Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

641 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedrijfspresentatie SeederDeBoer

 1. 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien<br />
 2. 2. Inzicht laat mens en organisatie groeien<br />Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan ontwikkeling en groei. <br />Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan gaan we graag met u in gesprek.<br />
 3. 3. Inhoudsopgave<br /><ul><li>Positie pagina 5
 4. 4. Visie pagina 9
 5. 5. Raak! pagina 13
 6. 6. Klanten pagina 15
 7. 7. Seizoensbijeenkomsten pagina 19
 8. 8. Organisatie pagina 21
 9. 9. Publicaties pagina 27
 10. 10. Contact pagina 31</li></li></ul><li>
 11. 11. Positie<br />
 12. 12. In de praktijk brengen van strategie<br />Strategie<br />Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede weg te blijven.<br />In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op welk moment? Vaak is het operationaliseren van de strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes.<br />Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren van uw strategie. Samen met u werken we aan het ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze kernkwaliteiten in dit proces?<br /><ul><li>We hebben ervaring met veranderen
 13. 13. We zijn in staat abstracties te concretiseren
 14. 14. We zien de samenhang der dingen
 15. 15. We helpen u te besluiten en te bewegen
 16. 16. We maken veranderingen af</li></ul>Omgeving<br />Organisatie<br />Leiderschap<br />Positie<br />
 17. 17. Realiseren van integrale veranderingen<br />Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de strategische agenda. Opdrachten die de gehele organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden.<br />Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud voor alle niet-medische processen<br />Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam<br />Begeleiden van de ANWB in de verandering van een clusterorganisatie naar een procesgestuurde organisatie<br />Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door een uitbestedingspartner van Obvion<br />Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van CoopCodis<br />Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van wereldwijde backoffices van Rabobank International<br />Verhogen van de effectiviteit van het programmamanagement bij de Nederlandse Spoorwegen<br />Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda<br />Fusie<br />Uitbesteding<br />Reorganisatie<br />Procesinnovatie<br />Directievoering<br />Shared Services<br />Strategievorming<br />Prestatieverbetering<br />Wet- en regelgeving<br />Organisatie<br />Strategische thema’s<br />Positie<br />
 18. 18. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale veranderingen<br />De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te overzien. <br />Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke opdrachten uit. Voorbeelden zijn:<br />Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! <br />Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met Tata Steel<br />Introduceren waardemanagement en optimaliseren managementaccounting bij Nationale Nederlanden<br />Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de Wegenwacht<br />Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel voor ABN AMRO Hypothekengroep<br />Adviseren van het management van APG over de herinrichting van de IT-functie<br />Verhogen van de effectiviteit van Informatie-management bij de Raad voor de Rechtspraak<br />Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de particuliere markt van Rabobank<br />Inhoudelijke vakgebieden<br />Besturing &<br />Leiderschap<br />Financiën &<br />Control<br />Informatie &<br />Technologie<br />Marketing &<br />Verkoop<br />Mens & <br />Cultuur<br />Strategische thema’s<br />Positie<br />
 19. 19. Visie<br />
 20. 20. Inzicht op verschillende niveaus<br />Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel. <br />Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de volgende invalshoeken:<br />De organisatie in haar omgeving<br />De organisatie als een geïntegreerd systeem<br />De organisatie in de tijd bezien<br />Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele werknemer, een team, een afdeling of de gehele organisatie.<br />Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede analyse van de organisatie. Door samen na te denken over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings-vraagstukken te reduceren tot de kernvraag.<br />Toekomst<br />Nu<br />Mens<br />Technologie<br />Proces<br />Organisatie<br />Omgeving<br />Verleden<br />Visie<br />
 21. 21. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen<br />Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie-eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot inzicht en resultaat te komen.<br />‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen. Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals producten en diensten, processen en mensen, de informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge samenhang te bepalen. <br />‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen. Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie.<br />‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten elementen van deze invalshoek.<br />Ontwerpen<br />Ontwikkelen<br />Resultaat<br />Sturen<br />Visie<br />
 22. 22. Grondbeginselen<br />Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen. Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats.<br />We zijn op zoek naar de essentie. De essentie van de vraag is de basis voor het in gang zetten van een blijvende verandering. <br />We zetten mensen centraal. Mensen met zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in verandering met perspectief. Zij zijn het die een organisatie echt vooruit brengen. <br />We staan voor ons vak. We worden gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf ontwikkelen. <br />We denken vrij. We komen op basis van onze kennis en ervaring tot echte oplossingen. We durven waar nodig met frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen we omdat we onafhankelijk zijn. <br />We doen. Praten en schrijven alleen, daar geloven we niet in. We weten uit ervaring dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we inzicht creëren en er naar handelen. <br />We zijn integer. Ons doen en laten is gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid. Vanuit een groot verantwoordelijkheidsbesef geven we inzicht en richting. <br />Visie<br />
 23. 23. Raak!<br />
 24. 24. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen<br />RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen.<br />Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en versnellen van kennisdeling.<br />Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot de kern.<br />Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak.<br />Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten workshops bieden om cruciale aspecten in het veranderproces te ondersteunen. <br />1: Van evaluatie naar visie<br />2: Van visie naar ontwerp<br />3: Van ontwerp naar realisatie<br />4: Verhogen groepsprestatie<br />Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we specifiek opgeleide professionals in huis om deze workshops te begeleiden.<br />Visie<br />1<br />2<br />Ontwerp<br />Evaluatie<br />Groeps-<br />prestatie<br />4<br />Realisatie<br />3<br />Raak!<br />
 25. 25. Klanten<br />
 26. 26. Onze opdrachtgevers<br />Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens voor wie en met wie we werken. <br />We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste resultaten boekt. We vinden het belangrijk dat de klant zichzelf kan ontwikkelen in het proces van de opdracht. <br />We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers die de goede dingen willen doen voor de eigen organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang is niet onze stijl.<br />We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in.<br />We richten ons niet op één sector. Sterker nog, we zijn een groot voorstander van het gebruiken van ervaringen en kennis uit de ene sector voor de andere. <br />Financiële Sector<br />Publiek & Infrastructuur<br />Handel & Industrie<br />Klanten<br />
 27. 27. Klanten aan het woord<br />Onze klanten kunnen u het beste vertellen wat we doen en vooral ook hoe we dit doen. Van onderstaande opdrachten zijn referentiesheets beschikbaar. Deze vindt u op www.seederdeboer.nl. <br />Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.<br />‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen op.’<br />Roland Wanders, CFO en lid hoofddirectie van de ANWB over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het concentreren van de financiële functie.<br />‘Hij was onze adviseur bij het vertalen van de visie van de ANWB naar de strategie voor de financiële afdeling.’<br />Marja van Kuijk, Directeur Bureau van de Raad voor de rechtspraak over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het managen van de afdeling Informatiemanagement tijdens een reorganisatie.<br />‘Al snel kwamen wij tot het inzicht dat het zinvol zou zijn om een onafhankelijke partij in te schakelen.’<br />Jack van Gils, MT-lid Philips Global Infrastructure Services over de rol van SeederDeBoer bij de transitie van uitvoerende interne IT-dienstverlener naar klantgerichte regieorganisatie.<br />‘Al met al is in zo’n 200 dagen het gehele project afgerond. Een ongekende snelheid voor zo’n ingrijpende verandering.’ <br />Jo van Engelen, voormalig lid hoofddirectie van de ANWB (nu Directeur Marketing en lid hoofddirectie APG) over de inzet van SeederDeBoer bij een reorganisatie van ANWB.<br />‘Als dan op een specifiek punt de trein even uit de rails loopt, is het zeer welkom als de hulp al in huis is.’ <br />Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd besturingsmodel.<br />‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van Finance en Risk Management in de financiële sector.’<br />Klanten<br />
 28. 28.
 29. 29. Seizoensbijeenkomsten<br />
 30. 30. Seizoensbijeenkomsten<br />We hechten veel waarde aan onze relaties. Speciaal voor ons netwerk organiseren we daarom vier bijeenkomsten.<br />‘Als je mensen raakt, kun je veel bereiken’ klonk de conclusie van de Lentebijeenkomst 2008.Met het thema ‘Groots denken, klein organiseren’ hebben we een breed inhoudelijk en inspirerend thema aangesneden. Op de aankomende Lentebijeenkomst op donderdag 16 april 2009 staat het thema ‘Van inzicht naar groei in complexe organisaties’ centraal. <br />Samen steken we veel energie in het oplossen van complexe problemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we de regie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten die er toe doen. Dit bieden we u tijdens onze Zomerbijeenkomst op zaterdag 20 juni 2009. <br />‘Ondernemen in een steeds strakker gereguleerde economie, hoe doe je dat?’ was de centrale vraag op de Herfstbijeenkomst 2008.Door discussie en debat hebben we met onze relaties nieuwe inzichten verworven over het thema ‘regelgeving’. Nieuwe inzichten hopen we ook te verwerven tijdens de aanstaande Herfstbijeenkomst op donderdag 8 oktober 2009. We zullen op verschillende strategische thema’s in gaan. <br />Tijdens de Winterbijeenkomst gaan we op bezoek bij een van onze klanten om te leren van elkaars ervaringen. De volgende Winterbijeenkomst vindt plaats op 10 december 2009.<br />Deze data zijn onder voorbehoud. De actuele data vindt u op www.seizoensbijeenkomsten.nl. Ook vindt u daar het laatste nieuws, de specifieke invulling van de Seizoensbijeenkomsten, het aanmeldformulier en de sfeerverslagen van de bijeenkomsten in 2008.<br />Seizoensbijeenkomsten<br />
 31. 31. Organisatie<br />
 32. 32. Inspirerend inzicht door inspirerende mensen<br />We geloven sterk in de kracht van iedere individuele professional en van het collectief. Daarom zijn we als maatschap georganiseerd.<br />In een hecht samenspel van partners, adviseurs en zelfstandige professionals weten we de complexe veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons bedrijf.<br />Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen bureau voor organisatieadvies en interim-management. <br />Eind 2008 zijn we met 50 mensen actief in de markt. Het is ons doel door te groeien naar ongeveer 70 adviseurs en zelfstandigen per eind 2009. Eind 2012 willen we met 150 mensen werken aan complexe veranderingen voor onze klanten. De groei is geen doel op zich. Groei in omvang is echter wel van groot belang om continuïteit te bieden en ons te blijven ontwikkelen in ons vak. <br />Markt<br />Partners<br />Adviseurs<br />Interim professionals<br />Raad van Advies<br />Organisatie<br />
 33. 33. Partners<br />SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere partner heeft een belangrijke rol in het leveren van kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze genen.<br />Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende stijlen, verschillende achtergronden, verschillende leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten. Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening.<br />Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de praktijk, dat is wat we leuk vinden. <br />Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun persoonlijke motto.<br />Albert Visscher<br />&apos;Zonder wrijving geen glans.’ <br />Guido Kilsdonk<br />&apos;Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden gezamenlijk snel tot de essentie komen.&apos;<br />Jurgen Schut<br />&apos;Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.&apos; <br />Pieter de Boer<br />&apos;Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie zinloos.&apos; <br />René Seeder<br />&apos;Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.&apos; <br />Rob Koppen<br />‘Vrijheid in verbondenheid.’<br />Organisatie<br />
 34. 34. De mensen van SeederDeBoer<br />Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe richtingen in te slaan.<br />Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap, vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit in ons bloed. <br />Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar te leren. <br />De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen hebben een brede basisopleiding; van economie, bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere langdurige programma’s.<br />We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele motto’s, waarvan u hier enkele ziet.<br />‘Betrokken en bevlogen tot resultaat&apos;<br />‘Verwondering is het begin van het inzicht, nieuwsgierigheid is het begin van de oplossing.’<br />‘Andere wegen verleggen je grenzen.’<br />&apos;Zonder visie geen vooruitgang, zonder draagvlak geen resultaat&apos;<br />Organisatie<br />
 35. 35. Onze interim professionals<br />Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals.<br />We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel georiënteerd, van algemene managers tot specialisten. We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.<br />Drie van de zelfstandige professionals waarmee we samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen treft u aan op onze website.<br />Wij investeren in de professionalisering van de interim professionals. In 2008 bood SeederDeBoer haar zelfstandige professionals onder de titel ‘Wie is er bang voor vreemde noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierin herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor ontwikkeling? Kijk voor onze eerste serie bijzondere bijeenkomsten op www.vreemdenoten.nl.<br />Carolijn Hawinkels‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’<br />Erwin Lute<br />‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om het acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan te kunnen spiegelen.’ <br />Annie van Wijgerden<br />‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich echt verdiepen in jou als persoon.’<br />Organisatie<br />
 36. 36. Raad van Advies<br />De Raad van Advies bestaat uit vier bijzondere mensen die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de groeiambities van SeederDeBoer.<br />De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, passie en creativiteit. <br />Douwe Kras is algemeen directeur van ARCADIS Nederland BV. <br />‘Alles begint met een duidelijke focus en hoge kwaliteit.’<br />Wim Driehuis is als hoogleraar verbonden aan de UvA.‘SeederDeBoer is geen doorsnee bedrijf.’<br />Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen.<br />‘De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.’<br />Ted Baartmans is eigenaar van De Presentatie Groep en speechadviseur voor leiders.<br />‘Diversiteit is essentieel om te blijven groeien.’<br />Organisatie<br />
 37. 37. Publicaties<br />
 38. 38. Columns<br />Pechservice<br />Column René Seeder - 24 januari 2008<br />Elke organisatie rijdt zijn eigen route. Veelal wil de bestuurder verandering, andere wegen berijden, en moeten de medewerkers (passagiers, zo u wilt) mee. Rationeel is dat vaak geen probleem, maar emotioneel wel.<br />Twisten over smaak<br />Column Andy Lo Tam Loi - 7 juli 2008<br />Het opbouwen van toekomstbestendige, gedeelde principes vormt de basis voor een gedegen eindresultaat. Het vergt vaak enige discussie om ze te formuleren,maar ze bestaan echt! Vraag het maar aan jouw en/of onze vrouwelijke collega’s.<br />Het kan eenvoudiger<br />Column Pieter de Boer - 15 februari 2008<br />Afscheid nemen van het verleden om daar mede ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen is vaker mogelijk dan men denkt. Voor de meeste organisaties werkt het verstikkend om ingeklemd te zitten tussen de ruïnes van het verleden.<br />Kopjes met betekenis<br />Column Miranda Damhuis - 5 sept 2008<br />Verandering gaat vaak enkel over de diamanten in de toekomst, maar niet over de rol van de parels of stenen uit het verleden.<br />Georganiseerde misstand?<br />Column Guido Kilsdonk - 22 mei 2008<br />Leidt regelgeving tot betere organisaties zoals regelgeving tot veiligere en betere woningen heeft geleid? Misschien op onderdelen,maar voorlopig blijkt regelgeving helaas nog geen bevredigend substituut voor fatsoen en integriteit.<br />Abracadabra<br />Column Robine van den Berg - 6 okt 2008<br />De paradox is namelijk dat juist het uitstellen van de inhoud er naar mijn idee in de meeste gevallen toe leidt, dat er inhoudelijk sneller en betere resultaten worden behaald.<br />Publicaties<br />
 39. 39. Artikelen en boeken<br />Artikelen<br />Twee merken, één gedachte<br />Adformatie week 37, 2008<br />Misscha de Bruin<br />Het moment van de waarheid<br />MCA, oktober 2007 <br />Bob Wouters (Controller bij ING) & Jurgen Schut<br />Een brug bouwen tijdens het oversteken<br />Chief Financial Officer, september – oktober 2007<br />Annemieke Roest (Senior Vice President ABN AMRO Bank) & Jurgen Schut<br />Bestaat er een ideaal outsourcingstraject?<br />Excerpta van het NOREA/VERA-congres November 2006 <br />Jurgen Schut<br />Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel overzicht.<br />Boeken<br />Alle wegen leiden naar Rome <br />&apos;Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT&apos; onder redactie van Dr. Abbas Shahim RE. <br />Jurgen Schut en Theo Huibers<br />Enterprise architecture<br />Springer – november 2008<br />Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, Claudia Steghuis<br />Publicaties<br />
 40. 40.
 41. 41. Contact<br />
 42. 42. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar <br />Albert Visscher<br />06 4702 3262 <br />albert.visscher@seederdeboer.nl<br />Pieter de Boer<br />06 4456 3837<br />pieter.deboer@seederdeboer.nl<br />Guido Kilsdonk<br />06 4716 7031<br />guido.kilsdonk@seederdeboer.nl<br />René Seeder<br />06 4456 3780<br />rene.seeder@seederdeboer.nl<br />Jurgen Schut<br />06 4456 3834 <br />jurgen.schut@seederdeboer.nl<br />Rob Koppen<br />06 2099 2025<br />rob.koppen@seederdeboer.nl<br />Contact<br />

×