Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Posadzki przemysłowe - Megachemie - żywiczne, epoksydowe, antyelektrostatyczne

35,803 views

Published on

MEGAdur to produkowane od ponad 10 lat systemy posadzek przemysłowych, oparte na syntetycznych żywicach polimerowych. Zyskały one uznanie wykonawców i inwestorów, a ich parametry techniczne oraz
właściwości użytkowe weryfikowane są każdego dnia na powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych.
Produkty z grupy MEGAdur stosowane są m. in. na powierzchniach parkingów, w budynkach użyteczności publicznej, w magazynach i halach wysokiego składowania, zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach farmaceutycznych, chemicznych, elektrowniach oraz rafineriach, gdzie podłogi narażone są na wysokie obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Posadzki przemysłowe - Megachemie - żywiczne, epoksydowe, antyelektrostatyczne

 1. 1. SYSTEMY POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH www.megachemie.com
 2. 2. Systemy posadzek przemysłowych MEGAdur - produkcja • ponad 10 letnie doświadczenie produkcyjne • produkcja w zakładzie w Krakowie • surowce najwyższej jakości • Zakładowa Kontrola Produkcji www.megachemie.com
 3. 3. Systemy posadzek przemysłowych MEGAdur Kryteria doboru posadzek przemysłowych: • obciążenia mechaniczne • obciążenia chemiczne • oczekiwania inwestora • funkcje pomieszczeo www.megachemie.com
 4. 4. Właściwości systemów posadzkowych MEGAdur- Przyczepnośd do betonu - Odpornośd - Faktura powierzchni na ścieranie antypoślizgowa- Wytrzymałośd - Odpornośd na na ściskanie promieniowanie UV - Odpornośd termiczna- Odpornośd chemiczna - Elektrostatycznośd - Elastycznośd- Twardośd - Odpornośd na działanie wody www.megachemie.com
 5. 5. Podział systemów posadzkowych MEGAdur ze względu na właściwości chemiczne zastosowanego spoiwa SYSTEMY EPOKSYDOWE SYSTEMY POLIURETANOWE (MEGAdur EP) (MEGAdur PUR)- POWŁOKI SZTYWNE - POWŁOKI ELASTYCZNE- BARDZIEJ WYTRZYMAŁE MECHANICZNIE - BARDZIEJ ODPORNE CHEMICZNIE- PODKŁAD - WARSTWA NAWIERZCHNIOWA ODPORNA NA UV-ODPORNE NA ŚCIERANIE - NIŻSZY KOSZT- ODPORNOŚD NA ALKALIA - ODPORNOŚD NA KWASY- DOWOLNOŚD KOLORU - DOWOLNOŚD KOLORU www.megachemie.com
 6. 6. Podział Systemów posadzkowych - MEGAdur w zależności od obciążeo i przeznaczenia MEGAdur SP 50 POWŁOKOWE MEGAdur SP 80 PUR MEGAdur SW 300 WYLEWNE MEGAdur SW 200 PUR MEGAdur KWARC 100 PUR KWARCOWE MEGAdur KWARC 400 MEGAdur AS 150 PANTYELEKTROSTATYCZNE MEGAdur AS 350 W www.megachemie.com
 7. 7. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 50 • pomieszczenia techniczne • pomieszczenia kontroli • pomieszczenia turbozespołów • biura • magazyny podręczne • średnio obciążone hale produkcyjneGrubośd posadzki: 0,5÷0,8 mm www.megachemie.com
 8. 8. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 50 Zakład Bahlsen Sweet w Skawinie www.megachemie.com
 9. 9. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 80 PUR • pomieszczenia techniczne • piesze ciągi komunikacyjne • pomieszczenia kontroli • pomieszczenia turbozespołów • biura • akumulatorownie • magazyny • hale montażoweGrubośd posadzki: 0,5÷0,8 mm • maszynownie www.megachemie.com
 10. 10. Systemy powłokowe - MEGAdur SP 80 PUR Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu www.megachemie.com
 11. 11. Systemy wylewne - MEGAdur SW 300 • hale produkcyjne i montażowe • pomieszczenia techniczne • pomieszczenia kontroli • korytarze • magazyny • laboratoria chemiczneGrubośd posadzki: ok. 3 mm www.megachemie.com
 12. 12. Systemy wylewne - MEGAdur SW 300Elektrociepłownia KatowicePLIVA Zakłady Farmaceutyczne S.A.w Krakowie www.megachemie.com
 13. 13. Systemy wylewne - MEGAdur SW 200 PUR • pomieszczenia produkcyjne • pomieszczenia kontroli • magazyny • akumulatorownie • biura • korytarzeGrubośd posadzki: ok. 2 mm www.megachemie.com
 14. 14. Systemy wylewne - MEGAdur SW 200 PUR Volvo Truck we Wrocławiu www.megachemie.com
 15. 15. Systemy kwarcowe MEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR/KOLORMIX • ciągi komunikacyjne • parkingi wewnętrzne i zewnętrzne • rampy wjazdowe, tarasy • pomieszczenia turbozespołów • garaże • korytarze • maszynownie • magazynyGrubośd posadzki: ok. 1 mm www.megachemie.com
 16. 16. Systemy kwarcoweMEGAdur KWARC 100 PUR MONOKOLOR/KOLORMIX Garaż podziemny w budynku Warta Tower w Warszawie www.megachemie.com
 17. 17. Systemy kwarcowe MEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR/KOLORMIX • rampy załadowcze • parkingi • garaże • maszynownie • magazyny • ciągi komunikacyjne • korytarze • biuraGrubośd posadzki: 4÷6 mm www.megachemie.com
 18. 18. Systemy kwarcoweMEGAdur KWARC 400 MONOKOLOR/KOLORMIX Zakłady przemysłu tytoniowego Philip Morris w Krakowie www.megachemie.com
 19. 19. Systemy antyelektrostatyczne - MEGAdur AS 150 P • serwerownie i sale komputerowe • laboratoria • magazyny materiałów łatwopalnych • akumulatorownie • pomieszczenia techniczneGrubośd posadzki: ok. 1,5 mm www.megachemie.com
 20. 20. Systemy antyelektrostatycznePLIVA Zakłady Farmaceutyczne SAw Krakowie www.megachemie.com
 21. 21. Systemy antyelektrostatyczne - MEGAdur AS 350 W • pomieszczenia produkcyjne zagrożone wybuchem • magazyny gazów technicznych • magazyny materiałów wybuchowych • akumulatorownieGrubośd posadzki: ok. 3,5 mm
 22. 22. Systemy antyelektrostatyczneZakłady chemii budowlanej „VEGA” www.megachemie.com
 23. 23. KolorystykaZgodnie z listą asortymentową wg palety RALKOLORMIX – przykładowe kolory www.megachemie.com
 24. 24. Charakterystyka - wykres redukcji nacisku punktowego WYKRES REDUKCJI NACISKU PUNKTOWEGO P P’ Grubośd posadzki ZALEŻNOŚD REDUKCJI NACISKU PUNKTOWEGO NA BETON OD GRUBOŚCI POSADZKI MEGAdur 45,0 Posadzka MEGAdur gr. 1mmNacisk wypadkowy na beton [(Mpa] 40,0 Posadzka MEGAdur gr. 2mm 35,0 Posadzka MEGAdur gr. 3mm 30,0 Posadzka MEGAdur gr. 4mm 25,0 Posadzka MEGAdur gr. 6mm 20,0 15,0 10,0 5,0P’ 0,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 www.megachemie.com P Nacisk punktowy na posadzkę [(Mpa]
 25. 25. Zastosowanie w przemyśle PRZEMYSŁ CHEMICZNY PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY INNE POMIESZCZENIA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I PUBLICZNYCH FABRYKI I INNE ZAKŁADY PRODUKCYJNE www.megachemie.com
 26. 26. Serwis TechnicznySystemy posadzek przemysłowych MEGAdur• pełna informacja techniczna• pomoc w doborze odpowiedniego systemu• szkolenia techniczne• nadzór w trakcie realizacji• serwis powykonawczy www.megachemie.com
 27. 27. Megachemie Research & Technologies SA ul. Królowej Jadwigi 192 30-212 Kraków E-mail: biuro@megachemie.com Tel: +48 12 296 06 12 Fax: +48 12 2960613, 123983932 www.megachemie.com

×