aplicaŃii, care va ajută să nu folosiŃi 17 tipuri diferite de messengere pentru tot atâtea conturi pe care le aveŃi la diferiŃi provideri. Astfel, în aceeaşi fereastră aveŃi aproape prieteni „din reŃele diferite”, nu trebuie să deschideŃi Yahoo Messenger si Google şi alŃi clienŃi de mesagerie. Mi se pare ingenioasă ideea şi trebuie să încercaŃi. Folosind Pidgin aveŃi avantajul că puteŃi folosi SIMULTAN mai multe sisteme de mesagerie instant precum : • Yahoo Messenger • MySpaceIM • Google Talk • QQ • AIM • SILC • Bonjour • SIMPLE • Gadu-Gadu • Sametime • Groupwise • XMPP • ICQ • Zephyr • IRC• MSN Pun pariu că de unele nici nu aŃi auzit, dar se pare că există şi sunt suportate .În primul rând Pidgin, sau Gaim, cum vreŃi să îi spuneŃi este Open Source, fiind distribuit sub licenŃă GNU. Care sunt avantajele dacă instalezi Pidgin? • PuteŃi opta pentru aranjarea ferestrelor în tab-uri pentru un bun management al acestora. Fiecare conversaŃie are propriul ei tab într-o aceeaşi fereastră (dacă doreşti asta). • De faptul că suportă mai multe sisteme de mesagerie instant, presupun că nici nu trebuie să mai amintim • Permite şi gruparea contactelor • Un alt avantaj de notat este faptul că suportă criptarea mesajelor prin Off-the-record (OTR) sau prin plugin-ul Gaim-encryption (NSS crypto library) Hanganu Daniel X B 12
 13. 13. Instalarea Pas cu Pas a SO Windows XP În zilele noastre calculatorul a devenit o necesitate, dar ce este un computer fără un sistem de operare? Este… egal cu zero. Totuşi, încă mai există oameni care nu ştiu cum să instaleze un sistem de operare. Aici intervin eu şi încerc să dau o mână de ajutor ajutându-i pe utilizatorii juniori cu câteva indicaîii legate de instalarea Windows XP. Înainte de a începe instalarea vă rog să vă asiguraŃi că aveŃi la îndemână toate cd-urile importante primite odată cu achiziŃionarea calculatorului, mai exact discurile cu drivere pentru: placa de bază, placa audio, placa video, placa de reŃea/modem (dacă aveŃi) şi pentru S- ATA (dacă deŃineŃi un astfel de hard disk). Dacă instalaŃi un Windows XP care nu are integrat Service Pack 2, vă rog să scoateŃi cablul de reŃea din calculator înainte de începerea instalării. De asemenea, dacă reinstalaŃi Windows-ul, asiguraŃi-vă că orice fişier sau director important din directoarele My Documents, Program Files, Windows sau de pe Desktop a fost mutat într- o locaŃie de backup. Acestea fiind spuse, porniŃi calculatorul şi intraŃi în BIOS (de obicei se face prin apăsarea tastei Delete). CăutaŃi secŃiunea de Boot (ar trebui să fie în meniul principal sau la Advanced BIOS Features) şi verificaŃi că prima componentă de pe care calculatorul va boota (First Boot Device) este CDROM-ul. Acum introduceŃi CD-ul de instalare a Windows XP în unitatea optică şi puteŃi ieşi din BIOS, salvând schimbările bine-nŃeles. După căteva secunde calculatorul vă va cere să apăsaŃi o tastă oarecare pentru a boota de pe CD. (AtenŃie! Acesta este singurul moment în care calculatorul trebuie să booteze de pe CD). După inspectarea configuraŃiei calculatorului, utilizatorul este rugat să apese tasta F6 dacă deŃine o dischetă pentru hard disk-ul sau S-ATA. Este foarte important să nu săriŃi sau să omiteŃi acest pas dacă aveŃi un astfel de hard. Dacă aŃi apăsat tasta F6, după câteva secunde veŃi fi rugat să specificaŃi unitatea de stocare pe S-ATA. ApăsaŃi tasta S, introduceŃi discheta cu driver S-ATA şi apăsaŃi Enter. După ce îşi va copia driverele necesare, veŃi reveni în ecranul anterior. Pentru a continua, doar apăsaŃi încă o data tasta Enter. După ce procesul de instalare va termina încărcarea fişierelor necesare, veŃi avea de ales între instalarea Windows-ului, repararea sa şi ieşirea din instalare. VeŃi alege bine înŃeles instalarea Windows-ului, apăsând tasta Enter, ceea ce va avea ca efect afişarea licenŃei. O puteŃi citi folosind tastele Page Up si Page Down; dacă sunteŃi de acord, apăsaŃi tasta F8, dacă nu, tasta Escape (opŃiune care va opri procesul de instalare). Următorul ecran va lista partiŃiile de pe hard disk, spaŃiul nefolosit şi opŃiunile corespunzătoare acestora. PuteŃi crea o partiŃie apăsând tasta C, puteŃi şterge una apăsând tasta D sau folosiŃi tastele direcŃionale pentru a alege partiŃia pe care să fie instalat Windows-ul. Nu vă sfătuim să ştergeŃi partiŃii dacă nu ştiŃi exact ce presupune acest lucru. Dacă pe partiŃia aleasă există deja instalată o versiune de Windows, veŃi fi întrebat dacă doriŃi să folosiŃi în continuare acea partiŃie şi vechiul Windows să fie şters (apăsaŃi L) sau să alegeŃi altă partiŃie (apăsaŃi Escape). Dacă hard disk-ul nu are creată nici o partiŃie (conŃine doar spaŃiu nefolosit), puteŃi crea una: apasati C şi în ecranul următor alegeŃi mărimea partiŃiei. După selectarea unei partiŃii, urmează formatarea ei. Dacă tocmai aŃi creat partiŃia respectivă sau nu conŃine nimic important, o puteŃi formata rapid folosind opŃiunea "Format the partition using the NTFS file 13
 14. 14. system (quick)", dar dacă partiŃia există deja o puteŃi lăsa intactă alegând opŃiunea "Leave the current file system intact (no changes)". În continuare vor fi copiate pe hard disk fişierele necesare după care calculatorul se va restarta pentru a instala componentele (intervenŃia utilizatorului nu este necesara până în momentul în care vor fi instalate componentele). Cu siguranŃă aŃi observat că pasul doi al instalării a început într-o interfaŃă nouă, mai prietenoasă, în care va apărea, la terminarea instalarii componentelor, fereastra cu setările regionale şi de limbă. Pentru a primi informaŃii corecte de la anumite servicii, puteŃi alege din meniul "Location" Ńara în care vă aflaŃi. Prin apăsarea butonului "Customize" vi se vor prezenta setările pentru: numere (gruparea cifrelor, sistemul de măsură, semnul de număr negativ, etc), moneda (simbolul monedei, gruparea cifrelor, etc), ora (formatul orei, separatorul) şi data (formatul prescurtat al datei, separatorul). Pentru a vă întoarce apoi în fereastra anterioară apăsaŃi OK (salvând astfel modificările făcute în fereastră) sau Cancel (lăsând valorile aşa cum erau setate iniŃial). Apăsând butonul Next veŃi ajunge în fereastra de personalizare unde vi se cere numele şi organizaŃia. Va urma fereastra în care trebuie introdusă cheia de inregistrare (serial key) primită la achiziŃionarea Windows-ului. Dacă acesta a fost tastat corect, la apasarea butonului Next, va apărea o fereastră în care se cer numele calculatorului şi parola de administrator. Nu este necesară modificarea acestor câmpuri, aşadar dacă nu le cunoaşteŃi scopul, apăsaŃi încă o dată butonul Next pentru a vă seta data, ora şi fusul orar. Dacă aveŃi un modem sau o placă de reŃea, ulterior va apărea şi o fereastră de configurare, însă nu este neaparat să introduceŃi toate valorile necesare acum, pentru că aceste setări pot fi apoi accesate şi din Windows. Din nou intervenŃia utilizatorului nu va mai fi cerută decât după ce calculatorul se va restarta. Am intrat pe ultima sută de metri în cursa pentru instalarea Windows-ului. Pentru început se va încerca ajustarea setărilor grafice pentru îmbunătăŃirea elementelor vizuale. Dacă sistemul întruneşte cerinŃele hardware minime, cu siguranŃă veŃi putea vedea ferestrele apărute, confirmându-le cu apăsarea butonului OK. In continuare va fi afişat ecranul de "Bun venit în Microsoft Windows" unde în prima fază se va apăsa butonul Next din dreapta jos.Dacă aveŃi un modem sau o placă de reŃea, se va verifica conexiunea la Internet, dar puteŃi sări peste acest pas fără nici o problema. Acelaşi lucru este valabil şi pentru înregistrarea la Microsoft din urmatorul ecran care poate fi amânată prin bifare opŃiunea "No, not at this time". Dacă instalaŃi un Windows care are inclus Service Pack 2, vi se va cere să setaŃi modalitatea în care îşi va face update Windows-ul; este indicat în general să alegeŃi prima optiune, pentru a evita problemele de securitate sau ferestrele care vă vor aminti ulterior să activaŃi totuşi această opŃiune. Ultimul pas este introducerea numelui persoanei sau persoanelor care vor utiliza Windows-ul. CompletaŃi câmpurile (de fapt doar primul este obligatoriu), dar cu atenŃie, deoarece cuvinte precum Administrator sau numele trecut deasupra câmpului OrganizaŃie în pasul precedent nu mai sunt permise (instalarea nu va continua dacă alegeŃi unul din aceste nume). Vă rog nu uitaŃi să instalaŃi driverele pentru componentele calculatorului şi update- urile de securitate. De asemenea, după următorul restart, nu uitaŃi să intraŃi în BIOS din nou şi să schimbaŃi prioritatea de boot, astfel încât calculatorul să booteze de pe hard disk şi nu de pe unitatea optică. Tudoroiu Cristian , clasa a XI a A 14
 15. 15. Maşina ... o necesitate a zilelor noastre. Masina mea preferata- considerabil în materie de OPEL VECTRA C siguranŃă şi control pe timp de Manevrabilitate extraordinară a noapte sau în condiŃii de vreme maşinilor Opel este asigurată de nefavorabilă. Sistemul Interactiv de Conducere (IDS si IDSPlus) Silviu Caraş, X A precum şi impresionanta gamă de motorizari ECOTEC. Sistemul IDS înseamnă un control infailibil al vehiculului aproape în orice fel de condiŃii de rulare. Sistemul avansat Program electronic de stabilitate controlează viteza de rotire a roŃilor şi oferă posibilitatea unei intervenŃii controlate pentru până la trei roŃi. Senzorul pentru deplasarea laterală detectează orice deplasare a vehiculului faŃă de axă, deplasare provocată de schimbările bruşte ale direcŃiei. Pe lângă IDS, Vectra şi Signum sunt dotate cu o gamă largă de echipamente concepute să asigure protecŃia ocupanŃilor. Un prim exemplu este constituit de Sistemul de faruri adaptive (AFL) Opel, un avans Cea mai importantă maşină de la Audi este pregatită să intre în arenă. Iar Frankfurtul a fost o platformă de lansare cum nu se poate mai bună, primele reacŃii la noul Audi A4 fiind pozitive. Mai întai de toate, o ştire foarte bună: maşina va ajunge în show-room-uri până la şfârşitul anului, iar dacă aveŃi în buzunar cel puŃin 26.000 de euro e cazul să începeŃi cu telefoanele la dealeri. 15
 16. 16. Exterior: Nu vom zăbovi asupra designului, pentru că acesta Ńine de gust. Unii l-au găsit prea clasic, dorindu-şi un salt înainte din partea celor de la Audi. Hm. Ce nebunie i-ar putea determina pe germani să strice fundamental un design aproape perfect, şi asta chiar pe maşina lor cel mai bine vândută? Dacă ne uităm în ograda VW sau BMW vedem că pe acest segment experimentele au costat scump, şi că modificările s-au făcut gradual. Aşa că trebuie să ne "mulŃumim" cu o maşină care arată răpitor de bine, dar care nu aduce nimic absolut nou. Doar nu am vrea să arate ca noua Laguna, nu? Totuşi, schimbările sunt fundamentale. Lungimea maşinii este de 4.7 metri, însă principalele elemente care s- au schimbat sunt proporŃiile, împinse către sportivitate. Astfel, distanŃa dintre botul maşinii şi roŃile faŃă s-a scurtat dramatic, puntea faŃă fiind mutată cu 154 milimetri spre înainte. Ampatamentul se măreşte la 2808 milimetri, spaŃiul interior fiind mai mare cu 20 de milimetri, în timp ce în spate spaŃiul pentru genunchi creşte cu 36 de mm la 908 mm. Pe scurt: interiorul noului Audi A4 devine spaŃios şi pentru pasageri. De altfel, cei 1826 de mm lăŃime ai maşinii au permis mărirea spaŃiului pentru cap şi umeri, iar acest spaŃiu a fost organizat în aşa fel încât fiecare pasager să aibe acces uşor la zonele de stocare şi de susŃinere. Important: noul Audi A4 are acum roŃile poziŃionate astfel încât Ńinuta de drum se va îmbunătăŃi simŃitor (nu că ar fi fost slabă). Interior: La interior cei care au văzut habitaclul de la Audi A5 recunosc schimbările. Confortul a fost îmbunătăŃit, comenzile ergonomice au fost plasate şi mai ergonomic, iar cele patru niveluri de echipare: Attraction, Ambition, Ambiente şi S-line oferă câte ceva oricărui doritor (cu bani). Entry-levelul Attraction oferă deja jante de aliaj pe 16 inci, LED-uri pentru iluminat ziua, deschidere automată a capacului portbagajului, frână de parcare electromecanică, display alb-negru de 6.5 inci pentru computerul de bord şi funcŃiile maşinii, aer condiŃionat automat şi radio "Chorus" cu control MMI, CD player şi opt boxe. Ambition, al doilea nivel de echipare, aduce câteva elemente mai sport. În primul rând, jantele de aluminiu au diametrul de 17 inci, cu şase spiŃe. Suspensiile sunt sport în standard (dar pot fi schimbate la normal fără cost suplimentar), iar volanul cu trei spiŃe, îmbrăcat în piele dă o notă sportivă habitaclului. Evident, şi lista de opŃionale pentru acest nivel de echipare se lărgeşte. Ambiente în schimb se concentrează pe confort. Astfel, jantele rămân de aliaj şi pe 16 inci, cu şapte spiŃe. Scaunele faŃă pot fi încălzite, maşina vine dotată în standard cu sistem de parcare, cruise control, volan multifunctional îmbracat în piele şi cotieră faŃă cu două buzunare. În fine, echiparea S-line aduce jante pe 18 sau 19 inci, după pofta inimii, două culori exclusive: Misano red şi Monza silver, suspensii extra-ferme şi un pachet optic sport. Tehnologie si performante: Suspensiile sunt complet noi, majoritatea elementelor acestora fiind fabricate din aluminiu, pentru a uşura masa totală a maşinii. Sistemul de control al amortizării variază caracteristicile fiecărui amortizor în parte pentru a combina plăcerea de a conduce cu siguranŃă maximă pe şosea. Miu Teodor X A
 17. 17. De dor… Năstasă Alexandra -clasa a X-a B Bate un vânt rece. Nori din ce în ce mai sumbri şi plini de tristeŃe se adună pe un cer ce odinioară era plin de lumină caldă a celor două anotimpuri în care şi inima mea contribuia cu ceea ce simŃea la crearea unor zile de vreme bună. E din ce în ce mai frig. Vor cădea picături adunate ce se vor sparge brutal de acoperişuri tari, pietre şi găuri în asfalt, de persoane trecătoare ce vor căuta să fugă din calea lor ... Picăturile îşi ştiu destinul în drumul lor spre pământ. Unele dacă vor avea norocul timpului se vor transforma în fulgi de zăpadă şi din nou, în răceala lor vor cădea pentru a se topi de acoperişuri umede, de gropi umplute cu apă, de persoane ce le vor căuta dar le vor omorî cu căldura lor. De multe ori omorâm lucruri reci prin căldura noastră. Lucruri reci ce adunate, sunt frumoase. De multe ori am crezut că ceea ce nu e bun langă tine mă răceşte. Am omorât sentimente pentru a da naştere unora noi. Am dat naştere dorului, îngăduinŃei şi unei noi etape de maturizare. Am dat naştere unor noi greutăŃi care ne fac bine dar care golesc un trup de curajul ce il adusesei, de o încredere deşi firavă se înverşuna să crească. Creştea cu frunze de iluzii, cu minciuni noi şi vorbe aruncate ce te-au rănit şi m-au rănit şi au rănit pe toŃi care ne ştiau. Mai mult sau mai puŃin, dar creştea. Nu voi regreta niciodată ce am simŃit. Şi îŃi mulŃumesc. Azi, mă voi înveli iar cu vântul, părul iar mi se va zburli pe braŃe de răceala spaŃiului ce mă înconjoară înafară ... Mă voi săruta şi azi cu cel ce îl văd în oglindă iar buzele îmi vor fi reci şi ele. Mă voi scufunda în ochii mei căprui, culoare caldă, dar pământii precum bulgării ce mă vor acoperi să uit. Mă voi gândi şi mulŃumi fiinŃei ce a fost langă mine. Cu dor, fosta ta, fosta voastră.
 18. 18. Seara-ncetişor s-a lăsat… Stan Iulian a X a A Seara-ncetişor s-a lăsat Şi când toată lumea s-a culcat Eu te-aştept să vii numai un minut măcar Dar nu vii şi te aştept în zadar… Nici a doua seară n-ai venit Jocul de-a iubirea s-a sfârşit Şi încep să plâng, să suspin încet şi rar Dar nu vii şi te aştept în zadar… Fericirea Stan Iulian , X-a A Draga mea eu nu caut fericirea Pe un drum ca în poveşti Ca să mă faci să cânt Fericirea-nseamnă pentru mine Iubeşte-mă când te iubesc Când tu alături îmi eşti Ca să mă faci să plâng Fericirea-i când îmi prinzi în păr Nu-mi da speranŃe cum doresc o floare În lume totul e uitare Şi aleea-mi spune de te-ntâlnesc Căci toate merg la infinit Pe ramuri păsări ciripesc Şi nu mă vei uita pe mine Fericirea-I când merg la braŃ cu Dar nu uita că te-am iubit tine Şi când în ceasul de durere Şi ochii noştrii se privesc La tine gândul va zbura, Fericirea-nseamnă pentru mine Să nu-l goneşti din-prejurare Când te iubesc şi mă iubeşti Şi lasă-l tot în calea ta. Iubire Sandu Loredana X B Timpu-i prea scurt să ne gândim la ceea ce a fost Să plîngem acum n-ar mai avea nici un rost Mai e un minut, poate chiar mai puŃin Să ne amintim, cum, că nu ne mai iubim. Rece şi umbră, câtă iarnă e în noi Pustiu înainte, pustiu înapoi Dacă vara ar veni, dacă n-ar mai pleca Poate că ai mai rămâne şi ce s-ar schimba ? Dar aşa între noi e un soare apus Iar povara iubirii, e prea greu de dus N-am ştiut să te chem, n-am ştiut să te iert Dar acum îmi este greu ştiind că te pierd Mă priveşti, te privesc, ne privim ,, DisperaŃi’’ Oare căre-i iubiri, suntem destinaŃi?
 19. 19. Talente descoperite Iubeste… Când îŃi vine să plângi, aduŃi aminte de clipele în care zâmbeai,când simŃi că viaŃa nu mai are rost, gândeşte-te la cei care mai au doar o zi de trăit. Când vrei să simŃi că mori gândeşte-te că alŃii ar da orice să trăiască… Iubeşte-Ńi viaŃa şi mai ales prietenii. Dumitrache Diana , Damaschin Florina –IX C Floarea Sandu Loredana X B Tu eşti ca o albină Ce zboara zi şi noapte Să vezi şi tu acum Ca să soarbă polenul Cum este să fi floare Din fiecare floare. Ca să-Ńi pierzi polenul În fiecare an. Ai fost o albinuŃă Dar nu mai eşti acum Pentru că Dumnezeu Te-a transformat în floare. Viitorul nostru Portret Stan Iulian , X-a A Stan Iulian , X-a A Când părul mi se va albi De anii bătrâneŃii, Ochii tăi ca două perle Voi sta la geamuri rătăcit Strălucesc în orice zi, Prin anii tinereŃii. Diamante-Ńi sunt, superbe. Ce mă fac a te iubi, Tu vei găsii acest poem Buzele ispititoare, Prin rafturi prăfuite, Te face să le săruŃi, Vei răsfoi şi vei găsi Te face precum o floare. Iluzii fericite… Să sădeşti să nu o uiŃi. Eu poate atunci voi fii-n Părul tău ce-l mângâiam mormânt Face ca să strălucească Închis în negre scânduri Sânii tăi ca două mere, Dar am trăit pe-acest pământ, Te sărut, La Revedere. Şi-am scris aceste rânduri…
 20. 20. Legile lui Murphy • Nimic nu este atât de prost, încât să nu devină şi mai prost. • Ca să cureŃi un lucru, murdăreşti un altul.Dar poŃi murdări mai multe lucruri fără a curăŃa nici unul. • Timbrele care nu se lipesc pe scrisori se vor lipi în schimb pe orice altceva. • Întotdeauna găseşti uşor ceea ce nu cauŃi. Iar ceea ce cauŃi găseşti abia în ultimul loc în care poŃi căuta. • Un om cu un singur ceas ştie cât e ora. Un om cu două ceasuri nu este sigur niciodată. • Pentru un biciclist, indiferent în ce direcŃie o ia, va fi la deal şi împotriva vântului. • Când cade o sculă de pe banc, se va rostogoli spre colŃul cel mai puŃin accesibil al atelierului. • La coada cealaltă se serveşte mai repede decât la coada la care te-ai aşezat. • Întotdeauna plouă când îŃi speli maşina. Dar nu încerca să speli maşina ca să plouă, că nu merge. • Nu crede în miracole; bazează-te pe ele… • Dacă examenul se dă cu cartea deschisă pe bancă, precis că vei uita cartea acasă. • IntuiŃia este o ştiinŃă exactă. • Dacă explici ceva atât de clar încât oricine poate pricepe, se va găsi cineva care să te înteleagă greşit. • Să greşeşti este uman, dar ca să zăpăceşti de tot lucrurile ai nevoie de un calculator. Culmi Culmea Cutremurului: Să urci cu liftul şi să cobori cu blocul. Culmea zborului: să zbori pe cerul guri. Culmea vânătorului: să vâneze un vânător în codrul de pâine. Culmea fitnessului:Să faci să slăbească un ardei gras. Culmea stomatologiei. : Să faci carie la proteză! Culmea matematicii: Să fii singur şi să te simŃi în plus! Culmea zgârceniei: Să dai beep la pompieri când îŃi arde casa ! Culmea fotbalului Să înceapă meciul şi să scrie pe gazon : NU călcaŃi iarba! Culmea orbului: să-si vadă moartea cu ochii. Culmea yoga: să-Ńi tragi un cap în gura!!! Culmea hip-hop-ului: b.u.g.mafia să lanseze o casetă cu cântece de crăciun. Culmea politeŃii: să stai pe scaunul electric şi să cedezi locul unei doamne. Culmea ingineriei: să scoŃi apa cu o pompă funebră . Culmea ambiŃiei: să te razi cu lama de la buldozer. Culmea auzului:să auzi cum se crapă de ziuă. Culmea cruzimii: să-Ńi omori timpul. Culmea pescuitului:să pui scrum de tigară în ac şi să prinzi peşte afumat. Altele….. 1. Profesor: łigara îŃi ucide 5 minute din viaŃă... elev: dar lecŃia 45... 2. Întrebare: Unde pasc vacile fiziciene? Răspuns: În câmp magnetic. 3. Profa de mate zice către toată clasa:"muuuriŃi analfabeŃi dragii mei, la fel ca mine" 4. Profa de mate: asta e b-dul X-lor iar ăstălaltu este al Y-lor! 5. Profu” de practică: da voi unde aŃi fost în ora când eu am fost în bar? 6. La ora de istorie, colega mea :"Dar Plevna ăla... nu era român?"
 21. 21. 7. Locuitorii vechiului egipt erau mumiile. 8. Dirigu’’ Dacă în 5 minute nu sunteŃi în clasă îi pun absenŃi şi pe cei care nu sunt prezenŃi... Banc Sună un individ la Radio Erevan. - Bună ziua! - Bună ziua! Eşti în aer - spune DJ-ul. - Domnule, am sunat să spun că am găsit un portofel... - Da, şi? - Şi în portofel erau 15.000 de dolari! - Şi? (întreabă DJ-ul, brusc interesat) - Vreau să spun că în portofel era şi un buletin... - Daaaa? - Pe numele Popescu Vasile... - Da, şi? - Şi-aş dori să-i dedic o melodie! Banc Isus, foarte îngrijorat din cauza consumului de droguri , trimite apostolii după diferite droguri , să le aducă pentru a le analiza..După două zile.... .... - Cine e ? - Cine e ? - Sunt Pavel ! - Ioan ! Iisus deschide uşa. - Ce-ai adus Ioane ? - Ce ai adus Pavele ? - Heroina din New York ! - Haşiş din Maroc ! - Bravo !!! - Foarte bine ! Intră..... .... - Cine e ? - Cine e ? - Sunt Luca ! - Andrei ! Deschide uşa Iisus.. - Ce-ai adus Andrei ? - Ce-ai adus Luca ? - LSD din Amsterdam ! - Marijuana din Columbia - Excelent !!! Haide intră. - Foarte bine !.... .... - Cine e ? - Cine e ? - Matei sunt ! - Iuda sunt. - Ce-ai adus Matei ? Iisus deschide uşa. - Cocaina din Bolivia ! - Ce-ai adus Iuda ? - Excelent fiule.. ! - FBI !!! TRECEłI TOłI LA PERETE CU MÂINILE SUS.
 22. 22. • Elevul nu vorbeşte, el Regulile elevilor: gândeşte cu voce tare. • Elevul nu copiază, el se • Elevul nu mestecă gumă, el îşi documentează. întăreşte dantura. • Elevul nu citeşte bilete, se • Elevul nu înjură, se descarcă. informează. • Elevul iubeşte şcoala, dar în • Elevul nu este neatent la ore, timpul vacanŃei. ci studiază mediul înconjurător. • Elevul nu greseşte, el îşi pune la încercare profesorul. • Elevul nu chiuleşte, e nevoie de el în altă parte. • Elevul nu fumează, el îşi căleşte plămânii. • Elevul nu doarme, ci reflectează. Concurs Ce pictor al curentului suprarealist, care a trăit între anii 1904-1989, este cel care a pictat ,,Aparat şi mâna”, pictura reprezentată şi pe coperta revistei noastre? a) Pablo Picasso b)Salvador Dali c)Georges Braque Pentru răspuns corect : UN premiu surpriză 22
 23. 23. Din creaŃiile elevilor noştrii GorneaVioletaXIA GorneaVioletaXIA Stefanescu Ionut –XI B A.C. 23
 24. 24. Mâini îndemânatice Clasa a X C 24
 25. 25. Respectă- iubeşte- Respectă-l , iubeşte-l pe profesorul tău , copile. Iubeşte-l pentru că şi Iubeşte- dăruieşte tatăl tău îl iubeşte şi îl respectă ; pentru că el îşi dăruieşte viaŃa pentru binele într- iubeşte- şi- atâtor copii care îl vor uita într-o bună zi ; iubeşte-l pentru că îŃi dezvoltă şi-Ńi şi- într- luminează mintea şi-Ńi înalŃă sufletul:pentru că într-o zi , când tu vei fi mare , şi nu vom mai fi pe lume nici eu , nici el , icoana lui Ńi se va arăta des în minte va alături de a mea şi atunci , vezi , unele semne de durere şi de oboseală de pe chipul lui bun de om mărinimos , pe care nu le observi acum , Ńi le vei aminti atunci şi-Ńi vor face rău , chiar şi după treizeci de ani ; şi te vei ruşina , vei avea şi- l- te- remuşcări că nu l-ai iubit sau că te-ai purtat urât cu el . n- Eu nu sunt mulŃumit de dragostea ta pentru mine , dacă n-o ai şi pentru toŃi ceilalŃi care-Ńi vor binele şi printre aceştia învăŃătorul tău este cel dintâi , care- după părinŃii tăi . Rosteşte în orice clipă cu respect acest nume – învăŃător- care, învăŃător- după acela de tată, este cel mai nobil , cel mai scump nume dat de un om altui om . Tatăl tău ( Edmondo de Amicis – Cuore, inimă de copil ) 25
 26. 26. http://www.ccf-fetesti.ro Fiecare om este deosebit în felul său, cu toate că „ natura ne aseamănă, educaŃia ne deosebeşte. ” (Confucius) ISSN 2066 - 2793 26

×