Dula

53,999 views

Published on

3 Comments
61 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
53,999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
2,585
Comments
3
Likes
61
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dula

 1. 1. “Ang mundo ay isang teatro…” - Shakespeare 2 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 2. 2. 3Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 3. 3. DulaIto ay nahango sa salitangGriyego na “drama” nanangangahulugang gawino ikilos. 4 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 4. 4. DulaIto ay isang pampanitikangpanggagaya sa buhayupang maipamalas satanghalan. 5 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 5. 5. Ang dula ayon kay: AristotleIto ay isang imitasyono panggagagad ngbuhay. 6 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 6. 6. Ang dula ayon kay: RubelIto ay isa sa maramingparaan ng pagkukwento. 7 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 7. 7. Ang dula ayon kay: SaucoIto ay isang uri ng sining na maylayuning magbigay ng makabuluhangmensahe sa manonoodsa pamamagitan ng kilos ng katawan,dayalogo at iba pang aspekto nito. 8 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 8. 8. Ang dula ayon kay:Schiller at Madame De StaeleIto ay isang uri ng akdangmay malaking bisa sa diwaat ugali ng isang bayan. 9 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 9. 9. Kahalagahan ng Dula:Gaya ng ibang panitikan,karamihan sa mga dulangitinatanghal ay hango satotoong buhay. 10 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 10. 10. Kahalagahan ng Dula:Inaangkin nito ang lahat ngkatangiang umiiral sa buhaygaya ng mga tao at mgasuliranin. 11 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 11. 11. Kahalagahan ng Dula:Inilalarawan nito ang mgadamdamin at pananaw ng mgatao sa partikular na bahagi ngkasaysayan ng bayan. 12 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 12. 12. Mga Sangkap ng Dula Simula Gitna Wakas Kasukdulan KalutasanTauhan Tagpuan Tunggalian Kakalasan Sulyap sa Suliranin Saglit na Kasiglahan 13 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 13. 13. Mga Sangkap ng DulaTauhanAng mga kumikilos atnagbibigay buhay sadula. 14 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 14. 14. Mga Sangkap ng DulaTagpuanAng panahon at pookkung saan naganap angmga pangyayaringisinasaad. 15 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 15. 15. Mga Sangkap ng DulaSulyap sa SuliraninPagpapakilala sa problemang kwento. Pagsasalungatanng mga tauhan, o kaya’ysuliranin ng tauhan na sariliniyang likha o gawa. 16 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 16. 16. Mga Sangkap ng DulaSaglit na KasiglaanIto ay ang saglit napaglayo o pagtakas ngmga tauhan sa suliraningnararanasan. 17 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 17. 17. Mga Sangkap ng DulaTunggalianMaaaring sa pagitan ng mgatauhan, tauhan laban sa kanyangpaligid, at tauhan laban sa kanyangsarili; maaaring magkaroon ng higitsa isa o patung-patong natunggalian. 18 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 18. 18. Mga Sangkap ng DulaKasukdulanSa puntong ito nasusubok angkatatagan ng tauhan. Ditopinakamatindi at pinakamabugsoang damdamin o angpinakakasukdulan ng tunggalian. 19 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 19. 19. Mga Sangkap ng DulaKakalasanAng unti-unting pagtukoysa kalutasan sa mgasuliranin at pag-ayos samga tunggalian. 20 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 20. 20. Mga Sangkap ng DulaKalutasanDito nawawaksi atnatatapos ang mgasuliranin at tunggaliansa dula. 21 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 21. 21. Mga Elemento ng Dula• Iskrip o Banghay• Gumaganap o aktor/ Karakter• Dayalogo• Tanghalan• Tagadirehe o Direktor• Manonood• Tema 22 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 22. 22. Mga Elemento ng DulaIskrip o BanghayIto ang pinakakaluluwa ngisang dula. Sa iskripnakikita ang banghay ngisang dula. 23 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 23. 23. Mga Elemento ng DulaAktor o KarakterAng nagsisilbing tauhanng dula at nagsasabuhaysa mga tauhan sa iskrip. 24 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 24. 24. Mga Elemento ng DulaDayalogoAng mga bitaw na linya ng mgaaktor na siyang sandata upangmaipakita at maipadama angmga emosyon. 25 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 25. 25. Mga Elemento ng DulaTanghalanAng anumang pook napinagpasyahang pagtanghalanng isang dula. 26 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 26. 26. Mga Elemento ng Dula Tagadirehe o direktorSiya ang nag-i-interpret sa iskripmula sa pagpasya sa itsura ngtagpuan, ng damit ng mga tauhanhanggang sa paraan ng pagganapat pagbigkas ng mga tauhan. 27 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 27. 27. Mga Elemento ng Dula ManonoodSaksi sa isang pagtatanghal.Hindi maituturing na dula angisang binansagang pagtanghalkung hindi ito napanood ng ibangtao. 28 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 28. 28. Mga Elemento ng Dula TemaIto ang pinakapaksa ng isangdula. 29 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 29. 29. Bahagi ng Dula Yugto Tanghal- eksena Tagpo 30Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 30. 30. Bahagi ng Dula Yugto (Act)Kung baga sa nobela ay kabanata.Ito ang pinakakabanatangpaghahati sa dula. 31 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 31. 31. Bahagi ng DulaTanghal-eksena (Scene)Ang bumubuo sa isang yugto. Ito aymaaaring magbadya ng pagbabagong tagpuan ayon sa kung saangaganapin ang sususnod napangyayari. 32 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 32. 32. Bahagi ng DulaTagpo (Frame)Ito ay ang paglabas at pagpasok ngkung sinong tauhang gumanap ogaganap sa eksena. 33 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 33. 33. Mga Uri ng Dula• Komedya• Trahedya• Melodrama o “Soap Opera”• Parsa• Parodya• Proberbyo 34 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 34. 34. Mga Uri ng DulaKomedya Kapag masaya ang tema, walang iyakan at magaan sa loob, at ang bida ay laging nagtatagumpay. 35 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 35. 35. Mga Uri ng DulaTrahedya Kapag malungkot at kung minsan pa ay nauuwi sa isang matinding pagkabigo at pagkamatay ng bida. 36 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 36. 36. Mga Uri ng DulaMelodrama o “Soap Opera”Kapag magkahalo naman ang lungkot atsaya, at kung minsan ay eksaheradoang eksena, sumusobra ang pananalitaat ang damdamin ay pinipiga para lalongmadala ang damdamin ng mga nang silaay maawa o mapaluha sa nararanasanng bida. 37 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 37. 37. Mga Uri ng DulaParsaKapag puro tawanan at walngsaysay ang kwento, at ang mgaaksyoon ay puro “Slapstick” nawalang ibang ginawa kundimagpaluan at maghampasan atmagbitiw ng mga kabalbalan. 38 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 38. 38. Mga Uri ng DulaParodyaKapag mapanudyo, ginagaya angkakatwang ayos, kilos, pagsasalita atpag-uugali ng tao bilang isang anyo ngkomentaryo, pamumuna o kaya aypambabatikos na katawa-tawa ngunitnakakasakit ng damdamin ngpinauukulan. 39 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 39. 39. Mga Uri ng DulaProberbyoKapag ang isang dula ay maypamagat na hango sabukambibig na salawikain, angkwento ay pinaiikot dito upangmagsilbing huwaran ng tao sakanyang buhay. 40 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 40. 40. Dula bilang Sining at Agham 41 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 41. 41. SiningMay sining sapagkat ang kaisipan atdamdamin ng tao, ang mgapangyayari sa kanyang buhay, angkanyang pagkilos, kaanyuan,pagsasalita at pag-unlad – tagumpayman o kabiguan – ay isinusulat atitinatanghal sa malikhain, maanyo atmakulay na paraan. 42 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 42. 42. Agham“Ang agham ng dula ay siya namang nagtuturosa atin ng pagyari ng isang akdang pandulaano paghahanda baga ng akdang tatanghalin,pagpili ng paksa, pagahahanda ng balangkas,paglikha ng tauhan at pagbibigay ng buhay sapaksang napili na umaalinsunod sa …paglalahad, buhol o kagustuhan at kalutasan okakalasan.” - Julian C. Balmaceda 43 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 43. 43. Dula sa Panahon ng mga:•Kastila•Hapon 44 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 44. 44. Dula sa Panahon ng mga:Kastila Mga Dulang Panrelihiyon : • Senakulo • Panuluyan • Salubong • Tibag 45 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 45. 45. SenakuloIto ay tradisyonal napagsasadula ng mgapangyayari hinggil sa mgadinanas ni Hesukristo bago atpagkaraang ipako siya sakrus. 46 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 46. 46. PanuluyanDulang itinatanghal salansangan at nagpapamalasng paghahanap ngpansamantalang tirahan ninaMaria at Jose doon saBethlehem. 47 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 47. 47. SalubongIto ay isang prusisyon naginaganap sa madaling-araw ng Linggo ngPagkabuhay. 48 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 48. 48. TibagPagsasadula ito tungkolsa paghahanap ni ReynaElena sa nawawalangkrus na pinapakuan kayJesus. 49 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 49. 49. Ang Komedya o Moro-MoroAng banghay nito aynatutungkol sapaglalabanan ng mgaKristiyano at mga “Moro” oMuslim. 50 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 50. 50. Ang SarswelaIto ay isang dulang may kantahanat sayawan, na mayroong isahanggang limang kabanata, atnagpapakita ng mga sitwasyon ngPilipino na may kinalaman samga kwento ng pag-ibig atkontemporaryong isyu. 51 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 51. 51. Dula sa Panahon ng mga:Hapon Dalawang uri ng dula : • Legitimate • Illegitimate 52 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 52. 52. Legitimate playsIto ay binubuo ng mgadulang susmusunodsa kumbensyon ngpagsulat atpagtatanghal nito. 53 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 53. 53. Illegitimate playsKabilang dito ang mgastageshows.Ang stageshow ay kombinasyonng mga pagpapatawa, musika,mga sayaw at dulashows. 54 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 54. 54. Kontribusyon sa Panitikang Pilipino Ang dula sa ating bansa ay kasintanda ng kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na ito ngating tradision. Mga tradisyong nagbibigay ng identidad sa mga Pilipino. Sa paglipas ngmga taon, nagbabago ang anyo ng mga dulang Pilipino. Ngunit iisa ang layunin ng mgamandudula: ang aliwin ang mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat, bigyang buhayang mga pangyayari sa buhay Pilipino. 55 Free powerpoint template: www.brainybetty.com
 55. 55. Talasanggunian:Arrogante, Jose A. Panitikang Filipino. 33 Acebo St., Marulas Valenzuela, Metro Manila: 24K Printing Co, Inc.,1989Rubin, Casanova, Gonzales, Marin, Semorlan.Panitikan sa Pilipinas. 856 Nicanor Reyes, Sr. St., Manila, Philippines: Rex Book Store, Inc., 2001Arrogante, Jose A. Mapanuring Pag-aaral ng Panitikang Filipino. 58 Kalayaan St., Diliman, Quezon City: National Book Store, Inc., 1991http://iamcarlitorobin.wordpress.com/2011/10/05/ang-makulay-na- mundo-ng-dula/http://umpp.blogspot.com/2011/08/ang-dulang-pilipino-sa-panahon- ng.htmlhttp://www.scribd.com/doc/100492107/Filipino-505-Katuturan-Ng-Dulahttp://www.scribd.com/doc/34412025/Dula 56 Free powerpoint template: www.brainybetty.com

×