Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Şirketlerimiz, RED Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi A.Ş., Proje Yönetim A.Ş. ve PY Uluslararası Danışmanlık A.Ş. (Merkezleri İstanbul-Türkiye) 1989 yılında kentsel ölçekte gayrimenkul geliştirme projelerine planlama, fizibilite, yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuş Türkiye’nin ilk Proje Yönetimi firması olup kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında toplam değeri 10 milyar USD’yi aşan 300’ün üzerinde projeye danışmanlık hizmeti veren uluslararası nitelikte bir kuruluştur.RED Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi A.Ş. ve EGIS International, 2013 yılı itibariyle, Belediyelerin kentsel dönüşüm politika ve projelerinde başarılarını maksimize etmelerine yardımcı olmak üzere uzmanlıklarını bir araya getirmeye ve bir İş Ortaklığı oluşturmaya karar verdi.EGIS, 100’ü aşkın ülkede kanıtlanmış referansları ile özellikle kentsel geliştirme alanında kurumsal etütler ve mühendislik hizmetlerinde 60 yılı aşkın deneyime sahip bir kuruluştur. EGIS, Belediyelerin yönetim seviyesinde, kent planlaması, çevresel planlama, alt yapı tesislerinin işletme ve yönetiminde kurumsal ve teknik yardım alanında güçlü bir birikime sahiptir.

 • Login to see the comments

KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

 1. 1. RED & EGIS GROUPKENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELER
 2. 2. RED & EGISKentsel DKentsel DKentsel DKentsel Döööönnnnüüüüşşşşüüüümde Tmde Tmde Tmde Tüüüürkiye ve Fransarkiye ve Fransarkiye ve Fransarkiye ve Fransa şşşşbirlibirlibirlibirliğğğğiiii
 3. 3. • Gayrimenkul Geliştirme sektöründe ve büyük ölçekli Projelerin Yönetimindeöncü ve marka konumundadır.• Mimar, bölge plancısı, mühendis ve ekonomistlerden oluşan yönetici veortakları, kalite ve müşteri odaklı çalışan profesyonel danışmanlar olup çoksayıda büyük ölçekli yurtiçi ve yurtdışı projelerde görev almışlardır.• Bağımsız bir kuruluştur. – Herhangi bir Yüklenici ve Tasarımcı ile iş ortaklığı sözkonusu değildir.• Çok sayıda büyük ölçekli yerli - yabancı projede profesyonel olarak görev almışuluslar arası bir firmadır.RED GAYR MENKUL GEL ŞT RME A.Ş.
 4. 4. • Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi – RED GG A.Ş.• Stratejik Planlama• Proje Finansmanı• Proje ve Gayrimenkul Değerleme• Portföy Yönetimi• Pazar Araştırması Yönetimi• Satış ve Pazarlama Yönetimi• Zincir Proje Uygulamaları ve GIS• Uygulama Proje Yönetimi – Proje Yönetim A.Ş.• MODEL A-Destek PY• MODEL B-Uygulama PY• MODEL C-Tasarım & Uygulama PY• MODEL D-Geliştirme & Tasarım & Uygulama PY• MODEL E-Risk Ortağı PYH ZMETLER M Z
 5. 5. EGIS GROUPToplam Ciro > €800 M46 % yurtdışı projeler100 ülkede faaliyet11, 000 çalışan2, 500 adedi yabancı olmak üzere7, 000 mühendisOrtaklık Yapısı75 %25 %
 6. 6. UlaşımYollarRaylı SistemSu Yapıları & ç Suyolu TaşımacılığıHavalimanları & Hava TrafiğiUlaşım Sistemleri ve YazılımlarıBina & Kentsel PlanlamaOfislerSağlık, Adliye, Kültürel, Eğitim TesisleriSpor Tesisleri, Oteller, Eğlence AlanlarıTicarer Merkezleri, stasyonlar, TerminallerKentsel Planlama, Yeni Şehirler, EkolojikYerleşimlerUlaşımKentsel Geliştirme ProjeleriEndüstri, Enerji & MühendislikSu & ÇevreUZMANLIK ALANLARIMIZ
 7. 7. Endüstri, Enerji & MühendislikTüneller, YapılarNükleer MühendislikJeoteknik, BarajlarMadenler, EndüstriÖnemli Bilimsel ProjelerSu & Çevreçme Suyu ve Kanalizasyon SistemleriHidrolik SistemlerEndüstriyel şletme SuyuÇevreKatı Atık & Kirlenmiş TopraklarUZMANLIK ALANLARIMIZUlaşımKentsel Geliştirme ProjeleriEndüstri, Enerji & MühendislikSu & Çevre
 8. 8. MühendislikProje YönetimiMühendislik HizmetleriUygulama Proje YönetimiDenetim HizmetleriTasarım & DanışmanlıkProje Yönetim DanışmanlığıProgram Yönetim DanışmanlığıMimarlık, Şehir Planlama & PeyzajEkspertiz, Denetim, BelgelendirmeProje Geliştirme & Anahtar Teslim Çözümlermtiyaz ProjeleriKamu – Özel Sektör Ortaklığı (PPP)şletme & Ulaşım HizmetleriOtoyol şletmeciliği (22 alt kuruluş)Havalimanı şletmeciliği (11 alt kuruluş)Trafik Hizmetleri (6 alt kuruluş)H ZMETLER M Z
 9. 9. AVRUPA’DAK H ZMET NOKTALARIMIZMacedoniaKosovoDenmarkFinlandPolandGermanySpainPortugal ItalyAustriaCzech RepublicUkraineRomaniaHungaryRussiaIrelandCroatiaNetherlandsBelgiumCyprusSwedenGreat BritainMonte-negroAlbaniaGreeceTurkeyBulgariaSubsidiariesOperating companiesProjects
 10. 10. DÜNYA’DAK H ZMET NOKTALARIMIZSubsidiariesOperating companiesProjects
 11. 11. KENTSEL DÖNÜŞÜM1. Kentsel Dönüşümün Gerekliliği2. Kentsel Dönüşüm Projelerine Yaklaşımımız3. Güçlü Yanlarımız4. Metodolojimiz5. Örnek Çalışma: Zeytinburnu Pilot Projesi6. Yurtiçi ve Yurtdışı ReferanslarımızGÜNDEM
 12. 12. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN GEREKL L ĞSAĞLIKLI KENTLER Ç N KENTSEL DÖNÜŞÜM…Kentsel Dönüşüm çok paydaşlı ve çok disiplinli birçözümdür.Özel Uzmanlık gerektirir…Yoğun TrafikYetersiz AçıkAlanlarDoğalAfetler Hayati TehlikelerKaçakYapılaşmalarSosyalPatlamalar
 13. 13. HT YAÇLARA YÖNEL K ÇÖZÜMLERKentsel Ölçekte Çözümler...PY&EGIS Grup Kentsel Ölçekte Çözümlerüretmek üzere bir araya geldiler…• Proje Yönetim Danışmanlığı• Kentsel Planlama & Kentsel Tasarım• Mühendislik Hizmetleri• Ulaşım Sistemleri• Çevre ve Enerji• Geri Dönüşüm Sistemleri• Havalimanları ve Havalimanı Şehirleri• Su Yapıları ve İç Suyolu Taşımacılığı• Endüstri ve Enerji…uluslar arası projelere yönelik özel uzmanlıkekipleriSürdürülebilir kentsel gelişşşşim projelerinde uzmanlııııkKentsel projelerde 50 yııııllıııık deneyim• Fikirden İşletmeye Danışmanlık Hizmetleri• Proje Yönetimi• Kentsel Gelişim için Kapsamlı Yaklaşım
 14. 14. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERAMACIMIZ• RED & EGIS Grup olarak ulusal ve uluslar arası deneyimlerimizle,ülkemizde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projelerinde Yerel ve MerkeziYönetimlerle işbirliği yapmak,
 15. 15. YAKLAŞIMIMIZProjeye Özel Yaklaşım ModeliHer proje özeldir ve proje özelinde uzman vedonanımlı kadro gereklidir.• Yönetici ve uzman kadro• Multidisipliner uzmanlık (çevre, teknik, hukuk,finans, tasarım…)• Esnek ve multidisipliner takımlarProje TakımıŞehir PlancılarıMimarlarMühendislerTasarımcılarPeyzaj MimarlarıÇevre MühendisleriEkonomistlerFinansman UzmanlarıHukuk DanışmanlarıSosyologlarAkademisyenlerDanışman Kadrov.b….
 16. 16. Sürdürülebilirlik için doğru entegrasyon.Her projemizi yerel yaklaşım modeli ile yönetiriz:• Doğal Çevre• klim• Kentsel Doku• Sosyal ve Kültürel Miras• Potansiyeller• ……MEVCUT SAHA B LG SYAKLAŞIMIMIZ
 17. 17. MECVUT SAHA B LG SKentsel Dönüşümde Globalve Sürdürülebilir Bakış Açısı•Sürdürülebilir gelişim içingeliştirilmiş beceriler ve uzmanlıklar•Sosyal, Çevre & Ekonomik Yapıuzmanlıkları•Sürdürülebilir kentler için alternatifve yenilikçi araçlarYAKLAŞIMIMIZ
 18. 18. 3D tasarıııım, BIM, mühendislik ve iletişşşşim• Sayısal arazi modeli oluşturmak için geliştirilmiş yeni teknolojiler• Tasarım aşamasında hassas ayrıntılar• Proje paydaşları ile güçlü iletişim teknikleriYEN L KÇ ARAÇLARYAKLAŞIMIMIZ
 19. 19. Gelişşşşmişşşş ulaşışışışım sistemleri: trafik sistem modellemesi ve yönetimi• Fizibilite çalışmaları, simülasyon, eskiz tasarım, ön tasarım, detaylı tasarım, test aşamasıOtoyol Trafik Simülasyonu Hafif Raylı Sistem Uygulamasına Yönelik Trafik SimülasyonuYAKLAŞIMIMIZYEN L KÇ ARAÇLAR
 20. 20. Kentsel Ölçekte Etkin Güneş Enerjisi Planlaması>> Pasif güneş enerjisi optimizasyonu>> Kentsel alanlarda mikro-klimatik konfor uygulamalarıYAKLAŞIMIMIZYEN L KÇ ARAÇLAR
 21. 21. Kent Morfolojisi ile ilgili Akışkanlar Dinamiği Analizi>> Doğal Havalandırma Optimizasyonu>> Kış & Yaz Konfor Koşulları YaklaşımıYAKLAŞIMIMIZYEN L KÇ ARAÇLAR
 22. 22. YAKLAŞIMIMIZ• Stratejik Bakış Açısı ve Vizyoner Düşünce- Durum Tespiti- Gelecek Hedefleri- Hedefe Giden Yolun Çizilmesi• Bütünsel Yaklaşım- Ekonomik - Finansal- Kültürel- Sosyal• Alternatifli Finansal Modeller ve Gerçekleşme Modelleri Geliştirme• Bütünsel Paydaş Yönetimi ve Multidisipliner Yaklaşım- Halk- Yerel Yönetimler- Merkezi Yönetim- Yatırımcı- Danışman (Tasarım Mühendislik Ekipleri, Hukuk, Finans, Pazarlamav.b.)- STK’lar• Farklı Ölçekler (Üst Ölçekli Planlardan Yapı Ölçeğine)• Çevre ve Doğaya Uyumlu ve Saygılı Çözümler• Sürdürülebilirlik
 23. 23. GÜÇLÜ YANLARIMIZ• Multi-disipliner ekip çalışmamız,• Yabancı ortaklığımızın global deneyimleriyle, çağdaş sosyo-ekonomik incelemelere dayalı sosyal entegrasyon ve halklauzlaşma modelleri geliştirmemize olanak sağlaması,• Avrupa kentlerinde geçmiş yıllarda yapılan (sanayi ve limanodaklı) kentsel dönüşüm deneyiminden yararlanabiliyor olmamız,• STK ve akademisyenlerle işbirliğine açık ve deneyimli olmamız,• Klasik imar planı dışında dinamik planlama yaklaşımımız,• Planlamada parsel ve hatta bina ölçeğine inerek fonksiyondeğişimlerini de ele alabilmemiz,• Pazar araştırma, pazarlama, stratejik planlama konularındakideneyimimiz,
 24. 24. • Yurtdışı finansman potansiyelimiz,• Altyapı tasarımı ve ileri teknoloji destekli durum tespit/kentselrölöve olanaklarımız,• leri teknoloji ürünü bina fiziksel durum tespiti (teknikinceleme), sertifikasyon ve sigortalama olanaklarımız,• Bağımsız teknik müşavir özelliğimiz,GÜÇLÜ YANLARIMIZ
 25. 25. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELER NE BÜTÜNSEL YAKLAŞIMGENEL STRATEJ K PLANLAMA SÜREC3 4MASTERPLANKONSEPT &TASARIM UYGULAMAAmacımız, fikirden işletmeye kadar, uzman kadromuzla sürdürülebilir sağlıklıkentsel yerleşimler geliştirmektir.1 2ATEŞLEY C PROJEALANLARININSTRATEJ KPLANLAMASI
 26. 26. METODOLOJ M Z1. GENEL STRATEJ K PLANLAMA SÜREC• Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi• Mekansal Analizler• Ekonomik Yapı Analizi• Demografik Yapı Analizi (Anket Çalışmaları)• Gayrimenkul ve nşaat Sektörüne Yönelik Pazar Araştırması• Fikir Liderleri ile Derinlemesine Görüşmeler• Gayrimenkul Sektöründe Yer Alan Paydaşların ve Sektörün Genel Analizi• Yasal Koşulların ncelenmesi• Gayrimenkullerin Tespiti, Değerlemesi, Katılım Payı Oranlarının Belirlenmesive Analizlerinin Yapılması• Ateşleyici Proje Alanlarının Belirlenmesi
 27. 27. 2. MASTER PLAN ve KONSEPT ÇALIŞMALARIMETODOLOJ M Z• Arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ileyapı ilişkisinin sağlanması,• klim verilerinin değerlendirilmesi, iklimözelliklerine göre alınan önlemlerinsaptanması• Çevre yapıların ve doğa özelliklerininbelirlenmesi ve alınan önlemlerintasarıma yansıtılması,• Bölgenin Tarihi ve Kültürel özelliklerinegöre alınan önlemlerin tasarımayansıtılması,• Mimari konsept ve yaklaşımı anlatan yazılıbilgileri içeren açıklama raporununhazırlanması.
 28. 28. 3. ATEŞLEY C PROJE ALANLARININ STRATEJ K PLANLAMASI• En Etkin ve Verimli Kullanım Analizlerinin Yapılması• Yapı Kullanım Programı• Fiziki Yapı Maliyeti ve Yatırım Master Programı• Pazarlama Stratejisi ve Gelir Analizleri• Finansal Analizler• Gerçekleşme ModelleriMETODOLOJ M Z
 29. 29. METODOLOJ M Z4. UYGULAMA AŞAMASI• Mahalle rtibat Bürolarının Yönetilmesi, Uzlaşma ve Paydaş Yönetimi• Projenin Değerlemesi, Dağıtım Modeli ve Teklif Listelerinin Oluşturulması• Müzakere ve Sözleşme Metinlerinin Hazırlanması ve mzalanması• Ateşleyici Proje Alanlarında Yatırımcı Bulma Çalışmaları• Proje Finansmanı• Tanıtım ve Halkla lişkiler• Uygulamanın zlenmesi ve Genel Stratejik Planlamaya Uygunluğu
 30. 30. LET Ş Ms.serdaroglu@redgg.netwww.redgg.netwww.egis-group.com

×