Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Løvenskiold IT NOBB EDI Varemaster 2011

Presentasjon fra leverandørdager hos Løvenskiold Handel om varemaster, NOBB og EDI

 • Be the first to comment

Løvenskiold IT NOBB EDI Varemaster 2011

 1. 1. Overordnet hva vi jobber med om dagen… Arne Bjørn Mildal IT-direktør Løvenskiold Handel AS
 2. 2. <ul><li>MAXBO-kjeden </li></ul><ul><li>MALIA-kjeden </li></ul><ul><li>Logistikk/sentrallager </li></ul><ul><li>Staber/støttefunksjoner </li></ul>Løvenskiold Handel AS
 3. 3. Løvenskiold Handel i 2010 <ul><li>Sikre best mulig salg </li></ul><ul><li>Høyt kampanjetrykk både i MAXBO og Malia </li></ul><ul><li>Salgsstyring og tettere måling </li></ul><ul><ul><li>Alle egne varehus deltar i salgsstyringsprogram </li></ul></ul><ul><ul><li>Daglig måling og rapportering av salg (automatisert) </li></ul></ul><ul><li>Planlegging, planlegging, planlegging </li></ul><ul><ul><li>Nye varehus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mer effektiv drift </li></ul></ul><ul><li>Opp til eksamen i 2011  /  </li></ul>
 4. 4. Daglige salgstall til hvert varehus Budsjetterer salg per dag per produktområde
 5. 5. Ukentlig konkurranse mellom varehusene
 6. 6. MAXBO Stormarked Hvam - Situasjonsbilde
 7. 7. MAXBO Stormarked Hvam - Status 09.12.2010
 8. 8. Flere byggeprosjekter / utvidelser: <ul><li>Ny MAXBO Skien (slå sammen Skien og Porsgrunn) </li></ul><ul><li>Ny MAXBO Nittedal </li></ul><ul><li>Ny MAXBO Proff Bergen </li></ul><ul><li>MAXBO Kløfta og MAXBO Strømmen blir del av Hvam </li></ul><ul><li>Utvidelser Løvenskiold Logistikk på Fossum </li></ul><ul><li>Mange franchisevarehus med nybygg og utvidelser </li></ul><ul><ul><li>Valdres, Bjørkelangen, Stord, m.fl. </li></ul></ul><ul><li>Løpende rekruttering til Malia-kjeden </li></ul>
 9. 9. Stort effektiviseringsprogram startet: ”Mer effektiv drift” <ul><li>Mer effektive støtteverktøy </li></ul><ul><ul><li>Omfattende oppgradering / utbytting av IT-plattform (ERP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Felles IT-løsninger og IT-drift i MAXBO-kjeden </li></ul></ul><ul><li>Mer effektive prosesser </li></ul><ul><ul><li>Automatisere manuelt arbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Forenkle arbeidsrutiner og tilgang til informasjon </li></ul></ul><ul><li>Mer effektivt salg </li></ul><ul><ul><li>Tilgjengelig i flere salgskanaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Verktøy, rutiner og opplæring som støtter opp om effektive salg </li></ul></ul>
 10. 10. Felles IT – to formål Et felles forretningssystem (ERP) i Løvenskiold Handel Et felles forretnings- system (ERP) i MAXBO-kjeden MAXBO
 11. 11. Mål Felles IT: Enklere å selge Bedre på totallogistikk Mer kostnadseffektive
 12. 12. <ul><li>Vareforsyning: </li></ul><ul><li>Vareanskaffelse </li></ul><ul><li>Vareleveranse </li></ul><ul><li>Internt lager </li></ul>Leverandører: Staber: - Økonomi - Kategori - Drift - Marked - IT <ul><li>Kunder: </li></ul><ul><li>Kontant </li></ul><ul><li>Kreditt </li></ul><ul><li>Butikk: </li></ul><ul><li>Innkjøp </li></ul><ul><li>Lager </li></ul><ul><li>Salg </li></ul>Movex 11.2.9 Microsoft Axapta 3.0
 13. 13. 2006 2007 2008 0) ”Axapta til Franchise” 1) Vurdering 2) Lawson – M3 3) SAP 2009 Felles IT – Prosjekthistorikk Eksternt forprosjekt med SAP. Funksjonsrikt og mye brukt i store handelskjeder. Økende bruk i vår bransje i Europa. Mange svært dyre prosjekter. 3 Finanskrise med svært begrenset investeringsnivå skrinla prosjekt Felles IT i 12 måneder fra høsten 2008 Eksternt forprosjekt med Lawson om bruk av M3 som felles IT-løsning. Mye brukt i bransjen, men mange prosjekter som var sterkt forsinket. 2 Internt forprosjekt. Ønske om å ha felles løsning på tvers av ulike enheter (Logistikk og BVH). Vurderte Microsoft (Axapta), Lawson (M3) og EDB-gruppen (Aspect 4). 1 Opprinnelig plan var å videreføre Axapta fra egeneide BVH og ut til franchise. Stor motstand hos franchise ut fra rykter om driftssituasjon hos egeneide BVH. 0 Beskrivelse Fase
 14. 14. <ul><li>Vareforsyning: </li></ul><ul><li>Vareanskaffelse </li></ul><ul><li>Vareleveranse </li></ul><ul><li>Internt lager </li></ul>Leverandører: Staber: - Økonomi - Kategori - Drift - Marked - IT <ul><li>Kunder: </li></ul><ul><li>Kontant </li></ul><ul><li>Kreditt </li></ul><ul><li>Butikk: </li></ul><ul><li>Innkjøp </li></ul><ul><li>Lager </li></ul><ul><li>Salg </li></ul>Microsoft DAX2009 for Retail (Axapta 5.0) + eksterne moduler Felles IT MS-POS
 15. 15. Videre planer Felles IT <ul><li>Microsoft lanserte MS Dynamics AX 2009 for Retail 01.08.2010 </li></ul><ul><ul><li>Ny versjon av integrert POS-løsning kommer februar 2011 (release 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Løvenskiold er TAP-kunde (Technology.Adoption.Program) </li></ul></ul><ul><li>Håndterminalløsning fra MS-partner i Nederland </li></ul><ul><li>Full portalstøtte via Sharepoint 2010 </li></ul><ul><li>Ny varemaster med full NOBB-integrasjon i produksjon før pilotdrift </li></ul><ul><li>Pilotdrift i to varehus estimert oppstart senhøsten 2011 </li></ul><ul><li>Utrulling egne varehus overgang 2011/2012 </li></ul><ul><li>Utrulling franchise gjennom 2012 </li></ul><ul><li>Logistikk/sentrallager årsskiftet 2012/2013 </li></ul><ul><li>Prognose/innkjøpsverktøy (Clarity) for sentrallager klart i januar 2011 </li></ul>
 16. 16. Mens vi venter på Felles IT… <ul><li>Effektivisere dagens løsning (Axapta 3.0): </li></ul><ul><li>Etablere felles rutiner i samme system </li></ul><ul><li>Identifisere og lære opp superbrukere </li></ul><ul><li>Lage smarte løsninger der investeringer er små </li></ul><ul><li>Salgsstøtte til varehus – ny rapportering/budsjettering </li></ul><ul><li>Utvide bruk av EDI eksternt </li></ul><ul><li>Klargjøre grunndata og planlegge bruken av disse </li></ul><ul><li>Ny varemaster med NOBB-integrasjon </li></ul><ul><li>Effektive verktøy for kundene i flere kanaler </li></ul>
 17. 17. Spørsmål ? <ul><li>Og nå starter listen over krav til våre leverandører… </li></ul>
 18. 18. Bestillinger, EDI og varekataloger <ul><li>Litt om vår bakgrunn </li></ul><ul><li>Hva skjer i bransjen? </li></ul><ul><li>Planene til Løvenskiold Handel </li></ul><ul><li>Vår samarbeidspartner </li></ul><ul><li>Hvordan komme i gang? </li></ul>
 19. 19. Leverandører Sentrallager (LH/Axapta) + andre Proffkunder (Franchise) E-handel i våre vareveier i dag (forenklet) Privatkunder
 20. 20. Nettbutikk PROFF
 21. 22. Eksempel på varer i Varekatalog Logistikk
 22. 23. Eksempel på varer i Varekatalog Logistikk
 23. 24. Systemskisse Malia
 24. 25. Leverandører Sentrallager (LH/Axapta) + andre Proffkunder (Franchise) E-handel i våre vareveier i dag (forenklet) Privatkunder
 25. 26. Hvordan samhandler vi i dag? <ul><li>Internt (Sentrallager/Logistikk): </li></ul><ul><li>80% elektronisk bestilling </li></ul><ul><ul><li>EDI </li></ul></ul><ul><ul><li>Håndterminal </li></ul></ul><ul><ul><li>FTP </li></ul></ul><ul><li>20% manuelt bestilling </li></ul><ul><ul><li>Telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>Epost </li></ul></ul><ul><ul><li>Annet </li></ul></ul><ul><li>Tilbyr EDI-fakturering til kunder </li></ul><ul><ul><li>MAXBO </li></ul></ul><ul><ul><li>Byggern </li></ul></ul><ul><li>Eksterne leverandører: </li></ul><ul><li>Nesten100% manuell bestilling </li></ul><ul><ul><li>Fax </li></ul></ul><ul><ul><li>E-post </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>Besøk i varehus </li></ul></ul><ul><li>Noe EDI fra Sentrallager </li></ul><ul><li>Nesten kun manuell fakturering </li></ul><ul><li>Kun enkel elektronisk fakturering </li></ul><ul><ul><li>E-post m/PDF </li></ul></ul>
 26. 27. TBF og Byggevareindustriens Forening er enige om: <ul><li>Guide for identifisering og merking av byggevarer </li></ul><ul><li>Ny informasjonsbredde i NOBB </li></ul><ul><li>Å samarbeide videre gjennom et Standardiseringsutvalg </li></ul>
 27. 29. Plan for økt bruk av EDI <ul><li>Fakturaer fra leverandører (varekjøp) </li></ul><ul><ul><li>Avtaler i november/desember 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Test av formater mot bygg-e.no desember 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>I produksjon fra januar 2011 </li></ul></ul><ul><li>Bestilling/bekreftelse/pakkseddel </li></ul><ul><ul><li>Oppstart i løpet av Q1 </li></ul></ul><ul><ul><li>EDI eller e-post til leverandører </li></ul></ul>Leverandører Bestilling Bekreftelse Pakkseddel Faktura Avvik? Avvik? Avvik?
 28. 30. Litt statistikk og bakgrunn <ul><li>Skille på ”sortiment” og ”ikke sortiment” </li></ul><ul><ul><li>Sortiment er varer som er kalkulert i varemaster og har eget varenr. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca 70% av antall ordrelinjer på sortiment bestilles fra sentrallager </li></ul></ul><ul><ul><li>” Ikke sortiment” er ikke kalkulert i dag og selges på diversenr. pr lev. </li></ul></ul><ul><ul><li>I dag er all EDI i varehus bestilling av ”sortiment”-varer fra sentrallager </li></ul></ul>01.02.11 - Leverandører Bestilling Bekreftelse Pakkseddel Faktura Avvik? Avvik? Avvik? Sjekket 1480 innkjøpsordrer fra varehus juni-august 2010: 560 order med avvik på faktura (315 dersom <5% diff. er OK) Ordre-linjer Prisdiff = 0 <ul><li>Prisdiff </li></ul><ul><li>0 </li></ul>Prisdiff > 5% Ikke sortiment 2075 922 1153 1070 Sortiment 9501 7485 2017 184 Total 11576 8406 3170 1254
 29. 31. Fortsatt utfordringer som ikke løses med EDI <ul><li>Leverandøravtaler…. </li></ul><ul><ul><li>Varekostnad </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunderabatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvantumsrabatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Pallerabatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Volumrabatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Vektrabatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesongrabatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Fraktmatriser </li></ul></ul><ul><ul><li>Emballasje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kampanjer </li></ul></ul><ul><li>Hva er riktig kostpris? </li></ul><ul><li>Hvilke tillegg kommer på faktura? </li></ul>01.02.11 - Sjekket 1480 innkjøpsordrer fra varehus juni-august 2010: 560 order med avvik på faktura (315 dersom <5% diff. er OK) Ordrelinjer Prisdiff = 0 Prisdiff > 0 Prisdiff > 5% Ikke sortiment 2075 922 1153 1070 Sortiment 9501 7485 2017 184 Total 11576 8406 3170 1254
 30. 32. Et knippe utfordringer <ul><li>Med en fast kostpris i varemaster blir det raskt utfordringer med å finne riktig kostpris på varer som ikke leveres fra sentrallager </li></ul><ul><li>Dagens leverandøravtaler er ofte kompliserte og lite egnet for ”digitalisering” (automatisk beregning) </li></ul><ul><li>Manglende NOBB-integrasjon og begrenset varemaster gir liten mulighet for læring rundt ”ikke sortiment”-varer </li></ul><ul><li>En del valg i verdikjeden kompliserer ytterligere </li></ul><ul><ul><li>Skal ordrelinjer restes eller ikke? (automatisk eller manuelt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal ordrer delfaktureres eller ikke? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor omfattende skal varemottak være fra sentrallageret? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvilke krav stiller vi til innkjøpere og hvem rydder opp? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Løse kilden til problemene eller effektivisere opprydningen… </li></ul></ul></ul>01.02.11 -
 31. 33. Litt mer om EDI generelt… <ul><li>… og bygg-e.no spesielt ved Tore Sorknes </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • lovenskiold_it

  Feb. 1, 2011

Presentasjon fra leverandørdager hos Løvenskiold Handel om varemaster, NOBB og EDI

Views

Total views

1,923

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×