Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Beelden Pitch KL Studio 2008

818 views

Published on

Aanstaande donderdag organiseert Stichting Kennisland de KL Studio 2008. Tijdens dit evenement presenteert Kennisland haar toekomstvisie van Nederland als kenniseconomie. Als onderdeel van de workshop Open Content zal Open Beelden in de vorm van een ‘pitch’ hier voor het eerst publiekelijk naar buiten treden.Het doel van deze pitch is om deelnemers aan de Open Content workshop te verleiden tot een rondetafelgesprek. Vervolgens kan er dieper op het gepresenteerde initiatief in worden gegaan. Een ideale mogelijkheid voor dit project-in-ontwikkeling om waardevolle feedback te verzamelen dus.

Published in: Technology, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Open Beelden Pitch KL Studio 2008

  1. 2. Open Beelden <ul><li>Het doel van dit project is om online toegang te bieden tot een selectie archiefmateriaal en daarmee het (creatief) hergebruik van dit materiaal aan te moedigen. </li></ul><ul><li>Materiaal komt beschikbaar als open content , onder een Creative Commons -licentie. </li></ul>
  2. 3. Hergebruik <ul><li>Aansluiten op externe informatiebronnen ( mashups )‏ </li></ul><ul><ul><li>bijvoorbeeld Wikipedia </li></ul></ul><ul><ul><li>verder verspreiden </li></ul></ul><ul><ul><li>breder ontsluiten </li></ul></ul><ul><ul><li>archiefinstellingen treden naar buiten </li></ul></ul>
  3. 4. Creatief hergebruik <ul><li>Creatie nieuwe items op basis van achiefmateriaal toestaan en stimuleren ( remixen )‏ </li></ul><ul><ul><li>Remix Culture </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe uitingsvormen in kaart brengen </li></ul></ul><ul><ul><li>betrokkenheid publiek bij cultureel erfgoed vergroten </li></ul></ul><ul><ul><li>innovatie en creativiteit bevorderen </li></ul></ul>
  4. 5. Open technologie <ul><li>Platform op basis van FLOSS, open formaten en open standaarden </li></ul><ul><ul><li>testfase met drie FLOSS systemen </li></ul></ul><ul><ul><li>voortbouwen op bestaande oplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>delen van maatwerk (zowel intern als extern)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>mogelijk maken experimenten </li></ul></ul><ul><ul><li>beperken van technologische restricties </li></ul></ul>
  5. 6. Rondetafelgesprek over ... <ul><li>Opties: </li></ul><ul><ul><li>mogelijke samenwerkingen (!!!)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Creative Commons licentievoorwaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>FLOSS en online video </li></ul></ul><ul><ul><li>verhouding tot commerciële diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbod van het materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>benadering van verschillende doelgroepen </li></ul></ul>
  6. 7. Bedankt! <ul><li>www.openbeelden.nl </li></ul><ul><li>www.openimages.eu </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><ul><li>Maarten Brinkerink projectmedewerker Beelden voor de Toekomst Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid </li></ul></ul>

×