Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uusaastalubadused

2,597 views

Published on

Et uusaastalubadused ei jääks vaid lubadusteks. Kuidas seada eesmärke ja planeerida aega.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uusaastalubadused

 1. 1. Et uusaastalubadused ei jääks vaid lubadusteks! Eesmärgid ja ajaplaneerimine 15.01.2010 Rõuge Noortekeskuses Martin Mark
 2. 2. <ul><li>It doesn’t matter where you’re coming from; all that really matters is where you’re going! </li></ul><ul><li>Pole tähtis mida sa oled minevikus teinud või mitte teinud, mis sul on õnnestunud või ebaõnnestunud. See oli siis, aga praegu on nüüd! </li></ul><ul><li>Parimad ajad on veel ees! </li></ul>
 3. 3. 7-sammuline mudel
 4. 4. 1. otsusta mida sa TÄPSELT tahad <ul><li>Enamusel inimestel pole õrna aimugi, mida nad tahavad </li></ul><ul><li>Selgus on eesmärkide seadmisel kõige tähtsam </li></ul><ul><li>Otsusta TÄPSELT mida sa igas eluvaldkonnas tahad (mitte lihtsalt rohkem raha, paremat tervist ja õnne) </li></ul><ul><li>Saa üle hirmust ebaõnnestuda (kui ei sea täpseid eesmärke, siis ei saa ebaõnnestuda nende täitmisel) </li></ul>
 5. 5. 2. Kirjuta oma eesmärgid üles <ul><li>Ainult 3% inimestest kirjutab oma eesmärgid üles </li></ul><ul><li>Enamus inimesi kulutab shopping unimekirja koostamisele rohkem aega kui oma elu planeerimisele </li></ul><ul><li>MÕTLE PABERIL </li></ul><ul><li>Kui sa ei suuda oma eesmärki selgelt ja täpselt kirja panna, siis pole sa selles veel selgusele jõudnud. Võib-olla sa ei tahagi seda... </li></ul><ul><li>Annad alateadvusele teada, et sa soovid seda... </li></ul>
 6. 6. 3. Pane paika tähtaeg <ul><li>Kui eesmärk on suur, siis jaota see väiksemateks tegevusteks ja pane ka neile tähtajad </li></ul><ul><li>Mis juhtub, kui ei saavuta eesmärki tähtajaks? </li></ul>
 7. 7. 4. Pane kirja kõik mida pead tegema
 8. 8. 5. Koosta tegevusplaan
 9. 9. 6. TEGUTSE! <ul><li>Lõpeta hädaldamine ja vabandust otsimine! </li></ul>
 10. 10. 7. Tee IGA PÄEV midagi, mis viib sind eesmärkidele lähemale
 11. 11.   Vali 2010. aasta tunnuslause <ul><li>Mille poolest tuleb 2010. aasta eriline, millise lööklausega võiks seda iseloomustada? </li></ul>
 12. 12. Vali olulisemad valdkonnad oma elus <ul><li>Need valdkonnad võivad olla näiteks:  </li></ul><ul><ul><li>isiklik areng </li></ul></ul><ul><ul><li>suhted </li></ul></ul><ul><ul><li>haridus </li></ul></ul><ul><ul><li>karjäär </li></ul></ul><ul><ul><li>materiaalsed soovid </li></ul></ul><ul><ul><li>t ervis </li></ul></ul><ul><ul><li>puhkus   </li></ul></ul>
 13. 13. Vali olulisemad valdkonnad oma elus <ul><li>Pane kirja iga valdkonna suur pikaajaline eesmärk (3, 5 või 10 aastat) </li></ul><ul><li>S elle alla omakorda pane kirja eesmärgid, mis toetavad suure eesmärgi saavutamist ning mida kavatsed saavutada selles valdkonnas käesoleval aastal </li></ul><ul><li>Visualiseeri mõttes väga värvikalt ennast neid eesmärke saavutamas ja tunne üle oma keha, mis tunne on seda tehes .  </li></ul>
 14. 14. Isiklik areng <ul><li>Milline tahad olla inimesena? </li></ul><ul><li>Mille poolest tahad teistele meelde jääda? </li></ul><ul><li>Milliseid oskusi ja võimeid tahad endas edasi arendada? </li></ul><ul><li>Millisena kujutled oma ideaalset päevarezhiimi? </li></ul><ul><li>Kui vara tahad ärgata ? </li></ul><ul><li>M illistest harjumustest loobuda, milliseid uusi harjumusi omandada?   </li></ul>
 15. 15. Suhted <ul><li>M illine on Sinu ideaalne elukaaslane? </li></ul><ul><li>Mitut last Sa tahaksid ja millal on kõige sobivam aeg nende sündimiseks? </li></ul><ul><li>Mida saad teha, et muuta oma suhe tõeliselt nautimisväärseks? </li></ul><ul><li>Milliseid sõpru tahad enda ümber? </li></ul><ul><li>Mida kõige meelsamini koos nendega teed? </li></ul><ul><li>Kas Sind rahuldab Sinu praeguste sõprus-suhete sügavus? </li></ul><ul><li>Kas tahad rohkem tutvusi ja pühendada rohkem aega oma sõpradega olemisele? </li></ul><ul><li>Mida saad sel aastal muuta või teha, et see nii oleks?   </li></ul>
 16. 16. Haridus <ul><li>K raadi saamine või mõne mahuka väljaõppe läbimine ?   </li></ul><ul><li>Kas peaksid astuma ülikooli, osalema mingitel kindlatel ainetel, osalema mingitel kindlatel koolitustel? </li></ul><ul><li>Kuidas kavatsed oma teadmisi värskendada? </li></ul>
 17. 17. Karjäär/ettevõtlus <ul><li>M illisena kujutled oma unelmate töökohta või oma ettevõtet? </li></ul><ul><li>Milliseid positiivseid muutusi võiks Sinu töö või ettevõtlus ühiskonnas luua? </li></ul><ul><li>Kas selleni jõudmiseks on Sul vaja tegeleda aktiivsemalt enese arendamisega või äkki isegi kandideerida uuele töökohale või lausa luua oma ettevõte? </li></ul>
 18. 18. Materiaalsed vajadused <ul><li>K ui palju on Sul vaja kuus teenida, et säilitada elukvaliteeti, mida väärid? </li></ul><ul><li>Mida kavatsed teha selleks, et seda saavutada? </li></ul><ul><li>Millist väärtust kavatsed pakkuda, et piisavalt teenida? </li></ul><ul><li>Millise autoga tahaksid sõita, millises majas või korteris elada? </li></ul><ul><li>Milliseid tehnikaseadmeid vajad enda ümber? </li></ul><ul><li>Milliseid suuremaid väljaminekuid plaanid? </li></ul>
 19. 19. Tervis <ul><li>Ehk tahad 70-aastasena oma lastelastega jalgpalli mängida? </li></ul><ul><li>Kas pead muutma oma toitumis-, liikumis-, mõtlemis- ja puhkamisharjumusi, et see saaks juhtuda? </li></ul>
 20. 20. Puhkus <ul><li>Millisel moel tahad veeta oma vaba aega? </li></ul><ul><li>Milliste hobidega tahad tegeleda? </li></ul><ul><li>Kuhu tahad elu jooksul reisida, mida kogeda? </li></ul>
 21. 21. 3P - Personal, Present Tense & Positive <ul><li>Personaalne – SINU eesmärk, saavutatav SINU poolt, eesmärk mida SINA tahad saavutada </li></ul><ul><li>Olevikus – kirja pandud nagu see oleks juba saavutatud </li></ul><ul><li>Positiivne – mida sa tahad saavutada, mitte mida sa tahad vältida </li></ul>
 22. 22. Eesmärkide sõnastamisel pea meeles, et need oleksid : <ul><li>S (spetsific) - Selgelt sõnastatud  - eesmärgi sõnastuses peab olema väga selgelt kirjeldatud soovitud olukord, oodatav tulemus. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>M (measurable) - Mõõdetavad  - eesmärgil peab olema lõpp - hetk, mil on võimalik öelda, et eesmärk on täidetud (ajaline, arvuline vms). </li></ul>
 24. 24. <ul><li>A (action oriented) – Tegevusele suunatud – kui sa ise ei saa midagi eesmärgi saavutamise heaks teha, siis pole see hea eesmärk </li></ul>
 25. 25. <ul><li>R (realistic) Realistlikud , ent samas piisavalt erutavad -  pead uskuma, et oled võimeline neid ellu viima, kuidas samas peavad olema piisavalt kõrged, et nende saavutamiseks peaksid end mugavustsoonist välja viima. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>T (time-based) - Ajaliselt määratletud  - peab olema kindel kuupäev, mis ajaks on tehtud (”aasta pärast” on halb, “saavutatud 14. aprilliks 2010″ on juba parem). </li></ul>
 27. 27. Eesmärkide seadmisel küsi endalt: <ul><li>Miks see eesmärk minu jaoks oluline on? </li></ul><ul><li>Mida olen nõus tegema, et seda saavutada? </li></ul><ul><li>Kes võib mind aidata selle eesmärgi saavutamisel? </li></ul><ul><li>Mis juhtub siis, kui ma seda ei saavuta? </li></ul><ul><li>Mida ma pean enda juures muutma, et seda eesmärki saavutada? </li></ul>
 28. 28. Jaga eesmärgid väiksemateks sammudeks <ul><li>O tsusta iga eesmärgi puhul, mida oled ära teinud 31. märtsiks, mida juuni lõpuks ning milliseid samme astunud septembri lõpuks ning aasta lõpuks </li></ul><ul><li>P ane kirja kõik vajalikud tegevused nende loogilises järjekorras. </li></ul><ul><li>Hoia neid eesmärke pidevalt silme ees, sest siis on sul lihtsam neid saavutada. </li></ul>
 29. 29. Tee oluline samm edasi igal nädalal <ul><li>Hoolitse selle eest, et igal nädalal teed olulise sammu edasi vähemalt ühe eesmärgi täitmisel </li></ul><ul><li>T egele uute eesmärgipäraste tegevustega hommikul kohe esimese asjana enne, kui hakkad teiste asjadega toimetama! </li></ul><ul><li>Tee iga päev midagi ühe eesmärgi saavutamiseks (kas või 5 minutit) võimalusel iga päev samal ajal </li></ul>
 30. 30. Vaata oma päev üle <ul><li>Igal   õhtul vaata mööduvale päevale tagasi ning tunnusta end oma saavutuste eest. </li></ul><ul><li>Koosta õhtul järgmise päeva plaan. Pane kirja kõik, mis veel tegemata jäi ja lisa juurde järgmise päeva ülesanded. </li></ul><ul><li>Iga planeerimisele kulutatud minut võimaldab säästa kümme minutit täideviimise aega. </li></ul><ul><li>Jälgi millele Sa oma aega kulutad! </li></ul>
 31. 31. Kuhu see aeg küll kaob? <ul><li>Kirjuta üles, mida mingil hetkel teed. Minuti täpsusega. 3-7 päeva vältel. Hiljem analüüsi. Õppida on sellest väga palju. </li></ul><ul><li>Aega on arukas monitoorida, sest siis saad teada, </li></ul><ul><li>mida teed, aga ei peaks tegema, </li></ul><ul><li>mida ei tee, aga peaks tegema ning </li></ul><ul><li>kas planeerid oma aega adekvaatselt. </li></ul>
 32. 32. Leia mõttekaaslasi <ul><li>Leia inimesi kellel on sama eesmärk </li></ul><ul><li>Võta teekond ette koos sõbra-tuttavaga. </li></ul><ul><li>Innustage ja motiveerige üksteist </li></ul>
 33. 33. Igaõhtune ülevaataja <ul><li>Esmalt koostad kuni tosinast küsimusest koosneva nimestiku. Igale küsimusele peab saama vastata jaatavalt või eitavalt või arvuga. Näiteks: </li></ul><ul><ul><li>“ Kas olid täna õnnelik?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mitu kätekõverdust tegid?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kas sõid rasvast toitu?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kui palju alkoholi jõid?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mitu tundi öösel magasid?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kui kaua vaatasid telekat või surfasid internetis?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kui kaua aega tegid sihipäraselt tööd?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kas ütlesid midagi kena oma abikaasale?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kas ütlesid midagi kena oma lastele?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mitu korda proovisid tõestada, et sul on õigus, kui tegelikult polnud sellel sisulist mõtet?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mitu minutit veetsid asjadega, millel pole olulist tähendust?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Mitu korda sa avastasid, et ei kuula oma vestluspartnerit tähelepanelikult?” </li></ul></ul><ul><li>Ja nüüd leiad inimese, kes sulle helistab igal õhtul ja küsib need küsimused. Sinu osa on ausalt vastata ja abistaja ei tohi su vastuseid kommenteerida ega neile hinnangut anda. </li></ul><ul><li>Sellise kontrollmehanismi abil muutub väärtuste elluviimine oluliselt tõenäolisemaks, sest kuidas sa ikka teisele tunnistad, et jutt ja teod käivad eri rada. </li></ul>
 34. 34. Rakenda kõikjal 80:20 põhimõtet <ul><li>Pareto printsiip - 20% kõigest, mida sa teed, annab 80% tulemustest </li></ul><ul><li>Kui su ees on nimekiri kümnest tegemist vajavast asjast, siis on kaks neist vähemalt niisama väärtuslikud nagu kaheksa ülejäänut kokku. </li></ul><ul><li>Ära anna järele kiusatusele väikesed asjad kõigepealt korda ajada </li></ul>
 35. 35. ABCDE meetod <ul><li>A - midagi väga olulist, asi, mis tuleb ära teha või muidu ootavad teis tõsised tagajärjed B - töö, mis tuleks ära teha, aga selle tagajärjed ei ole nii tõsised C - asi, mis oleks kena ära teha, kuid mille tegemine või tegematajätmine ei too kaasa üldse mingisuguseid tagajärgi D - ülesanne, mille täitmist saab delegeerida kellelegi teisele E - ülesanne, mille võite päevakavast hoopis maha tõmmata, ilma et tegelikult midagi muutuks Kui on rohkem, siis järjesta: A1, A2, B1, B2, B3 jne Et meetod toimiks, on kõige tähtsam sundida end otsemaid ülesande A1 kallale asuma ja mitte enne järele andma, kui see on lõpetatud. </li></ul>
 36. 36. 7 nippi, kuidas luua suurepärane päev <ul><li>Otsusta eelmisel õhtul, millest saab järgmise päeva kõige olulisem või kaks kõige olulisemat tegevust. </li></ul><ul><li>Pane eelmisel õhtul valmis nimekiri (tähtsuse järjekorras) asjadest, mida kavatsed järgmisel päeval ellu viia. </li></ul><ul><li>Hommikul otsusta, milline päev tuleb (väike vihje: optimistlik tulevikuvaade on abiks). </li></ul><ul><li>Tegutse vastavalt eelmisel õhtul langetatud otsusele. Vähenda ootamatuste ja katkestuste mõju oma produktiivsusele. </li></ul><ul><li>Kui jõuad ühe tegevusega lõpule, tunnusta end, ning asu isukalt järgmise planeeritud töö kallale. </li></ul><ul><li>Päeva lõpus vaata tehtu üle ning kiida ennast. </li></ul><ul><li>Planeeri järgmine päev. </li></ul>
 37. 37. Inspiratsiooni saadud: <ul><li>Brian Tracy - www.briantracy.com/blog </li></ul><ul><li>Harald Lepisk - www.inspiratsioon.ee </li></ul><ul><li>Kristjan Otsmann - www.selgepilt.ee </li></ul>
 38. 38. Aitäh!

×