Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

על הומור וסכלות באמנות

הירונימוס בוש, פיטר ברויגל, קוונטין מיסיס ופרנציסקוס גויה מתייחסים ביצירותיהם באירוניה לסכלות האנושית. הם מבקרים ביצירותיהם הסאטיריות: תאווה, זללנות, חמדנות, קמצנות ובורות. חיצי הלעג והביקורת שלהם אינם פוסחים על איש, מלכים ואנשי חצר חסרי לב, אצילים גאים ויהירים, כמרים ונזירות שטופי זימה, סוחרים תאבי בצע, ילדים סוררים והורים רעים. ומכיוון שתכונות שליליות וסכלות אנושית לא פסו מן העולם הם משעשעים ורלוונטיים עד עצם היום.

 • Be the first to comment

על הומור וסכלות באמנות

 1. 1. על הומור וסכלות באמנות הדסה גורוחובסקי
 2. 2. הירונימוס בוש, פיטר ברויגל, קוונטין מיסיס ופרנציסקוס גויה מתייחסים ביצירותיהם באירוניה לסכלות האנושית. הם מבקרים ביצירותיהם הסאטיריות: תאווה, זללנות, חמדנות, קמצנות ובורות. חיצי הלעג והביקורת שלהם אינם פוסחים על איש, מלכים ואנשי חצר חסרי לב, אצילים גאים ויהירים, כמרים ונזירות שטופי זימה, סוחרים תאבי בצע, ילדים סוררים והורים רעים. ומכיוון שתכונות שליליות וסכלות אנושית לא פסו מן העולם הם משעשעים ורלוונטיים עד עצם היום.
 3. 3. גרגרנות ותשוקה נחשבו למידות רעות בימי הביניים, הירונימוס בוש, בניגוד למטיפים דתיים חמורי הסבר, המאיימים על החוטאים באש גיהנום, עושה זאת בדרך משעשעת ואולי אפילו סלחנית במקצת. את הגרגרנות מייצג איכר כרסתן, רכוב על חבית יין המשייטת על אגם או נהר מעופש, על ראשו כובע דמוי משפך, והוא מנפח את לחייו בנשפו לתוך חצוצרה. מהבעת פניו השאננה ניתן להבין שהוא אינו מודע כלל לכך שהחבית נקובה וכי הוא עומד לטבוע. הירונימוס בוש אלגוריה על גרגרנות ותאווה Allegory of Gluttony and Lust
 4. 4. בוש, ספינת השוטים ספינת השוטים עומדת לטבוע, אך ממשיכים להנות מהבלי העולם הזה. הסאטירה של סבסטיאן ברנט "ספינת השוטים" הלועגת לסכלותם של בני האדם
 5. 5. הירונימוס בוש, המוות והקמצן, בנצרות של ימי הביניים נחשבה הקמצנות "מידה רעה" שלילית ביותר. בציור מוצג הזקן הקמצן שוכב על ערש דווי, מלאך המוות בפתח, אבל הוא אינו מוכן לוותר על רכושו.
 6. 6. פיטר ברויגל האב, משל העיוורים ב"משל העיוורים" מתייחס ברויגל לפסוק מהברית החדשה )לוקס פרק ו' 39 ( האומר: "הֲיוּכַל עִוֵּּר לְהַדְ רִיךְ עִוּ ר? הֲלֹא שְנֵּיהֶם יִפְ לוּ לְתוֹךְ בּוֹר .העיוורים הנופלים לבור אינם רואים את הכנסייה המצוירת ברקע, שהיא מקור האור והאמת ולכן סופם ליפול לבור.
 7. 7. 1510 , "נישואים מתאימים". כותרת אירונית לתיאור נישואים בין זקן לצעירה מסיבות כלכליות, ) Quentin Massys) קוונטין מסיס מתוך מחשבה שהזיקנה מביאה לטיפשות, הפיתוי של האשה הצעירה גורם לזקן לאבד את שכלו ואת עושרו.
 8. 8. קוונטין מסיס
 9. 9. Quentin Massys
 10. 10. Quentin Massys גובי המס
 11. 11. Quentin Massys עסקה של שוטים
 12. 12. QuintenMassijs , קְוִינְ ט ן סמיסיְיס ,פלנדריה את נטייתו הסאטירית ניתן לראות בציוריו העוסקים בבנקאים, סולרים, מלווים בריבית החושף את חמדנותם ותאוות הבצע שלהם
 13. 13. גויה, לוס קאפריצ'וס Ni más ni menos מעשי האיוולת והטיפשות של בני האדם באים לידי ביטוי מקיף בסדרת תחריטים שהוציא לאור פרנציסקוס גויה ב – 1799 . שמונים תחריטים מוזרים, מטרידים, פנטסטיים בשם “לוס קאפריצ’וס” המקיפים מגוון גדול של נושאים הכוללים ביקורת נוקבת על החברה הספרדית על כל רבדיה, בני המעמד השליט, אנשי החצר ואנשי הדת, זונות ומכשפות, רופאים, מחנכים ותלמידים.
 14. 14. שיוויון בנטל פשוטי העם הנושאים את המעמדות העליונים החמורים מחליפים את בני האדם על מנת לבטא את ההתבהמות האנושית ואובדן צלם אנוש אצל בני האדם.
 15. 15. מיטה חולה
 16. 16. אף אחד לא יכול לומר אם הוא יודע פחות או יותר, אבל מה שבטוח הוא שזהו המורה הרציני ביותר שניתן למצוא
 17. 17. "למרות שהוא בן 80 ולא יכול לחיות עוד חודש, הוא עדיין חושש שהוא יחיה מספיק זמן ויחסר לו כסף, אלה הם החישובים של תאוות בצע.!" ברקע הצופים הצוחקים על איוולתו

×